Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10919. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10919. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10919

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170310-1155-2-1060
Έντυπο Ε3
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Ε3 στις προδιαγραφές του 2017.

20170310-1155-2-1064
Έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης στις προδιαγραφές του 2017.

20170324-1155-7-1300
function SETPROPERTY
Είναι δυνατή πλέον η αλλαγή caption σε αντικείμενο τύπου Σελίδας (Page) με τη συνάρτηση SETPROPERTY ('PANEL', 'PageName', 'CAPTION', 'NewCaption').

20170419-1155-2-1690
Κατασκευαστής στη σειρά 100
To πεδίο 'Κατασκευαστής' είναι διαθέσιμο πλέον και στη σειρά soft1 100.

20170419-2165-2-53
charts στο Fast Report
Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης charts στις advanced φόρμες.

20170425-2165-2-64
Αποστολή email
Στο εξής, η αποστολή email από ALERT (EDA) γίνεται ασύγχρονα.

20170421-1155-1-1740
Διαδικασία picking
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο του παραστατικού για την ανάλυση των ειδών - παρελκομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161207-1155-7-4109
Σύνδεση Client-server
Κατά την αδυναμία εύρεσης server, ο client εμφάνιζε σφάλμα Access violation at address 00000000 in module 'Xplorer.exe'. Read of address 00000000
Τύπος σφάλματος: EAccessViolation


20161215-1155-7-4225
Login date σε φίλτρα ευρετηρίου
Σε κάποιες περιπτώσεις ευρετηρίων, επιτρεπόταν αλλαγή του πεδίου ημερομηνίας που είχε δηλωθεί να είναι κλειδωμένο στο σχεδιασμό.

20170209-1155-7-569
Σχεδίαση προβολής
Μετά από αλλαγή του Page11(tab ειδών) στο σχεδιασμό του παραστατικού πωλήσεων, χάλαγε η μορφοποίηση της οθόνης.

20170328-1155-1-1353
Έντυπο Ε3
Δεν πραγματοποιούνταν πράξεις επί του εντύπου Ε3, μετά από τον υπολογισμό του.

20170404-1155-1-1472
Βεβαίωση κερδών εταίρων
Δεν υπολογιζόταν η Βεβαίωση κερδών εταίρων.

20170404-1155-7-1483
Πωλήσεις κατά πελάτη
Όταν δηλωνόταν στην εκτύπωση πωλήσεις κατά πελάτη (Στατιστικές πωλήσεων) να τυπωθούν αναλυτικά στοιχεία, εμφανίζονταν γραμμές πωλήσεων ειδών σε μήνες χωρίς κίνηση.

20170410-1155-1-1587
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, που είχε ζητηθεί αναλυτική εκτύπωση προμηθειών δεν εκτυπώνονταν τα στοιχεία όλων των κανόνων.

20170410-1155-7-1599
Διαθεσιμότητα
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η προβολή "Διαθεσιμότητα" στα Είδη.

20170411-1155-1-1609
Συγχρονισμός τοπικής βάσης με προτεινόμενες Σειρές ανά χρήστη
Σε εγκατάσταση OnOff που είχε γίνει αλλαγή των προτεινόμενων σειρών παραστατικών ανά χρήστη, εμφανιζόταν σφάλμα στον συγχρονισμό της τοπικής εγκατάστασης.

20170411-1155-1-1621
Μετασχηματισμός με σετ
Στην περίπτωση μετασχηματισμού σε παραστατικό που ο τύπος του είχε παραμετροποιηθεί να γίνεται αυτόματη ανάλυση σε set ειδών εμφανιζόταν σφάλμα ole error : 80040E14. Invalid column name 'WHOUSE'.

20170411-1155-1-1627
Έντυπο παρακρατούμενου φόρου (περίοδος Φεβρουαρίου)
Στο έντυπο παρακρατούμενου φόρου της γενικής λογιστικής εμφανιζόταν λανθασμένη ημερομηνία για την περίοδο του Φεβρουαρίου: 31/01/17 αντί για 01/02/2017.

20170411-1155-7-1610
Φόρμα Πωλήσεων FastReport
Δεν συμπληρωνόταν η περιγραφή και ο κωδικός του είδους κατά την αυτόματη εκτύπωση advanced φόρμας τιμολογίου που προέκυπτε από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής.

20170412-1155-7-1633
Windows 10 build 1703
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε υπολογιστές με windows 10 build 1703 δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά του μενού επιλογών.

20170413-1155-1-1649
Κοστολόγηση παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, η κοστολόγηση παραγωγής λάμβανε την τιμή κόστους των αναλούμενων από άλλη εταιρεία.

20170413-1155-7-1644
Κατάσταση ελέγχου εσόδων-εξόδων
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, στην εκτύπωση «Κατάσταση Ελέγχου εσόδων-εξόδων», εμφανίζονταν παραστατικά άλλης εταιρείας.

20170418-1155-7-1671
Γέφυρα ABC
Κατά την επιλογή παλαιότερης ή την καταχώρηση νέας γέφυρας ABC costing εμφανιζόταν σφάλμα: '%d AND DIMENSION=1' is not a valid integer value.

20170419-2165-1-52
Γεωγραφικά σημεία
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη φόρτωση του χάρτη των γεωγραφικών σημείων της εταιρείας.

20170420-1155-7-1720
Ειδικές συναλλαγές
Σε κάποιες περιπτώσεις, στο σχεδιασμό ευρετηρίων ειδικών συναλλαγών πελατών και προμηθευτών δεν εμφανίζονταν τα πεδία της συναλλαγής.