Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11128. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11128. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11128

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180501-1156-7-57
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Προστέθηκε στους διαθέσιμους resolver των εσόδων-εξόδων ο Κωδικός λογιστικής συναλλασσομένου.

20181121-1155-2-6217
Φάκελοι κοστολόγησης
Κατά το άνοιγμα ενός φακέλου κοστολόγησης, πλέον ''εκτελείται'' ένα query για όλους τους συναλλασσόμενους που συμμετέχουν στον φάκελο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180503-1155-7-2734
Εκτύπωση εικόνας background
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα background φόρμας εκτύπωσης.

20180716-1155-7-4483
Προεπισκόπηση FastReport Δωροεπιταγών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προεπισκόπηση φόρμας ''Εσωτερική (advanced)'', από το κύκλωμα των δωροεπιταγών.

20180905-1155-1-5060
Ελεύθερη εκτύπωση advanced
Σε Ελεύθερη εκτύπωση ''Εσωτερική advanced'', σε περίπτωση που υπήρχε προτεινόμενη τιμή σε τοπικά πεδία ημερομηνιών, η ερώτηση δεν λάμβανε υπόψιν τις ημερομηνίες του φίλτρου, αλλά τις προτεινόμενες.

20181106-1155-1-6032
Αναζήτηση Χαρακτηριστικών σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, πραγματοποιείται πλέον αναζήτηση χαρακτηριστικών στο matrix των γραμμών ειδών του παραστατικού, επιλέγοντας το σχετικό φίλτρο.

20181107-1155-1-6053
Ετικέτα έργων advanced
Σε Ετικέτα advanced για τα έργα, δεν εμφανίζονταν ορθά τα δεδομένα της συνθήκης επανάληψης.

20181108-1155-1-6066
Μικτό κέρδος σε P&L
Στην ''Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης PnL'', δεν υπολογιζόταν σωστά το Μικτό κέρδος.

20181112-1155-1-6107
Εικόνα πωλήσεων χρήσης στο Series 5 UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης'', έχοντας ορίσει default τιμές σε πεδίο.

20181113-1155-1-6132
Φόρμα εκτύπωσης advanced για Λίστα Δώρων
Σε φόρμα εκτύπωσης ''Εσωτερική (advanced)'', κατά την εκτύπωση λίστας Δώρων δεν εκτυπωνόταν το επαναλαμβανόμενο μέρος.

20181116-1155-1-6171
AUTOLOCATE σε custom object
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστό locate, σε custom object με custom πίνακα με την παράμετρο AUTOLOCATE.

20181119-1155-1-6190
WEB σελίδα
Δεν άνοιγε σε δικό της ΤΑΒ εργασία που είχε δηλωθεί να καλεί web σελίδα.

20181120-1155-1-6206
Alert πεδίου
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά σε alert πεδίου που στη συνθήκη περιέχονταν τα σύμβολα ''<,>''.