Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11231. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11231. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11231

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181221-1155-2-6548
Καρτέλες συναλλασσόμενων
Στις καρτέλες συναλλασσόμενων είναι διαθέσιμο πλέον το πεδίο Συναλλαγή (FINDOC).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181119-1155-1-6188
Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες σε Azure
Σε εγκαταστάσεις Azure, η εργασία ''Αντιγραφή σε άλλες εταιρείες'', δεν πραγματοποιούσε αντιγραφή σε δεύτερη εταιρεία.

20190415-1155-1-1209
Συναλλασσόμενος με Απαλλαγή ΦΠΑ
Κατά την καταχώρηση παραστατικών εσόδων ή εξόδων με συναλλασσόμενο ο οποίος απαλλασσόταν του ΦΠΑ, δεν ενημερωνόταν η ανάλυση ΦΠΑ του παραστατικού.

20190912-1155-1-2817
Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου σε Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις, μεταφερόταν το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στη νέα, ενώ δεν υπήρχε.

20190919-1155-1-2903
Εικόνα Ενεργειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στην ''Εικόνα ενεργειών'' κατά την επιλογή συναλλασσόμενου.

20190920-1155-3-2926
Αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση, ενώ υπήρχαν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις αναζήτησης.

20190923-1155-1-2931
Πρότυπο κόστος /Υπολογισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την καταχώρηση κόστους, στο πρότυπο κόστος των ειδών.