Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Έκδοση 311.493.10067

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091117-2165-2-80 Resolver Λογιστικής για ενημέρωση από παραστατικά παραγωγής
Προστέθηκε resolver Λογιστικής για την αξία σε τοπικό νόμισμα στη γέφυρα ενημέρωσης των παραστατικών παραγωγής. Επιπλέον, προστέθηκαν τα παραστατικά παραγωγής στην εργασία ενημέρωσης λογιστικής από παραστατικά.


Ενσωμάτωση μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων FIFO για εγκαταστάσεις Ρουμανίας
• 20091016-1155-2-1097 Υποστηρίζεται πλέον στην κοστολόγηση παραγωγής
• 20091020-1155-2-1112 Προστέθηκε υποστήριξη στην κοστολόγηση ειδών σύνθεσης
• 20091020-1155-2-1112 Υποστηρίζεται αλλαγή χρήσης - μεταφορά στοιχείων αποθήκης
• 20091116-1155-2-1280 Το πεδίο Κόστος εισαγωγών εξαγωγών είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή σε σχεδιασμό στηλών παραστατικών Αγορών - Αποθήκης
• 20091020-1155-2-1112 Προσαρμογή συναρτήσεων - Αριθμοδεικτών - Οικονομικών Στοιχείων στην πραγματική FIFO


20091118-1155-2-1301 Αποστολή μηνυμάτων σφάλματος στη Softone
Κάθε μήνυμα σφάλματος εφαρμογής που αποστέλλεται καταχωρείται αυτόματα στο εσωτερικό σύστημα μηχανόγραφησης της Softone.
Διορθώσεις σφαλμάτων

20081229-1155-1-1886 Νομοί και Χώρα διαφορετική από Ελλάδα
Κατά την καταχώρηση νομών για χώρες εκτός Ελλάδας δεν εμφανιζόταν οι νομοί της χώρας αλλά της Ελλάδας.


20090422-1155-1-520 Εργασία παραγωγής κωδικών ΕΑΝ
Η εργασία παραγωγής κωδικών ΕΑΝ δεν ενημέρωνε σωστά το LINENUM στους εναλλακτικούς κωδικούς.


20091110-1155-1-1233 Εμφάνιση ελληνικών σε Windows 7
Σε σταθμούς εργασίας με Windows 7 ορισμένα από τα λεκτικά της εφαρμογής δεν εμφανιζόταν σωστά.


20091111-1155-1-1249 Αποστολή email μέσω alert
Προστέθηκε στις ρυθμίσεις του remote server για την αποστολή mail η παράμετρος Security ώστε να λειτουργεί η αποστολή mail μέσω alert.


20091112-1155-1-1256 Εκτύπωση σε excel των χρηστών της εφαρμογής
Κατά την εκτύπωση σε Excel ευρετηρίου χρηστών που είχε σαν στήλη το password εμφανιζόταν κανονικά οι χαρακτήρες.


20091113-1155-1-1272 Πίνακας Μέσων στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών
Είναι πλέον διαθέσιμος προς επιλογή ο πίνακας των Μέσων (Resources) και στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών Αγορών - Πωλήσεων


20091118-1155-1-1303 Πρόβλημα σε εκτύπωση Ανεξόφλητων Παραστατικών
Δε λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση και η προβολή Ανεξόφλητων παραστατικών με επιλογή "Αντιστοιχισθέντα μόνο".


Δεν υπάρχουν σχόλια: