Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.507. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.507. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Εκδοση 312.507.10300

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120302-1155-2-243
Ισοζύγια Υποκ/των συναλ/νων
Στα Ισοζύγια υποκαταστημάτων συναλλασσομένων προστέθηκε η επιλογή 'Απογραφή μέ τη μορφή Υπολοίπου'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120221-1155-1-206
Αρχείο πληρωμής μισθοδοσίας σε Εθνική Τράπεζα
Διορθώθηκε σφάλμα στην γραμμογράφηση του αρχείου πληρωμής μισθοδοσίας σε Εθνική Τράπεζα.

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Εκδοση 312.507.10299

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120221-1155-2-200
Προσθήκη του resolver κωδικού λογιστικής υποκαταστήματος του έργου της γραμμής καθώς και του header.
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής του resolver του κωδικού λογιστικής υποκαταστήματος του έργου της γραμμής καθώς και του header.

20120301-1155-1-237
Βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης εκτυπώσεων με φόρμα background
Βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης εκτυπώσεων με φόρμα background.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Εκδοση 312.507.10298

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111230-1155-1-1408
SoftOne user license
Αλλαξε ο τρόπος αναζήτησης του αριθμού των χρηστών που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα.

20120221-1155-1-199
mapi profile name
Κατά την προσπάθεια αποστολής email όταν το mapi profile name δεν ήταν το όνομα 'Outlook', εμφανιζόταν μήνυμα 'time out expired΄. Εγινε αλλαγή ώστε να επιλέγεται το default profile ανεξαρτήτως ονόματος.

20120221-1155-2-202
Business Unit παραστατικού στοι Αναλυτικό Ισοζύγιο Πελατών
Προσθήκη φίλτρου Business Unit παραστατικού στην Εκτύπωση Αναλυτικού Ισοζυγίου Πελατών

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120220-1155-1-197
Διακοπή εκτέλεσης χρονοβόρων εργασιών
Εμφανιζόταν σφάλμα connection interrupted κατά την εκτέλεση batch εργασιών μεγάλης διάρκειας (ενημέρωση φυσικής απογραφής) υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Εκδοση 312.507.10297

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120126-1155-1-99
Φίλτρο πολλαπλής επιλογής απο σχεδιαζόμενη σε ελεύθερη
Σε ελεύθερη εκτύπωση που ενσωματώνει σχεδιαζόμενη δεν λειτουργούσε το φίλτρο πολλαπλής επιλογής.
Στην σχεδιαζόμενη το φίλτρο μεταφραζόταν σε sql φίτλρο με in, ενώ στις ελεύθερες μεταφραζόταν σε =.


20120203-1155-1-140
Γέφυρες εσόδων εξόδων
Σε εγκαταστάσεις με Εσοδα-Εξοδα μόνο, στις εργασίες Ενημέρωση από παραστατικά, ακύρωση ενημέρωσης από παραστατικά, δεν εμφανίζόταν καμία επιλογή. Θα έπρεπε να εμφανίζονται οι ειδικές πελατών και προμηθευτών στις οποίες επιτρέπεται η γέφυρα.

20120213-1155-1-177
Επεξεργασία δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών
Η επεξεργασία δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών πωλήσεων, αγορών, εμφάνιζε error με ποικίλα μηνύματα όπως: field 'X_0E239170, field socurency not found κ.ά.

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Εκδοση 312.507.10296

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120202-1155-2-137
MTRTOUCH στο Offupd.ini
Στο αρχείο offupd.ini δηλώθηκε ο πίνακας MTRTOUCH να είναι ανεξάρτητος από τον πίνακα MTRL, ώστε κατά τον συγχρονισμό σε offline βάση να συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές touch retail.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120127-1155-1-117
Πεδίο "επεξεργασμένα παραστατικά" σε Azure
Σε Azure, το πεδίο "Επεξεργασμένα παραστατικά" εμφάνιζε τους ελληνικούς χαρακτήρες με ερωτηματικά (?).

20120206-1155-1-153
Yπολογισμός τιμών κόστους fifo
Στον υπολογισμό τιμών κόστους fifo για όλα τα είδη άλλαζε η τιμή με κάθε υπολογισμό.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Εκδοση 312.507.10295

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110524-1155-2-626
QuickView εικόνας
Δημιουργία Συνάρτησης για Quick view που φέρνει την εικόνα του είδους (η επέκταση της συνάρτησης X.QUICKVIEW)

20120127-1155-2-107
Γραμμές δωροεπιταγών σε ευρετήριο πωλήσεων
Μπορεί να γίνει ανάπτυξη με γραμμές δωροεπιταγών σε ευρετήριο πωλήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111130-1155-1-1290
Φόρμα word με είδη με εικόνες
Σε φόρμες word με εικονα ειδους (IMAGE:$MTRLINES.MTRL;0) εμφανιζόταν πρόβλημα όταν κάποια είδη δεν είχαν φωτογραφιες, με συνέπεια τη διακοπή του προγράμματος.

20120103-1155-7-11
Σφάλμα κατά την αντιγραφή εταιρείας με ΧΜ
Στο τέλος της εργασίας 'πλήρης αντιγραφή εταιρείας΄, με είδη με χαρακτηριστικά (χρώμα-μέγεθος) εμφάνιζε σφάλμα Ole error: 80004005. Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows = , ! ... or when the subquery is used as an expression.

20120123-1155-1-86
Azure: Σφάλμα κατά την καταχώρηση υπενθύμισης σε ενέργεια
Κατά την καταχώρηση υπενθύμισης σε ενέργεια εμφάνιζε σφάλμα xxxx is not a valid date and time.

20120123-2165-1-6
ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ SN ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Η εργασία ενημέρωσης της φυσικής απογραφής δεν διόρθωνε κάποια SN που φαινόταν να υπάρχουν στην αποθήκη, αλλά δεν βρέθηκαν στην φυσική απογραφή.

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

'Εκδοση 312.507.10293

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120110-1155-2-26
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Υπολογισμός της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στη Μισθοδοσία. Σχετική προσθήκη στις εκτυπώσεις και στα οικονομικά στοιχεία εργαζομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111229-1155-1-1395
Azure-Πωλήσεις κατά πελάτη-Ημερομηνίες σε excel
Στις Πωλήσεις κατά πελάτη στις Στατιστικές εκτυπώσεις πωλήσεων, με περίοδο ανάλυσης (ημέρες), οι ημερομηνίες στις στήλες εμφανίζονταν με πρώτο τον μήνα και μετά την ημερομηνία, π.χ. 12/27/2011.
20120104-1155-1-13
φορμα crystal σε azure
Σε φόρμες crystal σε περιβάλλον azure δεν εμφανίζονταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Έκδοση 312.507.10292

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111014-1155-2-1096
Προσθήκη μηνύματος στις εργασίες Reupdate συναλλασσομένων
Στις εργασίες Reupdate των συναλλασσομένων προστέθηκε μήνυμα ότι αν γίνεται reupdate σε προγενέστερη χρήση θα πρέπει μετά να πραγματοποιείται reupdate και στην τρέχουσα.

20120104-1155-2-14
Νέες φορολογικές κλίμακες και έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης
Προσαρμογή της εφαρμογής στις νέες φορολογικές κλίμακες που ισχύουν από 01/01/2012 για την παρακράτηση φόρου και την έκτακτη εισφοράς αλληλεγγύης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111209-1155-1-1340
Μήνυμα λάθους (ACNUPDTMP) κατά την οριστικοποίηση άρθρων
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους ''ACNUPDTMP ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΔΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ'' κατά την οριστικοποίηση άρθρων λογιστικής, όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτόματο κλείδωμα ημερομηνιών και υπάρχει ήδη κλείδωμα που έχει γίνει manual.

20111221-1155-1-1375
Ακύρωση άρθρων Κοστολόγησης και κόστος είδους
Κατά την εργασία της ακύρωσης κοστολόγησης (εμπορικής/βιομηχανικής), σε κάποιες περιπτώσεις η διαγραφή των άρθρων ενημέρωνε λανθασμένα τα υπόλοιπα των λογαριασμών της Αναλυτικής λογιστικής. Αυτό είχε σαν συνέπεια να δημιουργείται ένα μόνιμα αυξανόμενο λάθος σε κάθε επόμενη κοστολόγηση παραγωγής.

20120104-1155-2-12
Ανάλυση ΧΜ εκκρεμοτήτων στα στοιχεία ανα ΑΧ
Στα στοιχεία ειδών ανα Αποθ.Χώρο, αν δεν υπάρχει υπόλοιπο στο είδος δεν άνοιγε η ανάλυση χρώματος-μεγέθους των εκκρεμοτήτων.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10291

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111228-1155-1-1392
Λάθος ημερομηνία υποβολής εντύπου Φ2 στο taxis
Με την αλλαγή του taxisnet που δόθηκε η δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων προηγούμενων μηνών, γινόταν υποβολή του τρέχοντος μηνός σε λάθος ημερομηνία.

20111222-1155-1-1382

Ημερ. εισαγωγής (insdate) νέου χρήστη
Κατά τη δημιουργία νέου χρήστη (πίνακας USERS) το πεδίο Ημερ. εισαγωγής (insdate) δεν έπαιρνε τιμή.

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10290

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111125-1155-1-1269
Στατιστική Αξία Intrastat
Λάθος στατιστική αξία στην εκτύπωση αφίξεων intrastat όταν υπήρχε πιστωτικό τιμολόγιο σε αναλυτικό φάκελο κοστολόγησης.

20111205-1155-1-1310
On/Off: Συγχρονισμοί
Διορθώθηκαν προβλήματα στους συγχρονισμούς της τοπικής και της κεντρικής βάσης. Κατά την ενημέρωση της τοπικής βάσης εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "η βάση χρησιμοποιείται ήδη".

20111220-1155-1-1372
sql monitor από τον client
Δεν δούλευε το sql monitor από τον client (client/server, Azure)

20111220-1155-7-1373
AZURE - Δημιουργία κωδ. παρτίδας απο γραμμές παρ/κου
Σε περιβάλλον AZURE, κατά τη δημιουργία κωδ. παρτίδας απο γραμμές παρ/κου με δήλωση της ημ/νίας λήξης παρουσιαζόταν μήνυμα: invalid date.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10288

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111125-1155-2-1270
Λειτουργία proxy σε φορολογικούςς μηχανισμός τύπου Β
Στους φορολογικούς μηχανισμούς τύπου Β που συνδέονται σε δίκτυο δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης από πολλούς υπολογιστές, μέσω της λειτουργίας proxy.

20111208-1155-2-1332
Βελτίωση χρόνου εκτέλεσης εκτυπώσεων
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης των εκτυπώσεων: Τρέχοντα υπόλοιπα αποθήκης, Ισοζύγιο αποθήκης, Μηνιαίο κατάσταση αποθήκης, Μηνιαίο κατάσταση αποθήκης ανά ΑΧ , Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών, Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών ανά ΑΧ, Βιβλιο αποτίμησης κατά ΔΛΠ, Βιβλίο Απογραφών, Βιβλίο Απογραφών ανά ΑΧ.

20111212-2165-2-194
Αλλαγή συγχρονισμού off βάσης
Η off βάση δημιουργείται εξαρχής πλέον με διαγραφή των πινάκων της και όχι με DROP DATABASE.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111125-1155-1-1272
New prototype κενό στις πωλήσεις
Η επιλογή από prototype στις πωλήσεις γενικά δεν λειτουργούσε.

20111205-1155-1-1309
Σφάλμα κατά την νέα εγγραφή από phototype στα είδη
Στο αρχειο ειδων εμφανιζόταν το μήνυμα 'ΙΤΕΜ:Dataset not in edit or insert mode' όταν γινόταν επιλογή από prototype.

20111214-1155-1-1353
Σφάλμα κατά την επιλογή Σειράς σε παραστατικά πωλήσεων/λιανικής
Εμφανιζόταν σφάλμα "το παραστατικό δεν μπορεί να μεταβληθεί", κατά την καταχώριση παραστατικού με σειρά η οποία έχει απαγόρευση στη μεταβολή εκτυπωμένου παραστατικού, και πελάτη με τιμολογιακή πολιτική.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Εκδοση 312.507.10287

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111123-1155-2-1255
Επαναυπολογισμός σε εκτυπωμένα παραστατικά.
Η εργασία λαμβάνει υπ' όψιν και την παράμετρο για τη μεταβολή εκτυπωμένου που βρίσκεται στη σειρά.

20111130-1155-2-1291
Νέα κίνηση Ηφαιστος
902-Επιστροφή πετρελαίου κίνησης για θέρμανση (με τον υψηλό συντελεστή Ε.Φ.Κ) από τελικό καταναλωτή (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ του ΑΡΘΡΟΥ 1 της Υπουργικής Απόφασης).

20111205-1155-1-1312
Paste από excel και έλεγχος ανά γραμμή
Προστέθηκε στις Επιλογές συστήματος->Ρυθμίσεις, η παράμετρος 'Disable fast paste from clipboard', που ενεργοποιεί τον μηχανισμό που υπήρχε στις παλιότερες εκδόσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111130-1155-1-1295
Σφάλμα στην αντιγραφή εταιρείας (πλήρης αντιγραφή)
Μόλις ολοκληρωνόταν η αντιγραφή εμφάνιζε σφάλμα Ole Error: 80040E14. The index 'CUSTMASTER_CUSTMASTER01' is dependent on column 'CUSTMASTER01'

20111201-1155-1-1297
Ταμείο εξοφλητικού παραστατικού είσπραξης
Όταν ο χρήστης επιλέγει διαφορετικό ταμείο στην είσπραξη, τότε γίνεται η καταχώρηση αυτού του ταμείου.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10286

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111121-1155-1-1240
Excel import σε multilingual εκδόσεις
Διορθώθηκε δυσλειτουργία του excel import σε πολυγλωσσικές εκδόσεις.

20111124-1155-1-1263
Σενάρια ροών
Αποκαταστάθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής σε σενάρια ροών όταν περιλαμβάνονται διαιρέσεις με πεδίο που έχει δεκαδικά.

20111129-1155-1-1288
Είδος με SN και έλεγχος κατά την τιμολόγηση
Διορθώθηκε η συμπεριφορά ώστε να λαμβάνεται υπ' όψιν και η παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού για τον έλεγχο ύπαρξης SN.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10285

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100210-1155-1-131
Φόρμες εκτύπωσης
Υποστηρίζεται πλέον η συμβολοσειρά [!PXS:αριθμός] και σε σταθμούς εργασίας με λειτουργικό σύστημα Windows 7.

20110301-1155-2-276
Azure: Δεν αποθηκεύει τον τελευταίο χρήστη που έχει κάνει Login
Σε περιβάλλον Αzure προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης του τελευταίου χρήστη, που έχει κάνει Login σε συγκεκριμένο σταθμό εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100809-1155-1-983
Εξαγωγή εκτύπωση σε Excel
Κατά την εξαγωγή εκτύπωσης Καρτέλλας πελάτη σε Excel δεν γινόταν σωστά η στοίχιση των τίτλων.

20100930-1155-1-1170
Καθυστέρηση εκτέλεσης QV σεναρίων
Βελτιώθηκαν τα script και gui τμήματα των σεναρίων, ώστε να ανταπεξέρχονται σε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Απαιτείται χειροκίνητη ανανέωση των σεναρίων (αρχεία .qvw) εαν υπάρχουν παλαιότερα στο folder της έκδοσης.

20110126-1155-1-85
Δύο φορές επιλέγεται το button <Νέα>
Όταν επιλέγεται στα παραστατικά δύο φορές το button <Νέα> χάνεται στη σειρά η επιλογή του βέλους της drop down λίστας.

20110902-1155-1-875
Πρόβλημα στην απαγόρευση hyperlinks
Δεν φορτώνονται σωστά τα δικαιώματα απαγόρευσης χρήσης hyperlink κατά την αλλαγή χρήστη από τη status bar.

20111031-1155-1-1159
Λειτουργία on/off
Σε εγκατάσταση off line δεν εμφανιζόταν το flag της παραμετροποίησης του off line κατά το login, έπρεπε να επιλεχθεί εκ νέου η σύνδεση ώστε να πραγματοποιηθεί ανανέωση.

20111107-1155-1-1195
Ιστορικό Αγορών - Πωλήσεων σε παραστατικό με υπηρεσίες
Εάν, σε παραστατικό το οποίο κινείται υπηρεσία, γνόταν κλήση με δεξί κλικ του ιστορικού Αγορών - Πωλήσεων, εμφανιζόταν μήνυμα ''Μήνυμα VFINHIST: Field 'MTRLOT' not found''.

20111107-1155-1-1196
Ενημέρωση τιμών πώλησης όταν ο τύπος έχει αυτόματη κάλυψη
Δεν γινόταν σωστά η ενημέρωση των τιμών πώλησης όταν ο τύπος είχε αυτόματη κάλυψη.

20111115-1155-1-1221
Σφάλμα κατά την επιλογή είδους στα δελτία παραγωγής
Κατά την επιλογή είδους στα δελτία παραγωγής εμφανιζόταν system error [ Access violation at address 0624DC03 in module 'findoc.bpl'].

20111116-2165-1-186
On/Off λειτουργία
Δεν γινόταν εγκατάσταση της database function fnSOGetLinePend και του database VIEW VSOCASH κατά τον συγχρονισμό της offline βάσης σε εγκατάσταση onoff.

20111118-2165-1-187
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στους φακέλους υπηρεσιών εμφανιζόταν μήνυμα Field: ITELINES.X_PRICER03 not found.

20111122-1155-1-1247
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών αγορών δεν επιλέγεται το πεδίο "Τιμή ΜΜ1"
Στο σχεδιασμό στηλών παραστατικών αγορών δεν μπορούσε να γίνει επιλογή του πεδίου "Τιμή ΜΜ1".

20111122-2165-1-188
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στους φακέλους υπηρεσιών εμφανιζόταν μήνυμα Field: ITELINES.X_MTRMANFCTR not found.

20111122-2165-1-189
Φόρμες εκτύπωσης εγκαταστάσεων
Στις φόρμες εκτύπωσης εγκαταστάσεων δεν εμφανιζόταν το "+" στο υποκατάστημα πελάτη.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10282

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110114-1155-2-48
Υποχρεωτική ενότητα στην Εκτέλεση και Ακύρωση ενημέρωσης Eσόδων-Eξόδων
Το φίλτρο ενότητα έγινε υποχρεωτικό στις εργασίες Εκτέλεση ενημέρωσης εσόδων εξόδων από παραστατικά και Ακύρωση ενημέρωσης.

20110902-1155-2-879
Ανενεργοί χρήστες - Δικαιώματα χρηστών
Οταν ένας χρήστης (ή μια ομαδα) τεθεί ως μή ενεργός δεν εμφανίζεται διαθέσιμος κατά την επιλογή δικαιωμάτων σε εργασίες κτλ.

20110922-1155-2-945
Ταμειακή Μηχανή/Φορολογικός Εκτυπωτής DL-90
Προστέθηκε η Ταμειακή Μηχανή/Φορολογικός Εκτυπωτής DL-90 στις αντίστοιχες λίστες υποστηριζόμενων μηχανών

20111003-1155-2-1008
Εκτύπωση ευρετηρίου ''Υπόλοιπα πελατών''
Κατά την εκτύπωση του default ευρετηρίου ''Υπόλοιπα πελατών'' σε φυσικό εκτυπωτή το μέγεθος των στηλών Τηλ.1 και Τηλ.2 δεν ήταν επαρκές.

20111026-1155-2-1144
Έναρξη κλεισίματος Ταμείου
Η έναρξη του ταμείου της επόμενης μέρας ξεκινάει με τα πραγματικά + έναρξη ταμείου και όχι με το ποσό της καταμέτρησης.

20111101-2165-2-185
Είδος με SN και συμπεριφορά κατά την καταχώρηση με barcode
Αν το είδος παρακολουθείται με 'SN (Ελεγχος)' γίνεται ο έλεγχος για την καταχώρηση του SN και κατά την καταχώρηση γραμμής παραστατικού (πχ με χρήση barcode) και όχι μόνο με την καταχώρηση του παραστατικού.

20111102-1155-2-1182
Χειρισμός αξιόγραφων σε παραστατικά αντιλογισμών εισπράξεων
Σε περίπτωση που στο αντιλογιστικό δεν έχουν οριστεί κινήσεις αξιογράφων, η συμπεριφορά είναι παρόμοια με την τωρινή, δηλ. καταχωρείται γραμμή μετρητών στο χρημ. λογαριασμό του αξιογράφου.

20111103-1155-2-1188
Αρχείο Ήφαιστος
Προστέθηκε διάλογος στην εργασία 'Εξαγωγή παραστατικών' και έχει δύο επιλογές:1=Όλα, όπου εξάγει όλα τα παραστατικά, 2=Μόνο αυτά που δεν έχουν εξαχθεί.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101115-1155-1-1363
Δικαιώματα χρήστη σε σχεδιασμό ευρετηρίου
Ενώ κάποιος χρήστης δεν είχε δικαιώματα σχεδιασμού ευρετήριου (προσθήκη στήλης - αφαίρεση - αποθήκευση ευρετηρίου), αυτό δεν ίσχυε όταν η κλήση του ευρετηρίου γινόταν μέσω command line με custom=0.

20110223-1155-1-241
Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής
Δεν εμφανιζόταν οι διαχωριστικές γραμμές σε όλο το πλάτος της σελίδας.

20110413-1155-1-481
Εκτύπωση σε excel από grid
Υπό συνθήκες σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας, δεν γινόταν εκτύπωση σε excel στα πλέγματα εργασίας.

20110802-1155-1-847
Ευρετήριο πωλήσεων - προβολή
Αν σε ευρετήριο πωλήσεων χωρίς να υπάρχουν καταχωρημένα παραστατικά γινόταν αλλαγή προβολής, τότε άνοιγε το τελευταίο παραστατικό που έχει προβληθεί.

20110817-1155-1-857
Απενεργοποίηση της επιλογής 'Αυτόματη εκτέλεση΄ σε αυρετηρια οταν δεν υπάρχει πεδίο προς ομαδοποίηση
Απενεργοποιήθηκε η επιλογή 'Αυτόματη εκτέλεση΄ σε ευρετήρια όταν δεν υπάρχει πεδίο προς ομαδοποίηση.

20111004-1155-1-1012
Προμηθευτής που συγχρονίζει πελάτη
Δεν μπορούσε να γίνει μεταβολή της εγγραφής προμηθευτή που είχε προκύψει από συγχρονισμό πελάτη.

20111010-1155-1-1048
Αποτύπωση οθονών σε βασική ανάλυση οθόνης
Εάν υπάρχε η ελάχιστη απαιτούμενη ανάλυση οθόνης δεν εμφανιζόταν όλα τα πεδία σε κάποιες οθόνες.

20111017-1155-1-1105
Paste from clipboard σε γραμμές παραστατικών
Εάν υπήρχε ο κωδικός ανεύρεσης στις στήλες γραμμών παραστατικών δεν γινόταν το paste from clipboard.

20111021-1155-1-1125
Εισαγωγή πεδίου Ημέρες πληρωμής στις στήλες γραμμών υπηρεσιών
Προστέθηκε το πεδίο στις στήλες των γραμμών υπηρεσιών στα παραστατικά πωλήσεων - αγορών.

20111027-1155-1-1154
Υπολογισμός κρατήσεων σε επίδομα αδειας
Διορθώθηκε ο υπολογισμός κρατήσεων σε επίδομα αδειας.

20111027-1155-1-1156
Access Violation σε Paste from clipboard σε παραστατικά πωλήσεων
Εμφανιζόταν Access Violation κατά το Paste from Clipboard σε παραστατικά πωλήσεων με σχεδιασμό στηλών.

20111027-1155-1-1158
Paste from clipboard και νέα παρτίδα
Όταν γινόταν paste from clipboard και το πεδίο 'Κωδικός νέας παρτίδας' βρισκόταν σε ενδιάμεση στήλη, εμφανιζόταν access violation.

20111031-1155-1-1161
Eξαγωγή σε excel
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους εάν γινόταν εξαγωγή αλφαριθμητικών δεδομένων που περιείχαν το χαρακτήρα '='.

20111031-1155-1-1166
Κινήσεις ABC
Απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα διαγραφής εγγραφών σε ευρετήριο κινήσεων ABC.

20111101-1155-1-1178
Καταχώρηση εγγραφών μέσω s1 outlook connector
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην καταχώρηση κωδικού παραστατικών ενεργειών μέσω S1 Outlook connector.

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10281

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110620-1155-2-727
Στήλες ευρετηρίων επιχειρησιακών παραστατικών
Υποστηρίζεται πλέον το set as default αναζήτηση στα επιχειρησιακά παραστατικά.

20111018-1155-2-1107
Αρχείο "ΗΦΑΙΣΤΟΣ"
Προστέθηκε η κίνηση 901 στη λίστα με τις κινήσεις, στην εκτύπωση της αναλυτικής κατάστασης ΠΘ και στην εξαγωγή του αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ.Η συμπεριφορά είναι ίδια με την κίνηση 201.

20111027-1155-2-1152
Έμμεση καρτέλα έργων
Εμφανίζονται πλέον τα αποτελέσματα στην έμμεση καρτέλα που καλείται σε γραμμές παραστατικών.

20111101-1155-2-1171
Συνοπτική και αναλυτική κατάσταση λογιστικής συν/νων
Προστέθηκαν διάλογοι σειρών και τύπων στις αντίστοιχες εκτυπώσεις.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111018-1155-1-1108
Ακύρωση ενημέρωσης Εσόδων - Εξόδων
Η εκτέλεση της εργασίας "Ακύρωση ενημέρωσης" διέγραφε τις εγγραφές εσόδων - εξόδων σε όλες τις εταιρείες της βάσης.

20111021-1155-1-1128
Σενάρια ροών και import script
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής ώστε και στις 2 περιπτώσεις χρήσης του import script (σενάριο ροών και objinfos) η συμπεριφορά να είναι η ίδια.

20111031-1155-2-1168
Ακύρωση παραστατικών με κινήσεις ABC
Κατά την ακύρωση του παραστατικού (manual, αντιλογισμό, αναίρεση κινήσεων) δεν γινόταν διαγραφή των κινήσεων ABC.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10280

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111013-1155-2-1080
ON_ITELINES_BEFOREDELETE και συμπύκνωση γραμμών
Εγινε αλλαγή ώστε το Delete που γίνεται κατά τη συμπύκνωση να μην ενεργοποιεί τα script events και για τα υπόλοιπα delete να ενεργοποιούνται και το Before και το After event.

20111017-1155-2-1104
Εκτύπωση - Αρνητικά υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά
Προστέθηκαν τα φίλτρα Περιγραφή είδους και Ομάδα είδους.

20111021-1155-1-1124
Κωδικός ανεύρεσης
Εγινε τροποποίηση ώστε να μπορεί να γίνει ταυτόχρονη χρήση και εναλλακτικών κωδικών και barcodes ειδικών χαρακτηριστικών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110928-1155-1-979
Πεδίο χειριστής σε δημιουργία ενέργειας
Δεν συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο χειριστής στην ενέργεια που δημιουργείται από το Button μέσα από την ευκαιρία πώλησης.

20110930-1155-1-1003
Σχεδιασμός στηλών σε Έσοδα έξοδα
Σε τεχνικές εταιρείες με έσοδα-έξοδα, δεν φορτωνόταν σωστά οι στήλες γραμμών όταν επιλεγόταν διαφορετικές σειρές παραστατικών.

20111005-1155-1-1023
Φάκελοι Υπηρεσιών
Εμφανιζόταν access violation κατά την αντιγραφή από τελευταία σε φάκελο υπηρεσιών με ανταλλακτικά.

20111006-1155-1-1033
Εκτύπωση ''Ποσότητες κατα χαρακτηριστικά''
Εμφανιζόταν μήνυμα "Incorrect syntax..." κατά την επιλογή ανάλυσης χαρακτηριστικών στις ποσότητες "Υπόλοιπα ανά εταιρεία" σε στοιχεία είδους που προβάλλονται από την εκτύπωση.

20111007-1155-1-1037
Copy from buffer σε είδη
Τροποποιήθηκε η διαδικασία, ώστε να έρχονται και οι μονάδες μέτρησης Αγορών και Πωλήσεων του αρχικού είδους.

20111007-1155-1-1043
Μήνυμα λάθους με Fast Entry
Δεν λειτουργούσε η επιλογή fast entry. Κατά την εκτέλεση paste from clipboard εμφανιζόταν μήνυμα "Access violation".

20111010-1155-1-1047
Στήλες γραμμών σε τύπους παραστατικών
Κατά την επιλογή τύπου παραστατικού χωρίς σχεδιασμό στηλών αμέσως μετά την καταχώρηση παραστατικού με σχεδιαζόμενες στήλες, η εφαρμογή διατηρούσε τις ιδιότητες των πεδίων των στηλών (π.χ Read-only) του προηγούμενου τύπου.

20111014-1155-1-1094
Copy from buffer παραστατικών και αξία ΚΕΠΥΟ
Τροποποιήθηκε η συμπεριφορά του προγράμματος, ώστε στο copy from buffer να μην αντιγράφονται τα πεδία του παραστατικού που σχετίζονται με τη χειρόγραφη ενημέρωση του ΚΕΠΥΟ.

20111019-1155-1-1110
Paste from Clipboard
Κατά το ''paste from clipboard'' σε παραστατικό εσόδου ή εξόδου, εμφανιζόταν Access Violation.

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10279

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090224-1155-2-253
Παραγωγή κωδικών EAN
Στη εργασία για την παραγωγή εναλλακτικών κωδικών προστέθηκε παράμετρος με την οποία ο εναλλακτικός κωδικος έχει σαν πρώτα ψηφία ότι υπάρχει μέσα στο πεδίο COUNTRY.EANCODE που βρίσκεται στο πεδίο χώρα προέλευσης στο αρχείο ειδών.

20110629-1155-2-770
Γέφυρες σύνδεσης με Λογιστική
Προστέθηκε resolver με την ποσότητα γραμμής και την ποσότητα τρίτου (από τη σχετική ένδειξη στα είδη).

20111010-2165-2-179
Προσθήκη συνάρτησης
Προστέθηκε συνάρτηση που επιτρέπει να γίνει refresh ένας memory table σε java script.

20111010-2165-2-180
Προσθήκη συνάρτησης
Προσθήκη συνάρτησης για την ενημέρωση των controls των προβολών.

20111011-1155-2-1068
Αντιστοίχιση λιανικής
Γίνεται πλέον αντιστοίχιση της απόδειξης λιανικής με την προκαταβολή και την είσπραξη της εξόφλησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100317-1155-1-288
Α/Χ σε default σειρά
Εάν είχε δηλωθεί αριθμός σειράς σε προβολή παραστατικού (λιανικής), δεν λειτουργούσε η πρόταση Α/Χ με βάση την παραμετροποίηση της σειράς (προτεινόταν ο πρώτος Α/Χ που υπήρχε στο υποκατάστημα).

20100607-1155-1-686
Custom σε οθόνη Χρήστη
Κατά την εναλλαγή προβολής εμφανιζόταν το password του χρήστη.

20111006-1155-1-1031
ΕΦΚ και Παρτίδες
Διορθώθηκε η συμπεριφορά της εφαρμογής ώστε να επιμερίζεται ο ΕΦΚ σε όλες τις γραμμές, σε είδη με παρτίδες που αναλώνονται αυτόματα βάσει FIFO.

20111010-1155-1-1045
Focus στο πεδίο password
Δεν γινόταν focus στο πεδίο password κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

20111011-1155-1-1075
Εισφορές ΑΠΔ
Ενσωματώθηκε ο επιμερισμός εισφορών ΑΔΠ σε περίοδο που έχει πολλαπλές αποδοχές (τυποι αποδοχών) με τα νέα ποσοστά ΙΚΑ.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10278

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110105-1155-1-15
Προτεινόμενοι εκτυπωτές windows
Εάν στη σειρά παραστατικών δεν υπάρχει προτεινόμενος εκτυπωτής, προτείνεται ο default εκτυπωτής του σταθμού εργασίας.

20110927-1155-2-972
Κλείσιμο Ταμείου
Στην εργασία του κλεισίματος ταμείου ενημερώνεται η διαφορά με το ποσό της καταμέτρησης - της έναρξης.

20110928-1155-2-981
Ανάλυση γραμμών χρεωπιστώσεων ανα μισθολογικό στοιχείου πληρωτέου
Προστέθηκε ανάλυση χρεωπιστώσεων ανά μισθολογικό στοιχείο πληρωτέου.

20110929-1155-2-987
Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου
Βελτιώθηκε ο χρόνος παραγωγής του αρχείου Μηχανογραφημένου Ισοζυγίου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100922-1155-1-1137
Πρότυπα Δεδομένα με ημερ/κό διάστημα
Εάν είχαν ορισθεί πρότυπα δεδομένα φίλτρων με Ημερομηνιακό διάστημα, η εφαρμογή αγνοούσε την έως ημερομηνία.

20101027-1155-1-1279
Απενεργοποίηση Φορμών Εκτύπωσης μετά από αλλαγή Προβολής
Γινόταν απενεργοποίηση των φορμών εκτύπωσης μετά από αλλαγή προβολής σε Πελάτες.

20110902-1155-1-875
Πρόβλημα στην απαγόρευση hyperlinks
Δεν φορτώνονται σωστά τα δικαιώματα απαγόρευσης χρήσης hyperlink κατά την αλλαγή χρήστη από τη status bar.

20110912-1155-1-897
Μήνυμα σε προσθήκη στήλης στο ευρετήριο πελατών
Όταν στο ευρετήριο πελατών γινόταν προσθήκη στήλης με δεξι κλικ και η στήλη αφορούσε πεδίο βαθύτερου επιπέδου (οικονομικη εικονα,extra πεδια ), εμφανιζόταν μήνυμα ότι δεν βρέθηκε το πεδίο.

20110914-1155-1-913
Εκτυπώσεις Καρτέλας Πελατών
Εάν γινόταν εκτύπωση σε Excel της Καρτέλας πελάτη, οι υπέρτιτλοι "Προοδευτικά" και "Υπόλοιπο" δεν στοιχιζόταν σωστά.

20110915-1155-1-915
Δεκαδικά ποσοτήτων σε εκτύπωση σε Excel
Εκτύππωνόταν η ποσότητα σε όλες τις γραμμές με τα δεκαδικά της πρώτης γραμμής.

20110927-1155-1-973
Εκτυπώσεις Intrastat - Φορολογικές Προδιαγραφές Ρουμανίας
Φορολογικές προδιαγραφές Ρουμανίας. Οι εκτυπώσεις Intrastat περιλαμβάναν και τιμολόγια προμηθευτών που η χώρα είναι ίδια με της εταιρείας.

20110928-1155-1-980
Τίτλοι στηλών στις εκτυπώσεις
Δεν εμφανιζόταν σωστά οι τίτλοι των πεδίων και συγκεκριμένα, όταν ο τίτλος ήταν μεγαλύτερος από το πλάτος της στήλης, γινόταν υπερκάλυψη του τίτλου της επόμενης στήλης.

20110929-2165-1-178
Default σειρά λιανικής και τρόποι εξόφλησης
Όταν άνοιγε η οθόνη της λιανικής (default πελάτης και σειρά λιανικής) το σύστημα δεν εμφάνιζε τα tab για αξιόγραφα και vouchers, αλλά μόνο το tab για κάρτες. Μόλις γινόταν επιλογή της σειράς (την ίδια σειρά) τότε εμφανιζόταν.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Έκδοση 312.507.10277

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110728-1155-2-843
Παραστατικά αποθήκης και σχετικά έγγραφα
Τα σχετικά έγγραφα προστέθηκαν στις επιλογές των σχετικών εργασιών στα παραστατικά αποθήκης.

20110826-1155-2-864
Μεταβολή εξόφλησης από μεταβολή παραστατικού
Τροποποιήθηκε, ώστε η μεταβολή της εξόφλησης να γίνεται μόνο όταν υπάρχει Τρόπος εξόφλησης > Αυτόματα(Ναί) και Σειρά εξόφλησης για τον τρόπο πληρωμής.

20110916-1155-2-918
Φίλτρα στην Παραγγελία Ελλείψεων
Προστέθηκαν στα φίλτρα της εργασίας το Μοντέλο, η Μάρκα και Ημερομηνία εισαγωγής. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της εργασίας μόνο για είδη με συμπληρωμένα τα όρια αναπαραγγελίας.

20110916-1155-2-919
Υπολογισμός ποσότητας στην Παραγγελία Ελλείψεων
Προστέθηκε δυνατότητα στρογγυλοποίησης των ποσοτήτων στη μονάδα που θα επιλέξει ο χρήστης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110322-1155-1-360
Ομαδοποίηση και σύνολα σε εκτυπώσεις
Εάν σε κάποια στήλη εκτύπωσης είχαν επιλεγεί να εμφανίζονται σύνολα ομαδοποίησης, τότε εμφανιζόταν για όλες τις στήλες.

20110913-1155-1-905
Ακύρωση πιστωτικού έκπτωσης με είδη με χαρακτηριστικά
Δεν μπορούσε να γίνει αντιλογισμός πιστωτικού έκπτωσης εάν υπήρχαν γραμμές ειδών με ανάλυση χαρακτηριστικών. Εμφανιζόταν μήνυμα ότι πρέπει να συμπληρωθεί η ανάλυση ποσότητας.

20110914-1155-1-914
Κωδικός ανεύρεσης στα δελτία ανάλωσης παραγωγής
Δεν λειτουργούσε το πεδίο Κωδικός ανεύρεσης στις στήλες των δελτίων ανάλωσης / παραγωγής.

20110915-1155-1-916
Αναδρομικά εισφορών σε αρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Εάν σε κανονική περίοδο υπήρχαν αναδρομικά εισφορών, δεν εμφανιζόταν στα σύνολα του πεδίου 30 του αρχείου ΤΣΜΕΔΕ.

20110920-1155-1-927
Σχεδιασμός Database view
Κατά το σχεδιασμό Database view εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχει ορισθεί primary Key constraint στον πίνακα".