Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11309

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190920-1155-2-2910
Έντυπο Ε3.5 για πρακτική (ΟΑΕΔ)
Προστέθηκε στην εφαρμογή το έντυπο αναγγελίας έναρξης σπουδαστών πρακτικής άσκησης Ε3.5.

20191213-1155-2-4058
Δημιουργία Ε4 - Πίνακας προσωπικού(Ομαδικές υποβολές)
Νέα εργασία δημιουργία Ε4 - Πίνακας προσωπικού (Ομαδικές υποβολές).
Η νέα εργασία, εκτός από τις ερωτήσεις της υπάρχουσας εργασίας για το Ε4, περιλαμβάνει τα εξής:
-Αριθμός Ανδρών
-Αριθμός Γυναικών
-Αριθμός Ανήλικων
-Σύνολο
-Παρατηρήσεις
Επίσης περιλαμβάνει Ερώτηση για το path του αρχείου pdf προκειμένου να ενσωματωθεί στο xml.


20191217-1155-1-4086
Ανάλυση εκκρεμοτήτων ανά ΑΧ
Στα ''στοιχεία ποσοτήτων'' στα Οικονομικά στοιχεία ειδών, πραγματοποιείται πλέον φιλτράρισμα της ανάλυσης εκκρεμοτήτων βάσει του αποθηκευτικού χώρου που έχει δοθεί στα φίλτρα υπολογισμού.

20191220-1155-2-4149
Μεταβολή ποσότητας σε είδος εγγυοδοσίας
Δεν επιτρέπεται πλέον η αλλαγή ποσότητας στα είδη εγγυοδοσίας, στις γραμμές παραστατικού.

20191220-1155-2-4153
Αλλαγή είδους γραμμής με εγγυοδοσία
Κατά τη μεταβολή είδους το οποίο έχει ανάλυση εγγυοδοσίας, στις γραμμές παραστατικού, πλέον διαγράφονται και τα είδη εγγυοδοσίας που συνδέονται με αυτό το είδος.

20200121-1155-2-228
Πρόταση δωροεπιταγής με SN ανεξαρτήτως ΑΧ
Όταν το είδος είναι δωροεπιταγή, ο selector στα παραστατικά εμφανίζει πλέον όλα τα Serial numbers, ανεξαρτήτως αποθηκευτικού χώρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191112-1155-1-3657
File type 9
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 9, ενημερώνονταν λανθασμένα τα πεδία ''Έκδοση / λήψη'', καθώς και ο ''Κωδικός κίνησης''.

20191119-1155-2-3752
Είδος εγγυοδοσίας κατά το μετασχηματισμό
Κατά τον μερικό μετασχηματισμό παραστατικού, το οποίο είχε είδη εγγυοδοσίας, δεν ενημερώνονταν ορθά οι ανεκτέλεστες ποσότητες.

20191210-1155-1-4002
Τιμολογιακές πολιτικές στα είδη εγγυοδοσίας
Δεν εφαρμόζονταν ορθά, τιμολογιακές πολιτικές στα είδη εγγυοδοσίας.

20200102-1155-1-4
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου - Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'' σε βάση Oracle.

20200117-1155-1-186
XModule.InsertControl
Κατά την αλλαγή panel σε Dialog Object με χρήση της XModule.InsertControl δεν εμφανιζόταν η DLL form του .net.

20200117-1155-1-202
Νέα εγγραφή στα Ταμεία εργαζόμενου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή νέα εγγραφή στο grid Ταμεία εργαζόμενου της μισθοδοσίας.

20200121-1155-1-245
Σφάλμα στην δημιουργία του Ε8
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε σφάλμα κατά την δημιουργία του αρχείου Ε8 μισθοδοσίας.

20200122-1155-1-254
Δημιουργία αρχείου Ε8.xml
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη δημιουργία αρχείου Ε8.xml με επιλογή σειράς ενεργειών.

20200122-1155-1-272
Σχεδιασμός οικονομικών στοιχείων
Διορθώθηκε σφάλμα ("Argument out of range") που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό προβολής στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων.

20200123-1155-1-298
Ανάλυση αντιστοιχίσεων (Μ.Χ.Α.) - Πελάτης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη μετάβαση από την Ανάλυση αντιστοιχίσεων (Μ.Χ.Α.) - Πελάτη στη λίστα πελατών, όταν δεν είχε δηλωθεί ημερομηνιακό διάστημα. Πλέον, ενημερώνονται πάντα οι ημερομηνίες με τις τιμές του τρέχοντα μήνα.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11308

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170201-1155-7-441
Αποδοχές βιβλίου αδειών
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην εκτύπωση Βιβλίου αδειών μισθοδοσίας. <Χρήση προσαυξημένου ημερομισθίου> <Εφαρμογή Αναλογίας Σαββάτου>

20190124-1155-2-217
Διαχείριση παραγγελιών με προκαταβολές
Δόθηκε δυνατότητα αντιστοίχισης παραστατικού ''προκαταβολής'' με παραγγελία, μέσω του πεδίων FINDOCREF για εμβάσματα και FINDOCS Εισπράξεις.

20191113-1155-2-3674
Άδειες εργαζομένων
Προστέθηκε ως φίλτρο το έτος στο tab άδειες - ασθένειες - απουσίες στην προβολή στοιχείων εργαζομένου.

20191202-1155-2-3894
Σχολιασμός στις Αξιολογήσεις
Στο πεδίο "Ιδιότητα" προστέθηκε η τιμή "Σχολιασμός από αξιολογούμενο".
Στο αντικείμενο InsertHRNaire προστέθηκε η σελίδα "Ανάλυση" όπου φαίνονται αναλυτικά οι αξιολογήσεις που πρόκειται να εισαχθούν. Ο χρήστης μπορεί προσθέσει και δικές του επιπλέον αξιολογήσεις. Επίσης έχει το δικαίωμα να ορίσει και τη σειρά με τον οποία όλες οι αξιολογήσεις (δικές του ή αυτές που προκύπτουν αυτόματα) θα εισαχθούν. Στις αξιολογήσεις που προκύπτουν αυτόματα δεν μπορεί να κάνει αλλαγές παρά να ορίσει μόνο τη σειρά εισαγωγής.


20191209-1155-2-3987
Αυτοματισμοί στα ερωτηματολόγια
Προστέθηκε το αντικείμενο HRCUSNAIRE_WEB στο οποίο γίνεται διαχείριση αναλυτικά όλων αξιολογήσεων. Στο αντικείμενο αυτό υλοποιήθηκε ο αυτοματισμός.
Η δημιουργία των αξιολογήσεων (αντικείμενο InsertHRNaire) εισάγει τις αξιολογήσεις με τη λογική: η πρώτη έχει κατάσταση "Προς έναρξη" και οι λοιπές "Σε αναμονή".


20191213-1155-2-4054
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στην ''Συγκριτική εικόνα πωλήσεων'', προστέθηκαν το μοντέλο κι η μάρκα είδους στα φίλτρα.

20191213-1155-2-4055
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης'', προστέθηκαν το μοντέλο κι η μάρκα είδους στα φίλτρα.

20200120-1155-2-218
Εικόνα ενεργειών
Στην ''Εικόνα ενεργειών'' προστέθηκε το ''Θέμα'' στα πρόσθετα πεδία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190522-1155-1-1549
Band image σε εσωτερική φόρμα
Δεν εκτυπωνόταν στο σωστό σημείο, band image στο footer φόρμας.

20191001-1155-1-3067
Δημιουργία-επιλογή παρτίδων με set ειδών
Κατά τη "Δημιουργία - επιλογή παρτίδων" σε γραμμές παραστατικού ειδών που συμμετέχουν σε set, οι επιπλέον γραμμές ανά παρτίδα δεν είχαν την πληροφορία του set.

20191009-1155-1-3194
Ανάλυση πελατών ανά είδος
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση πελατών ανά είδος'', δεν λειτουργούσαν ορθά τα φίλτρα ''Ναι'' & ''Όχι'' στα συγκεντρωτικά.

20191025-1155-1-3405
Εκχώρηση Επιταγής
Στην εργασία ''Εκχώρηση τιμολογίων'' εμφανιζόταν σφάλμα ''Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Σύμβαση'".

20191031-1155-1-3484
Εσωτερικό υπολ. φύλλο
Δεν εκτυπώνονταν ορθά αλφαριθμητικά πεδία σε excel, έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο "Χρήση εσωτερικού υπολ. φύλλου".

20191106-1155-1-3565
Editor υποκαταστημάτων
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τον σχεδιασμό προβολής, χάνονταν οι Editor των υποκαταστημάτων των ''Τριγωνικών συναλλαγών''.

20191118-1155-1-3736
Φίλτρα σχεδιαζόμενης εκτύπωσης
Στο Series 5 UI, δεν εκτυπώνονταν όλα τα φίλτρα σχεδιαζόμενης εκτύπωσης.

20191129-1155-1-3871
Δημιουργία αρχείου Ε6 (ΥΕΚΑ)
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπταν λάθος πεδία στο αρχείο Ε6 μισθοδοσίας.

20191129-1155-1-3878
Είδος με ίδιο Sn στις γραμμές παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις γραμμές παραστατικού, κατά την επιλογή ίδιου serial number.

20191202-1155-1-3904
Δημιουργία Αρχείου Τράπεζας σε ομάδα εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν γινόταν αποθήκευση αρχείου τραπέζης σε περίπτωση θυγατρικής εταιρείας που ανήκει σε ομάδα εταιρειών.

20191204-1155-1-3937
Σχέση μονάδων εγγυοδοσίας (στρογγυλοποίηση δεκαδικών)
Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδών με διαφορετική μονάδα μέτρησης από την ΜΜ του είδους εγγυοδοσίας, η ποσότητα εγγυοδοσίας υπολογιζόταν με διαφορετικό τρόπο από τη σχέση μεταξύ ΜΜ1 και ΜΜ2.

20191205-1155-1-3952
ΑΧ σε δελτία ανάλωσης, παραγωγής και Εντολές παραγωγής
Στα Δελτία παραγωγής κι ανάλωσης από εντολές παραγωγής, δεν προτείνονταν οι αποθηκευτικοί χώροι ανάλωσης και παραγωγής της προδιαγραφής του παραγόμενου.

20191210-1155-1-4004
Άρση εκκρεμότητας σε είδη εγγυοδοσίας
Δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' άρση εκκρεμότητας σε γραμμές παραστατικού, ειδών εγγυοδοσίας.

20191211-1155-1-4008
Γράφημα σε ομαδοποιημένο ευρετήριο
Στο Series 5 Ui, δεν εμφανιζόταν το γράφημα σε ομαδοποιημένο ευρετήριο.

20191220-1155-1-4154
Φορολογικός /ui 2008 / 2000+γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού με πολλές γραμμές και σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.

20191223-1155-1-4162
Import Excel
Δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί ορθά import excel σε βάση με nvarchar πεδία.

20200107-1155-1-28
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη σε εταιρεία ομάδας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στην εκτύπωση ''Ανάλυση ειδών ανά πελάτη'', κατά την επιλογή ειδών στα φίλτρα της εκτύπωσης, σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20200110-1155-1-68
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Το μέγεθος των φίλτρων της εργασίας 'Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής' αυξήθηκε σε 500 χαρακτήρες.

20200110-1155-1-77
ΑΧ παραγόμενου σε παραστατικό παραγωγής από δελτίο παραγωγής
Κατά το μετασχηματισμό δελτίου παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής, δεν ενημερωνόταν ο αποθηκευτικός χώρος της προδιαγραφής.

20200113-1155-1-87
Διαγραφή εταιρειών
Στην εργασία διαγραφής εταιρειών (DeleteCompany), εμφανιζόταν καθυστέρηση στον πίνακα PRDCOSTCNTR.

20200113-1155-1-94
Πρότυπα Δεδομένα σε Εκτυπώσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, εφόσον είχαν οριστεί default πρότυπα δεδομένα σε εκτύπωση.

20200114-1155-1-126
Import στοιχείων εργαζομένων
Απενεργοποιήθηκε ο έλεγχος ασφαλιστικών ταμείων που γινόταν στο event AfterPost κατά το import εργαζομένων.
(Ο έλεγχος ΑΦΜ απενεργοποιείται με επιλογή στις παραμέτρους Στελεχών.)


20200114-1155-1-131
Είδος - Τρέχουσες τιμές κόστους
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, στις τιμές κόστους, επιλέγοντας ''Τρέχουσες'' τιμές.

20200116-1155-1-166
Δικαιώματα σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, χρήστες χωρίς δικαιώματα ''Administrator'', μπορούσαν να ορίσουν δικαιώματα.

20200117-1155-1-179
Συνάρτηση USERVALIDATE
Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση ''USERVALIDATE'' σε σχεδιαζόμενη προβολή ειδών, επέστρεφε τιμή ''false''.

20200120-1155-1-211
Καταχώρηση εισπράξεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση είσπραξης.

20200121-1155-1-249
Μεταφορά παρατηρήσεων είδους σε αιτιολογία 2 Παραστατικού
Πλέον μεταφέρονται πάντα οι τιμές των πεδίων "Αιτιολογία", "Παρατηρήσεις" και "Παρατηρήσεις 2" γραμμής, (COMMENTS, COMMENTS1 και COMMENTS2) στα αντίστοιχα πεδία των γραμμών του είδους καθώς και οι τιμές των πεδίων "Αιτιολογία" και "Αιτιολογία 2" του header (COMMENTS και COMMENTS1) στα αντίστοιχα πεδία του header του τελικού παραστατικού.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11307

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150119-1155-2-224
Λίστα άρθρων με στοιχεία ΜΥΦ
Προστέθηκε νέο Soft1 default Ευρετήριο "Λίστα άρθρων με στοιχεία ΜΥΦ" στα άρθρα της Γενικής Λογιστικής.

20190102-1155-2-5
Εξαίρεση προκαταβολών από fifo αντιστοίχιση
Δόθηκε δυνατότητα αντιστοίχισης παραστατικού ''προκαταβολής'' με παραγγελία, μέσω του πεδίων FINDOCREF για εμβάσματα και FINDOCS Εισπράξεις. Προστέθηκε σχετικό flag στην αντιστοίχιση ''Προκαταβολή παραγγελίας'', ώστε να εμφανίζει τα παραστατικά ''προκαταβολών''. Προστέθηκε flag ''Εξαίρεση προκαταβολών'' στην εργασία Fifo αντιστοίχιση.

20190603-1155-2-1674
Χρήση Εσωτερικού Υπολ. Φύλλου
Έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου'', εμφανίζονται πλέον οι επικεφαλίδες των στηλών (A,B,C κλπ) του φύλλου και το ύψος των γραμμών είναι 15.

20190611-1155-2-1786
Πωλητής πελάτη και τρόπος πληρωμής κατά BU
Προστέθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης διαφορετικού πωλητή και τρόπου πληρωμής ανά BU στις Γενικές παραμέτρους πελατών 'Στοιχεία ανα BU'. Υπάρχει και στις σχετικές εργασίες πελάτη.

20190620-1155-2-1897
Ιεραρχίες/Θέσεις εργασίας
Προστέθηκε στο selector της θέσης εργασίας, το τμήμα επιχείρησης.
Στην καταχώρηση ενός στελέχους γίνεται έλεγχος εάν οι τρέχουσες τιμές της θέσης εργασίας και του τμήματος είναι συμβατές (εάν δεν είναι βγαίνει μήνυμα προειδοποίησης). Θα πρέπει η θέση εργασίας να ανήκει στο τμήμα που ανήκει το στέλεχος.


20190906-1155-1-2758
Timeline εγκαταστάσεων
Δεν ενημερωνόταν το timeline των εγκαταστάσεων όταν γινόταν αποστολή email με δεξί κλικ στην εγκατάσταση.

20190916-1155-2-2850
Χρωματισμός ΣΚ και αργιών υποκαταστήματος στο ημερολόγιο ενεργειών
Στο ημερολόγιο εργασίας προστέθηκε η δυνατότητα αποτύπωσης με διαφορετικό χρώμα (γκρι) εκτός των Σαββατοκύριακων και των αργιών που δηλώνονται στο ημερολόγιο αργιών του login υποκαταστήματος. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και η παράμετρος "Χρωματισμός αργιών" στις Παραμέτρους στελεχών.

20191003-1155-2-3111
Αναζήτηση σε editor [Οργανωτική Δομή]
Στο control που εμφανίζεται όταν έχουμε multiselect και ιεραρχία, προστέθηκε η Επιλογή/Αποεπιλογή παιδιών. Όταν είναι τσεκαρισμένο και επιλέξουμε ένα 'μπαμπά' του δέντρου τότε επιλέγονται/ αποεπιλέγονται και τα παιδιά του.

20191004-1155-2-3122
Αρχείο Κατάστασης Εργαζομένων Ε4
Στην κατάσταση ΥΕΚΑ Ε4 προστέθηκε το είδος κατάστασης 'Ετήσιος Συμπληρωματικός' στην δεύτερη θέση της αντίστοιχης λίστας.

20191008-1155-2-3182
Check VAT status per customer - VIES
Στις εργασίες συναλλασσόμενων προστέθηκαν τα ''Στοιχεία VIES'' που πραγματοποιούν έλεγχο ΑΦΜ από το site: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

20191017-1155-2-3297
ΦΠΑ-Χώρες-Νομίσματα multilingual
Προστέθηκε δυνατότητα εναλλακτικής περιγραφής ανά γλώσσα σε ΦΠΑ, Χώρες, Νομίσματα. Προστέθηκε calculated πεδίο στα παραστατικά πωλήσεων, αγορών, λιανικής και αποθήκης που φέρνει την περιγραφή στη γλώσσα χρήστη σε είδη και υπηρεσίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιλογή.

20191101-1155-2-3497
Αυτόματη αρίθμηση στον Κωδικό κύκλου σεμιναρίου
Δόθηκε η δυνατότητα στο κύκλωμα HR και συγκεκριμένα στο πεδίο "κωδικός" κύκλου σεμιναρίου να δίνεται ο επόμενος αύξων αριθμός με την χρήση του αστερίσκου.

20191114-1155-2-3693
FIFO Αντιστοίχιση
Στην "Αντιστοίχιση ανεξόφλητων" το "Business Unit αντιστοιχίσεων" μετονομάστηκε σε "Business Unit διακανονισμών".

20191118-1155-2-3741
Μαζικός μετασχηματισμός με εκτύπωση κατά μεταφορέα
Στο διάλογο του μετασχηματισμού, δόθηκε δυνατότητα ταξινόμησης κατά ''Μεταφορέα'', ''Δρομολόγιο'' & ''Μεταφορικό μέσο''.

20191122-1155-2-3782
Ιστορικό φακέλου υπηρεσιών
Δεν εμφανιζόταν το παραστατικό προέλευσης στο ιστορικό φακέλου υπηρεσιών.

20191122-1155-2-3787
Παρτίδες σε Παραστατικά Αποθήκης
Προστέθηκε στο δεξί κλικ στις γραμμές παραστατικών αποθήκης, η ''Δημιουργία - επιλογή παρτίδων''.

20191125-1155-2-3813
Φίλτρο ΑΧ στην ενημέρωση φυσικής απογραφής
Προστέθηκε φίλτρο ΑΧ σε ενημέρωση και ακύρωση φυσικής απογραφής.

20191128-1155-2-3859
Επισύναψη με ATTACHDIR
Δόθηκε δυνατότητα δημιουργίας e-mail μέσω κώδικα javascript χρησιμοποιώντας την εντολή ''ATTACHDIR'' μέσω CreateModule, χωρίς χρήση φόρμας.

20191202-1155-2-3901
Ποσότητα ανάλωσης από ποσοστό φύρας
Στις εργασίες μετασχηματισμού σε παραστατικά και εντολές παραγωγής προστέθηκε η παράμετρος ''Ποσότητα αναλώσεων'' όπου δέχεται τιμές ''Σταθερή βάσει προδιαγραφής'' & ''Αναπροσαρμογή βάσει % φύρας προδιαγραφής''.

20191211-1155-1-4018
Μεταφορά comments2 από πώληση σε αγορά
Κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγορά και το αντίστροφο, δεν μεταφέρονταν οι παρατηρήσεις 2 ITELINES.COMMENTS2.

20191211-1155-2-4010
Φίλτρο πωλητή
Προστέθηκε φίλτρο πωλητή, στις εκτυπώσεις ''Καρτέλες ανά Business Unit'', ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα ανά Business Unit'', ''Ανεξόφλητα παραστατικά ανά Business Unit''

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150805-1155-7-2546
Καρτέλα πελάτη - 'Ακυρωμένα-Ακυρωτικά'
Στις καρτέλες συναλλασσόμενων, επιλέγοντας ''Όχι'' στο φίλτρο ''Ακυρωμένα-Ακυρωτικά'' φιλτράρονται και τα ταμειακά παραστατικά που σχετίζονται.

20180514-1155-7-3018
Πεδία επιλογέα Database View
Στο παλιό interface δεν εμφανίζονταν με το δηλωμένο μέγεθος τα πεδία του επιλογέα πεδίων του Database View.

20180611-1155-7-3666
Φόρμα εκτύπωσης word με εικόνα είδους
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα των ειδών, σε φόρμα word.

20180725-1155-1-4681
Αυτόματη εκτέλεση κατά την είσοδο
Σε περίπτωση που στο menu είχε οριστεί εργασία με ''Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή'', δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' όταν βρισκόταν σε φάκελο.

20181120-1155-1-6210
Παραστατικά διαφορετικών χρήσεων
Κατά το copy from buffer παραστατικού, με διαφορετικές ''Χρήσεις'' (σχετική παράμετρος στον τύπο), δεν γινόταν refresh στα tab.

20181126-1155-1-6276
Ευρετήριο πελατών με υπόλοιπα ανά εταιρεία
Σε ομάδες εταιρειών η συνάρτηση CusBalance δεν εμφάνιζε ορθά αποτελέσματα.

20190508-1155-1-1429
Φόρμα εκτύπωσης λιανικής
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα background με φόρμα εκτύπωσης λιανικής εσωτερική (απλή).

20190708-1155-1-2173
Αντιγραφή εγγραφής-Χρήσεις μισθοδοσίας
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή χρήσης μισθοδοσίας με αντιγραφή από την προηγούμενη εγγραφή.

20190916-1155-1-2856
Δραστηριότητες έργων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή δραστηριότητας έργων.

20191001-1155-1-3059
Αρχείο Ε7 ΥΕΚΑ
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο σε σχήμα ομάδων εταιριών, στο αρχείο Ε7 δηλωνόταν η ειδικότητα εργαζομένου της κύριας εταιρίας αντί της Login.

20191011-1155-1-3248
Ημερομηνία παράδοσης φακέλων υπηρεσιών
Προστέθηκε η ημερομηνία παράδοσης MTRDOC.DELIVDATE στα διαθέσιμα πεδία σχεδιασμού ευρετηρίου, στους φακέλους υπηρεσιών.

20191016-1155-1-3284
Όριο εργαζομένων
Προστέθηκε η παράμετρος: Έλεγχος υπέρβασης ορίου εργαζομένων: Όχι, Ναι (Μία φορά), Ναι (Πάντα).

20191016-1155-1-3288
Ημερομηνία εισαγωγής σε excel
Κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε excel, εμφανιζόταν λάθος η ώρα, στο πεδίο ''Ημερομηνία εισαγωγής'' σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί η παράμετρος ''Χρήση εσωτερικού υπολογιστικού φύλλου''.

20191024-1155-1-3388
Tιμολογιακή με νομό υποκ/τος πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα δεδομένα πολιτικών, έχοντας ορίσει στη διατύπωση, στη συνθήκη εκτέλεσης, νομό υποκαταστήματος πελάτη.

20191029-1155-1-3428
Επιλογή Default προβολής για ομάδες
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το ''Set As Default'' Ομάδων.

20191031-1155-1-3489
Είδος σε τελωνειακή παρτίδα
Κατά την επιλογή είδους σε τελωνειακή παρτίδα, δεν εμφανιζόταν το είδος, αλλά λογαριασμός εσόδων. Με την καταχώρηση αποθηκευόταν ορθή εγγραφή.

20191101-1155-1-3513
Ημερομηνίες Κύκλου σεμιναρίου
Γίνεται έλεγχος ακολουθίας των από, έως ημερομηνιών του κύκλου σεμιναρίου και εμφανίζεται σχετικό απαγορευτικό μήνυμα.

20191106-1155-1-3571
Χαρακτηρισμός προϊστάμενου θέσης εργασίας
Στον κόμβο της οργανωτικής μονάδας, εκτός του ονοματεπώνυμου του προϊσταμένου, εμφανίζεται πλέον και η θέση εργασίας του.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παράμετροι NODEHEIGHT και NODEWIDTH για τον έλεγχο του μεγέθους των κόμβων του οργανογράμματος.


20191112-1155-1-3648
Στοιχεία ανά business unit σε αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Στοιχεία ανά Business unit'' πελατών, ύστερα από πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20191112-1155-1-3666
Ανάλυση τελευταίου υπολογισμού
Προστέθηκε η παράμετρος LOCALPAYTRACE.
Με τη νέα παράμετρο εμφανίζεται σωστά πλέον ο αναλυτικός τελευταίος υπολογισμός.
Με την παράμετρο PAYTRACE εμφανίζεται ο υπολογισμός στις "Λεπτομέρειες" - καλύπτεται έτσι η περίπτωση του Azure.


20191113-1155-1-3668
Δικαιώματα χρηστών και σειρές υποκαταστημάτων
Χρήστης με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες, έβλεπε όλες τις σειρές στις οποίες είχε οριστεί προτεινόμενο υποκατάστημα.

20191118-1155-1-3733
Επισύναψη με ATTACHDIR
Χρησιμοποιώντας την εντολή ''ATTACHDIR'' σε javascript για επισύναψη αρχείου σε e-mail, στο object SOEMAIL, εμφανιζόταν "1.html".

20191118-1155-1-3743
Σχετικό παραστατικό σύμβασης
Το σχετικό παραστατικό που δημιουργούνταν από σύμβαση, δεν ενημέρωνε στα λοιπά του στοιχεία την αντίστοιχη σύμβαση.

20191120-1155-1-3761
Εκτύπωση Γενική Εκμετάλλευση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση της ''Γενικής εκμετάλλευσης'', έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Χρήση εσωτερικού υπολ. φύλλου''.

20191120-1155-1-3768
Ασφαλιστικά Ταμεία
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν εμφανιζόταν σωστά η φόρμα συμπλήρωσης Ασφαλιστικών ταμείων στην προβολή του εργαζόμενου.

20191122-1155-1-3778
Στοιχεία ΓΓΠΣ
Κατά τον έλεγχο ΑΦΜ σε συναλλασσόμενο με ένδειξη ''ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ'', στην ενημέρωση της καρτέλας επιστρέφει την τιμή "ΑΦΜ με ένδειξη διακοπής εργασιών".

20191122-1155-2-3781
SN σε Παραστατικά σύνθεσης
Στο Series 5 UI σε παραστατικό σύνθεσης, δεν άνοιγε ο selector με τα διαθέσιμα serial number του header.

20191205-1155-1-3949
Λιανική και πληρωμή με πιστωτική κάρτα
Στην οθόνη των λιανικών πωλήσεων, δεν γινόταν refresh στο grid των καρτών, σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου πληρωμής, με διαφορετική κάρτα.

20191209-1155-1-3985
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση αποθήκης ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'', σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν είδη με υπόλοιπο.

20191210-1155-1-3992
Serial numbers - αλλαγή ΑΧ σε παραστατικά
Κατά την αλλαγή αποθηκευτικού χώρου σε παραστατικό, με είδη τα οποία παρακολουθούνται σε serial number, δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος διαθεσιμότητας ανά Α.Χ.

20191210-1155-1-3994
CDIMMTRLN σε παραστατικά Φυσικής Απογραφής
Δεν ενημερωνόταν ο πίνακας CDIMMTRLN, κατά την καταχώρηση παραστατικού φυσικής απογραφής.

20191211-1155-1-4010
Τιμολογιακές πολιτικές με εγγυοδοσία
Κατά τον επανυπολογισμό σε παραστατικό, σε τιμολογιακή πολιτική με είδος και εγγυοδοσία, κατά την αλλαγή της ποσότητας είδους, συμπληρωνόταν εκ νέου η εγγυοδοσία.

20191217-1155-1-4096
B.A.M. με κλιμάκωση
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ολοκληρωνόταν σενάριο B.A.M. με κλιμάκωση.

20191218-1155-1-4108
Import script
Σε βάσεις με πεδία nvarchar, δεν γινόταν σωστή αποθήκευση των import script.

20191218-1155-1-4117
File type 7
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 7 εσόδων εξόδων, σε κάποιες περιπτώσεις, γινόταν αντικατάσταση των προμηθευτών, επιλέγοντας ''Default πελάτης λιανικής''.

20191219-1155-1-4123
Δημιουργία εταιρείας - Λογαριασμοί εσόδων εξόδων
Κατά την αντιγραφή εταιρείας, δεν αντιγράφονταν οι λογαριασμοί ειδικών φόρων που ήταν συνδεδεμένοι σε λογαριασμούς εσόδων εξόδων.

20191220-1155-1-4156
Καλλιέργειες ΥΠΑΑΤ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία εισαγωγής δεδομένων ΥΠΑΑΤ για καλλιέργειες.

20200109-1155-1-50
Στήλες γραμμών ειδικών συναλλαγών
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι στήλες γραμμών, εφόσον είχαν σχεδιαστεί μέσω του τύπου παραστατικών.

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11239

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180510-1155-2-2928
Server monitor - ταξινόμηση στηλών
Στον Server Monitor, δόθηκε δυνατότητα ταξινόμησης των στηλών.

20181205-1155-2-6374
Παραμετροποίηση server monitor σε διαφορετικά ports
Δόθηκε δυνατότητα παραμετροποίησης του Server Monitor σε περισσότερα ports, μέσω του SrvMonitor.cfg.

20190523-1155-2-1579
Server monitor
Στον Softone Server Monitor, προστέθηκαν το serial number της εγκατάστασης και το όνομα της βάσης.

20191106-1155-2-3586
[Αριθμός πρωτοκόλλου] και [Ημερομηνία υποβολής] στο Ε4
Έχουν προστεθεί τα πεδία [Αριθμός πρωτοκόλλου] και [Ημερομηνία υποβολής] στην περιοχή απασχόλησης του Ε4. Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσής τους από τον ΥΕΚΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191111-1155-1-3641
Πεδίο MTRDOC.SOSIGNB
Κατά την εκτύπωση παραστατικού με φορολογικό μηχανισμό τύπου Β, από σταθμό εργασίας που δεν είχε επικοινωνία με τον φορολογικό, διαγραφόταν η τιμή του πεδίου ''Τελευταία ψηφιακή υπογραφή Β'' MTRDOC.SOSIGNB.

20191127-1155-1-3843
Επανάληψη ενέργειας Ώρα εκτέλεσης (Local)
Κατά την επανάληψη ενέργειας από την ενότητα των συναντήσεων, η ώρα έναρξης στις επόμενες συναντήσεις ήταν διαφορετική από την οριζόμενη.

20191128-1155-1-3861
Σχετικά έγγραφα
Δεν γινόταν σωστή αποθήκευση αρχείου στα σχετικά έγγραφα, όταν γινόταν μεταβολή του pathname ή της ονομασίας του αρχείου.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11238

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190220-1155-1-577
Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Αναλυτικό ισοζύγιο ανά Α.Χ.'' εμφανίζονταν είδη με μηδενικό υπόλοιπο σε αποθηκευτικούς χώρους. Πλέον, εάν δεν έχουν επιλεχθεί τα σχετικά φίλτρα, εμφανίζονται υπόλοιπα μόνο στους χώρους που υπάρχει υπόλοιπο.

20191113-1155-2-3670
Συνάρτηση για έλεγχο ΑΜΚΑ
Δημιουργήθηκε νέα συνάρτηση στο κύκλωμα των Στελεχών Έλεγχος ορθότητας Α.Μ.Κ.Α'.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191023-1155-1-3373
Εισαγωγή εργαζομένου
Κατά την εισαγωγή εργαζομένου που έχει συμπληρωθεί το φύλλο υπολογισμού εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος.

20191115-1155-1-3712
Παρτίδες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην επιλογή επόμενης/προηγούμενης εγγραφής κινήσεων παρτίδων.

20191118-1155-1-3744
Επανάληψη ενέργειας από Συναντήσεις
Κατά την επανάληψη ενέργειας σε καταχωρημένη συνάντηση, δεν δημιουργούνταν επόμενες.

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11237

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191021-1155-2-3325
Δικαιώματα σε εκπτώσεις (Retail Pro)
Στο Retail Pro, ζητείται πλέον κωδικός, στην εφαρμογή των εκπτώσεων κι όχι κατά το άνοιγμα των λεπτομερειών της γραμμής.

20191029-1155-2-3420
Retail Pro και Α.Χ. στην γραμμή
Στο Retail pro, προστέθηκε δυνατότητα αλλαγής αποθηκευτικού χώρου, στις γραμμές των ειδών.

20191030-1155-2-3447
Σχεδιασμός ευρετηρίου (Έπαινοι - Ποινές)
Στο default ευρετήριο του κυκλώματος 'Έπαινοι' του HR προστέθηκε ως στήλη η περιγραφή της σειράς έπαινου.

20191105-1155-1-3538
Προγραμματισμός Πληρωμών και ημερ/νία λήξης
Αν το πεδίο "Λήξη" του header είναι γεμάτο, μεταφέρεται στην Ημερ/νία λήξης του grid. Αν είναι κενό δε μεταφέρεται.

20191105-1155-2-3541
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'' προστέθηκε το φίλτρο ''Τρόπος πληρωμής''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190806-1155-1-2552
Προσθήκη στις γραμμές έργου (PRJLINES)
Κατά την εισαγωγή νέας δραστηριότητας σε έργο, δεν γινόταν ορθή ταξινόμηση στις γραμμές.

20190808-1155-1-2578
Ελεύθερη εκτύπωση με excel
Στο Series 5 UI, δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα σε ελεύθερη εκτύπωση excel.

20190912-1155-1-2816
Ελεύθερη εκτύπωση fast report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στις ελεύθερες εκτυπώσεις με τύπο Εσωτερική advanced.

20190920-1155-1-2909
Soft1 Scheduler
Στο Series 5 UI δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' ο scheduler.

20191029-1155-1-3430
Γραμμή είδους με SN
Κατά την επιλογή είδους με serial number σε παραστατικό, σε περίπτωση που δεν είχε συμπληρωθεί ποσότητα στη γραμμή, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα ότι ο κωδικός SN υπάρχει ήδη.

20191031-1155-1-3487
Τιμολογιακές πολιτικές με εγγυοδοσία
Σε περίπτωση που υπήρχε είδος με εγγυοδοσία σε τιμολογιακή πολιτική, εμφάνιζε λανθασμένες γραμμές, στο παραστατικό.

20191101-1155-1-3505
Ενημέρωση ABC
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση ειδικής συναλλαγής με custom προβολή και ανάλυση ABC, με τρόπο κατανομής "Συγκεντρωτικά" ή "Συγκεντρωτικά χωρίς επανυπολογισμό διαστάσεων".

20191106-1155-1-3570
CusOpenOrder με παράμετρο εταιρεία
Διορθώθηκαν οι συναρτήσεις CusOpenOrder, CusSumOpenOrder, CusOpenCntOrder και CusOpenShp καθώς και οι αντίστοιχες των προμηθευτών, ως προς την παράμετρο 'Εταιρεία'.

20191114-1155-1-3694
Υποκ/μα πελάτη εγκατάστασης
Κατά την επιλογή εγκατάστασης σε παραστατικό, δεν ενημερωνόταν το υποκατάστημα του συναλλασσόμενου.

20191114-1155-1-3699
Κατάσταση εισπράξεων-Πληρωμών σε Ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν οι συναλλασσόμενοι στις καταστάσεις εισπράξεων & πληρωμών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11236

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181019-1155-1-5838
Δικαιώματα σειρών σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδα εταιρειών, χρήστης με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εταιρείες, δεν μπορούσε να επιλέξει σειρές με προτεινόμενο υποκατάστημα κατά τη μεταφορά πωλήσεων σε αγορές, εφόσον δεν υπήρχε συμπληρωμένο το σχετικό grid δικαιωμάτων πρόσβασης.

20190109-1155-1-56
Custom πεδίο με πολλαπλή επιλογή (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή πωλήσεων με editor #UTBL01(F[SODTYPE=51]).

20190424-1155-1-1324
Οικονομικά Στοιχεία Έργου
Δεν εμφανιζόταν η σωστή αξία στα οικονομικά στοιχεία έργων, έχοντας επιλέξει στοιχεία ''Headers παραστατικών (αποκλειστικά)'', σε περίπτωση συμμετοχής έργου σε παραστατικό εμβάσματος.

20190523-1155-1-1590
Εξοδολόγια - Εκκαθάριση
Άλλαξε η σειρά εισαγωγής των πεδίων Εργαζόμενος - Χρήστης. Επιλέγεται πρώτα ο εργαζόμενος όπως και στις ενέργειες εργαζομένων. Με αυτό τον τρόπο ενημερώνεται ο σωστά το πεδίο TRDR του εξοδολογίου.

20190923-1155-1-2940
Εξαίρεση ορίων Α.Χ. ανά εταιρεία
Κατά το συγχρονισμό ειδών μεταξύ εταιρειών, έχοντας επιλέξει εξαίρεση στα όρια αποθηκευτικών χώρων, διαγράφονταν τα όρια στην εταιρεία συγχρονισμού.

20191004-1155-1-3131
password σε ευρετήριο
Σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο το οποίο είχε password, δεν αποθηκευόταν το νέο password, κατά την εξαγωγή του από τον Custom administration.

20191007-1155-1-3146
Εκτύπωση ακυρωτικού (Retail Pro)
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό από το Retail Pro, δεν τυπωνόταν το ακυρωτικό παραστατικό.

20191023-1155-1-3358
Retail Pro - Έκδοση Ζ
Στο S1 Retail Designer για την έκδοση Z του tax agent., θα πρέπει να προστεθεί κουμπί τύπου Command με εντολή ACMD:acZReportSignB.

20191024-1155-1-3389
Ισοζύγιο αποθήκης
Στο ισοζύγιο αποθήκης κατά την επιλογή ''μόνο Α.Χ που συμμετέχουν στην αποτίμηση'' στο φίλτρο ''Συμμετοχή στο κόστος υπολοίπου'', σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η αξία υπολοίπου.

20191101-1155-1-3492
Επανάληψη ενέργειας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επανάληψη ενέργειας με ετήσια περιοδικότητα.