Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11035. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11035. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11035

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171127-1155-7-5147
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα σε προγενέστερη ημερομηνία από την σημερινή
Προστέθηκε στις εκτυπώσεις των ενηλικιωμένων υπολοίπων συναλλασσόμενων το flag ''Εκκρεμή βάσει ημερομηνίας αναφοράς'', όπου με την επιλογή ΄΄ΝΑΙ'' αποτυπώνει τα εκκρεμή αξιόγραφα βάσει της ημερομηνίας αναφοράς.

20180215-1155-7-1094
Cash flow
Εφόσον σε παραστατικό πώλησης γίνει διακανονισμός με αξιόγραφο, στην Ταμειακή ροή γίνεται πρόβλεψη για την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.

20180223-1155-7-1267
Sam4s ζυγιζόμενα
Στις ταμειακές μηχανές SAMSUNG SAM4S NR-320 και SAMSUNG SAM4S ER-420EJ υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα χρήσης barcode EAN-13 (21-24 για αξιακό και 25-29 για ζυγιζόμενο).

20180309-1155-2-1631
Αντιγραφή χρήστη
Κατά την αντιγραφή χρήστη με Copy From Buffer, αντιγράφονται στο νέο χρήστη οι Ελεγχόμενες εταιρείες, τα Δικαιώματα σειρών ανά υποκατάστημα, οι Προτεινόμενες σειρές, ενώ γίνονται exclude τα Έγγραφα / Παρατηρήσεις.

20180318-1155-2-1808
Κλείσιμο συνάντησης από οποιοδήποτε συμμετέχοντα
Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους του CRM η "Μεταβολή ενεργειών" όπου με την επιλογή ''Και από τις ενέργειες των συμμετεχόντων'' δίνεται δυνατότητα μεταβολής συνάντησης και από τους συμμετέχοντες.

20180403-1155-2-2159
Αναλυτικό Ισοζύγιο Πελατών
Στο Αναλυτικά ισοζύγια συλλασσόμενων, προστέθηκε φίλτρο ''Εταιρείες''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180124-1155-1-502
Αναζήτηση με χαρακτήρα @
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση είδους με χαρακτήρα ''@''

20180319-1155-1-1845
Δικαίωμα επιλογής default ευρετηρίων
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε το δικαίωμα επιλογής ευρετηρίων που ορίζεται στις κεντρικές λειτουργίες του χρήστη.

20180320-1155-1-1862
Κλήσεις CRM - ανενεργοί πελάτες
Με αφαίρεση του ",Α)" στον editor του Συναλλασσομένου επιστρέφει και ενεργούς πελάτες

20180327-1155-1-2017
Advanced φόρμα με background
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εσωτερική φόρμα Advanced με εικόνα background.

20180329-1155-1-2068
Σχεδιασμός προβολής ειδών
Σε σχεδιασμό προβολής ειδών, κατά την επιλογή ''Σχετικό'' στην ''Εγγυοδοσία \ παρελκόμενα'', εμφάνιζε μήνυμα σφάλματος.

20180330-1155-7-2118
Κατάσταση Λογιστικής (Balance Sheet)
Στη κατάσταση λογιστικής (Balance sheet) δεν συμφωνούσαν τα σύνολα των αθροιστών με τα αποτελέσματα προ τόκων & φόρων.

20180405-1155-7-2210
Περιγραφή χρηματικού σε εμβάσματα πελατών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, κατά την καταχώρηση εμβάσματος σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χρηματικού λογαριασμού.

20180411-1155-7-2236
Υπολογισμός αποσβέσεων παγίων
Σε client /server & Azure εγκαταστάσεις, δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα κατά την ''εκτέλεση'' αποσβέσεων, σε περίπτωση που κάποιος λογαριασμός δεν είχε συμπληρωθεί βάσει παραμετροποίησης.

20180412-1155-1-2271
Νέα παρτίδα σε παραγωγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή του πεδίου ''κωδικός νέας παρτίδας'' (μέσω σχεδιασμού προβολής) σε παραστατικά παραγωγής.

20180420-1155-7-2458
On/Off - αριθμήσεις
Σε εγκαταστάσεις Offline, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν προτεινόταν ο σωστός αριθμός παραστατικού.

20180423-1155-1-2468
Σφάλμα κατά την αναζήτηση - νέο UI
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε σωστά η αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση σε selectors.