Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10653. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10653. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10653

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150311-1155-7-928
Μερική εξόφληση αξιόγραφου
Προστέθηκε επιλογή Νέου κατόχου: 'Δεν μεταβάλλεται', στο σχεδιασμό κινήσεων πράξεων χρηματικών λογαριασμών, που να μην αλλάζει τον κάτοχο του αξιόγραφου.

20150812-1155-7-2579
Αιτιολογία σε αυτόματη κάλυψη
Σε καταχώριση παραστατικού πώλησης με αυτόματη κάλυψη, που προκαλεί αντικατάσταση μίας γραμμής με περισσότερες, διατηρείται πλέον σωστά η αρχική αιτιολογία.

20150921-1155-2-2833
Εντυπο ΦΠΑ Φ2 - Κωδικός 402
Ενημερώνεται πλέον σωστά ο κωδικός 402, όταν η αξία ΦΠΑ εκροών των βιβλίων είναι μικρότερη της υπολογιζόμενης του εντύπου και υπάρχει ποσό στο κωδ. 402 από τις εισροές.

20150924-1155-2-2865
Έλεγχος αποθέματος σε ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής
Γίνεται πλέον έλεγχος αποθέματος και στα ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής, βάσει της έκφρασης που έχει δηλωθεί στον τύπο του παραστατικού.

20150925-1155-2-2878
Ε4 xml
Προσαρμόστηκε το αρχείο Ε4.xml στις νέες προδιαγραφές. Προστέθηκαν στην ενότητα «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» τρία νέα πεδία: «Ειδικότητα κατά step 92», «ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)» και «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)».

20150928-1155-7-2892
Πιστοποίηση acr er 160 ej net
Πιστοποιήθηκε η μηχανή acr er 160 ej net ως φορολογικός εκτυπωτής και ως ταμειακή μηχανή.

20150930-1155-7-2919
Αυτοματοποιημένη αλλαγή Καθ. ΦΠΑ
Προστέθηκε εργασία αυτοματοποιημένης αλλαγής Καθεστώτος ΦΠΑ, με δεξί κλικ στο ευρετήριο των συναλλασσομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150701-1155-1-2241
Εκτύπωση landscape σε email
Διατηρείται πλέον το orientation του σχεδιασμού της εκτύπωσης στην αποστολή σε email με επισύναψη pdf.

20150903-1155-1-2675
Άρθρο 39β - Λιανικές πωλήσεις
Σε καταχώριση λιανικής πώλησης σε χρήση ενταγμένη στο άρθρο 39β, ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 39β.

20150930-1155-1-2917
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ
Η Συνάρτηση μισθοδοσίας ΤΑΜ_ΜΕ, λειτουργεί πλέον σωστά όταν έχει σαν παράμετρο μόνο την ομάδα του ταμείου.