Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10640. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10640. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10640

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150326-1155-7-1097
Περίπτωση β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013
Ενσωματώθηκε νέα εκτύπωση σχετικά με τις υποχρεώσεις άνω των 500 ευρώ συναλλασσομένου, όπου απεικονίζονται οι συναλλαγές που είναι πάνω από 500€ και έχουν μια οποιαδήποτε αντιστοίχιση με κίνηση μετρητών.

20150525-1155-2-1743
Έντυπο Ε3
Μεταφέρονται πλέον στον κωδικό 905, τα δεκαδικά που καταχωρούνται στον πίνακα Ε του εντύπου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150515-1155-1-1597
Εκτύπωση Ε3
Διορθώθηκε η στοίχιση πεδίων στην εκτύπωση του Ε3.

20150518-1155-1-1617
ΑΦΜ πίνακα Δ εντύπου Ε3
Αποτυπώνεται πλέον σωστά το ΑΦΜ στον πίνακα Δ.

20150521-1155-1-1687
Στήλες γραμμών και σετ είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν το πεδίο Set ειδών (SPCS) στις γραμμές ειδών.

20150522-1155-1-1729
Έντυπο ΦΠΑ
Υπολογίζεται πλέον ο κωδικός 312.

20150525-1155-1-1742
Κωδικός intrastat
Μπορούν να εισαχθούν πλέον μέχρι 9 ψηφία στον κωδικό intrastat.

20150527-1155-1-1794
Δεκαδικά ποσοτήτων στα Δελτία Παραγωγής/Ανάλωσης
Τα δεκαδικά ποσοτήτων στα Δελτία Παραγωγής και Ανάλωσης ακολουθούν πλέον τα δεκαδικά της ΜΜ των ειδών.