Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10926

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170524-1155-7-2309
Loyalty - Μηδενισμός πόντων
Η εργασία επανυπολογισμού πόντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηδενίζει τους πόντους για τα παλιότερα παραστατικά.

20170526-1155-7-2392
Έντυπα Φ4/Φ5
Προστέθηκε επιλογή για την εταιρεία στους διαλόγους των ευρετηρίων των πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων(Φ4/Φ5) για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων ομίλων εταιρειών.

20170620-1155-2-2829
Button "Preview" στα Import Scripts και S1 Scripts
Προστέθηκε Button "Preview" στα Import Scripts και S1 Scripts, το οποίο εμφανίζει τη φόρμα του Script, δηλαδή εκτελεί τον κώδικα με (FORMIMPORT,SCRIPTNAME:ScriptCode).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170601-1155-1-2511
Αρχείο ΤΕΑΥΦΕ
Στο αρχείο του ΤΕΑΥΦΕ, στην θέση 37 όπου υπάρχει η ένδειξη κλάδου ασφάλισης, έχει πλέον τιμή 1.

20170612-1155-7-2687
Αποστολή email από πελάτη
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν σφάλμα 'access violation στο crm.bpl' κατά την αποστολή email από το ευρετήριο πελατών.

20170613-1155-1-2706
Fast Report Ετικέτα - Συνθήκη Επανάληψης
Σε επαναλαμβανόμενη καταχώρηση σχεδιασμού ετικέτας advanced, δεν διαγραφόταν η συνθήκη επανάληψης της προηγούμενης ετικέτας.

20170614-1155-7-2743
Z Report
Όταν γινόταν αλλαγή εταιρείας σε σταθμό εργασίας που είχε δηλωθεί ΕΑΦΔΣΣ, εμφανιζόταν σφάλμα 'Access violation at address 505C0500 in module 'vcl210.bpl'. Read of address 0000006D Τύπος σφάλματος: EAccessViolation'.

20170615-1155-1-2748
QlikView από ευρετήριο
Εμφανιζόταν σφάλμα στη δημιουργία QlikView από ευρετήριο όταν το όνομα του αρχείου είχε τελεία.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10925

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170313-1156-7-36
Αιτιολογία στην Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας
Προστέθηκε πεδίο αιτιολογίας στο διάλογο της εργασίας [Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας] που μεταφέρεται στις γραμμές των παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20170606-1155-7-2595
Ευρώ στη συνάρτηση spell
Προστέθηκε η παράμετρος γλώσσας 'EL0' στη συνάρτηση spell για να μην τυπώνονται στα ελληνικά τα λεκτικά ευρώ και λεπτά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130605-1155-1-2190
Hyperlink υποκαταστημάτων
Στο hyperlink υποκαταστήματος στις τριγωνικές συναλλαγές εμφανιζόταν το υποκατάστημα του συναλλασσομένου του παραστατικού και όχι του συναλλασσομένου από το πεδίο των τριγωνικών συναλλαγών.

20140904-1155-1-3293
Φίλτρα σε custom dashboard
Σε object τύπου dashboard που έχουν δημιουργηθεί στον database designer, δεν λαμβανόταν υπόψιν το φίλτρο, αν είχε συμπληρωθεί μόνο ένα πεδίο από τα φίλτρα και δεν είχε γίνει focus σε κάποιο άλλο.

20141105-1155-7-4032
Κλείσιμο Ταμείου
Δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο έναρξη ταμείου με το ποσό της προηγούμενης καταμέτρησης εφόσον κατά την προηγούμενη ημέρα δεν είχε καταχωρηθεί απόδειξη μετρητών.

20150708-1156-7-157
Υπενθυμίσεις στο Azure
Έγινε αλλαγή στον τρόπο ενεργοποίησης και ελέγχου των υπενθυμίσεων, ώστε να δουλεύουν σωστότερα σε Azure.
20170404-1155-7-1488
Επανυπολογισμός
Μετά από μετασχηματισμό παραστατικού και επανυπολογισμό τιμών, δεν ενημερωνόταν η τιμή του είδους.

20170406-1155-1-1525
Επανυπολογισμός παραστατικού
Μετά  'από αντιγραφή από προηγούμενο' σε εισαγωγή παραστατικού πώλησης και αλλαγή σειράς, ο επανυπολογισμός δεν ενημέρωνε σωστά τις τιμές ειδών.

20170602-1155-7-2540
Έντυπο Ν & Κωδ.701
Γίνεται πλέον άθροισμα των ποσών του κωδ.701 ώστε να καταλήξει σωστά στο χρεωστικό ή πιστωτικό ποσό της δήλωσης. (δεν λαμβάνεται υπόψιν το ποσό του κωδικού 090).

20170605-1155-1-2572
Πωλητής και εισπράκτορας
Σε καταχώρηση από Web Services εφόσον ο Web Account είναι συσχετισμένος με PRSN ενημερώνονται και τα αντίστοιχα πεδία του Object.
Εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως πωλητής ή και εισπράκτορας ενημερώνεται και το αντίστοιχο πεδίο SALESMAN - COLECTOR του Object.


20170607-1155-7-2608
Αρχείο type 7
Δεν μπορούσε να εισαχθεί αρχείο της λογιστικής file type 7, επειδή εμφανιζόταν σφάλμα: 'Δεν υπάρχει απαιτούμενο κενό διάστημα στην αιτιολογία'.

20170612-1155-1-2663
Εφαρμογή μοντέλου ABC
Σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμογής μοντέλου ABC σε γραμμές παραστατικών εμφανιζόταν να παραμένει υπολειμματική αξία.

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10924

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160205-1155-7-400
Κλείσιμο Ταμείου
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κινήσεις μετρητών, κατά τον "Υπολογισμό πραγματικών" συμπληρώνεται πλέον στην ανάλυση ταμείου, στο πεδίο καταμέτρηση, η έναρξη ταμείου του τελευταίου κλεισίματος.
Επιπλέον προστέθηκε η παράμετρος ''Υπολογισμός από καταμέτρηση'' στο διάλογο. Αν επιλεχθεί η παράμετρος μεταφέρεται το πραγματικά καταμετρημένο σύνολο μετρητών του τελευταίου κλεισίματος ταμείου στο πεδίο έναρξη ταμείου. Σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή θα ενημερώσει το πεδίο 'Έναρξη ταμείου' με το σύνολο της αξίας της τελευταίας έναρξης συν τα πραγματικά σύνολα μετρητών που προκύπτουν από τις κινήσεις του συστήματος (default συμπεριφορά).


20161011-1155-7-3289
ΕΛΠ στην λογιστική κατηγορία παγίου
Στις λογιστικές κατηγορίες των παγίων ορίζονται τα στοιχεία αποσβέσεων ΕΛΠ (η μέθοδος και οι συντελεστές) του παγίου όπως γίνεται για τα φορολογικά και εναλλακτικά στοιχεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170111-1155-1-121
Ταξινόμηση με sodtype
Λειτουργεί πλέον σωστά η ταξινόμηση ειδών και υπηρεσιών σε φόρμα εκτύπωσης που έχει δηλωθεί σε κάποιο πεδίο να κάνει αναδίπλωση.

20170518-1155-7-2220
Εμφάνιση πεδίων σε windows 10
Σε windows 10 εμφανίζονταν τα πεδία σε σχεδιασμό προβολής οθόνης με μη κατανοητούς χαρακτήρες.

20170522-1155-1-2259
Εξόφληση ανά τρόπο πληρωμής
Στις ρυθμίσεις σειράς, για τη δημιουργία παραστατικού εξόφλησης ανά τρόπο πληρωμής, είναι υποχρεωτικό πλέον να συμπληρωθεί σειρά στη γραμμή.

20170522-1155-1-2269
Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3
Κατά την ηλεκτρονική αποστολή του Ε3, εμφανιζόταν σφάλμα ''member not found'' στην επιβεβαίωση των στοιχείων.

20170529-1155-7-2429
Έντυπο Φ2 - πεδίο 384
Σε περίπτωση μειωμένου ΦΠΑ τα πεδία 364,384 του εντύπου ΦΠΑ υπολογίζονται με 16% αντί 17%
(η διαφορά πάει στα λοιπά προστιθέμενα).


20170529-1155-7-2431
Έντυπο Ν - πεδίο 049
Στο Έντυπο Ν το πεδίο 049 υπολογίζεται πλέον με 100%.

20170530-1155-1-2456
Υπολογισμός Φ2
Σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου, κωδικός 401, εμφανιζόταν αριθμός με λανθασμένη θέση της υποδιαστολής (Β' & Γ' κατηγορίας βιβλία).

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10923

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161104-1155-2-3654
Μάρκα στη μαζική αλλαγή τιμών
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής μάρκας στην εργασία μαζικής αλλαγής τιμών.

20170419-1155-7-1678
Text 01 & 02 σε γέφυρες λογιστικής
Προστέθηκαν στους resolver των γεφυρών λογιστικής με ΓΛ/Έσοδα-Έξοδα δυνατότητας τα πεδία VARCHAR01, VARCHAR02 του Παραστατικού.

20170509-1155-1-2043
Παραστατικά Αποσύνθεσης
Στην ενημέρωση τιμών κόστους σε παραστατικά μπορούν πλέον να δηλωθούν και τύποι παραστατικών αποσύνθεσης.

20170516-1155-7-2164
Ημερολόγιο αποθήκης
Προστέθηκαν στο διάλογο του Ημερολογίου Αποθήκης φίλτρα για τη λογιστική κατηγορία και την ομάδα είδους, τα οποία λαμβάνονται υπόψιν στα από μεταφοράς υπόλοιπα.

20170526-1155-2-2386
Συνάρτηση X.AskYesNo
Δημιουργήθηκε νέα συνάρτηση X.AskYesNo που εμφανίζει μόνο τα buttons Yes και Νο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150916-1155-7-2789
Reupdate αξιογράφων
Στην εργασία reupdate αξιογράφων λαμβάνονται υπόψιν και οι κινήσεις με ενημέρωση "Καμία ενέργεια (Αξία υπολοίπου)".

20161229-1155-1-4386
Δραστηριότητες έργων
Σε λειτουργικό σύστημα windows 10, στις γραμμές των δραστηριοτήτων των έργων αποθηκευόταν σαν αριθμός γραμμής 9999999.

20170307-1155-7-980
Παραγωγή με SN
Γίνεται πλέον έλεγχος ύπαρξης του SN κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής είδους που παρακολουθείται σε SN.

20170424-1155-7-1781
Αποσβέσεις Παγίων έως το τέλος του μήνα της πώλησης
Υπολογίζονταν λανθασμένα οι αποσβέσεις των παγίων μέχρι το τέλος του μήνα του υπολογισμού αντί του μήνα πώλησης, εάν δηλωνόταν στις παραμέτρους των παγίων υπολογισμός αποσβέσεων έως το τέλος του μήνα της πώλησης.

20170427-1155-7-1867
Μεταφορά παραστατικών
Σε εγκατάσταση με ομίλους εταιρειών εμφανιζόταν σφάλμα, όταν γινόταν μεταφορά σε παραστατικό αγοράς σε άλλη εταιρεία.

20170503-1155-7-1932
Windows 10 build 1703
Ορισμένα labels δεν εμφανίζονταν σωστά σε Windows 10 build 1703, πχ τα φίλτρα υπολογισμού στο έντυπο ΦΠΑ λογιστικής.

20170509-1155-1-2050
Ακύρωση ενημέρωσης εμπορικής διαχείρισης
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών δεν λειτουργούσε σωστά η ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από εμπορική διαχείριση όταν κάποια εταιρεία είχε την δηλωμένη στην παράμετρο 'ακύρωση ενημέρωσης από παραστατικά' την τιμή Batch(2).

20170525-1156-7-77
Σχεδιασμός φορμών fastreport
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή/μεταβολή εσωτερικής φόρμας advanced.

20170525-1156-7-78
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Αυξήθηκε το μέγεθος των πεδίων "Τύποι, Σειρές" στο διάλογο της κάλυψης εκκρεμοτήτων.

20170518-1155-1-2225
Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων
Δεν λειτουργούσε η 'Ανάλυση κινήσεων περιόδων' στην εκτύπωση Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων.


Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10922

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101129-1155-2-1420
Μαζική καταχώρηση άδειας στο αρχείο εργαζομένων
Δόθηκε η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης κανονικής άδειας στο αρχείο εργαζομένων, με δεξί κλικ στο ευρετήριο.

20111012-1155-2-1078
Λογιστική Κατηγορία ειδών
Η αλλαγή της λογιστικής κατηγορίας στα είδη προκαλεί ενημέρωση των λογαριασμών λογιστικής και εσόδων-εξόδων

20150108-1155-2-50
Νέα εκτύπωση ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων
Προστέθηκε νέα εκτύπωση [Έλεγχος ασφαλιστικών στοιχείων]. Επίσης είναι διαθέσιμη στο ευρετήριο εργαζομένων με δεξί κλικ.

20170510-1155-2-2063
Dashboard αξιολογήσεων Σεμιναρίων
Προστέθηκε το Dashboard αξιολογήσεων Σεμιναρίων.

20170519-1155-2-2248
Αρχείο λογιστικής
Ενημερώνεται πλέον η αιτιολογία του παραστατικού στα δεδομένα του εξωτερικού αρχείου file type 7 που εξάγεται από το πρόγραμμα για λογιστική και έσοδα έξοδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150225-1155-7-743
Σχεδιασμός ευρετηρίου
Αν σε σχεδιασμό ευρετηρίου είχε δηλωθεί στην Ομαδοποίηση, Αυτόματη εκτέλεση και Αυτόματο φιλτράρισμα χωρίς να έχουν επιλεγεί πεδία ομαδοποίησης χάνονταν τα ονόματα των πεδίων. Αν δηλώνονταν εκ των υστέρων, εμφανιζόταν σφάλμα.

20170201-1155-7-442
Επεξεργασία παραστατικού
Μεταφέρονται πλέον σωστά τα πεδία "Αριθμός 1-4" κατά την επεξεργασία παραστατικών (όταν δηλωθεί: καμία συμπύκνωση).

20170331-1155-7-1438
Επεξεργασία Παραστατικού και συμπύκνωση γραμμών
Δεν λειτουργούσε σωστά η επεξεργασία παραστατικών όταν είχε δηλωθεί να μην γίνεται καμία συμπύκνωση.

20170410-1155-1-1583
Ευρετήριο ABC
Εμφανιζόταν σφάλμα σε ευρετήριο κινήσεων activity based costing, όταν δηλωνόταν οριζόντια ανάλυση με στοιχείο διάστασης την αξία των κινήσεων.

20170424-1155-1-1780
VIES-ενδοκοινοτικές αποκτήσεων
Η εκτύπωση "VIES - ενδοκοινοτικές αποκτήσεων" ενημερώνεται από την χώρα (όταν έχει συμπληρωθεί) του υποκαταστήματος του προμηθευτή.

20170502-1155-1-1918
Έλεγχος ΑΦΜ
Δεν γινόταν έλεγχος ΑΦΜ προμηθευτών, παρόλο που είχε δηλωθεί η σχετική επιλογή στον τύπο.

20170503-1155-7-1948
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Εμφανιζόταν μήνυμα <ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή 9999999>, όταν γινόταν κάλυψη εκκρεμοτήτων και κάποιο είδος είχε δηλωμένο μόνο το το 2ο χαρακτηριστικό και είχε δηλωθεί στο παραστατικό να έχει ανάλυση Χ/Μ σε στήλες.

20170512-1155-1-2124
HR-Διόρθωση ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας
Κατά την καταχώρηση θέσης εργασίας στα στελέχη, εφαρμόζεται έλεγχος μόνο για PRSN που είναι ενεργά (isactive=1).

20170515-1155-7-2128
Μητρώο Παγίων
Η εκτύπωση Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων (ΚΒΣ ή ΕΛΠ) εμφάνιζε στα σύνολα τις αποσβέσεις όλης της χρήσης ανεξαρτήτως της οριακής ημερομηνίας που είχε δηλωθεί στα φίλτρα.

20170517-1155-7-2173
QlikView Reload from Task Scheduler
Δεν λειτουργούσε η ανανέωση (ReLoad) των αρχείων QlikView μέσω Task Scheduler των Windows.

20170518-1155-7-2198
Έντυπο Ν - 521
Το πεδίο 521 (σελίδα 1) συμπληρώνεται πλέον αυτόματα.

20170518-1155-7-2200
Έντυπο Ν - Κατανομή
Ο υπολογισμός στην κατανομή των κερδών στον πίνακα 1 (σελίδα 3) των νομικών προσώπων δεν γινόταν σωστά βάσει του ποσοστού που είχε οριστεί.

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10921

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170503-1155-2-1952
Fast Report - λεκτικό string list
Έγινε αλλαγή, ώστε τα πεδία που έχουν editor string να εμφανίζουν στη φόρμα κατά την εκτύπωση τους το αντίστοιχο λεκτικό.
Για να αλλάξει η συμπεριφορά σε ήδη υπάρχουσα φόρμα θα πρέπει το πεδίο που μας ενδιαφέρει να διαγραφεί και να επανεπιλεγεί.


20170504-1155-2-1958
Κέντρου Κόστους στις στήλες γραμμών
Δόθηκε η δυνατότητα δήλωσης του πεδίου του «Κέντρου Κόστους» (COSTCNTR) στις στήλες γραμμών παγίων των παραστατικών πωλήσεων / αγορών.

20170504-1155-2-1965
Ενημέρωση ισοτιμιών
Δόθηκε η δυνατότητα αντιστροφής των ισοτιμιών σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς στην εργασία ενημέρωσης ισοτιμιών.

20170509-1155-2-2042
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ και ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ2
Τροποποιήθηκαν κατάλληλα οι συναρτήσεις μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ και ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ2, ώστε να δέχονται ως παράμετρο Αθροιστή και να επιστρέφουν τις αξίες των μισθολογικών στοιχείων που ανήκουν στον Αθροιστή παράμετρο.

20170509-1155-2-2056
Σχόλια sam 4s
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής σχολίων στην μηχανή sam 4s.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170421-1155-1-1753
Ερωτηματολόγια Softone
Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δεν εμφανιζόταν το σωστό set απαντήσεων.

20170428-1156-7-64
CRM
Εμφανιζόταν σφάλμα "Selector Record Not Found" όταν γινόταν απάντηση σε email που ο δηλωμένος συναλλασσόμενος ήταν προμηθευτής.

20170428-1156-7-65
CRM
Κατά το email import απεσταλμένων, ενημερώνεται πλέον το πεδίο συναλλασσόμενος από τη διεύθυνση email που αναγράφεται στο προς.

20170504-1155-1-1964
Κ.Α.Δ εταιρείας
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν ο Κ.Α.Δ taxis στα στοιχεία της εταιρείας.

20170509-1155-1-2044
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων
Στο Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων για έσοδα-έξοδα με ημερομηνία 2016 εμφανίζει πλέον στο φόρο κερδών Χ 100%.

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10920

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170110-1156-7-5
Μεταφορά πεδίου κατά το μετασχηματισμό
Μεταφέρονται πλέον οι τιμές των πεδίων packcode1 & packcode2 κατά το μετασχηματισμό παραστατικών πωλήσεων.

20170411-1155-7-1605
Elio web
Βελτιώθηκε η ταχύτητα έκδοσης απόδειξης σε Elio web.

20170413-1155-2-1648
QlikView
Αναβάθμιση του QlikView (QlikOcx.ocx) σε έκδοση 11.20.

20170425-1155-7-1796
Δένδρο άρθρων
Αναλύεται πλέον το πεδίο δέντρο άρθρων (ACNEDIT) στο σχεδιασμό εκτύπωσης των οριζόμενων ημερολογίων της γενικής λογιστικής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170220-1155-7-717
Default τιμή λογαριασμού αξιογράφου
Σε καταχώρηση νέου αξιογράφου από είσπραξη ή πληρωμή το πεδίο λογαριασμός του αξιογράφου συμπληρωνόταν με την τιμή 1 και όχι αυτή που είχε οριστεί στον τύπο του.

20170424-1155-7-1776
Φορολογικά στοιχεία χρήσης παγίων
Δεν εμφανίζονταν σωστές τιμές στην τρέχουσα αξία απογραφής και στην τρέχουσα αξία χρήσης στην εκτύπωση των παγίων 'Φορολογικά στοιχεία χρήσης'.

20170425-1155-7-1800
Crystal Reports
Δεν λειτουργούσε σωστά η ανάγνωση στοιχείων από αρχείο excel σε σχεδιασμό crystal report στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20170426-1155-1-1825
Εκκρεμή αξιόγραφα σε ομάδα εταιριών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων.

20170426-1155-1-1828
Κατάσταση δελτίων εργασίας
Στην εκτύπωση 'Κατάσταση δελτίων εργασίας', στην ενότητα της παραγωγής, δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο του ημερομηνιακού διαστήματος.

20170426-1155-1-1839
Αλλαγή συναλλασσομένου σε έμβασμα
Κατά τη μεταβολή πελάτη γραμμής εμβάσματος, εμφανιζόταν μήνυμα 'BFNCUSDOC: Dataset not in edit or insert mode'.

20170426-1155-7-1821
Νέα επαφή πελάτη
Αν μέσα από παραστατικά (π.χ. κλήση) γινόταν εισαγωγή νέας εγγραφή στις επαφές του πελάτη, και στη συνέχεια ανάθεσή της στο παραστατικό εμφανιζόταν σφάλμα και δεν συνδεόταν η επαφή με τον πελάτη.

20170426-1155-7-1833
Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης
Εμφανιζόταν σφάλμα Query Time out expired στις Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης.

20170427-1155-1-1848
Προγραμματισμός πληρωμών σε εταιρεία ομίλου
Κατά την εκτέλεση του προγραμματισμού πληρωμών σε εταιρεία ομίλου (όχι την κεντρική) δεν αποτυπώνονταν στοιχεία προς πληρωμή.

20170502-1155-1-1904
Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων] εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος '' Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ακατάλληλο τύπο τιμής για την τρέχουσα λειτουργία''.