Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10723. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10723. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10723

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160316-1155-2-953
Οικονομικά στοιχεία πελάτη
Στα οικονομικά στοιχεία του πελάτη εμφανίζονται ξεχωριστά τα αξιόγραφα ιδίου.

20160317-1155-1-964
Επαφές - Μεταφορά στοιχείων κύριας σε όλες
Η παράμετρος "Μεταφορά στοιχείων κύριας σε όλες" είναι πλέον διαθέσιμη και στις παραμέτρους επαφών.

20160318-1155-2-981
Ερωτηματολόγια σε αρχείο xxf
Είναι δυνατή πλέον η εξαγωγή ερωτηματολογίων σε αρχείο xxf.

20160321-1155-2-1022
Συμφωνία παραστατικού
Μπορεί πλέον να γίνει επιλογή συμφωνίας παραστατικού ανεξάρτητα από τη συμφωνία του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160218-1155-1-569
Μεταφορά xxf αρχείων αξιογράφων
Σε μεταφορά με xxf αρχείου πληρωμής προμηθευτή με μεταβίβαση αξιόγραφου, δεν επιλεγόταν το σωστό αξιόγραφο αλλά το 1ο που υπήρχε με τον ίδιο κωδικό.

20160317-1155-1-971
editor @sal
Λειτουργεί πλέον σωστά ο editor @SAL.

20160318-1155-1-989
Επιλογή φακέλου κοστολόγησης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή φακέλου κοστολόγησης μέσα από παραστατικό αγοράς.

20160318-1155-1-991
Πεδίο pack σε φόρμα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτύπωση με φόρμα που είχε δηλωμένο πεδίο pack.

20160321-1155-7-1005
Καρτέλα SN
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση "Καρτέλα SN".