Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11416

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201110-1155-2-4428
Υπολογισμός τεκμαρτών αποδοχών ασθενείας
Προστέθηκαν 2 μισθολογικά στοιχεία για τον υπολογισμό των εισφορών ασθενείας με τεκμαρτό ημερομίσθιο.

20201111-1155-2-4446
ΑΠΔ - Πρόγραμμα επιδότησης - Εγκύκλιος 49 e-ΕΦΚΑ
Ενσωμάτωση του υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ για το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Εγκύκλιος 49 e-ΕΦΚΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191122-1155-1-3793
Εργάσιμες ημερών σε ανανέωση σύμβασης στην μέση του μήνα
Βελτίωση υπολογισμού εργάσιμων ημερών σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης στην μέση του μήνα.

20201015-1155-1-3979
Intrastat-Εκτύπωση αφίξεων
Στην εκτύπωση Intrastat αφίξεων, εμφανιζόταν έξοδο από προμηθευτή ο οποίος δεν άνηκε στην ΕΕ, αλλά συμμετείχε σε φάκελο κοστολόγησης με συμμετοχή στην Intrastat, της κατηγορίας κόστους.

20201103-1155-1-4282
ΑΠΔ - Επιδότηση εργατικής εισφοράς και μητρότητα
Προστέθηκε ο αθροιστής 63 Εξαίρεση από μείωση εισφορών λόγω μητρότητας
Απαιτείται επαναυπολογισμός μισθοδοσίας για την ορθή απεικόνιση.


20201106-1155-1-4359
Αρχείο ΦΜΥ
Βελτίωση υπολογισμού αρχείου JL10 αναφορικά με την απεικόνιση των εισφορών των διανεμόμενων κερδών

20201113-1155-1-4495
ΑΠΔ - Τακτική μισθοδοσία και μπόνους
Βελτίωση στην απεικόνιση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης σε περίπτωση υπολογισμού μπονους ταυτόχρονα στην τακτική περίοδο και σε έκτακτη.

20201116-1155-1-4521
Αρχεία YEKA
Η επιλογή περιοχής απασχόλησης άλλαξε σε πολλαπλη επιλογή. Η υποβολή γίνεται πλέον για την έδρα ανεξαρτήτως επιλογής.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11415

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190524-1155-2-1594
Στοιχεία Εταιρείας
Προστέθηκε στο panel ''Επικοινωνία'' των στοιχείων εταιρείας, το Web page.

20200619-1155-2-2373
Έλεγχος αποθέματος στην παραγωγή
Προστέθηκε παράμετρος παραγωγής, όπου δηλώνονται οι καταστάσεις ('Created'', ''Released'' & ''Completed'') για τις οποίες θα γίνεται έλεγχος αποθέματος.

20200930-1155-2-3702
Κατηγορία myData σε Στοιχεία ανά εταιρεία
Στις ομάδες εταιρειών, προστέθηκε στη καρτέλα ''Ανά εταιρεία'' των ειδών, η κατηγορία myDATA.

20201013-1155-2-3926
Εργαζόμενοι ανά οικοδομοτεχνικό έργο
Στη διαχείριση οικοδομοτεχνικών έργων προστέθηκε νέα εκτύπωση: Εργαζόμενοι ανά οικοδομοτεχνικό έργο.

20201019-1155-2-4012
Παραγωγή ΑΠΔ πολλών οικοδομοτεχνικών έργων
Δόθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής οικοδομοτεχνικών έργων στην εργασία παραγωγής αρχείου ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων.

20201019-1155-2-4040
Πρόταση ημερών εργασίας σε Οικοδομοτεχνικά έργα
Προστέθηκε και έλεγχος συμφωνίας του ημερομηνιακού διαστήματος με την επιλεχθείσα μισθολογική περίοδο. Ο υπολογισμός των ημερών γίνεται όπως ο υπολογισμός των ημερών άδειας.

20201027-1155-2-4184
Ευρετήριο ΑΠΔ
Δόθηκε η δυνατότητα αναζήτησης σε ευρετήριο ΑΠΔ των τύπων αποδοχών με κωδικός 19 και κωδικός 74.

20201109-1155-2-4382
Άδεια κυκλοφορίας εργαζομένου
Η Υποβολή εντύπου Υπεύθυνη Δήλωση-Βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας γίνεται πλέον μέσω xml μέσω των ομαδικών υποβολών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200618-1155-1-2323
Ευρετήρια με Ομαδοποίηση
Σε ευρετήρια με ομαδοποίηση, δεν εμφανίζονταν στο δεξί κλικ κάποιες εργασίες, όπως ο μετασχηματισμός παραστατικού.

20200716-1155-1-2816
Αυτόματος μετασχηματισμός και εκτύπωση
Κατά τον αυτόματο μετασχηματισμό παραστατικού, με αυτόματη εκτύπωση αντιγράφων, πλέον εκτυπώνονται πρώτα τα αντίγραφα του αρχικού παραστατικού και συνέχεια του μετασχηματισμένου.

20200821-1155-1-3160
Φόρμα Advanced Chart object
Δεν αποθηκευόταν Chart object σε φόρμα advanced κατά την καταχώρηση.

20201009-1155-1-3887
Τοπικά πεδία σε προβολή
Κατά την προσθήκη τοπικών πεδίων σε panel προβολής, εμφανίζονταν ως read only.

20201015-1155-1-3984
Αρνητικό πρόσημο στις κινήσεις ABC
Δεν εμφανιζόταν ορθά στις κινήσεις Activity Based Costing, κίνηση με αρνητικό πρόσημο σε παραστατικό με πιστωτική κίνηση.

20201016-1155-3-3991
Ενημέρωση Φυσικής Απογραφής
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η εργασία ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής''.

20201019-1155-1-4087
Αρχείο IR7 ΦΜΥ Κύπρου
Αν ένας υπάλληλος έχει πολλαπλές γραμμές στον πίνακα εργοδότησης, τότε παρουσιαζόταν (λανθασμένα) αντίστοιχες φορές στο XML αρχείο.

20201023-1155-1-4133
Διαγραφή πελάτη
Δεν μπορούσε να γίνει διαγραφή πελάτη ο οποίος είχε δημιουργήσει λογαριασμό λογιστικής.

20201029-1155-1-4202
Λίστες Προεπιλογών
Σε ευρετήριο π.χ. πελατών, σε περίπτωση που γινόταν αφαίρεση όλων των εγγραφών από μία προεπιλογή, αυτή δεν διαγραφόταν.

20201029-1155-3-4220
Mydata live
Στο myDATA live εμφανίζονταν παραστατικά τα οποία δεν είχαν M.AR.Κ κι είχαν διαγραφεί.

20201030-1155-1-4233
Διαγραφή παραστατικού παραγωγής
Δεν ήταν δυνατόν να διαγραφεί κοστολογημένο παραστατικό παραγωγής, ύστερα από ''Αντιγραφή από τελευταία'' κίνηση.

20201030-1155-1-4234
SN σε παραγόμενο
Σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής, σε περίπτωση αλλαγής του παραγόμενου, το οποίο είχε παρακολούθηση σε serial number, δεν ενημερωνόταν ορθά η καρτέλα serial number του.

20201030-1155-1-4236
Αντιστοίχιση εκτός των επιτρεπτών ορίων
Δεν μπορούσε να γίνει αντιστοίχιση παραστατικού, στο διάστημα όπου υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών και το παραστατικό δεν είχε φορολογικό αριθμό.

20201102-1155-1-4271
Αυτόματη δημιουργία λογ/σμού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία νέου πελάτη με αυτόματη δημιουργία λογαριασμού λογιστικής.

20201103-1155-1-4297
ShowWebPage
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή, χρησιμοποιώντας την ShowWebPage και ανοίγοντας ένα Link με pdf αρχείο.

20201106-1155-1-4352
Ημερομηνία εισαγωγής ενέργειας
Κατά την εισαγωγή μιας νέας ενέργειας εργαζομένου , δεν αποθηκευόταν η ημερομηνία εισαγωγής.

20201109-1155-1-4374
Αντιγραφή λογιστικού σχεδίου
Κατά την αντιγραφή λογιστικού σχεδίου, δεν μεταφέρονταν τα στοιχεία myDATA.

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11414

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201027-1155-2-4171
Βεβαίωση κυκλοφορίας ΕΡΓΑΝΗ
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας του εντύπου Βεβαίωση κυκλοφορίας, στο π.σ. ΕΡΓΑΝΗ.

20201104-1155-2-4317
Πεδία στο ευρετήριο ΑΠΔ
Προστέθηκαν στο ευρετήριο της ΑΠΔ τα υπολογιζόμενα πεδία:
Εισφορές (χωρίς επιδοτήσεις)
Επδότηση εργοδοτικών εισφορών
Επιδότηση εισφορών εργαζομένου.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20201102-1155-1-4261
ΑΠΔ κωδικός 40
Βελτιστοποίηση του απεινόνισης στην ΑΠΔ των εγγραφών με τύπο αποδοχών 40. Πλέον απεικονίζεται στην στήλη Ποσοστό επιδότησης η τιμή 100, ακόμα και αν δεν υπάρχουν, λόγω κάλυψης του πλαφόν, ασφαλιστικές εισφορές.

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11413

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190925-1155-2-2976
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στα ανεξόφλητα παραστατικά των συναλλασσόμενων μέσω των σχετικών εργασιών, προστέθηκε η στήλη ''Υποκατάστημα συναλλασσόμενου''.

20201012-1155-2-3894
Νέα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων
Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων / παραδόσεων (Φ5 & Φ4). Θα είναι λειτουργικά όταν τα διαθέσει και η ΑΑΔΕ.

20201012-1155-2-3901
Συμβάσεις
Το πεδίο ''Ημερομηνία λήξης'' σύμβασης, δεν είναι πλέον υποχρεωτικό.

20201020-1155-2-4061
Εργαζόμενοι στις Ενέργειες
Στα default φίλτρα ενεργειών προστέθηκε και ο Εργαζόμενος.

20201022-1155-2-4112
Προβολή της ΑΠΔ
Προστέθηκε στην προβολή της ΑΠΔ η δυνατότητα απόκρυψης του grid των εργαζομένων.

20201023-1155-1-4123
Multilingual - πεδίο Περιγραφή γλώσσα χρήστη
Προστέθηκε το link στο πεδίο ''Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)'', στις στήλες γραμμών παραστατικών.

20201023-1155-2-4143
Εγκρίσεις ειδικών συναλλαγών
Δόθηκε δυνατότητα έγκρισης παραστατικού, μέσω των σχετικών εργασιών, στις ειδικές συναλλαγές συναλλασσόμενων.

20201023-1155-2-4145
ΑΠΔ με τριψηφιο κωδικό Αποδοχών
Από 03/11/2020, η ΑΠΔ που παράγεται έχει 3 ψηφία στον κωδικό αποδοχών. Η απόφαση για 2 ή 3 ψηφία σχετίζεται με την login ημερομηνία.

20201027-1155-1-4176
ΑΠΔ για ημερομίσθιους εργαζόμενους
Όταν οι Aποδοχές ημερομίσθιου εργαζόμενου είναι μικρότερες από το ημερομίσθιο στη στήλη [Hμερομίσθιο] στην ΑΠΔ, εμφανίζεται πλέον μηδέν. Ο κανόνας υλοποιήθηκε για όλες τις γραμμές που έχουν ημέρες ασφάλισης.

20201027-1155-2-4177
Υπλογισμός μισθοδοσίας Τεκμαρτών με Συνεργασία
Σε περίπτωση τεκμαρτού υπολογίζονται εισφορές για όσα ΜΣ ενημερώνουν τον αθροιστή 12 και επιπλέον εφόσον 1072=1 και για τα ΜΣ που έχουν κωδ.ΙΚΑ 10,11,14

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201013-1155-1-3927
Τιμές markup χονδρικής-λιανικής
Κατά την ενημέρωση τιμών πώλησης μέσω εργασιών παραστατικού αγοράς, οι τιμές Markup χονδρικής / Λιανικής, δεν συμφωνούσαν με τις τιμές που είχαν οριστεί στο είδος.

20201016-1155-1-3990
Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)''.

20201019-1155-1-4018
Ταμειακή Ροή
Στη Ταμειακή ροή, δεν ανανεώνονταν τα εκ μεταφοράς ποσά των περιόδων, σε περίπτωση που επιλέγονταν συγκεκριμένες κατηγορίες.

20201020-1155-1-4053
Δικαιώματα Ελεύθερων Εκτυπώσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων ελεύθερων εκτυπώσεων, μέσω του Custom administration.

20201021-1155-1-4069
Ετικέτα με εικόνα είδους
Δεν εκτυπώνονταν οι εικόνες ειδών κατά την εκτύπωση φόρμας ετικέτας.

20201021-1155-1-4070
Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, σε εταιρεία της ομάδας δεν εμφανίζε τους εργαζόμενους κατά τη δημιουργία του εντύπου "Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από 1/8/2020 και μετά".

20201021-1155-1-4078
Περιγραφή ελεύθερων πεδίων CRM
Σε περίπτωση που είχαν μετονομαστεί τα πεδία ''Text01'' έως ''Text05'' από τις παραμέτρους του CRM, δεν εμφανίζονταν οι νέες τιμές, σε περίπτωση προσθήκης τους σε ευρετήριο.
Σημείωση: Απαιτείται εκ νέου σχεδιασμός.


20201021-1155-2-4077
Πεδία mydata σε ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών
Σε ήδη αποθηκευμένη προβολή ειδικών συναλλαγών χρηματικών λογαριασμών, δεν ήταν διαθέσιμα προς επιλογή, τα πεδία ''Κωδικός myDATA'', ''Φορολογική σειρά'', ''Φορολογικός αριθμός'' & ''Διάταξη Απαλλαγής''.

20201022-1155-1-4099
Έντυπο Φ5
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο έντυπο ''Ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4'', κατά τη συμπλήρωση Αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, στον πίνακα Β'.

20201022-1155-1-4107
Λογαριασμοί ανά Περίοδο
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα υπόλοιπα λογαριασμών, στην εκτύπωση "Λογαριασμοί ανά Περίοδο" των εσόδων εξόδων, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η τιμή ''ΝΑΙ'' στο φίλτρο ''Λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στην περίοδο''.

20201022-1155-3-4109
Αξία προκαταβολών στο retail
Στο Retail pro, δεν ενημερωνόταν ορθά η αξία προκαταβολών, όταν γινόταν πολλαπλή επιλογή προκαταβολών - εισπράξεων.

20201023-1155-1-4131
Έντυπο ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - ημερομηνία παραστατικού
Στα έντυπα Φ4 & Φ5 δεν συμπεριφερόταν ορθά το φίλτρο ''Βάσει ημερομηνίας παραστατικού''.

20201023-1155-1-4142
Προσθήκη σε προεπιλογές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη σε προεπιλογές από ευρετήριο.

20201026-1155-1-4150
Υπολογισμός Ασφαλιστικών ταμείων ανό τύπο περιόδου
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών ταμείων δεν λάμβανε υπόψη τους τύπους περιόδου που είχαν επιλεχθεί να υπολογιζεται (πχ ΔΠ,ΔΧ,ΕΑ) με αποτέλεσμα να υπολογίζεται και σε περιόδους που δεν έπρεπε.

20201026-1155-1-4155
Αποστολή περιοδικής Φ2
Δεν ολοκληρωνόταν η αποστολή εντύπων στην ΑΑΔΕ.

20201026-1155-1-4168
B.A.M. μέσω Soft1 Scheduler (azure)
Δεν ''εκτελούνταν'' σενάριο B.A.M μέσω Soft1 Scheduler, σε Azure περιβάλλον.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11412

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201029-1155-1-4212
Λανθασμένη απεικόνιση εργοδοτικής εισφοράς σε εργαζόμενο με πάνω από 1 πακέτα κάλυψης
Οι παράμετροι APDFROMCALCULATION (module) και NEWAPD (application) καταργήθηκαν. Η ΑΠΔ υπολογίζεται πλέον από τον υπολογισμό μισθοδοσίας.
Για την υποστήριξη του παλαιού κώδικα προστέθηκαν οι παράμετροι NOTAPDFROMCALCULATION (module) και OLDAPD (application)


20201029-1155-1-4218
ΑΠΔ σε περίπτωση τεκμαρτών με Συνεργασία
Στην ΑΠΔ εμφάνιζε σωστά 2 γραμμές με Κωδικό 68 και 69, αλλά στην γραμμή 69 εμφάνιζε λανθασμένες αποδοχές.

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11411

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200115-1155-2-143
Χονδρική/Λιανική εναλλακτικού σε παραστατικά αγορών
Στη καρτέλα ''Εμπορικά'' των τύπων παραστατικών αγορών, στο πεδίο ''Χρησιμοποιεί τιμή'', προστέθηκαν οι τιμές ''Χονδρική'' & ''Λιανική'' εναλλακτικού.

20200731-1155-2-3043
ΑΦΜ στο ευρετήριο Εταιρείας
Σε ομάδες εταιρειών, σε ευρετήρια που περιέχουν το φίλτρο ''Εταιρεία'', προστέθηκε και το ΑΦΜ.

20200807-1155-2-3085
Εκκρεμή παραστατικά
Στην εκτύπωση ''Εκκρεμή παραστατικά'', προστέθηκαν τα φίλτρα ''Ομάδα'', ''Business unit'', ''Εμπορική κατηγορία'', ''Λογιστική κατηγορία'', ''Κατασκευαστής'' & ''Σαιζόν''.

20201013-1155-2-3920
Κατάσταση Ελέγχου ΦΜΥ
Προστέθηκε κουμπί συντόμευσης μέσα στο αρχείο ΦΜΥ και επιλογή στο δεξί κλικ. Κατά την εκτέλεση της συντόμευσης η εκτύπωση εκτελείται αυτόματα με ημερομηνιακό διάστημα επιλεγμένο αντίστοιχο με το επιλεγμένο αρχείο.

20201013-1155-2-3922
MyData Live - Σύνδεση με Mydata
Στη καρτέλα ''Σύνδεση με myDATA'' του myDATA Live, εμφανίζονται πλέον οι εγγραφές που δεν έχουν χαρακτηρισμό στο tab ''προς χαρακτηρισμό''.

20201014-1155-2-3952
Ωράρια-Εξαγωγή σε αρχείο xxf
Μαζί με τα ωράρια εξάγονται και εισάγονται αντίστοιχα και τα μοντέλα χρόνου εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200601-1155-1-2038
Όνομα αρχείου αποθήκευσης
Κατά την ''εκτέλεση'' ορισμένων εργασιών, όπως η ''Εξαγωγή δεδομένων εταιρείας'', δεν εμφανιζόταν ολόκληρο το όνομα του αρχείου αποθήκευσης.

20200714-1155-1-2777
Υπόλοιπα παρτίδας σε ομάδα εταιρειών
Σε Ομάδες εταιρειών, σε παραστατικά, εμφανίζονταν παρτίδες με υπόλοιπο από εταιρείες ομάδας, εκτός της κύριας.

20200928-1155-1-3681
Εγκρίσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε χρήστη με δικαιώματα, κατά την έγκριση παραστατικών.

20201001-1155-1-3751
X.FORM
Η X.FORM δεν επέστρεφε αποτέλεσμα όταν γινόταν κλήση της στο event ON_FORMLOAD.

20201001-1155-1-3754
Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, δεν λειτουργούσε σωστά η παράμετρος ''Διατήρηση καθεστώτος ΦΠΑ'', και δεν συμπληρωνόταν στο νέο παραστατικό το καθεστώς του συναλλασσόμενου.

20201007-1155-1-3833
Εκ νέου υπολογισμός δόσεων
Δεν μπορούσε να γίνει εκ νέου υπολογισμός δόσεων σύμβασης στο κύκλωμα των ειδικών συναλλαγών, ύστερα από διαγραφή του παραστατικού δόσεων.

20201007-1155-1-3841
Wrap περιγραφής είδους στο Retail Pro
Στο Retail Pro, δεν εμφανιζόταν η πλήρης περιγραφή των ειδών.

20201008-1155-1-3852
Κάρτα Αλλαγής (Retail Pro)
Στο Retail Pro, δεν ενημερώνονταν όλα τα είδη του παραστατικού στη κάρτα αλλαγής.

20201009-1155-1-3889
Σχετικό παραστατικό
Στο 2008 UI, ήταν δυνατή η διαγραφή της προέλευσης παραστατικού, στις στήλες γραμμών.

20201012-1155-1-3892
Προέλευση - σχετικό παραστατικό
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη της στήλης προέλευσης παραστατικού, σε γραμμές ειδών.

20201012-1155-1-3905
AGROS - Ενημέρωση από Farmacon
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Agros, ύστερα από ενημέρωση δεδομένων παραστατικού από την Farmacon.

20201013-1155-1-3912
My Data - Φορολογική σειρά
Σε σειρές παραστατικών που δεν είχαν ενεργοποιημένη τη παράμετρο Σύνθεση κωδικού παραστατικού, δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο Φορολογική σειρά.

20201014-1155-1-3943
Χρηματικός λογαριασμός αξιογράφου σε εισπράξεις πελατών
Κατά τη δημιουργία νέου αξιόγραφου μέσω των εισπράξεων, δεν συμπληρωνόταν ο χρηματικός λογαριασμός της γραμμής, εφόσον συμπληρώνονταν τα στοιχεία από το σώμα κι όχι από τις γραμμές.

20201014-1155-1-3946
Αποθήκευση φόρμας εκτύπωσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση φόρμας εκτύπωσης, έχοντας ενεργοποιημένη τη γενική παράμετρο ''Καθαρισμός οθόνης κατόπιν καταχώρησης.

20201015-1155-1-3958
Αύξουσα αρίθμηση σε ομαδοποιημένο ευρετήριο
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν ο αύξων αριθμός των εγγραφών, σε ομαδοποιημένο ευρετήριο.

20201016-1155-1-3989
Custom Πεδίο με ίδιο όνομα
Σε σχεδιαζόμενη προβολή, σε περίπτωση που γινόταν read only πεδίο της εφαρμογής, γινόταν και το custom (CCC) πεδίο. π.χ. (CUSTOMER.REMARKS / CCCCUSTOMER.REMARKS) .

20201019-1155-1-4013
Κωδικός σε προβολή συμβάσεων
Σε σχεδιαζόμενη προβολή συμβάσεων έχοντας ορίσει το σύμβολο ''*'' σαν default value στον κωδικό, δεν συμπληρωνόταν κατά την νέα εγγραφή.

20201019-1155-1-4024
Διαγραφή κλήσεων στο CRM
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή παραστατικών.

20201019-1155-1-4025
Προδιαγραφή στον εφοδιασμό
Στο 2008 UI, δεν εμφανιζόταν η προδιαγραφή, στη καρτέλα ''Εφοδιασμός'' των ειδών.

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11410

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200909-1155-2-3390
Μισθολογικά στοιχεία στη γέφυρα λογιστικής
Προστέθηκαν resolvers αιτιολογίας (ομάδα Μισθολογικά στοιχεία) στα "Μισθολογικά στοιχεία" και στα "Μισθολογικά στοιχεία ανά κέντρο κόστους".

20200925-1155-2-3634
Ομάδα εταιρειών - Τμήμα
Σε ομάδα εταιρειών, είναι διαθέσιμο στα Στελέχη και το Τμήμα στα Στοιχεία ανά εταιρεία.

20200925-1155-2-3652
MYDATA-Υπηρεσίες
Στην Ειδική διαχείριση των υπηρεσιών, προστέθηκαν τα απαλλασσόμενα άρθρα 14 & 22 ΦΠΑ.

20200928-1155-2-3664
Αρχείο πληρωμών SEPA - Λατινική ονομασία
Στην εργασία δημιουργίας αρχείου πληρωμών SEPA (ExportSepaPayBanksFile) δόθηκε δυνατότητα για Λατινική Ονομασία με αντίστοιχη λειτουργία με αυτήν που υπάρχει ήδη στο αρχείο SEPA που δημιουργείται από τη Χρηματοικονομική διαχείριση - Ταμειακές & τραπεζικές συναλλαγές - Εμβάσματα (ExportSepaBanksFile).

20201005-1155-1-3795
Εκτύπωση crystal report
Οι ελεύθερες εκτυπώσεις Crystal report, μπορούν πλέον να αποσταλούν με e-mail.

20201005-1155-2-3781
Λογιστικές κατηγορίες υπηρεσιών
Στο ευρετήριο των λογιστικών κατηγοριών Υπηρεσιών, είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο "Κατηγορία myDATA''.

20201006-1155-2-3804
Κάλυψη εκκρεμοτήτων στη λιανική
Δόθηκε δυνατότητα ''Κάλυψης εκκρεμοτήτων'' γραμμών, στα παραστατικά λιανικών πωλήσεων.

20201007-1155-2-3834
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Στην εργασία ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', προστέθηκε το flag ''Υποκατάστημα σύμβασης''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200527-1155-1-1951
XPLORER.CFG
Στο Series 5 UI, έχοντας ορίσει στο XPLORER.CFG διαφορετική από default γραμματοσειρά, δεν λαμβάνονταν υπόψη.

20200529-1155-1-2022
Αντιστοιχίσεις παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιστοίχιση παραστατικών προηγούμενου έτους, όταν υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών.

20200709-1155-1-2695
Υπολογισμός πόντων σε 2 κυκλώματα
Δεν γινόταν υπολογισμός πόντων από διαφορετικά κυκλώματα (Πωλήσεις / Λιανική), σε περίπτωση που δεν γινόταν αποσύνδεση / σύνδεση από την εφαρμογή.

20200907-1155-1-3315
Αντιστοίχιση Παραστατικών με κλείδωμα ημερομηνιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιστοίχιση παραστατικού, έχοντας θέσει κλειδώματα ημερομηνιών & ''Απαγόρευση'' στη μεταβολή εκτυπωμένου παραστατικού.

20200918-1155-1-3539
Γράφημα Ιστορικού μετασχηματισμών
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το γράφημα, στο ιστορικό μετασχηματισμών παραστατικών.

20200918-1155-1-3541
Διαγραφή αντιστοιχίσεων
Κατά τη μεταβολή παραστατικού είσπραξης, το οποίο έχει αντιστοιχιστεί, εμφανίζεται πλέον σχετικό μήνυμα.

20200922-1155-1-3569
Κλείδωμα Advanced Javascript Editor
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν (κατά το σχεδιασμό) το password που είχε δοθεί σε cst.

20200925-1155-1-3641
Ανάλυση άρθρου σε παλιό UI
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ανάλυση άρθρου Αναλυτικής λογιστικής.

20200928-1155-3-3677
Εκτύπωση e-invoice
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση e-invoice.

20200929-1155-1-3687
Ληξιάριο αξιογράφων
Στην εκτύπωση ''Ληξιάριο αξιογράφων'', προστέθηκε το φίλτρο '' Εμφάνιση αξιόγραφων μόνο με υπόλοιπο''.

20200929-1155-1-3693
Import άρθρων γενικής λογιστικής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το import άρθρων Γενικής λογιστικής, έχοντας ορίσει στην παράμετρο Ανισοσκέλιστα άρθρα, τη τιμή ''Απαγόρευση''.

20200929-1155-1-3698
ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ από τις Εργασίες Περιόδου (APDCALC) για εργαζόμενο με οικοδομοτεχνικό έργο.

20200930-1155-1-3701
Αντιγραφή από τελευταία
Στο 2008 UI, σε κάποιες περιπτώσεις κατά την αντιγραφή από τελευταία εγγραφή, δεν γινόταν αντιγραφή από το τελευταίο καταχωρημένο παραστατικό.

20200930-1155-1-3703
Υπολογισμός ετήσιας μέσης σταθμικής
Διορθώθηκε λανθασμένος υπολογισμός της τιμής κόστους, με μέθοδο αποτίμησης ''Ετήσια μέση σταθμική τιμή'', που γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Υπολογισμός τιμών κόστους''.

20201001-1155-1-3731
Υποκ/μα Συναλλασσομένου σε ιστορικό Αγορών-Πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε περίπτωση επιλογής υποκαταστήματος στο ιστορικό πωλήσεων των ειδών.

20201001-1155-1-3735
VB Script error
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε προβολή, χρησιμοποιώντας VB Script.

20201001-1155-1-3742
Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)
Δεν φιλτράρονταν ορθά οι εγγραφές, έχοντας προσθέσει το πεδίο ''Περιγραφή (Γλώσσα χρήστη)'', σε στήλες γραμμών.

20201002-1155-1-3762
Γραμμές φακέλου κοστολόγησης ανά παρτίδα
Κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης στο παραστατικό αποθήκης, δεν ενημερώνταν ορθά οι γραμμές των ειδών με διαφορετική παρτίδα.

20201006-1155-1-3814
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'' δεν γινόταν άθροιση της ποσότητας 2 στα γενικά σύνολα.

20201006-1155-1-3817
Αίτηση/Δήλωση Συνεργασίας Α' και Β' φάσης
Έγιναν κάποιες μικρές αλλαγές στα λεκτικά για να συμβαδίζουν απόλυτα με αυτά του ΥΕΚΑ.

20201007-1155-1-3836
Μαζική Έγκριση Παραστατικών
Δεν ολοκληρωνόταν η διαδικασία έγκρισης παραστατικών, με σενάριο πιστωτικού ελέγχου.

20201008-1155-1-3850
Άρθρα Ανάλυσης ΓΛ και ΑΛ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα άρθρα ανάλυσης λογιστικής.

20201008-1155-1-3853
ΑΠΔ για μαθητευόμενο εργαζόμενο
Στον υπολογισμό μαθητευόμενου εργαζόμενου με εποχιακή απασχόληση εμφάνιζε την επιδότηση, αλλά στην απεικόνιση στην ΑΠΔ εμφάνιζε όλο το ποσό εισφορών για καταβολή.

20201008-1155-1-3866
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών Λιανικής - Λάθος χαρακτηρισμός
Κατά την ενημέρωση εγγραφών myDATA σε απόδειξη παροχής υπηρεσιών με κωδικό 1102, ο χαρακτηρισμός δεν ενημερωνόταν με την ορθή τιμή 156003.

20201008-1155-1-3871
Μηνύματα
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα μηνύματα της εφαρμογής.

20201009-1155-1-3874
Έσοδα - Έξοδα - Λογαριασμοί ανά περίοδο
Στην εκτύπωση ''Λογαριασμοί ανά περίοδο'' των εσόδων εξόδων, δεν εμφανίζονταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα των λογαριασμών.

20201012-1155-1-3900
Αποζημίωση αδείας σε ΑΠΔ
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό αρχείου ΑΠΔ σε περίπτωση αποζημίωσης αδείας με κωδικό 07.