Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10361. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10361. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10361

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090428-1155-2-537
Έντυπα - Κενό αντί 0,00
Τα πεδία των εντύπων που είναι NULL εκτυπώνονται με κενά και όχι 0,00.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100503-1155-1-487

Κοινή και αυστηρή Αρίθμηση σειρών
Σε σειρές με κοινή και αυστηρή αρίθμηση αποτύχαινε ο έλεγχος καταχώρισης επόμενης αρίθμησης σε προγενέστερη ημερομηνία.

20120912-2165-2-76
Φάκελοι κοστολόγησης
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός Τιμών πώλησης μέσα από τους φακέλους κοστολόγησης όταν το είδος βρισκόταν σε περισσότερες από μια γραμμές στο τιμολόγιο που συμμετέχει στον φάκελο αυτόν.

20120711-1155-1-1477
Ιστορικό ενέργειας μήνυμα σφάλματος.
Σε περιβάλλον XP στις σχετικές εργασίες στην επιλογή ιστορικό ενέργειας παρουσιαζόταν μήνυμα σφάλματος.

20120913-1155-1-1904
Μεταφορά μεταβλητών εντύπων
Η εργασία updsxdoctype, η οποία μεταφέρει τις μεταβλητές των εντύπων σε άλλες εταιρίες της ίδιας βάσης, εμφάνιζε error
''Ole error:80040E14. Insert Error.Column name or number of supplied values does not match table definition.


20120914-1155-1-1915
Outprocess σε Off Line λειτουργία
Παρόλο που είχε δηλωθεί η παράμετρος FORCEOFFLINE=1,
η .net outprocess εφαρμογή δεν συνδεόταν στο softone σε κατάσταση offline, και εμφανιζόταν μήνυμα 'Control “ has no parent window'.


20120917-1155-2-1920
Error στο script των εντύπων Φ1 και Φ2
Οταν τα έντυπα Φ1 & Φ2 υπολόγιζαν μηδενικό αποτέλεσμα εμφανιζόταν script error, χωρίς όμως να διακόπτεται η εργασία.

20120917-1155-7-1924
Πρόβλημα με πρότυπα δεδομένα
Εάν στην εκτύπωση Στατιστική παραγγελιών ανά είδος είχε δημιουργηθεί πρότυπο δεδομένο και κληθεί, εμφανιζόταν σφάλμα "Field SOSMALLINT=4, cannot be modified."

20120918-1155-1-1937
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Κατα την εκτέλεση της εργασίας 'Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών', δεν εμφανίζονταν οι συναλλασσόμενοι στα αποτελέσματα, παρά μόνο αν είχε επιλεγεί το flag 'ΥΠΟΚ/ΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ'.