Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10511. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10511. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10511

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140402-1155-2-1406
Read only ημερομηνία εισαγωγής
Προστέθηκε η παράμετρος NOLOGINDATE. Αν έχει τιμή 1, η ημερομηνία εισόδου δε μπορεί να μεταβληθεί.

20140402-1155-2-1407
Παράμετρος status bar
Προστέθηκε η παράμετρος HIDESTATUSBAR στο Login section του xco. Αν έχει τιμή 1, κρύβεται η status bar του προγράμματος.

20140408-1155-2-1514
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Στην εκτύπωση στοιχείων αποστολής ΜΥΦ εμφανίζεται πλέον και η επωνυμία του συναλλασσόμενου.

20140409-1155-2-1529
ΜΥΦ αρχείο εσόδων από αγορές
Δεν εμφανίζονταν εγγραφές παραστατικών αγορών στο αρχείο εσόδων, παρόλο που στα λοιπά στοιχεία του παραστατικού είχαν εγγραφεί αξίες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140212-1155-7-533
Εικόνα ενότητας στο επαναλαμβανόμενο
Σε εκτύπωση εσωτερικής φόρμας εκτύπωσης με εικόνα ενότητας στο επαναλαμβανόμενο, παραμορφωνόταν η εικόνα.

20140331-1155-7-1337
Ενημέρωση τιμών πώλησης - αλλαγή τιμής χονδρικής
Όταν γινόταν αυτόματη κάλυψη τιμολογίου αγοράς και υπήρχαν παραγγελίες με διαφορετικές τιμές εμφανίζονταν περισσότερες από μία τιμές στην εργασία ενημέρωσης τιμών πώλησης.

20140403-1155-1-1433
'Έντυπο Ε5-521,522
Στο έντυπο Ε5, στην περίπτωση που το ποσό του πεδίου 500 είναι έως 50000 ενημερώνεται πλέον το πεδίο 521 του εντύπου, ενώ αν είναι μεγαλύτερο από 50000 ενημερώνεται το πεδίο 522.

20140403-1155-1-1436
Γενική Λογιστική και ταμειακές μηχανές - ΜΥΦ
Δεν επιτρεπόταν καταχώριση ταμειακής μηχανής σε εγκατάσταση που είχε μόνο Λογιστική.

20140407-1155-1-1485
Στοιχεία μηχανισμών
Σε εγκαταστάσεις με πωλήσεις ή έσοδα έξοδα δεν εμφανίζονταν στους σταθμούς εργασίας τα στοιχεία μηχανισμών.

20140410-1155-7-1544
Έντυπο Ε5-502
Στο έντυπο Ε5 δεν εμφανιζόταν το πεδίο 502.

20140410-2165-1-16
Εκτυπώσεις - μέγεθος πεδίων Date
Τα πεδία τύπου date δεν εκτυπώνονταν με το σωστό μέγεθος στις εκτυπώσεις.