Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10751. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10751. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10751

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160921-1155-2-3052
Καρτέλα εργαζομένων
Βελτιώθηκε η ταχύτητα της καρτέλας εργαζομένων.

20160928-1155-7-3122
ΜΥΦ - Μηδενική Αξία
Είναι δυνατή πλέον η ενημέρωση της ΜΥΦ παραστατικών με πλήθος αλλά χωρίς αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160713-1155-7-2426
XXF σε εισπράξεις με παραλαβή νέας επιταγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, η εισαγωγή αρχείου XXF που περιέχει είσπραξη με παραλαβή νέου αξιόγραφου, δημιουργούσε διπλά αξιόγραφα.

20161003-1155-1-3167
Τιμές κόστους : τελευταία τιμή αγοράς
Η ενημέρωση της τιμής κόστους "Τελευταία τιμή αγοράς" γίνεται πλέον από την τελευταία γραμμή του αντίστοιχου είδους σε παραστατικά με περισσότερες από μία γραμμές του είδους.

20161007-1155-1-3241
Μαθητεία ΟΑΕΔ - αποζημίωση αδείας εποχιακών
Δεν υπολογίζονταν στη μαθητεία ΟΑΕΔ και στις έκτακτες αποδοχές οι εισφορές με το ποσοστό που ισχύει και για τις αποδοχές του μήνα.