Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11112

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180518-2165-2-7
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Σε περίπτωση που μία προδιαγραφή έχει καταχωρημένη α' ύλη πάνω από μία φορά, στο βιβλίο παραγωγής κοστολογίου υπολόγιζε λανθασμένη ποσότητα και κατεπέκταση λανθασμένη αξία α' υλών.

20180627-1155-7-4084
Ε3 - επιμερισμός Δ13 - Δ14
Πραγματοποιείται πλέον επιμερισμός βάσει πωλήσεων και στoυς πίνακες Δ13 και Δ14 του εντύπου Ε3.

20180705-1155-7-4315
Αρχείο SEPA - Citi Bank
Στην εργασία ''Δημιουργία αρχείου SEPA'' προστέθηκαν οι προδιαγραφές της τράπεζας Citi Bank.

20180709-1155-7-4352
ExecuteXScript timeout
Για να χρησιμοποιηθεί στη συνάρτηση “ExecuteXScript” timeout διαφορετικό από το default (5 min), αρκεί στο section του APPLICATION να μπει η παράμετρος SCRIPTTIMEOUT, π.χ.
για 10 λεπτά δηλώνουμε
SCRIPTTIMEOUT=600
(o χρόνος σε δευτερόλεπτα)


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180612-1155-7-3728
Import Excel
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την ''εκτέλεση'' Import script από αρχείο excel μεγάλου πλήθους εγγραφών.

20180618-1155-1-3842
Έντυπο Ε3-Δ7
Κατά τη manual αλλαγή επί του εντύπου Ε3, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 221.

20180619-1155-1-3880
Αλλαγή γραμμής σε παραστατικό
Κατά την αλλαγή γραμμής σε παραστατικό κι ενώ ο κέρσορας ήταν σε κενή γραμμή, δε μπορούσε να επιλεχθεί διαφορετική γραμμή με χρήση του ποντικιού.

20180625-1155-7-4018
Πίνακας ΣΤ Εντύπου Ε3
Κατά την manual αλλαγή κωδικών 123, 223, 323, 423 στο έντυπο Ε3 σε εταιρεία που δεν είναι Ατομική, μεταφέρονταν αποτελέσματα στους κωδικούς 140, 240, 340, 440.

20180626-1155-7-4049
Συναλλαγματικές διαφορές σε νόμισμα πελάτη
Σε συναλλασσόμενο με ίδιο νόμισμα με αυτό της εταιρείας και συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, οι συναλλαγματικές διαφορές δεν έκλειναν την καρτέλα συναλλασσόμενου (Ν.Π).

20180627-1155-1-4108
Read only σε memo πεδία
Στο Series 5 UI, κατά το σχεδιασμό προβολής πωλήσεων κι ενώ γινόταν Read only το πεδίο REMARKS, ήταν δυνατή η συμπλήρωση του πεδίου.

20180628-1155-1-4134
SN σε μετασχηματισμό Αγορών
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, δεν μεταφέρονταν τα serial number στις γραμμές.

20180702-1155-7-4205
Πολυεταιρικές εκτυπώσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, κατά την ''εκτέλεση'' πολυεταιρικής εκτύπωσης με χρήστη ο οποίος είχε κωδικό πρόσβασης.

20180703-1155-1-4227
Από μεταφορά σε Series5 UI
Στο Series 5 UI, κατά το σχεδιασμό εκτύπωσης, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί το flag ''Μεταφορά'', δεν εμφανιζόταν στην εφαρμογή, αλλά μόνο στην αποθήκευση.

20180704-1155-7-4239
Aνάλυση ΧΜ στον πίνακα CDIMMTRLN
Κατά τη διαδικασία ανάλυσης του soanal στον cdimmtrln όταν οι ποσότητες είναι σε δεκαδικά μεταφέρονταν σε ακέραιους.

20180705-1155-1-4285
Επιλογή με serial number
Στα παραστατικά πωλήσεων, κατά την επιλογή είδους μέσω Serial number, δεν ενημερωνόταν ο πίνακας με το Serial number.

20180706-1155-7-4341
Ευρετήριο με editable εναλλακτικές τιμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη μεταβολή τιμών σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο ειδών με editable στήλες τις εναλλακτικές τιμές χονδρικής & Λιανικής πώλησης.

20180706-1155-7-4344
Μεταβολή τύπων φακέλων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή σε τύπο φακέλου κοστολόγησης.

20180709-1155-1-4355
Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη
Δεν εμφανιζόταν σωστά το πεδίο ''Τρόπος πληρωμής'' σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, από την ενότητα ''Υποχρεώσεις εγκρίσεων χρήστη''.

20180709-1155-7-4378
Κόστος στα στοιχεία ανά ΑΧ
Στη προβολή ''Στοιχεία ανά Α.Χ'' ειδών αποθήκης, δεν ενημερωνόταν σωστά το κόστος μονάδος, κατά την αλλαγή της χρήσης.

20180711-1155-1-4425
S1 Outlook Connector και Connect to (Screen)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Connect ενός e-mail μέσω του outlook connector με ένα task, Appointment κτλ.

20180713-1155-1-4468
Προγραμματισμός εργασίας - Λανθασμένη ημερομηνία
Η εργασία [Προγραμματισμός εργασίας], στο δεξί κλίκ του ευρετηρίου εργαζομένων, δημιουργούσε SOACTION, βάζοντας στην ημερομηνία λήξης την ίδια ακριβώς τιμή με την ημερομηνία έναρξης, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η εγγραφή στο ημερολογιο εργασίας.

20180713-1155-7-4474
Εξοδολόγια - Καταχώρηση εξόφλησης
Στην καταχώρηση εξόφλησης εξοδολογίου εμφανίζονται σωστά δεκαδικά στο ποσό εξόφλησης.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11111

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180419-1155-2-2427
ΤΕΑΥΕΤ - Προσαρμογή αρχείου
Προσαρμογή του αρχείου ΤΕΑΥΕΤ βάσει προδιαγραφών XML.

20180531-1155-7-3454
Άρθρα Γ.Λ
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης της ταμειακής μηχανής, κατά την εισαγωγή/μεταβολή των άρθρων Λογιστικής.

20180621-1155-1-3974
SN από Service Ticket σε Συνάντηση
Μεταφέρεται πλέον το πεδίο Serial Number στη συνάντηση από το Service Ticket, επιλέγοντας το πεδίο ''συνέχεια'.'

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180504-1155-1-2760
Ακύρωση με Αντιλογισμό
Όταν ο χρήστης κάνει ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού πώλησης από το κύκλωμα της Λιανικής και έχει χρησιμοποιήσει δωροεπιταγή στις γραμμές εξόφλησης, ενημερώνεται πλέον η Δωροεπιταγή στις γραμμές εξόφλησης του Ακυρωτικού. Μετά την ακύρωση με αντιλογισμό η κατάσταση της δωροεπιταγής γυρνάει σε "Προς εξόφληση".

20180523-1155-1-3251
Παραγγελίες ελλείψεων σε azure
Σε client / Server & Azure εγκαταστάσεις, δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί' η εργασία ''παραγγελίες ελλείψεων''.

20180530-1155-7-3422
Connection Office 365 με Soft1
Σε Office 365 δεν γινόταν σωστή αποθήκευση παραμέτρων χρηστών. Πλέον, για κάθε χρήστη εμφανίζεται πλαίσιο σύνδεσης, όταν δεν έχει ήδη συνδεθεί προκειμένου να επιλέξει φακέλους προς συγχρονισμό.

20180615-1155-7-3812
Δικαιώματα χρήστη
Στο Series 5 UI, σε χρήστη με επιλογή «Μη ελεγχόμενες εργασίες, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' εργασίας.

20180618-1155-1-3852
Connection με Office 365
Σε κάποιες περιπτώσεις στο Office 365 κατά τη φόρτωση ημερολογίων εμφάνιζε ενα '=' με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού να εμφανίζεται το μήνυμα λάθους και να μην ολοκληρώνεται ο συγχρονισμός.

20180618-1155-1-3858
Υπολογισμός Αποσβέσεων
Δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα εργασιών σε οθόνες με μικρή ανάλυση.

20180622-1155-7-4011
Copy From Buffer σε παραστατικά παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer παραστατικού παραγωγής, με στήλες γραμμών όπου υπήρχε τοπικό πεδίο με RunSQL.

20180627-1155-1-4092
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον υπολογισμό του εντύπου Νομικών προσώπων σε Β' κατηγορίας βιβλία.

20180628-1155-1-4137
Καθορισμός Δικαιωμάτων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων με δεξί κλικ στο menu.

20180628-1155-7-4140
Υπολογισμός πόντων σε λιανική
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν υπολογισμός πόντων στα παραστατικά λιανικής πώλησης.

20180702-1155-1-4197
Εκτύπωση παραστατικών πωλήσεων
Κατά τη μαζική εκτύπωση παραστατικών με ''Εσωτερική (advanced)'' φόρμα εκτύπωσης, με ταυτόχρονη εκτύπωση σε φυσικό εκτυπωτή και αποθήκευση σε PDF file, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν τα παραστατικά.

20180702-1155-1-4198
Εκτύπωση λογότυπου σε παραστατικά Τιμολόγησης
Κατά τη μαζική εκτύπωση παραστατικών με ''Εσωτερική (advanced)'' φόρμα εκτύπωσης, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν το λογότυπο.

20180702-1156-7-109
Λιανική πώληση με εικόνα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή λιανικής πώλησης, με εικόνα είδους.

20180704-1155-7-4259
Φάκελοι υπηρεσιών (Βουλγαρία)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στους φακέλους υπηρεσιών, σε εταιρεία με προδιαγραφές Βουλγαρίας.

20180705-1155-1-4300
Εγκαταστάσεις
Όταν γίνεται αλλαγή της εγκατάστασης στο header, η αλλαγή πλέον περνάει και στις γραμμές.

20180705-1155-7-4291
Συνέχεια Ενέργειας σε προσωπικό ημερολόγιο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την συνέχεια ενέργειας στο ημερολόγιο.

20180705-1155-7-4292
Offline - Azure
Σε εγκαταστάσεις Azure, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε περίπτωση που ο χρήστης συγχρονισμού ήταν Administrator.

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11110

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180222-1155-2-1237
Εισαγωγή αρχείου εγγραφών με διαφορετικό νόμισμα
Προστέθηκε στο διάλογο εισαγωγής των xxf αρχείων, η επιλογή ''Αντιστοιχίσεις'' σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές σε διαφορετικό κωδικό νομίσματος από την εγκατάσταση εξαγωγής, με τον κωδικό του νομίσματος στη βάση εισαγωγής.

20180601-1155-7-3485
Φ2 - Κωδικος 502
Στη Περιοδική δήλωση ΦΠΑ, όταν υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο περιόδου, δεν ενημερώνεται ο κωδικός 502.

20180620-1155-7-3915
Έντυπο Ε3 - πίνακας ΣΤ
Κατά τον υπολογισμό του εντύπου Ε3, όταν η Νομική μορφή της εταιρείας δεν είναι ''Ατομική επιχείρηση'', δεν συμπληρώνεται ο πίνακας ΣΤ'.

20180622-1155-7-3994
Timeline στελεχών/επαφών
Το timeline λαμβάνει πλέον υπόψιν το φίλτρο ημερολογιακού διαστήματος.

20180625-1155-2-4024
Resolver για δώρα 39α
Προστέθηκαν οι resolver στις γέφυρες λογιστικής, που αφορούν τη διαχείριση άρθρου 39α όταν τα είδη είναι δώρα.

20180626-1155-2-4069
Ε5 xml - Ημερομηνία αποχώρησης
Στο Ε5 xml αρχείο το πεδίο f_apoxwrisidate συμπληρώνεται από το πεδίο EMPISACTIVE.REGDATE κατά προτεραιότητα και αν αυτό δεν είναι συμπληρωμένο από το EMPISACTIVE.FINALDATE.

20180628-1155-2-4116
Μέλη σε έντυπα
Στο έντυπο ''Βεβαίωση κατανομής κερδών στους εταίρους'' συμπληρώνονται πλέον τα μέλη και τα κέρδη βάσει εντύπου νομικών προσώπων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180309-1155-1-1613
Έκδοση πιστωτικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε πιστωτικά έκπτωσης ειδικών συναλλαγών και παραστατικών αποθήκης.

20180606-1155-7-3573
Κινήσεις πελατών - NUI
Στο Series 5 UI, σε περίπτωση που υπήρχε ίδιος κωδικός σειράς πωλήσεων και εισπράξεων, στις κινήσεις πελατών δεν εμφανιζόταν σωστά η περιγραφή της σειράς.

20180613-1155-1-3739
Δικαιώματα χρηστών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε χρήστη ο οποίος είχε περιορισμένα δικαιώματα.

20180614-1155-7-3775
Αναίρεση κινήσεων με χαρακτηριστικά
Σε παραστατικό με είδη τα οποία παρακολουθούνταν σε χρώμα / μέγεθος, κατά την αναίρεση κινήσεων, δεν ενημερωνόταν σωστά τα υπόλοιπα των ειδών ανά χρώμα / μέγεθος.

20180618-1155-7-3838
Παραγγελίες ελλείψεων
Κατά τη δημιουργία παραστατικών παραγγελιών, μέσω της εργασίας ''Παραγγελίες ελλείψεων'', σε είδη με χρώμα / μέγεθος, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα 2.

20180619-1155-7-3899
Ακύρωση Ενημέρωσης Εσόδων-Εξόδων
Σε Ομάδες εταιρειών, δεν γινόταν ακύρωση ενημέρωσης εσόδων - εξόδων σε παραστατικά που είχαν δημιουργηθεί με on line τρόπο ενημέρωσης, σε περίπτωση που δεν είχαν τεθεί οι αντίστοιχες παράμετροι ακύρωσης, σε όλες τις εταιρείες της ομάδας

20180620-1155-1-3907
Κινήσεις 39β - Γενική Λογιστική
Κατά τη manual αντιστοίχιση άρθρων (περίπτωση άρθρου 39Β), σε παραστατικό είσπραξης, εμφανιζόταν σαν ακάλυπτη αξία, η αξία παρακράτηση φόρου του τιμολογίου.

20180620-1155-1-3909
Κινήσεις 39β - Γενική Λογιστική
Κατά τη manual αντιστοίχιση άρθρων (περίπτωση άρθρου 39Β), σε παραστατικό είσπραξης, εμφάνιζε προς αντιστοίχιση και πιστωτικό άρθρο, ενώ το πιστωτικό είχε αντιστοιχιστεί με το τιμολόγιο.

20180620-1155-1-3910
Κινήσεις 39β - Γενική Λογιστική
Κατά τη manual αντιστοίχιση άρθρων (περίπτωση άρθρου 39Β), σε παραστατικό είσπραξης, εμφανίζονταν προς αντιστοίχιση και άρθρα συμψηφισμών.

20180620-1155-1-3930
Aνάλωση βάσει προδιαγραφής με ερώτηση
Κατά την καταχώριση νέου παραστατικού παραγωγής, η ανάλωση των ποσοτήτων θα υπολογίζεται πάντα βάσει προδιαγραφής και δε θα εμφανίζεται πλέον η ερώτηση. Η ερώτηση θα εμφανίζεται κατά τη μεταβολή παραστατικού.

20180620-1155-1-3934
NUI και γραμμές παρ/κού
Στο Series 5 UI, κατά την ανεύρεση είδους σε παραστατικό, το οποίο δεν υπήρχε στη βάση, εμφανιζόταν μήνυμα καταχώρησης της εγγραφής.

20180620-1155-1-3948
Eικόνα είδους σε εσωτερική φόρμα
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εκτύπωση εσωτερικής φόρμας, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα του είδους.

20180621-1155-7-3975
Τελ.κίν.πώλησης πελάτη
Σε παραστατικό πώλησης που χρησιμοποιεί τιμή ''τελευταία κίνηση πώλησης πελάτη'', σε περίπτωση που την ίδια ημέρα είχε καταχωρηθεί πιστωτικό παραστατικό (που δεν χρησιμοποιούσε την ίδια τιμή) η τιμή που προτεινόταν στο νέο παραστατικό ήταν η τιμή του πιστωτικού.

20180621-1155-7-3982
Πρόταση παρτίδας
Σε κάποιες περιπτώσεις όταν ο Α.Χ. της γραμμής ήταν διαφορετικός από τον Α.Χ. του παραστατικού, γινόταν λάθος πρόταση παρτίδας.

20180622-1155-1-3993
Υπολογισμός εντύπων Φ4 - Φ5
Στα έντυπα Φ4 & Φ5 εμφανίζονταν εγγραφές που δεν είχε προηγηθεί υπολογισμός Intrastat.

20180622-1155-7-4012
Timeline στελεχών/επαφών - scroll down
Στο Timeline στελεχών / επαφών, εμφανιζόταν Scroll down στην τελευταία εγγραφή σε περίπτωση που το στέλεχος είχε πολλές κινήσεις και είχε αλλάξει η ταξινόμηση.

20180625-1155-1-4023
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν σωστά το έντυπο Φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων.

20180625-1155-1-4030
Πιστωτικοί έλεγχοι προμηθευτών σε NUI
Στο Series 5 UI στην οργάνωση των συναλλασσόμενων, δεν εμφανίζονταν οι πιστωτικοί έλεγχοι των προμηθευτών.

20180625-1155-7-4036
Τμήμα Φ.Ε. - Series 5 UI
Στο Series 5 UI σε φόρμα τύπου ''Φορολογικός εκτυπωτής'', το πεδίο ''Τμήμα Φ.Ε'' δεν μεταφερόταν στη φόρμα.

20180626-1155-1-4060
Διόρθωση ποσοτικών εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Διόρθωση ποσοτικών εκκρεμοτήτων", σε περίπτωση που δεν είχε δηλωθεί σειρά.

20180626-1155-1-4066
Ε5 xml - Πλήθος τέκνων
Στο Ε5 xml αρχείο το πεδίο f_arithmos_teknon ενημερώνεται με την τιμή των τέκνων.

20180626-1155-1-4068
Ε5 xml - Σχέση απασχόλησης
Στο Ε5 xml αρχείο το πεδίο f_sxeshapasxolisis ενημερώνεται με την τιμή απο το πεδίο Τύπος στην σχέση εργασίας.

20180626-1155-1-4074
Ισοζύγιο Περιόδου
Στο Ισοζύγιο περιόδου από τις Θεωρημένες καταστάσεις, σε περίπτωση που είχαν επιλεχτεί στη καρτέλα ''Ειδικές ερωτήσεις'' συγκεκριμένες τιμές στο φίλτρο ''Είδη Λογαριασμού'', εκτυπώνονταν όλοι οι λογαριασμοί.

20180626-1155-7-4051
Εισαγωγή παραστατικού με σενάριο ροής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κανόνα ροής, κατά την εισαγωγή παραστατικού σε διαφορετική της login εταιρείας.

20180628-1155-1-4135
OnOff-Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης
Κατά το συγχρονισμό τοπικής εγκατάστασης, εφόσον ο χρήστης συγχρονισμού είχε password, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο συγχρονισμός.

20180629-1155-1-4155
Καταχώρηση άρθρων λογιστικής
Στο series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση άρθρων λογιστικής.

20180629-1155-7-4161
Error σε ετικέτα advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ''ετικέτα advanced'' με οριζόμενο πίνακα.

20180702-1155-1-4183
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' στην ενότητα των αγορών, όταν υπήρχαν είδη με χρώμα / μέγεθος προς παραγγελία.

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11108

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180514-1155-7-3003
Αιτιολογία εμβάσματος σε αρχείο SEPA
Στο XML αρχείο που δημιουργείται για το SEPA, εκτός από το όνομα της εταιρείας, ενημερώνεται και η αιτιολογία των γραμμών εμβασμάτων.

20180524-1155-2-3295
Ηλεκτρονική υποβολή Περιβαλλοντικού τέλους
Δόθηκε δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Περιβαλλοντικού τέλους.

20180528-1155-2-3364
Έντυπο Περιβαλλοντικού τέλους
Ενσωματώθηκε το έντυπο ''Απόδοσης Περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας''.

20180606-1155-2-3581
Κόστος μονάδος κοστολογικών στοιχείων παραγωγής
Η αξία κόστους των κοστολογικών στοιχείων υπολογίζεται αυτόματα στα παραστατικά παραγωγής βάσει μονάδων και κόστους μονάδος κοστολογικού στοιχείου.

20180612-1155-7-3720
Αλλαγή παραγόμενου σε εντολή παραγωγής
Κατά την αλλαγή είδους σε εντολή παραγωγής, διαγράφεται πλέον και η προδιαγραφή που αφορούσε το αρχικό είδος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180214-1155-7-1079
Σειρά εμφάνισης χαρακτηριστικών
Στο Series 5 UI, στα είδη με χρώμα - μέγεθος, τα χαρακτηριστικά στις γραμμές των παραστατικών, ακολουθούν την ταξινόμηση όπως έχει οριστεί στα χαρακτηριστικά των ειδών.

20180321-1155-7-1879
X.PASSWORDVALIDATE
Η X.PASSWORDVALIDATE θα συγκρίνει κανονικά ένα string με ένα hash (editor $PASSWORD), αν θέλουμε να συγκρίνουμε με πεδίο που έχει τον editor $PASSWORD πρέπει να βάλουμε μια ακόμα παράμετρο FALSE, π.χ. X.PASSWORDVALIDATE("string", TABLE.FIELD, "FALSE").

20180323-1155-7-1961
Εκτύπωση Ενηλικιωμένων Υπολοίπων
Στην εκτύπωση ενηλικιωμένων υπολοίπων, με ζώνη ομαδοποίησης με αρνητικές τιμές, δεν εμφάνιζε τις αξίες στον τρέχοντα μήνα.

20180529-1155-7-3392
Αποθήκευση ταξινόμησης χαρακτηριστικών
Στο Series 5 UI, επιλέγοντας ταξινόμηση στα χαρακτηριστικά ενός είδους, η καταχώρηση δεν ήταν ενεργή, ώστε να σωθούν οι αλλαγές.

20180601-1155-7-3492
Πρόσθετοι περιορισμοί πίνακα
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά στον Database designer, στο tab πρόσθετοι περιορισμοί ενός πίνακα.

20180614-1155-1-3774
Δελτία εργασίας σε NUI
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση Δελτίων εργασίας.

20180614-1155-7-3780
Series 5: Προεπιλεγμένο κείμενο πεδίων
Στο Series 5 UI γίνεται πλέον highlight σε πεδία του header όπως ο συναλλασσόμενος, με επιλεγμένη τη παράμετρο "προεπιλεγμένο κείμενο πεδίων".

20180615-1155-1-3820
Ομαδοποιημένα μισθολογικά στοιχεία
Εμφανιζόταν σφάλμα στο κλείσιμο της καρτέλας ομαδοποιημένων μισθολογικών στοιχείων.

20180618-1155-1-3857
Ατομικές Καταστάσεις ΕΛΠ
Στις Ατομικές Καταστάσεις ΕΛΠ, κατά την εκτύπωση του Ισολογισμού σε excel, δεν εκτυπώνονταν τα Σύνολα κυκλοφορούντων & ενεργητικού.

20180618-1155-1-3864
Ακύρωση Λογιστικής Ενημέρωσης
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η επιλογή όλων των τύπων, στην εργασία ''Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από εμπορικό''.

20180618-1155-7-3841
Έντυπο Ε3- Δ9 και Δ11
Κατά τον επιμερισμό των δαπανών στο έντυπο Ε3, ενημερώνονται πλέον και τα πεδία των πινάκων Δ9 & Δ11.

20180619-1155-1-3881
Έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης - Υπολογισμός
Στο έντυπο της Φορολογικής αναμόρφωσης, δεν εμφανίζονταν σωστά οι ερωτήσεις, κατά τον υπολογισμό.

20180619-1155-1-3884
Εκτύπωση Ενηλικιωμένων Υπολοίπων σε Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά την εκτύπωση ενηλικιωμένων υπολοίπων.

20180619-1155-7-3872
Αναζήτηση με πλήκτρο
Στο Series 5 UI δεν γινόταν αναζήτηση βάσει ρυθμίσεων πληκτρολογίου σε πεδία με φακό, όπως στους συναλλασσόμενους.

20180621-1155-1-3963
Ταξινόμηση σε γραμμές παραστατικών
Στο Series 5 UI, κατά την ταξινόμηση στις γραμμές του παραστατικού, γινόταν αποθήκευση του νέου αριθμού γραμμής χωρίς να επιλεγεί καταχώριση.

20180621-1155-1-3971
Δημιουργία Schedule σε νέο UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την δημιουργία Schedule, μέσω των εργαλείων.

20180621-1155-1-3973
Δημιουργία schedule σε παλιό UI
Κατά την δημιουργία εγγραφής scheduler, δεν γινόταν αποθήκευση της αυτόματης εκτέλεσης.

20180621-1155-1-3978
Φύρα σε βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν λανθασμένο ποσοστό Φύρας στο βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου.

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11107

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170309-1155-2-1038
Ποσοστό σπόσβεσης οντότητας
Προστέθηκε στις αναλυτικές κινήσεις του Συγκεντρωτικού και Αναλυτικού βιβλίου παγίων, το ποσοστό (%) απόσβεσης της οντότητας.

20170906-1155-7-3774
Έλεγχος εγγύησης σε φάκελο υπηρεσιών
Γίνεται πλέον έλεγχος εγγύησης σε φάκελο υπηρεσιών, όταν ο κέρσορας είναι στο πεδίο SN (εμφανιζόταν λάθος μήνυμα ότι δεν υπάρχει εγγύηση).

20180326-1155-1-1982
Ταξινόμηση στη κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής για ταξινόμηση είτε κατά επώνυμο εργαζόμενου είτε κατά κωδικό εργαζόμενου στη κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων.

20180419-1155-2-2409
Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας
Έγινε παραμετρική η επιλογή των μισθολογικών στοιχείων που θα εμφανίζονται στην καρτέλα [Στοιχεία περιόδων] στην προβολή [Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας] στους Εργαζόμενους.

20180613-1155-2-3746
Επιμερισμός δαπανών Ε3
Στο έντυπο Ε3 προστέθηκε ο επιμερισμός των δαπανών και στη 6η σελίδα, κωδικοί 181 & 185.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180418-1155-7-2366
Εκτύπωση PDF
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αποστολή εκτύπωσης σε PDf file "Landscape", εκτυπωνόταν ''portrait''.

20180418-1156-7-52
Ευρετήριο με ομαδοποίηση σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν όλες οι στήλες σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο στατιστικής πωλήσεων.

20180529-1155-1-3372
S1Designer
Στον S1 Designer γίνεται πλέον ταξινόμηση πεδίων βάσει της σειράς που καταχωρήθηκαν.

20180529-1155-1-3373
Επανάληψη τιμών με tab
Στο Series 5 UI λειτουργεί πλέον η επανάληψη τιμών με ΤΑΒ.

20180531-1155-1-3452
Αλλαγή υποκ/ματος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Azure εγκατάσταση, κατά την αλλαγή υποκαταστήματος με χρήστη ο οποίος είχε password.

20180601-1155-1-3476
Eκτύπωση ετικετών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ετικετών, με φόρμα advanced ετικέτα, από ευρετήριο παραστατικών.

20180601-1155-7-3482
Αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης
Στα Αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης, στο grid του tab Είδη, στην στήλη Αξία παραστατικού, εμφανίζεται πλέον το σύνολο της αξίας των πιστωτικών.

20180604-1155-7-3496
Αναδίπλωση σε φόρμα εκτύπωσης
Σε εκτύπωση φόρμας με τοπικά πεδία και αναδίπλωση στη περιγραφή, το κείμενο της περιγραφής συνέχιζε στο επόμενο είδος.

20180605-1155-1-3558
Περιγραφή παγίων σε ομάδα εταιρειών
Κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς παγίου σε Ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του παγίου στις γραμμές του παραστατικού

20180605-1155-1-3559
FIFO ανάλωση παρτίδων στην παραγωγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής με τρόπο ανάλωσης ''FIFO (αυτόματη)''.

20180607-1155-1-3613
Εργασίες UpdAcnDocType & UpdSXDocType
Στις εργασίες ''Εισαγωγή μεταβλητών εντύπων από πρότυπο (Λογιστική)'' & ''Εισαγωγή μεταβλητών εντύπων από πρότυπο (Έσοδα-Έξοδα)'' δεν γινόταν update των μεταβλητών σε διαφορετική χρήση.

20180607-1155-7-3627
Παρτίδα με κενά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς με παρτίδες με κωδικό που περιείχε κενά.

20180611-1155-1-3678
Αποστολή Ε3 στο Taxis
Αποστέλλεται πλέον το έντυπο Ε3 στο Taxis, όταν ο εκπρόσωπος είναι Λογιστής λογιστικού γραφείου.

20180611-1155-7-3673
Ονομασίες πεδίων στηλών
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά σε στήλες γραμμών παραστατικών, όπου κατά τη προσθήκη είδους σε παραστατικό άλλαζε το όνομα των στηλών.

20180612-1155-1-3701
Αυτόματος μετασχηματισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν όταν είχε δηλωθεί σε σειρά παραστατικού, σειρά αυτόματου μετασχηματισμού.

20180612-1155-1-3726
Στήλες γραμμών με τοπικά πεδία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά με στήλες γραμμών, οι οποίες είχαν τοπικά πεδία.

20180612-1155-7-3703
Σχεδιασμός ευρετηρίου παρτίδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σχεδιασμό ευρετηρίου παρτίδων, όταν δηλώνονταν πεδία από τα Αναλυτικά στοιχεία.

20180612-1155-7-3719
Ε3 - Κωδικός 126
Στο έντυπο Ε3 δεν γινόταν σωστό SUM στα πεδία 126,226,326,426, σε περίπτωση manual αλλαγής.

20180613-1155-1-3744
Επιμερισμός δαπανών Ε3
Κατά τον επιμερισμό δαπανών του εντύπου Ε3, δεν γινόταν σωστή άθροιση στους κωδικούς 180,280,380,480.

20180613-1155-1-3756
Τιμολογιακές πολιτικές
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν καθυστερήσεις στην εφαρμογή, όταν εφαρμόζονταν τα ίδια σενάρια εφαρμογής με τους ίδιους κανόνες.

20180613-1155-7-3751
Μαζικός μετασχηματισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση μαζικών μετασχηματισμών παραστατικών.

20180613-1155-7-3753
ΑΧ στις σειρές πωλήσεων
Στις σειρές των πωλήσεων, κατά την επιλογή Α.Χ. δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χώρου.

20180614-1155-7-3804
Ε3 - πεδίο 561
Πραγματοποιείται πλέον σωστή άθροιση για το πεδίο 561 του εντύπου Ε3 στον πίνακα Ζ2.

20180614-1156-7-100
Επιλογή προδιαγραφής σε παραγωγή
Αν σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής άλλαζε η προδιαγραφή και μετά σε άλλο καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής με διαφορετικό παραγόμενο γινόταν προσπάθεια αλλαγής της προδιαγραφής, προτείνονταν προδιαγραφές βάσει του παραγόμενου του προηγούμενου παραστατικού.

20180618-1155-7-3840
Έντυπο Ε3 - Λογιστής λογιστικού γραφείου
Κατά την αποστολή στο Taxis εντύπου Ε3, σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος εταιρείας, ήταν λογιστής λογιστικού γραφείου, δεν ενημερώνονταν τα πεδία των πινάκων.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11106

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170727-1155-7-3441
Ημερολόγιο Serial Number
Στην εκτύπωση ''Ημερολόγιο SN'' πραγματοποιείται πλέον ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας και παραστατικού.

20180412-1155-2-2318
Ανάκτηση στοιχείων εργαζομένων από ika.gr
Κατά την καταχώριση ενός εργαζομένου, προστέθηκε η δυνατότητα της ανάκτησης των στοιχείων του από τη βάση του ΙΚΑ (βάσει Α.Μ.Κ.Α.) και της αυτόματης συμπλήρωσης των αντίστοιχων πεδίων.

20180608-1155-2-3654
Κόστος αυτοπαράδοσης στο βιβλίο αποθήκης
Η στήλη ''Κόστος αυτοπαράδοσης'' στο βιβλίο αποθήκης, υπολογίζεται πλέον με βάση τη τιμή του τελευταίου μήνα, για όλες τις μεθόδους αποτίμησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180504-1155-7-2767
Εκτύπωση ευρετηρίου σε PDF-Series 5 UI
Στο Series 5 UI, κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε PDF, δεν λαμβανόταν σωστά υπόψιν το πλάτος των στηλών.

20180504-1155-7-2768
Υπόλοιπα SN ανα Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες SN ανά Α.Χ.'' δεν εμφανιζόταν σωστά το status της τελευταίας ημερομηνίας καταχώρισης.

20180507-1155-7-2799
Επιλογή SN με αλλαγή στον ΑΧ
Σε παραστατικό πώλησης, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί πρώτα ο πελάτης και στη συνέχεια άλλαζε ο αποθηκευτικός χώρος του παραστατικού, κατά την επιλογή SN στη γραμμή, εμφανιζόταν στα φίλτρα ο αρχικός αποθηκευτικός χώρος.

20180512-1155-1-2972
Χρηματικός λογαριασμός πιστωτικής κάρτας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη χρηματικού λογαριασμού πιστωτικής κάρτας σε νέο ταμείο.

20180528-1155-1-3356
Scheduler σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, προστέθηκε ο "Scheduler" στο menu εργαλείων / System / Εργαλεία.

20180531-1155-1-3439
Υυπολογισμός αρχείου ΥΚΑ
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό του αρχείου ΥΚΑ.

20180601-1155-1-3483
Παραγγελίες ελλείψεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' σε περίπτωση που συμπληρωνόταν ο Α.Χ. στα στοιχεία παραγγελιών, γινόταν λάθος υπολογισμός της ποσότητας προς παραγγελία.

20180604-1155-1-3517
Υπολογισμός εισφορών αναδρομικών
Γινόταν λανθασμένος επιμερισμός στην ανάλυση αποδοχών.

20180604-1155-1-3519
Κωδικός αποδοχών 15 στο αρχείο ΑΚΑ
Διορθώθηκε ο κωδικός αποδοχών στο αρχείο εισφορών ΑΚΑ.

20180605-1155-1-3534
Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)
Στις Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.) δεν λειτουργούσαν τα φίλτρα ''εμφάνιση μη κινηθέντων ενοτήτων'' & ''εμφάνιση μη ενεργών αθροιστών''.

20180605-1156-7-92
Εισπράξεις - Ημερολόγια
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Εισπράξεις - ημερολόγια'', με φίλτρο την εμπορική κατηγορία συναλλασσομένου.

20180606-1155-1-3589
Καμπάνιες marketing
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή εγγραφής ''Καμπάνιες marketing''.

20180606-1155-1-3595
Ευρετήριο με Master - detail
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο που δεν έχει ''Μορφή δέντρου Master -Detail'' δεν γινόταν εκτύπωση.

20180607-1155-1-3638
Αποστολή Ε3 στο Taxis
Πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3 στο Taxis, όταν ο εκπρόσωπος είναι λογιστής και το ΑΦΜ ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

20180608-1155-1-3648
Απογραφή σε ομάδες εταιρειών
Σε παραμετροποίηση Ομάδας εταιρειών, δεν μπορούσε να μεταβληθεί η απογραφή ειδών.

20180608-1155-7-3658
Δημιουργία web υπηρεσίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία νέας ''Υπηρεσίας Web''.

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11105

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180306-1155-1-1518
Ιστορικό μετασχηματισμών κατά ημερομηνία παρ/κου
Στο grid του Ιστορικού μετασχηματισμών, η ταξινόμηση γίνεται πλέον βάσει ημερομηνίας, παραστατικού και επωνυμίας.

20180416-1155-2-2333
Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο
Προστέθηκε φίλτρο 'Ταξινόμηση βάσει επωνυμίας' στη μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο.

20180420-1155-2-2448
Οριζοντια αναλυσης
Δόθηκε δυνατότητα στο σχεδιασμό ευρετηρίου, να γίνεται οριζόντια ανάλυση τοπικών πεδίων.

20180504-1155-7-2784
Αυτόματη συμπλήρωση εντύπου M6
Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των Κ.Α.Δ της εταιρείας, στο έντυπο ''Δήλωση Δραστηριοτήτων επιχείρησης (Μ6)''.

20180507-1155-1-2790
Φόρμες advanced σε αρχείο PDF
Προστέθηκε διάλογος (Toolbars - Views / Export settings) για τον ορισμό πάνω σε κάθε φόρμα 2 παραμέτρων που επηρεάζουν το export σε PDF. Η μία αφορά το αν θα συμπεριλάβει τα fonts στο PDF (Embedded fonts) και έχει default τιμή 'Ναί' και η άλλη την ποιότητα ενός JPEG που θα συμπεριληφθεί με default τιμή 70.

20180511-1155-1-2944
Κατάσταση Ελέγχου Αναλυτική - Αυτοπαραδόσεις
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση ελέγχου αναλυτική'' από την ενότητα των πωλήσεων, αποτυπώνεται πλέον η υποκείμενη και η αξία ΦΠΑ σε παραστατικά με συμπεριφορά αυτοπαράδοση.

20180601-1155-7-3465
Πιστωτικοί έλεγχοι - πλήθος παραστατικών
Στους κανόνες Πιστωτικών ελέγχων, προστέθηκε ο όρος έκφρασης ''πλήθος ανεξόφλητων παραστατικών (OPNFINCNT)'', που υπολογίζει το πλήθος των ανεξόφλητων παραστατικών του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180308-1155-1-1574
Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)
Οι Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.), μπορούν πλέον να τυπωθούν σε excel.

20180328-1155-1-2049
Ελλιπές κείμενο σε φόρμα
Σε φόρμες εκτύπωσης advanced σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν όλο το κείμενο.

20180403-1156-7-49
Διαγραφή ειδών με Eγγυοδοσία
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν διαγραφή γραμμής ειδών με εγγυοδοσία, σε παραστατικά.

20180411-1155-7-2233
Advanced ετικέτες σε παραστατικά
Σε ετικέτα advanced, με ορισμό ως MasterData τον πίνακα MTRLINES, κατά την εκτύπωση πολλαπλών παραστατικών, στα στοιχεία του SALDOC, εκτυπώνονταν τα στοιχεία του τελευταίου παραστατικού.

20180419-1155-7-2428
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με ταξινόμηση με ημερομηνία
Σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση, δεν γινόταν ορθή ταξινόμηση με τοπικό πεδίο Ημερομηνίας.

20180424-1155-1-2527
Drag and drop πίνακα
Στο Series 5 UI, σε alert, δεν γινόταν drag & drop πίνακα.

20180426-1155-1-2577
Εκτύπωση Grid με φίλτρα
Στο Series 5 UI κατά την εξαγωγή σε excel φιλτραρισμένου grid, εκτύπωνε όλα τα πεδία.

20180426-1155-1-2611
Εκτύπωση λογότυπου σε φόρμα Πωλήσεων
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν τυπωνόταν το λογότυπο σε φόρμα εκτύπωσης.

20180507-1155-1-2804
Πληρωμή με κάρτα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά λιανικής πώλησης, κατά την επιλογή ''Πληρωμή με κάρτα''.

20180511-1155-1-2951
Μέγεθος στηλών ευρετηρίου σε PDF
Στο Series 5 UI κατά την εκτύπωση σε PDF από ευρετήριο, δεν εκτυπωνόταν σωστά το μέγεθος των στηλών.

20180511-1156-7-65
Αντιγραφή παραστατικού με εξόφληση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer, σε παραστατικό αγοράς με ταυτόχρονη δημιουργία παραστατικού πληρωμής, σε διαφορετικό υποκατάστημα.

20180514-1155-1-2990
Αναζήτηση σύμβασης από πελάτη
Στις ενέργειες, από την ενότητα CRM, η αναζήτηση σύμβασης πραγματοποιείται πλέον, βάσει Πελάτη σύμβασης.

20180514-1155-1-3002
Τρόπος αποστολής και πληρωμής σε Λιανική από προκαταβολή
Κατά την επιλογή Προκαταβολής / παραγγελίας παραστατικών λιανικής μέσω των σχετικών εργασιών, δεν ενημερώνονταν τα πεδία ''Τρόπος πληρωμής'' & ''Τρόπος αποστολής''.

20180522-1155-1-3227
Υπολογισμός κόστους αυτοπαράδοσης στο βιβλίο αποθήκης
Η στήλη ''Κόστος αυτοπαράδοσης'' στο βιβλίο αποθήκης, υπολογίζεται πλέον με βάση τη τιμή του τελευταίου μήνα, όταν η μέθοδος αποτίμησης είναι ''Ετήσια μέση σταθμική''.

20180523-1155-1-3262
Κρυπτογραφημένη επωνυμία
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης σε παραστατικό αγοράς, με χρήστη ο οποίος έχει περιορισμό πρόσβασης, η επωνυμία του προμηθευτή ήταν κρυπτογραφημμένη.

20180524-1155-1-3280
Εκκ. παραγγελίες αγορών
Οι Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών, στις σχετικές εργασίες ειδών, αποτυπώνουν πλέον τις εκκρεμότητες βάσει ημερομηνιών παράδοσης γραμμών παραστατικών.

20180524-1155-1-3300
Ε3 Β Κατηγορίας
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν στη σωστή μορφή το έντυπο Ε3 στα έσοδα έξοδα.

20180524-1155-1-3302
Υπολογισμός τιμών κόστους
Σε εγκατάσταση με windows authentication connection στον sql, δεν μπορούσε να εκτελεστεί η εργασία "Υπολογισμός τιμών κόστους".

20180525-1155-1-3344
Διαφορά υπολοίπου ανά ΑΧ και Βιβλίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, το κόστος υπολοίπου στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα ανά Α.Χ.'', δεν συμφωνούσε με το ''Βιβλίο αποθήκης''.

20180528-1155-1-3354
S1 designer
Στον S1 designer κατά την προσθήκη script σε custom object, δεν αποθηκεύονταν οι αλλαγές στο συγκεκριμένο object.

20180528-1155-1-3361
Διαγραφή γραμμής
Στο Series 5 UI δεν γινόταν διαγραφή γραμμής παραστατικού απ' το σχετικό εικονίδιο.

20180529-1155-1-3384
Tαξινόμηση ευρετηρίου με τοπικό πεδίο
Δεν λειτουργούσε η ταξινόμηση σε τοπικό πεδίο σε σχεδιασμό ευρετηρίου.

20180530-1155-1-3405
Ε3 - Εγγραφές κλεισίματος
Στο έντυπο Ε3 της Γενικής λογιστικής, δεν αποτυπώνονταν σωστά οι εγγραφές που είχαν πραγματοποιηθεί στη περίοδο Ισολογισμού.

20180530-1155-1-3415
Αποστολή Ε3
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν η ηλεκτρονική αποστολή στο Taxis του εντύπου Ε3.

20180531-1155-1-3433
Ε3 (πεδία 320 -321-221 -421)
Στο έντυπο Ε3 δεν γινόταν σωστός υπολογισμός στους κωδικούς 320 & 420.

20180531-1155-1-3440
Κλείσιμο φακέλου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το κλείσιμο φακέλου κοστολόγησης σε διαφορετικό μήνα.

20180531-1155-1-3460
Παρτίδες και τρόπος ανάλωσης FIFO
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού με Παρτίδες, με τρόπο ανάλωσης FIFO.

20180601-1155-1-3490
Αναζήτηση με Active Browser
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ευρετήριο, με μορφή δέντρου master-detail, κατά την αναζήτηση μέσω Active Browser.

20180604-1155-1-3500
Κινήσεις ειδών
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το άνοιγμα ενός είδος απ' το ευρετήριο, με default προβολή ''Κινήσεις ειδών''.

20180604-1155-1-3501
Επιλογή εγγραφής με active browser
Κατά την αναζήτηση σε ευρετήριο μέσω active browser, δεν γινόταν locate της εγγραφής.

20180605-1155-1-3544
Ιστορικό μετασχηματισμών, QC Test
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή ''Ιστορικό μετασχηματισμών'' στις εργασίες παραστατικού.