Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.513.10613. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.513.10613. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.513.10613

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141001-1155-2-3612
Ημερολόγιο έργων (ομαδικό)
Το ημερολόγιο έργων προστέθηκε στο δεξί κλικ του browser των έργων και στις σχετικές εργασίες των έργων. Για τις ενέργειες που εμφανίζονται στο ημερολόγιο υπάρχει φίλτρο σε καταστάσεις, χαρακτηρισμούς, σειρές ενεργειών καθώς και αν θα συμμετέχουν ενέργειες που ανήκουν είτε σε υποέργα είτε σε σχετιζόμενα έργα του συγκεκριμένου έργου. Τα φίλτρα αυτά βρίσκονται σε πάνελ κάτω από το ημερολόγιο. Η επιλογή "Συμμετοχή σε συσχετ. έργα" εμφανίζεται μόνο όταν έχουμε μπει στο ημερολόγιο από τις σχετικές εργασίες.

20141202-1155-2-4398
Φίλτρο στα Στοιχεία αποστολής (Λογιστικής) ΜΥΦ
Προστέθηκε το φίλτρο ΑΦΜ στην εκτύπωση Στοιχεία αποστολής (Λογιστικής) ΜΥΦ.

20141205-2165-2-51
Συγκριτική εικόνα ανά χαρακτηριστικό
Προστέθηκαν οι περιγραφές των χαρακτηριστικών στα διαθέσιμα πεδία του pivot.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141128-1155-1-4354
Αρχείο Εθνικής τράπεζας
Στο Αρχείο Εθνικής τράπεζας για web banking δεν εμφανιζόταν σωστά η αιτιολογία όταν ήταν συμπληρωμένη με ελληνικούς χαρακτήρες.

20141201-1155-1-4374
Δημιουργία μοντέλου ΑΛ σε Azure
Σε εγκατάσταση azure, δεν γινόταν σωστή ενημέρωση των νέων μοντέλων επιμερισμού ΑΛ.

20141201-1155-7-4371
Αρχείο EUROBANK
Στο αρχείο EUROBANK δεν εμφανιζόταν σωστά η αιτιολογία όταν ήταν συμπληρωμένη με ελληνικούς χαρακτήρες.

20141202-1155-7-4402
Αντιστοίχιση εμβασμάτων
Εμφανιζόταν σφάλμα «Ole error:80040E14. The multi-part identifier “A.FINCODE” could not be found” κατά την αναζήτηση παραστατικού με μάσκα στην αντιστοίχιση παραστατικού από έμβασμα.

20141205-1155-1-4464
Αρχείο εγγράφων
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά το upload αρχείου σε azure.

20141205-1155-7-4472
Αρχείο ΤEAYEK και ασθένεια
Η εργασία υπολογισμού αρχείου για το ταμείο ΤΕΑΥΕΚ δεν λάμβανε υπόψιν τα ασφαλιστικά ημερομίσθια της ασθενείας.