Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10462. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10462. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10462

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130822-2165-2-19
Αρχείο Alpha bank
Προστέθηκε το πεδίο αρ. πελάτη Alphanet στο header record του αρχείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130704-1155-7-2600
Στρογγυλοποίηση σε selector παρτίδων
Σε αναζήτηση παρτίδων με έλεγχο υπολοίπου εμφανίζονταν παρτίδες με μηδενικό υπόλοιπο.

20130723-1155-7-2854
Ηλεκτρονική αποστολή ΦΠΑ
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής εντύπων δεν ολοκληρωνόταν.

20130725-1155-1-2910
Εγκρίσεις παραστατικών Πωλήσεων
Δεν λειτουργούσε η 'Εκτέλεση εργασίας' στις υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη.

20130729-1155-1-2938
Οριζόμενα ημερολόγια λογιστικής
Δεν εμφανιζόταν η σύντμηση της σειράς (πεδίο SERIES).

20130729-1155-1-2942
Έναρξη παγίων ΚΒΣ - ΔΛΠ
Σε διαδικασία έναρξης αποσβέσεων όπου το πάγιο έχει αποσβέσεις ΚΒΣ και ΔΛΠ και ενώ έχει οριστεί ξεχωριστή σειρά απόσβεσης ΚΒΣ και ΔΛΠ, η εργασία, δημιουργούσε ένα παραστατικό απόσβεσης μόνο ΚΒΣ και ενημέρωνε την αξία των αποσβέσεων ΔΛΠ γραμμής.

20130730-1155-1-2971
Start και stop character στην συνάρτηση Code128A
Στη συνάρτηση Code128A τυπώνονταν λανθασμένα τα start και stop character.

20130807-1155-1-3047
Λάθος αξία υπολοίπου
Στην εκτύπωση υπόλοιπα ανά Α.Χ δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος υπολογισμού της αξίας υπολοίπου.

20130812-1155-1-3073
Εκτύπωση 'Κλήσεις υπηρεσιών'
Η εκτύπωση Κλήσεις υπηρεσιών εμφάνιζε μήνυμα ότι δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση, παρόλο που υπήρχαν δεδομένα.

20130823-1155-7-3125
Αιτιολογία σε ευρετήριο άρθρων
Σε ευρετήριο άρθρων λογιστικής που είχε δηλωθεί σαν φίλτρο η αιτιολογία, εμφανιζόταν σφάλμα όταν στον διάλογο της εργασίας γινόταν επιλογή αιτιολογίας.

20130826-1155-1-3132
Έντυπο Ε5
Στην επιλογή νέου ή σε άνοιγμα υπάρχοντος καταχωρημένου εντύπου Ε5 εμφανιζόταν σφάλμα undefined is null or not an object.

20130828-1155-1-3152
Σειρά σε Κινήσεις πελατών
Στις ''Κινήσεις πελατών σε Ν.Σ'', το πεδίο της σειράς εμφανιζόταν ανενεργό. Στο redirection εμφανιζόταν ole error.

20130828-1155-7-3165
Εκκρεμή αξιόγραφα
Στα εκκρεμή αξιόγραφα από τις σχετικές εργασίες πελάτη, δεν ενημερώνονταν σωστά τα σύνολα, εφόσον είχε επιλεγεί άλλη κατάσταση αξιογράφων.