Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Έκδοση 6.00.622.11511

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190405-1155-2-1121
Πρόταση εξυπηρέτησης
Προστέθηκε στα επιπλέον φίλτρα της εργασίας ''Εξυπηρέτηση παραγγελιών, το φίλτρο ''Από/Έως'' κωδικό.

20191112-1155-2-3663
Κατάσταση εργαζομένων Ε4 ΥΕΚΑ (Προϋπηρεσία)
Άλλαξε η default τιμή του πεδίου προϋπηρεσίας από 1(Συνολική τρέχουσα προϋπηρεσία) σε 3(Προϋπηρεσία σε προηγούμενο εργοδότη).

20210209-1155-2-731
Μαζική κατανομή σε κέντρα κόστους
Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής κατανομής σε κέντρα κόστους και από κινήσεις ημερολογίου (Ενέργειες) και από τον χρήστη με την χρήση excel. Οι εργασίες είναι διαθέσιμες στις εργασίες περιόδου στις βοηθητικές εργασίες

20211208-1155-2-5880
Υπολογισμός προβλέψεων
Στην εργασία υπολογισμός προβλέψεων έχει προστεθεί φίλτρο Περίοδοι πρόβλεψης με επιλογή μιας ή περισσότερων περιόδων.

20220119-1155-2-303
Counter συγχρονισμού Online - Offline (Retail Pro)
Στο Retail Pro δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης των σταδίων συγχρονισμού σε Offline εγκατάσταση.

20220204-1155-2-656
Καταχώρησης αδείας ειδικού τύπου
Υλοποιήθηκε με χρήση πράσινου κουμπιού για εισαγωγή άδειας ειδικού τύπου. Εμφανίζεται subform στην οποία ο χρήστης επιλέγει τύπο άδειας και ημ/νία έναρξης. Έχει υλποιηθεί μόνο η επιλογή "Αδεια νόσησης τέκνου λόγω covid-19"

20220208-1155-2-700
Υπολογισμός αδειών - ΡΕΠΟ
Όταν υπάρχει πρόγραμμα εργασίας και υπάρχει κίνηση με σειρά ΡΕΠΟ (PRSINPPRMS.SOPRSNDAYOFF), όταν ένας εργαζόμενος βάζει άδεια, τότε την αφαιρεί από τις συνολικές μέρες αδείας.

20220303-1155-2-1301
Άδειες με τμήμα χωρίς προϊστάμενο
Σε εργαζόμενο που το τμήμα του ΔΕΝ έχει προϊστάμενο, όταν ο τύπος άδειας έχει "φορέα" Ιεραρχία, τότε ενημερώνει τον 1ο προϊστάμενο τμήματος της ιεραρχίας, ανεξάρτητα από το βάθος έγκρισης.

20220318-1155-2-1609
Μισθολογικό Στοιχείο 2043
Στο μισθολογικό στοιχείο 2043 το πεδίο 'Εμφάνιση σε' έχει πλέον τιμές 1,5.

20220318-1155-2-1622
Στελέχη - Καταχώρηση ενημέρωσης
Στο δεξί κλικ των στελεχών, στην εργασία Καταχώρηση ενημέρωσης, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εικόνας-φωτογραφίας.

20220329-1155-2-1810
myData Live
Στο myDATA Live, μπορούν πλέον να προστεθούν επιπλέον στήλες από το popup menu που προστέθηκε με τις επιλογές:
Προσθήκη στήλης
Αφαίρεση στήλης
Fit to screen
Fit to text

20220404-1155-2-1941
Μεταφορά αγορών | ανεκτέλεστα
Προστέθηκε στήλη "Ανεκτέλεστα" στο grid του διαλόγου μεταφοράς, η οποία είναι read only, οπότε ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει ανάλογα την ποσότητα "Προς αγορά" και να δημιουργηθεί το παραστατικό αγοράς.

20220405-1155-2-1984
Δημιουργία αρχείου xml ΕΑΠ
Επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή μισθολογικών περιόδων του ιδίου μήνα και γίνεται ομαδοποίηση ποσών τα οποία αφορούν κοινά μισθολογικά στοιχεία πχ φόρου, αλληλεγγύης, μπόνους, κρατήσεων ταμείων.

20220405-1155-2-1989
Ετήσιες μονάδες εργασίες
Πλέον σε 2 γραμμές εμφανίζονται μόνο εργαζόμενοι που έχουν ημερομηνία αποχώρησης και επαναπρόσληψης. Επίσης σαν ημερομηνία έως εμφανίζεται η ημερομηνία αποχώρησης ή η ημερομηνία τελευταίας υπολογισμένης μισθοδοσίας.

20220405-1155-2-1993
Καταχώρηση ημερών ασθένειας
Στην καταχώρηση ημερών ασθένειας στην καρτέλα εργαζόμενου και από την εργασία Εισαγωγή και χειροκίνητα η πρόταση ημερών σέβεται, πλέον, την ανάλυση ημερών του ωραρίου.

20220405-1155-3-1964
Διασυνοριακές e-πωλήσεις
Στην εγγραφή myDATA που αφορά διασυνοριακές e-πωλήσεις (OSS), συμπληρώνεται πλέον η διάταξη απαλλαγής άρθρου 47 (αφορά το άρθρο 47γ).

20220407-1155-2-2062
Ευρετήρια - εμφάνιση πεδίων float με null
Στον σχεδιασμό ευρετηρίου βάζοντας ως editor το ALLOWNULLS σε float πεδίο, στο query του ευρετηρίου το πεδίο δεν έχει ISNULL.

20220408-1155-2-2107
Βελτιστοποίηση πεδίων αρχείου πληρωμών sepa
Πλέον υπάρχει hyperlink στον χρηματικό λογαριασμό και επίσης αποθηκεύεται το κλειδί του χρηματικού λογαριασμού στις παραμέτρους και όχι ο κωδικός. Στις φόρμουλες έχουν μπει hyperlink που ανοίγουν φόρμες που διευκολύνουν την σύνθεση με οδηγίες, δυνατότητα αυτόματης σύνθεσης και επιλογές παραμέτρων.

20220408-1155-2-2138
Πρόταση συν\νου στην λογιστικοποίηση εγγραφών
Στη λογιστικοποίηση εγγραφών, θα προτείνεται πλέον ο λογαριασμός λογιστικής που είναι συνδεδεμένος με τον συναλλασσόμενο, εφόσον υπάρχει. Εναλλακτικά, θα προτείνεται ο λογαριασμός που έχει συμπληρωθεί στην πρόταση σειρών και συν/μενων.

20220411-1155-1-2169
Διάταξη Απαλλαγής
Σε εγγραφές με μηδενικό ΦΠΑ, δε θα συμπληρώνεται πλέον αυτόματα η δ. απαλλαγής 27 εφόσον ο πελάτης ή το είδος δεν έχει δ. απαλλαγής.

20220412-1155-3-2228
Σετ ειδών με σετ
Διορθώθηκε θέμα με τη δημιουργία παραστατικού σύνθεσης, το οποίο δημιουργούνταν από άλλο παραστατικό σύνθεσης το οποίο δημιουργούνταν από παραστατικό εμπορικού.

20220413-1155-2-2249
Υποκ/μα πελάτη στα εμβάσματα πελατών
Στα εμβάσματα συν/νων, όταν προστεθεί σαν στήλη το υποκ/μα του συν/μενου, μπορεί πλέον η επιλογή του hyperlink να κάνει redirection στην εγγραφή του υποκ/μος.

20220413-1155-2-2263
Μεταφορέας στο μετασχηματισμό
Προστέθηκε φίλτρο "Μεταφορέας" στο panel "ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ" στο παράθυρο του μετασχηματισμού. Αν αυτό δεν είναι συμπληρωμένο, θα μεταφερθεί, εφόσον υπάρχει, η τιμή του Μεταφορέα του αρχικού παραστατικού.

20220414-1155-2-2309
Εκκρεμή παραστατικά/Τιμολογιακή κατηγορία
Στην εκτύπωση 'Εκκρεμή παραστατικά' απο το κύκλωμα των πωλήσεων, προστέθηκε σαν φίλτρο η Τιμολογιακή κατηγορία.

20220414-1155-2-2322
Χώρα στον επιλογέα μεταφορικού μέσου
Προστέθηκε το πεδίο Χώρα στα πεδία επιλογέα του μεταφορικού μέσου.

20220418-1155-1-2398
Ενημέρωση εσόδων εξόδων
Προστέθηκε το πεδίο ευρετηρίου «Ενημέρωση εσόδων εξόδων» και στις ειδικές χρηματικών λογαριασμών.

20220418-1155-2-2400
Κατάσταση email
Προστέθηκε η κατάσταση ενέργειας στον διάλογο αποστολής email.

20220418-1155-2-2428
Ημ/νια Intrastat - Ετεροχρονισμένος εκτελωνισμός
Σε παραστατικά αγοράς ΤΧ με κωδικό myDATA 14.2, δίνεται η δυνατότητα να συμπληρωθεί η ημερομηνία του ετεροχρονισμένου εκτελωνισμού στο πεδίο Ημ/νια Intrastat/Εκτελωνισμού. Εφόσον συμπληρωθεί εκεί ημ/νια, τότε η εγγραφή myDATA θα πάρει την ημ/νια αυτού του πεδίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πάρει την ημ/νια του παραστατικού.

20220419-1155-2-2463
function "Υφιστάμενοι με βάση το PRSN"
Δημιουργία νέας function της εφαρμογής (Εσωτερικά πρόσωπα) GetSubordinatePrsns
Example GetSubordinatePrsnsPRSN.PRSN)
Eπιστρέφει τα IDs των εργαζομένων που έχουν προϊστάμενο τον PRSN.


20220419-1155-2-2467
function - Ενεργές Οργανωτικές μονάδες
Προστέθηκε η συνάρτηση GetOrgUnits(PRSN.PRSN)
Υπάρχει διαθέσιμη στις συναρτήσεις εσωτερικών προσώπων.
Επιστρέφει τις οργανωτικές μονάδες που έχει ενεργές ο PRSN.


20220419-1155-2-2468
function - Ενεργές Θέσεις εργασίας
Δημιουργία νέας function της εφαρμογής(Εσωτερικά πρόσωπα) GetJobPositions
Example GetJobPositions(PRSN.PRSN)
Eπιστρέφει τις Θέσεις εργασίας που έχει ενεργές ο PRSN.


20220419-1155-2-2475
object "YEKADOC"
Πλέον το πεδίο κωδικός νέου εντύπου επιτρέπει τιμές από 1001 έως 2000. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

20220420-1155-2-2492
Σήμανση εργασιών - Παραστατικά Λιανικής - Γραμμές Υλικών
Προστέθηκε ο πίνακας ''Γραμμές υλικών'' στα παραστατικά λιανικής στη σήμανση εργασιών.

20220421-1155-2-2528
Είδη/ Χώρα κατασκευής
Στις γραμμές ειδών παραστατικού, στο υλικό, έρχεται πλέον διαθέσιμο και το πεδίο Χώρα Κατασκευής.

20220426-1155-2-2569
Retail pro: Ταξινόμηση στον πίνακα ομάδων/σταθμό εργασίας
Προστέθηκε η δυνατότητα ταξινόμησης του πίνακα ομάδων στις ομάδες παραμέτρων σταθμών εργασίας. Πλέον, η σειρά με την οποία θα εμφανίζονται οι ομάδες στο Retail Pro, θα είναι η σειρά με την οποία δηλώθηκαν στο αντίστοιχο πεδίο της ομάδας παραμέτρων.

20220427-1155-2-2566
Default buttons σε Retail Designer
Αφαιρέθηκε η δυνατότητα διαγραφής των default κουμπιών κατά τον σχεδιασμό της οθόνης retail.

20220429-1155-2-2603
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Προστέθηκε η περιγραφή των ειδών, στα φίλτρα της ''Εικόνας πωλήσεων χρήσης''.

20220503-1155-2-2640
Αναζήτηση στις οργανωτικές μονάδες
Μπορεί να γίνει πλέον αναζήτηση στις οργανωτικές μονάδες όταν είναι ενεργοποιημένο η επιλογή ιεραρχία: με Ctrl+F εμφανίζεται το Find Panel.

20220504-1155-2-2654
Retail Pro - αλλαγή χρώματος στο επιλεγμένο πεδίο
Στο Retail Pro, όταν γίνεται επιλογή σε pick area, η απόχρωση χρώματος του κουμπιού, γίνεται πιο σκούρα.

20220509-1155-2-2760
Ανενεργοί εργαζόμενοι - Εργάνη
Στα έντυπα Ε5,Ε6ΜΠ,Ε6ΧΠ και Ε7 άλλαξε ο editor του εργαζομένου και πλέον κόβεται το ISACTIVE=1 από το SELECT με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει όποιον εργαζόμενο θέλει για τον υπολογισμό του εντύπου, ασχέτως αν είναι ενεργός ή όχι.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210805-1155-1-3877
Πλαφόν ΕΦΚΑ σε επίδομα αδείας
Πλέον ακόμη κι αν η νέα περίοδος επιδόματος δεν έχει δημιουργηθεί με ημερομηνίες από-έως 20/7 κατά τον υπολογισμό ελέγχεται το πλαφόν και δεν ξεπερνούν οι εισφορές το πλαφόν.

20210920-1155-3-4382
Αλλαγή εταιρείας
Διορθώθηκε θέμα που εμφανίζονταν στο relogin με πολλαπλές εναλλαγές γλώσσας και εταιρείας.

20211122-1155-1-5521
Απεικόνιση ιδιότητας - ΕΡΓΑΝΗ
1.Στις παραμέτρους εταιρειών στα
Πρόσωπα ---> Λογιστής προστέθηκε το πεδίο της Ιδιότητας όπως υπάρχει και στο tab των Εκπροσώπων Εταιρίας.
2.Έγινε η διόρθωση στα ΕΝΥΤΠΑ της ΕΡΓΑΝΗ:
α)Ε3
β)Ε6 Χωρίς Προειδοποίηση
γ)Ε6 Με Προειδοποίηση
Πλέον σε όλα τα έντυπα εμφανίζεται η ιδιότητα του Νομίμου Εκπροσώπου και του Λογιστή.
3.Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της "πρόσκλησης" από drop down λίστα η οποία ενημερώνει το αντίστοιχο πεδίο του εντύπου.

20211222-1155-1-6151
Όνομα μισθολογικής περιόδου
Στην προβολή αποτελεσμάτων επιλέγοντας φίλτρο στο επάνω μέρος δείχνει πλέον ορθά το ονομα της μισθολογικής περιόδου

20220224-1155-1-1102
Καταχώρηση εργαζόμενου
Πλέον κατά την μεταβολή πεδίου σταθερού στοιχείου του εργαζόμενου κατά την καταχώρηση γίνεται update του συγκεκριμένου μόνο πεδίου και δεν εμφανίζεται καθυστέρηση.

20220310-1155-1-1405
Διόρθωση έγκρισης αίτησης αδείας
Εάν ο φορέας έγκρισης είναι "Προϊστάμενος (Οργανόγραμμα)" ή "Ιεραρχία" τότε:
1) Δεν συμμετέχει στην έγκριση το στέλεχος που αιτείται την άδεια, ακόμη και εάν προκύπτει από το οργανόγραμμα
2) Εάν δεν έχει προκύψει από τη διαδικασία στέλεχος έγκρισης, τότε συνεχίζει η διαδικασία ψηλότερα στο οργανόγραμμα μέχρι να βρεθεί κάποιος προϊστάμενος.


20220324-1155-1-1756
Intrastat με υποκατάστημα συν\νου
Διορθώθηκε θέμα με την εξαγωγή αρχείου Intrastat, όταν το υποκ/μα της συναλλαγής είχε χώρα διαφορετική από την χώρα του προμηθευτή.

20220405-1155-1-1961
Κινήσεις Πελατών/ Προμηθευτών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του φίλτρου ''Μόνο κεντρικό'' στις κινήσεις των συναλλασσόμενων,.

20220406-1155-1-2004
Ασυμφωνία ισοζυγίου
Προστέθηκε το flag 'Ανά Α.Χ.' στις εκτυπώσεις 'Ισοζύγιο αποθήκης', 'Βιβλίο αποθήκης', 'Μηνιαία κατάσταση αποθήκης' και 'Αναλυτικό ισοζύγιο' το οποίο αφορά τον υπολογισμό αξίας υπολοίπου με την τιμή κόστους. Όταν είναι επιλεγμένο, ο υπολογισμός αξίας υπολοίπου με βάση την τιμή κόστους γίνεται όπως γινόταν αρχικά, ανά Α.Χ., ενώ όταν δεν είναι επιλεγμένο, ο υπολογισμός της αξίας γίνεται σε επίπεδο είδους και όχι Α.Χ., δηλαδή η συνολική ποσότητα όλων των χώρων επί την τιμή κόστους. Αυτή η προσθήκη έγινε καθώς προκύπτουν διαφορετικά δεκαδικά κατά την στρογγυλοποίηση των αξιών ανά Α.Χ. και τη στρογγυλοποίηση της αξίας στο σύνολο με αποτέλεσμα να χάνεται ένα δεκαδικό.

20220406-1155-1-2032
Έντυπο Ε11.1
Στο Ε11.1 εμφανίζονται πλέον οι ημέρες που ειναι δηλωμένες στο αρχείο εργαζομένων στην καρτέλα Άδειες ακόμη κι αν είναι αργίες ή Σαββατοκύριακα.

20220407-1155-1-2089
template στα email
Διορθώθηκε θέμα με την αποθήκευση πρότυπου template στα email, όπου δεν αποθηκεύονταν το body.

20220408-1155-1-2143
Ενεχυρίαση Τιμολογίων
Διορθώθηκε θέμα με το φιλτράρισμα των συμβάσεων στον selector στην εργασία Εξόφληση τιμολογίων από την ενότητα Ενεχυρίαση τιμολογίων.

20220411-1155-1-2175
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Προστέθηκε flag στην δημιουργία του xml το οποίο δίνει την δυνατότητα ομαδοποίησης με βάση το ΑΦΜ ώστε να έρχεται ένας εργαζόμενος με όλες τις γραμμές στο αρχείο xml.

20220411-1155-1-2182
Πολυεταιρικό & Στελέχη
Διορθώθηκε θέμα με τη συμπλήρωση τμήματος σε στέλεχος σε εταιρείας ομάδας.

20220411-1155-1-2185
Θέμα με ευκαιρία πώλησης και ομάδες εταιρειών
Στις ευκαιρίες πώλησης, σε εταιρεία ομάδας, αν υπάρχει καταχωρημένο παραστατικό προσφοράς, τότε επιλέγοντας το κουμπί "Σε παραγγελία", θα φορτωθεί η σειρά βάσει παραμετροποίησης της εταιρείας του παραστατικού και στην εταιρεία του παραστατικού. Διαφορετικά, θα φορτωθεί βάσει login εταιρείας και στην login εταιρεία.

20220411-1155-1-2196
Ομάδες εταιρειών - κατηγορίες Mydata
Δεν εμφανίζονταν όλες οι κατηγορίες myDATA ειδών, σε εγκαταστάσεις με ομάδες εταιρειών, στα στοιχεία ανά εταιρεία.

20220411-1155-1-2197
Ομάδες εταιρειών υπηρεσίες - mydata
Δεν εμφανίζονταν όλες οι κατηγορίες myDATA υπηρεσιών, σε εγκαταστάσεις με ομάδες εταιρειών, στα στοιχεία ανά εταιρεία.

20220411-1155-1-2200
Ενέργειες Συμμετεχόντων & Πολυεταιρικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν στην επιλογή εγγραφών CRM απο συμμετέχοντες σε εταιρεία ομάδας.

20220412-1155-1-2218
Παραστατικού σύνθεσης από δελτίο ανάλωσης με μεταφορά παρτίδας
Πλέον εάν δοθεί κωδικός νέας παρτίδας σε παραστατικό αποθήκης που δημιουργεί παραστατικό σύνθεσης, γίνεται η ανάθεσή της στο παραστατικό σύνθεσης που δημιουργείται.

20220412-1155-1-2223
Υποκαταστήματα στο Retail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν στην επιλογή υποκ/μος πελάτη απο το Retail Pro, σε εταιρεία ομάδας.

20220413-1155-1-2248
Στέλεχος HR έγκριση
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα στελέχη HR στους παραμέτρους Myworkplace στο πεδίο "Στέλεχος HR έγκριση". Γίνεται έλεγχος των ημερομηνιών με βάση την ημερομηνία login.

20220413-1155-1-2250
Μήνυμα σφάλματος κατά την δημιουργία εντύπου Ε3
Κατά την δημιουργία του εντύπου Ε3, πατώντας υπολογισμός και συμπληρώνοντας τα στοιχεία του εργαζόμενου, και πατώντας αποδοχή εμφανιζόταν το μήνυμα σφάλματος Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'SOSMALLINT3'.

20220419-1155-1-2476
ΑΠΔ - επιδότηση μητρότητας
Στην ΑΠΔ σε εργαζόμενη με το νέο πρόγραμμα επιδότησης μητρότητας δεν απεικονιζόταν το ποσό επιδότησης στην στήλη του εργοδότη. Ενημερώνεται εκτός του ΜΣ 3337 και το ΜΣ 3338 το οποίο δεν αλλοιώνει τα οικονομικά αποτελέσματα (λόγω της ενημέρωσης του αθροιστή 53).

20220420-1155-1-2481
"Έλεγχος συνημμένου" στους τύπους αδειών
Δεν άλλαζε το πεδίο "Έλεγχος συνημμένου" στους τύπους αδειών, όταν υπήρχαν εγγραφές της συγκεκριμένης άδειας.

20220420-1155-1-2498
Mydata - 14.2 αγορές ΤΧ από τα έξοδα
Διορθώθηκε θέμα με τη δημιουργία της εγγραφής myDATA απο παραστατικά εξόδων (Β' κατηγορίας) που αφορούσε συναλλαγή αγοράς ΤΧ.

20220420-1155-3-2507
Διαβίβαση μηδενικών γραμμών
Διορθώθηκε θέμα με την διαβίβαση φόρου διαμονής όταν η παράμετρος "διαβίβαση μηδενικών γραμμών" είχε την τιμή Όχι.

20220427-1155-1-2564
Νέο Γενικό Μισθολογικό Στοιχείο
Σε δημιουργία νέου Γενικού μισθολογικού στοιχείου συμπληρώνοντας τιμή Μισθολογικού στοιχείου, ημερομηνία αναφοράς και ισχύος και πατώντας καταχώρηση εμφανιζόταν σφάλμα: "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο Μισθολογικό στοιχείο".

20220428-1155-1-2584
Παραστατικό ετικετών γραμμών
Διορθώθηκε θέμα με τη συμπλήρωση δοτής ποσότητας σε είδη με χαρακτηριστικά, στην εργασία παραγωγής παραστατικού ετικετών από ευρετήριο ειδών με ανάλυση ανά εναλλακτικό κωδικό.

20220428-1155-1-2590
Εγγραφές mydata από άρθρα λογιστικής
Διορθώθηκε θέμα με τον επαναυπολογισμό myDATA από τα άρθρα λογιστικής, όταν η εγγραφή myDATA δημιουργούνταν από τα άρθρα λογιστικής, ακυρώνονταν το παραστατικό του εμπορικού και εκτελούνταν επαναυπολογισμός myDATA στα άρθρα λογιστικής.

20220429-1155-1-2604
Λειτουργία params.cfg σε onpremise
Διορθώθηκε θέμα με παράμετρο που αφορούσε το αρχείο σύνδεσης, σε on premise εγκατάσταση.

20220429-1155-1-2623
PDF- αποθήκευση στη βάση
Διορθώθηκε θέμα με την αποθήκευση αρχείου PDF στη βάση.

20220503-1155-1-2632
Retail Pro: Designer
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή χρώματος στη Περιοχή pick του S1 Retail Designer.

20220504-1155-1-2658
Προσφορά σε παραγγελία
Διορθώθηκε θέμα με την μεταφορά προσφοράς σε παραγγελία από τις ευκαιρίες πώλησης, όταν οι σειρές προσφοράς/παραγγελίας είχαν διαφορετικούς προτεινόμενους ΑΧ.

20220504-1155-1-2662
Αρχείο λοιπών ταμείων
Πλέον δεν εμφανίζεται πεδίο με όνομα Τρόπος πληρωμής και η αποθήκευση του αρχείου ολοκληρώνεται επιτυχώς.

20220504-1155-1-2664
Φάκελοι Υπηρεσιών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προβολή καταχωρημένου φακέλου υπηρεσιών.

20220504-1155-1-2673
Αντιγραφή - επικόλληση σε βήμα BAM
Διορθώθηκε θέμα στην αντιγραφή και επικόλληση βήματος BAM.

20220505-1155-1-2694
Μετασχηματισμός παραστατικού
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, έχοντας επιλέξει στη διαδικασία ''Μαζικά'', στην εκτύπωση παραστατικών συμπληρώνεται πλέον ο προτεινόμενος εκτυπωτής του σταθμού εργασίας.

20220505-1155-1-2700
Μισθοδοσία
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων ή τον υπολογισμό μισθοδοσίας.

20220506-1155-1-2725
CRM - Ενεργοποίηση καταχώρησης σε email
Διορθώθηκε θέμα με την ενεργοποίηση του κουμπιού της καταχώρισης στα email.

20220506-1155-1-2738
Grid index out of range
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή γραμμής ή καταχώρηση άρθρου λογιστικής.

 

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Έκδοση 6.00.622.11510

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171219-1155-2-5570
Αυτόματη καταχώριση δόσεων αποζημίωσης απόλυσης
Στο αρχείο τράπεζας και στο αρχείο πληρωμών Sepa στη νέα μισθοδοσία προστέθηκε το πεδίο ‘τμηματικές πληρωμές’ με τιμές:
 - Όχι
Η εργασία παίζει όπως έπαιζε (Στο αρχείο τράπεζας το πεδίο του ποσού πληρωμής έγινε multicheck όπως είναι στο αρχείο Sepa)
 - Ναι
Η εργασία ελέγχει με βάση τα φίλτρα εάν υπάρχουν τμηματικές πληρωμές για τα επιλεγμένα ποσά και φέρνει αυτές σε περίπτωση που υπάρχουν αλλιώς φέρνει τα ποσά από την υπολογισμένη περίοδο.
 - Ναι μόνο τμηματικές πληρωμές
Η εργασία φέρνει μόνο τις τμηματικές πληρωμές με βάση τα φίλτρα και τα επιλεγμένα ποσά αλλιώς τίποτα.
Επίσης προστέθηκε νέο πεδίο στον πίνακα των τμηματικών πληρωμών το ‘Μεταφορά σε τράπεζα’ το οποίο, στην εργασία αρχείο τράπεζας, ανάλογα με τις παραμέτρους μισθοδοσίας (Ενημέρωση μεταφοράς) ενημερώνεται αντίστοιχα με αυτό του πίνακα τιμών μισθολογικών στοιχείων περιόδου (PRDVAL) και φέρνει τα αντίστοιχα μηνύματα προειδοποίησης στην εργασία σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ενημέρωση του.


20181112-1155-2-6091
Λίστες δώρου σε χονδρική
Δόθηκε η δυνατότητα διαχείρισης λίστας δώρων από το κύκλωμα της χονδρικής μέσω της προσθήκης των πεδίων της λίστας δώρων σε custom προβολή.

20191203-1155-2-3915
Εναλλακτικοί κωδικοί ειδών/ Περιγραφή
Στους εναλλακτικούς κωδικούς των Ειδών, το μέγεθος του πεδίου 'Περιγραφή', αυξήθηκε στους 128 χαρακτήρες.

20191216-1155-2-4075
Παρτίδες σε παραστατικά παραγωγής από δελτία
Κατά την εκτέλεση της εργασίας 'Παραστατικά από δελτία', μεταφέρονται πλέον οι Παρτίδες από τα Δελτία παραγωγής και ανάλωσης.

20200115-1155-2-158
FRemQty1PerWHouse/ Νέα παράμετρος
Στη συνάρτηση 'FRemQty1PerWHouse', η οποία αφορά στο υπόλοιπο ανά Α/Χ, προστέθηκε νέα παράμετρος για το Τελωνειακό Καθεστώς Αποθήκης.

20200618-1155-2-2328
Επιλογή παρτίδων ειδών σε συμβάσεις
Δόθηκε δυνατότητα επιλογής 'Παρτίδας' στις γραμμές των Συμβάσεων, μέσω σχεδιασμού προβολής.

20200804-1155-2-3060
Πεδίο περιγραφής ειδών (Retail pro)
Στο Retail Pro δόθηκε η δυνατότητα ορισμού περισσότερων του ενός πεδίου στο Πεδίο περιγραφής ειδών, ορίζοντας τους τίτλους τους χωρισμένους με το σύμβολο pipe (|) π.χ. CODE|NAME.

20200930-1155-2-3713
Καρτέλες Προμηθευτών - Αξία παρακρατήσεων
Στις καρτέλες προμηθευτών επιλέγοντας το φίλτρο ''Παρακρατήσεις'', συμμετέχουν πλέον και τα έξοδα ή χρεοπιστώσεις με τύπο ''Κράτηση'' εκτός από ''Φόρος'', ''Χαρτόσημο'' & ''ΟΓΑ χαρτοσήμου''.

20201022-1155-2-4115
Αύξηση μεγέθους στο πεδίο Κωδικός παρτίδας
Το μέγεθος του πεδίου 'Κωδικός παρτίδας' (MTRLOT.CODE) αυξήθηκε σε 50 χαρακτήρες.

20201106-1155-2-4354
Μεταφορέας και Δρομολόγιο στα στοιχεία ανά εταιρία Υποκ Πελάτη
Στο tab 'Στοιχεία ανά εταιρεία' των υποκαταστημάτων Πελατών, προστέθηκαν τα πεδία 'Μεταφορέας' και 'Δρομολόγιο'.

20201119-1155-2-4631
Κύκλος αξιολόγησης
Στον Κύκλο αξιολόγησης προστέθηκε το Μοντέλο σχολιασμού από αξιολογούμενο.

20201130-1155-2-4794
Μέγεθος πεδίου "Περιγραφή" στα έργα
Στα Έργα, το μέγεθος του πεδίου 'Περιγραφή' των Δραστηριοτήτων (tab Δραστηριότητες), αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες.

20201217-1155-2-5124
Αξιολόγηση - Επιλογή σχολιασμού από αξιολογούμενο
Στην οθόνη ανάθεσης της αξιολόγησης (δεξί κλικ στο ευρετήριο Στελεχών) προστέθηκε τσεκ για αυτόματη συμπλήρωση σχολιασμού από αξιολογούμενο όπως υπάρχει και το [Εισαγωγή αυτοαξιολόγησης].

20210118-1155-2-227
Fast report/ Αυτόματη εκτέλεση εκτύπωσης
Δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης εκτύπωσης σε Fast report, μέσω του σχεδιασμού εκτύπωσης.

20210121-1155-2-305
Projects/ Task Description
Στα Έργα, το μέγεθος του πεδίου 'Περιγραφή' των Δραστηριοτήτων (tab Δραστηριότητες), αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες.

20210122-1155-2-330
Συμβάσεις/ Κέντρα κόστους
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης του Κέντρου κόστους στις γραμμές των Συμβάσεων μέσω σχεδιασμού προβολής. Κατά τη δημιουργία Παραστατικού Σύμβασης, μεταφέρεται το Κέντρο κόστους και στις γραμμές του Παραστατικού.

20210318-1155-2-1356
Στατιστική Ειδών ανά χαρακτηριστικό
Στις Στατιστικές εκτυπώσεις Αποθήκης, προστέθηκε η εκτύπωση 'Παραγγελιών ανά χαρακτηριστικό' [ITECDIMMTRSTAT1].

20210318-1155-2-1378
Αρχείο αμοιβών (Λογιστικής)/ Περιγραφή
Στο 'Αρχείο αμοιβών (Λογιστικής)' [SOPAYACNT] είναι πλέον διαθέσιμο προς επιλογή το πεδίο 'Περιγραφή' του Λογαριασμού μέσω σχεδιασμού προβολής.

20210421-1155-2-2060
Υποψήφιοι & Draft entries/ Μεταφορά σχετικών εγγράφων
Στους 'Υποψήφιους & Draft entries', δόθηκε πλέον η δυνατότητα μεταφοράς των σχετικών εγγράφων κατά την 'Μετατροπή Draft entry' σε Συναλλασσόμενο.

20210423-1155-2-2126
Παραστατικά Εσόδων-Εξόδων/ Σειρές
Στα Παραστατικά Εσόδων / Εξόδων, δόθηκε η δυνατότητα επιλογής διαφορετικής Σειράς ανά τρόπο Πληρωμής στην εξόφληση εσόδων/εξόδων, όπως γίνεται και στο Εμπορικό.

20210527-1155-2-2663
Μήκος πεδίου Κωδ. εργοστασίου
Στα Είδη, το μέγεθος του πεδίου 'Κωδικός εργοστασίου' αυξήθηκε σε 50 χαρακτήρες.

20210531-1155-2-2735
Φίλτρα εκτυπώσεων - Fast Report
Δόθηκε η δυνατότητα να εκτυπώνονται τα φίλτρα των εκτυπώσεων και σε fast report.

20210712-1155-2-3497
Μέγεθος πεδίου SNLINES.CODE
Το μέγεθος του πεδίου 'Κωδικός SN' (SNLINES.CODE) (με δεξί κλικ στις γραμμές του είδους σε παραστατικό) αυξήθηκε σε 60 χαρακτήρες.

20210720-1155-2-3633
Ένδειξη υποχρεωτικών πεδίων για τη δημιουργία Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης
Στα στοιχεία εργασίας προστέθηκαν τα πεδία:
1) ώρα έναρξης εργασίας
2) αναλαμβάνει πρώτη φορά εργασία ως μισθωτός
3) πρόγραμμα ΟΑΕΔ
4) τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα του ΟΑΕΔ
5) τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ
6) λήψη επιδόματος ανεργίας από ΟΑΕΔ
Στα σχετικά grids εμφανίζεται διαφορετικό χρώμα οι στήλες που αναφέρονται στα υποχρεωτικά πεδία του Ε3.


20210727-1155-2-3743
Πωλήσεις κατ' είδος
Στην εκτύπωση 'Πωλήσεις κατ' είδος', (STAT_MSAL) προστέθηκε το φίλτρο 'Γεωγραφική ζώνη'.

20210824-1155-2-3967
Νέα πεδία στις Ευκαιρίες πώλησης
Στις 'Ευκαιρίες Πώλησης' στο tab 'Προσφορές', προστέθηκαν οι Παρατηρήσεις (REMARKS), η Αιτιολογία (COMMENTS) & η Αιτιολογία 2 (COMMENTS1) του παραστατικού, μέσω σχεδιασμού προβολής.

20210902-1155-1-4077
Διεύθυνση πελάτη και επαφής
Στην καρτέλα των Συναλλασσομένων, tab 'Άνθρωποι' (Γεωγραφικά / Επικοινωνία), το μέγεθος του πεδίου 'Διεύθυνση', αυξήθηκε σε 100 χαρακτήρες.

20210909-1155-2-4216
CRM/ Προειδοποίηση επαφών
Στις Ενέργειες & στις Ευκαιρίες πώλησης C.R.M., δόθηκε δυνατότητα προσθήκης του πεδίου 'Προειδοποίηση' (WARNING) στις Eπαφές, μέσω σχεδιασμού προβολής.

20210928-1155-2-4509
Αύξηση μεγέθους κέρσορα σε Data Grid
Αυξήθηκε το μέγεθος της γραμμής κύλισης (scroll bar) σε Grid προβολής με πολλές εγγραφές.

20211012-1155-2-4782
Χαρακτηρισμός υπολειπόμενου χρόνου ενέργειας ως απουσία
Στις διαθέσιμες τιμές του πεδίου "Τύπος χρόνου" της ανάλυσης χρόνου εργασίας προστέθηκε η τιμή "Απουσία".
Προστέθηκε στο ωράριο το πεδίο-παράμετρος "Ενημέρωση χρόνου απουσίας".
Εάν η παράμετρος είναι ενεργοποιημένη και υπάρχει στο ωράριο μοντέλο εργασίας, τότε:
1) Εάν στην ενέργεια δεν υπάρχει γραμμή απουσίας και εφόσον έχει εργαστεί λιγότερο από το προβλεπόμενο, τότε δημιουργείται εγγραφή απουσίας στην ανάλυση του χρόνου εργασίας της πρώτης γραμμής.
2) Εάν υπάρχει γραμμή απουσίας, τότε στην ανάλυση του χρόνου εργασίας προστίθεται μια γραμμή απουσίας.

20211019-1155-2-4955
Σχετικά έγγραφα στους "Κύκλους σεμιναρίων"
Στους κύκλους σεμιναρίων [SEMCYCLE] προστέθηκε η δυνατότητα επισύναψης σχετικών εγγράφων.

20211020-1155-2-4967
ITEM.CDIMNUSE1 - Size Πεδίου
Τα πεδία CDIMNUSE1, CDIMNUSE2, CDIMNUSE3, που αφορούν τα Ανενεργά χαρακτηριστικά των Ειδών (καρτέλα Είδους> Tab Ιδιότητες) από string έγιναν πεδία τύπου memo.

20211020-1155-2-4978
Αυτόματος υπολογισμός Δόσης Δανείου ή Περιοδικής αποδοχής
Στα ομαδοποιημένα στον τρόπο υπολογισμού προστέθηκε η τιμή "Αυτόματος υπολογισμός δόσεων"

20211101-1155-2-5128
Ηλικία Βάσει λήξης - Συνάρτηση
Υλοποιήθηκε η συνάρτηση CusDays που επιστρέφει τα πεδία ηλικία και καθυστέρηση (παραλαβής - λήξης) ανάλογα με την παράμετρο που δέχεται. Αντιστοιχεί στο πεδίο FTRDTOTALS3.SOMXAPA (Ηλικία Βάσει λήξης) που βρίσκεται στα οικονομικά στοιχεία-Χρήμα/Χρόνος του πελάτη.

20211102-1155-2-5178
Λογιστική κατάσταση/ Σύνολα ανά ημέρα
Στην εκτύπωση 'Λογιστική κατάσταση' Πωλήσεων/ Αγορών προστέθηκε το flag 'Αναλυτικά'. Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή ΄Σύνολα ανά ημέρα' στους Τύπους των Παραστατικών.

20211111-1155-2-5355
Αυτόματη εκτέλεση fast report σε ευρετήρια
Δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης ευρετηρίου σε Fast report, μέσω του σχεδιασμού / ορισμού εκτύπωσης.

20211125-1155-2-5599
Παραστατικά αποσβέσεων/ Κέντρο κόστους
Στις γραμμές των Παραστατικών Αποσβέσεων Παγίων, είναι διαθέσιμο προς επιλογή το πεδίο 'Κέντρο κόστους' (COSTCNTR).

20211208-1155-2-5863
Χρήστες & Δικαιώματα/ Δικαιώματα φορμών εκτύπωσης
Στο μενού Παραμέτρων, Χρήστες & Δικαιώματα, προστέθηκε η επιλογή 'Δικαιώματα φορμών εκτύπωσης' (TTemplatesAccess).

20211208-1155-2-5886
Υπόδειγμα χρήστη σε απάντηση mail
Στις Παραμέτρους C.R.M., προστέθηκε το πεδίο 'Εφαρμογή υποδείγματος σε απάντηση'. Eνεργοποιώντας το πεδίο, συμπληρώνεται αυτόματα το υπόδειγμα που είναι συνδεδεμένο στον χρήστη, κατά την απάντηση email.

20211213-1155-2-5969
Στοιχεία ΑΦΜ VIES
Στους Συναλλασσομένους (Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές) προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου ΑΦΜ Vies. Εφαρμόζεται με δεξί κλικ επί του ευρετηρίου, επιλέγοντας 'Έλεγχος ΑΦΜ Vies'.

20220105-1155-2-37
Διασυνοριακές πωλήσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής Τρίτης χώρας στο header του παραστατικού, όταν το παραστατικό αφορά Διασυνοριακές Πωλήσεις. Η επιλογή διαφορετικής χώρας θα έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη η χώρα αντί για τη χώρα του Συναλλασσομένου.

20220105-1155-2-41
Προσθήκη πεδίου στον Τίτλο Χαρακτηριστικού
Στην καρτέλα των Ειδών (tab Ιδιότητες, περιοχή Χαρακτηριστικά) προστέθηκε η 'Περιγραφή 2' στο πεδίο 'Τίτλος χαρακτηριστικού' (Τύποι Χαρακτηριστικών).

20220107-1155-2-68
Έργα - Πεδίο Προμηθευτή
Στην καρτέλα του Έργου προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής 'Προμηθευτή'. Πλέον, στα παραστατικά Αγορών είναι διαθέσιμα προς επιλογή τα έργα του συγκεκριμένου Προμηθευτή.

20220113-1155-2-163
Παραγγελίες ελλείψεων Αγορών/ Διάστημα εκκρεμοτήτων
Στην εργασία 'Παραγγελίες ελλείψεων' Αγορών, προστέθηκε το φίλτρο 'Διάστημα εκκρεμοτήτων'.

20220114-1155-1-186
Ισοζύγιο προμηθευτών
Στην εκτύπωση 'Ισοζύγιο προμηθευτών' προστέθηκε ο 'Προμηθευτής' προς επιλογή στα φίλτρα και τις στήλες.

20220117-1155-2-220
Επανεκτύπωση ΑΛΠ με διαφορετική φόρμα (Retail Pro & Soft1)
Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους εταιρειών το flag ''Επανεκτύπωση με τελευταία ψηφιακή υπογραφή τύπου Β''. Σε περίπτωση ενεργοποίησης, κατά την επανεκτύπωση παραστατικού που έχει εκτυπωθεί ήδη ψηφιακή υπογραφή δεν θα εκτυπωθεί νέα.

20220118-1155-2-242
Αξιολογήσεις σεμιναρίων/ Κατάσταση
Στην προβολή των Αξιολογήσεων σεμιναρίων (SMCUSNAIRE) προστέθηκε το πεδίο 'Κατάσταση' (ACTSTATUS).

20220124-1155-2-389
Προσθήκη μεθόδου PUT σε BAM με βήμα εκτέλεσης εργασίας HTTP Request
Έχουν προστεθεί οι μέθοδοι PUT και DELETE στα σενάρια B.A.M. με βήμα εκτέλεσης εργασίας τύπου HTTP Request.

20220127-1155-2-432
Παράμετροι Office365/ Επαφές
Στις Παραμέτρους Office365, προστέθηκε το πεδίο 'Ημ. Γέννησης' στη σύνδεση/συγχρονισμό των Soft1 επαφών με εκείνες του Office 365.

20220131-1155-2-485
Υποκατάστημα πελάτη σε λιανική
Κατά την επιλογή υποκαταστήματος πελάτη σε παραστατικό λιανικής, ενημερώνονται πλέον τα στοιχεία του παραστατικού, βάσει του υποκαταστήματος.

20220203-1155-2-604
Επιπλέον Ιδιότητες/ Εισπράκτορες, Πωλητές, Αγοραστές, Τεχνικοί
Στις Επαφές, στο tab Εταιρείες/Πρόσωπα, Επιπλέον Ιδιότητες, δόθηκε η δυνατότητα ορισμού των εξωτερικών επαφών (Οντοτήτων) ως Εισπράκτορες, Πωλητές, Αγοραστές, Τεχνικοί.

20220203-1155-2-607
Εκτυπώσεις για κινήσεις συναλλασσομένων με ταμειακή ανάλυση
Προστέθηκαν οι παρακάτω εκτυπώσεις για κινήσεις συναλλασσομένων με ταμειακή ανάλυση:
- Κινήσεις πελατών με ανάλυση αξιογράφων (VCUSTRNS)
- Κινήσεις προμηθευτών με ανάλυση αξιογράφων (VSUPTRNS)
- Κινήσεις χρεωστών με ανάλυση αξιογράφων (VDEBTRNS)
- Κινήσεις πιστωτών με ανάλυση αξιογράφων (VCRETRNS)
- Κινήσεις χρηματικών λογαριασμών με ανάλυση αξιογράφων (VBACTRNS).


20220203-1155-2-609
Ειδών ανά χαρακτηριστικό/ Λίστα
Στη Στατιστική εκτύπωση 'Ειδών ανά χαρακτηριστικό' (ITECDIMMTRSTAT), με διπλό click επί της Λίστας, πλέον ανοίγει το πρωτογενές/αρχικό παραστατικό.

20220203-1155-2-610
Υποκ/ματα Εταιρείας/ Νέα πεδία
Στα Υποκαταστήματα Εταιρείας, προστέθηκαν τα ακόλουθα πεδία:
1. Εμβαδόν
2. Όγκος
3. Μήκος ραφιών
Θα χρησιμοποιηθεί στο Retail Template του Power BI


20220203-1155-2-613
Αλλαγή τύπου πεδίων (Field types)
Το Field type των ακόλουθων πεδίων άλλαξε από smallint σε Integer:
1. Μοντέλο (MTRMODEL)
2. Ωροκατάλογος (OPTIMES)
3.Τιμ. κατηγορία (MTRPCATEGORY)
4. Κατασκευαστής (MTRMANFCTR)
5. Μάρκα (MTRMARK)
6. Ομάδα (MTRGROUP)
7. Λογ. Κατηγορία (MTRACN) στον πίνακα (CREDITMD).


20220203-1155-2-617
Εγκρίσεις παραστατικών & ενεργειών χρήστη/ Απόρριψη
Στις 'Εγκρίσεις παραστατικών χρήστη' (UserProcs) και στις 'Εγκρίσεις ενεργειών χρήστη' (UserProcsAct), προστέθηκε η Σχετική εργασία 'Απόρριψη', εφαρμόζοντας δεξί κλικ επί του ευρετηρίου.

20220203-1155-2-619
Cloud Apps/ Συγχρονισμός με διαγραφή Επαφών
Στον συγχρονισμό των Cloud Apps, πλέον θα μπορεί να πραγματοποιείται και διαγραφή επαφών.

20220211-1155-2-809
Αρχείο ΦΜΥ - Εξαγωγή - Απαραίτητα Πεδία
Στις γενικές παραμέτρους της Μισθοδοσίας στο panel με τίτλο "ΕΛΕΓΧΟΙ" προστέθηκε πεδίο με ονομασία "Έλεγχος πεδίων ΦΜΥ" που μπορεί να λάβει τις ακόλουθες 3 τιμές:
0)Κανένας έλεγχος(default συμπεριφορά)
1)Προειδοποίηση : Εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης στο χρήστη εφόσον κάποιο από τα αναφερόμενα πεδία δεν είναι συμπληρωμένο.
2)Απαγόρευση : Δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της καταχώρισης εμφανίζοντας στο χρήστη μήνυμα λάθους.

20220217-1155-2-931
Τύποι Ειδικών Συναλλαγών/ Σκοπός Διακίνησης
Στους Τύπους Ειδικών συναλλαγών, προστέθηκε το πεδίο 'Σκοπός Διακίνησης', ενημερώνοντας με αυτόν τον τρόπο το πεδίο 'Διακίνηση'.

20220218-1155-2-962
Απαιτήσεις υλών από εντολές παραγωγής
Προστέθηκε για τις εντολές παραγωγής η εκτύπωση ''Απαιτήσεις υλών από εντολές παραγωγής (ανάλυση ημιετοίμων)'', η οποία έχει παρόμοια συμπεριφορά με την εκτύπωση ''Απαιτήσεις φακέλων εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)''.

20220223-1155-1-1065
Πωλήσεις κατά υποκ/μα πελάτη - Γενικά σύνολα
Στην εκτύπωση 'Πωλήσεις κατά υποκ/μα πελάτη' [STAT_SAL_WH], ενεργοποιώντας το φίλτρο 'Αναλυτικά' στα αποτελέσματα της εκτύπωσης εμφανίζονται τα Γενικά σύνολα.

20220225-1155-2-1110
Πάγια/ Κέντρο κόστους
Το Κέντρο κόστους των Παραστατικών Αποσβέσεων ενημερώνεται πλέον μέσα από τις ακόλουθες εργασίες:
1.Υπολογισμός φορολογικών αποσβέσεων(CASSDEPR)
2.Υπολογισμός λογιστικών αποσβέσεων
(CASSDEPRIAS).


20220301-1155-2-1173
Δεδομένα εμπορικής διαχείρισης/ Προβολή παραστατικού
Στα 'Δεδομένα εμπορικής διαχείρισης' προστέθηκε η δυνατότητα προβολής του αρχικού παραστατικού εφαρμόζοντας διπλό κλικ επί του ευρετηρίου.

20220308-1155-2-1337
Αντιστοιχισθέντα Παραστατικά/ Ανακατεύθυνση
Στις Εκτυπώσεις Συναλλασσομένων 'Αντιστοιχισθέντα Παραστατικά', προστέθηκε η δυνατότητα ανακατεύθυνσης στα Παραστατικά της αντίστοιχης ενότητας εφαρμόζοντας διπλό κλικ επι τών αποτελεσμάτων της εκτύπωσης.

20220309-1155-2-1362
Καρτέλες χαρακτηριστικών \ Χαρακτηριστικά με απογραφή
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες χαρακτηριστικών'' προστέθηκε το φίλτρο ''Είδη με χαρακτηριστικά που δεν κινήθηκαν''.

20220309-1155-2-1365
Φάκελοι Εντολών
Προστέθηκε το φίλτρο 'Α.Χ.' στις παρακάτω εκτυπώσεις:
- Απαιτήσεις φακέλων εντολών (LMTRRESTORD),
- Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών (LMTRRESTORD1),
- Απαιτήσεις φακέλων εντολών (ανάλυση ημιέτοιμων) (LMTRRESTORDANAL),
- Απαιτήσεις ανά φάκελο εντολών (ανάλυση ημιέτοιμων) (LMTRRESTORDANAL1).


20220309-1155-2-1368
Μεταβολή γραμμής που έχει μετασχηματιστεί/ Απαγόρευση
Στους Τύπους Παραστατικών, προστέθηκε η δυνατότητα της απαγόρευσης οποιασδήποτε μεταβολής σε γραμμή παραστατικού που έχει μετασχηματιστεί.

20220310-1155-2-1404
Χρηματικός λογαριασμός μισθοδοσίας
Προστέθηκε Χρηματικός λογαριασμός στις παραμέτρους μισθοδοσίας ώστε να ενημερώνεται στην εργασία και το IBAN και το BIC πέρα της τράπεζας. Στις παραμέτρους μισθοδοσίας οι παράμετροι που αφορούν τα αρχεία πληρωμών μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστή σελίδα για εξοικονόμηση χώρου.

20220311-1155-2-1452
Προγραμματισμός πληρωμών - επιλογή προμηθευτή
Στον Προγραμματισμό πληρωμών (Ταμειακές συναλλαγές) & τον Προγραμματισμό πληρωμών (Εμβάσματα), προστέθηκαν στα φίλτρα οι επιλογές "Προμηθευτής" και "Πιστωτής".

20220311-1155-2-1453
Business Process & Εγκρίσεις/ Mηνύματα
Στα ΄Μηνύματα' [SOREMINDER], προστέθηκε η δυνατότητα τροποποίησης της κατάστασης του πεδίου 'Εκτελεσμένο'.

20220314-1155-2-1479
Υπέρβαση υπολοίπου κατά την τιμολόγηση
Στο προειδοποιητικό μήνυμα που εμφανίζεται για την υπέρβαση υπολοίπου κατά την καταχώριση τιμολογίου, προστέθηκε και η Περιγραφή του είδους.

20220315-1155-2-1519
Όροι μεταφοράς Intrastat
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού, πλέον μεταφέρεται και το πεδίο 'Όροι μεταφοράς' (Intrastat) (tab Διεθνείς συναλλαγές>Δεδομένα).

20220317-1155-2-1582
myDATA Live/ Αποσύνδεση και διαγραφή
Στο myDATA Live (MYDATAEDIT), είναι πλέον διαθέσιμη η επιλογή 'Αποσύνδεση και διαγραφή', όπως και στις 'Εγγραφές myDATA', εφαρμόζοντας δεξί κλικ επί των εγγραφών.

20220317-1155-2-1594
Άρθρο 45 και πάγια
Με δεξί κλικ στο ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων, επιλέγοντας "Μεταφορά σε -> Λογιστικό σημείωμα άρθρου 45" μεταφέρονται πλέον κι οι γραμμές των παγίων.

20220318-1155-2-1610
Εκκρεμείς παραγγελίες
Προστέθηκαν οι στήλες ''Ημερομηνία παράδοσης'' & ''Ημερομηνία φόρτωσης'' στις εκκρεμείς παραγγελίες, μέσω των σχετικών εργασιών.

20220321-1155-2-1645
Εταιρεία και υποκατάστημα στο Relogin
Κατά το relogin, προτείνονται πλέον η εταιρεία και το υποκατάστημα με τα οποία είχε γίνει login.

20220324-1155-2-1757
Χώρα πελάτη
Δεν επηρεάζεται πλέον η χώρα του συναλλασσόμενου από την επιλογή λογιστικής κατηγορίας που δεν έχει συμπληρωμένη χώρα.

20220324-1155-7-1763
Σύνδεση εγγραφών: δυνατότητα fit to text / to screen
Δόθηκε η δυνατότητα ''Fit to screen'' και ''Fit to text'' στην εργασία Σύνδεση εγγραφών (myDATA) επιλέγοντας δεξί κλικ στις στήλες.

20220328-1155-2-1792
Υπενθυμίσεις
Στις υπενθυμίσεις, προστέθηκε το πεδίο ''Έναρξη σε''.

Εσωτερική ενημέρωση: Εμφανίζεται πάντα η στήλη (από τον κώδικα), είτε υπάρχουν πρόσθετα πεδία στις στήλες ή τα 3 default.


20220328-1155-2-1799
Α.Φ.Μ. στην Κατάσταση ελέγχου αναλυτική
Δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του μεγέθους της στήλης ΑΦΜ στην εκτύπωση ''Κατάσταση ελέγχου αναλυτική''.

20220330-1155-2-1824
Εικόνες ειδών σε Retail Pro
Στην περιοχή ειδών του Retail Pro, δόθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των ειδών με τις εικόνες τους.

20220331-1155-1-1858
Aξία Intrastat - διασυνοριακές e-πωλήσεων
Διορθώθηκε θέμα με την απεικόνιση παραστατικών διασυνοριακών e-πωλήσεων στην εκτύπωση ενδοενωσιακών εξαγωγών και στη δημιουργία του αρχείου ενδοενωσιακών εξαγωγών.

20220401-1155-2-1900
myDATA Live/ Σύγκριση δεδομένων
Στο myDATA Live προστέθηκε νέο button 'Σύγκριση δεδομένων'. Mε την επιλογή του, πραγματοποιείται αυτόματη σύγκριση δεδομένων του Soft1 με τα δεδομένα της ΑΑΔΕ σε επίπεδο συνοπτικού βιβλίου.

20220404-1155-7-1933
Εικόνα Εταιρείας/ Σενάρια Συμφωνίας - Έλεγχος συμφωνίας με εμπορικό
Στις Εταιρικές διαδικασίες, Εικόνα εταιρείας, είναι διαθέσιμες οι εργασίες 'Έλεγχος συμφωνίας εμπορικού' [COMMCONSDEF] και 'Σενάρια συμφωνίας εμπορικό'[CommConsolidation] για την παραγωγή και απεικόνιση σεναρίων ελέγχου δεδομένων εμπορικής διαχείρισης.

20220405-1155-2-1970
Προειδοποίηση κατά την επιλογή υπηρεσιών
Δόθηκε η δυνατότητα προειδοποίησης κατά την επιλογή υπηρεσίας σε παραστατικά.

20220405-1155-2-1974
Resolvers εσόδων/εξόδων για ομάδα εταιρειών
Προστέθηκαν οι resolvers εσόδων εξόδων σε ομάδες εταιρειών.

20220408-1155-2-2120
Χρώμα γραμματοσειράς
Στη Series 6 το χρώμα της γραμματοσειράς για τα ανενεργά controls είναι διαφορετικό από το χρώμα των ενεργών. Διορθώθηκε η περιγραφή των memory controls ώστε να ακολουθεί αυτόν τον κανόνα.

20220411-1155-2-2176
Σύνδεση εγγραφών
Στη σύνδεση εγγραφών myDATA, προστέθηκε το φίλτρο "Αντιστοίχιση βάσει". Το φίλτρο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα προτείνεται η σύνδεση των εγγραφών βάσει των πεδίων ΑΦΜ - Ημερομηνία - Αξία - ΑΑ - Σειρά.

20220413-1155-2-2261
Resolver για μεταφορικό μέσο
Προστέθηκαν οι resolvers λογιστικής του Mtrdoc (όπως Α.Χ., μεταφορικό μέσο κτλ.) στις λοιπές συναλλαγές.

20220414-1155-2-2334
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων
Άλλαξε το caption του flag "Συμμετοχή πωληθέντων παγίων" σε "Συμμετοχή πωληθέντων/καταστραφέντων παγίων" στο Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων. Εφόσον γίνουν σωστά οι υπολογισμοί των αποσβέσεων για τη χρήση στην οποία το πάγιο έχει την κίνηση της καταστροφής, το flag λειτουργεί για τα καταστραφέντα πάγια με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και για τα πωληθέντα.

20220418-1155-2-2425
CRM - Αντιγραφή & Επανάληψη Ενέργειας
Διορθώθηκε θέμα στην επανάληψη ενέργειας σε Task, το οποίο έχει συμμετέχοντες.

20220418-1155-2-2427
Εμφάνιση Τρέχουσας κατάστασης S.N.
Πλέον εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση των Serial Numbers στον default selector των γραμμών ειδών των παραστατικών.

20220418-1155-2-2429
Αρνητικά Υπόλοιπα Παρτίδων
Προστέθηκαν τα φίλτρα "Από κωδικό παρτίδας" και "Έως κωδικό παρτίδας" στην εκτύπωση "Αρνητικά Υπόλοιπα Παρτίδων".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20210104-1155-1-11
ERROR σε καταχώρηση αξιογράφου
Διορθώθηκε θέμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση αξιόγραφου, σε περίπτωση που το τηλέφωνο του συναλλασσόμενου είχε 20 χαρακτήρες.

20210104-1155-1-18
Μήκος πεδίου NAME στον SOAUDIT
Tο μέγεθος του πεδίου NAME στον πίνακα SOAUDIT, αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες.

20210219-1155-1-894
Αυστηρή αρίθμηση σε CRM ενέργειες
Κατά τη διαγραφή εγγραφής στο SOAction, δεν ενημερωνόταν ορθά ο επόμενος αριθμός παραστατικού.

20210317-1155-1-1335
Εικόνα είδους σε ευρετήριο quickview
Σε σχεδιαζόμενο (custom) ευρετήριο ειδών, στο οποίο έχει οριστεί quickview στον ορισμό εκτύπωσης, εμφανίζεται πλέον η εικόνα στο popup παράθυρο.

20210407-1155-1-1759
Οικονομικά Στοιχεία Παγίου εμφανίζονται λανθασμένες αξίες στο tab Λογιστικές αποσβέσεις (ΕΛΠ)
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι αξίες στα οικονομικά στοιχεία παγίων, σε περιπτώσεις αναπροσαρμογών αξίας κτήσης (Λογιστικής).

20210917-1155-1-4355
Ένδειξη Μεταφέρεται σε λογαριασμό
Κατά τη δημιουργία λογαριασμού λογιστικής με ''*'' στον κωδικό, συμπληρώνεται πλέον το πεδίο ''Μεταφέρεται'' εφόσον το υπόλοιπο του λογαριασμού μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

20210928-1155-1-4511
Αυτόματη πρόταση κωδικού οντότητας
Διορθώθηκε σφάλμα που προέκυπτε σε κάποιες περιπτώσεις κατά την καταχώριση κωδικού και περιγραφής οντότητας παγίου από τα παραστατικά αγοράς.

20211007-1155-1-4683
Δημιουργία εικονικών αξιογράφων στην λιανική
Διορθώθηκε σφάλμα στην εξόφληση παραστατικών από τη λιανική με τρόπο πληρωμής τα εικονικά αξιόγραφα.

20220104-1155-3-21
Αποστολή email με bcc
Στις Γενικές Παραμέτρους Εταιρειών, προστέθηκε η παράμετρος 'Αποστολή email', η οποία καθορίζει σε ποιο από τα πεδία (Προς, Κοινοποίηση, Κρυφή κοινοποίηση) θα συμπληρώνεται το email του παραλήπτη. Η default επιλογή είναι '1' που αντιστοιχεί  στο πεδίο 'Προς'.

20220304-1155-1-1308
On line διαβίβαση στην αυτοτιμολόγηση
Τα παραστατικά αυτοτιμολόγησης από το κύκλωμα των αγορών, μπορούν πλέον να διαβιβάζονται και online.

20220314-1155-1-1496
myDATA LIVE
Διορθώθηκε θέμα με την διαβίβαση εγγραφών myDATA, όταν αυτή εκτελούνταν από το myDATA Live και είχε εφαρμοστεί φίλτρο στους τύπους των παραστατικών από τις στήλες της οθόνης.

20220315-1155-1-1530
Ανισοσκέλιστο άρθρο σε εταιρεία ομάδας
Διορθώθηκε θέμα στην καταχώρηση ανισοσκέλιστου άρθρου σε εταιρεία "παιδί'" ομάδας εταιρειών.

 

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Έκδοση 5.00.521.11454

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20220317-1155-2-1568
Ε3 στα Έσοδα-Έξοδα
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα Ε3 '' στα Έσοδα έξοδα & Γενική λογιστική.

20220322-1155-2-1671
Ε11 για το έτος 2021
Οι ημέρες του ΜΣ 3012 με flag Από μεταφορά μεταφέρονται με convert στο νεο ΜΣ 3492 και στην καρτέλα του εργαζόμενου και στις υπολογισμένες μισθοδοσίες ως 31/3/2022.

20220322-1155-2-1688
Migration [3012] σε [3492]
Στο δεξί κλικ του ευρετηρίου εργαζομένων έχει προστεθεί η εργασία Υπολογισμός ημερών κανονικής αδείας εκ μεταφοράς. Η εργασία μεταφέρει στην καρτέλα εργαζόμενου και στις υπολογισμένες μισθοδοσίες τις άδειες του Μισθολογικού Στοιχείου [3012-Ημέρες άδειας κανονικής] με επιλογή της τιμής από μεταφορά στο Μισθολογικό Στοιχείο [3492-Ημέρες άδειας εκ μεταφοράς].

20220328-1155-2-1778
Εξαίρεση/αντικατάσταση μηδενικών γραμμών Intrastat
Στις εκτυπώσεις ''Eνδοενωσιακών εξαγωγών'' & ''Ενδοενωσιακών εισαγωγών'' προστέθηκε φίλτρο "Γραμμές με μηδενική αξία" με τιμές "Ναι/Όχι". Γίνεται editable όταν το φίλτρο "Αναλυτικές κινήσεις" έχει την τιμή "Ναι". Στις εργασίες δημιουργίας αρχείων intrastat ''Ενδοενωσιακών εξαγωγών'' & ''Ενδοενωσιακών εισαγωγών'' και μόνο για φορολογικές προδιαγραφές Ελλάδας, προστέθηκε φίλτρο "Γραμμές με μηδενική αξία" με τιμές "Όχι/Ναι/Αντικατάσταση αξίας με 1".

20220330-1155-2-1830
Διαφορές Φορολογικής - Λογιστικής βάσης εντύπου Ε3
Υλοποιήθηκε ο υπολογισμός των προσωρινών διαφορών Φορολογικής - Λογιστικής βάσης του εντύπου Ε3.
Θα πρέπει:
1. Να ''εκτελεστεί'' η εργασία ''Ενημέρωση μεταβλητών''.
2. Να γίνει η σύνδεση των νέων μεταβλητών με λογαριασμούς λογιστικής.
3. Οι νέες μεταβλητές είναι οι (700 έως 705) & (706001 έως 707006, ανάλυση των 706 & 707 του πίνακα Ε').
4. Για τον υπολογισμό των διαφορών, αρκεί η σύνδεση με τις μεταβλητές μόνο της λογιστικής βάσης.


20220401-1155-1-1929
Λογιστικοποίηση εγγραφών - φόρος διαμονής με ιδιώτη πελάτη
Για κωδικούς παραστατικών λιανικής (11.1,11.2,11.3,11.4,11.5) και 8.2, σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένο ΑΦΜ και συν/νος στην εγγραφή myDATA, έρχεται στην λογιστικοποίηση ο συν/νος που είναι ορισμένος για τους συγκεκριμένους κωδικούς στhn Πρόταση σειρών και συν/νων σε εταιρεία εσόδων – εξόδων, ή σε περίπτωση Γ.Λ ο συν/νος που είναι συνδεδεμένος στον επιλεγμένο λογαριασμό στο ίδιο σημείο.
Εάν η εγγραφή έχει συμπληρωμένο ΑΦΜ αλλά δεν έχει συν/νο, κατά την ενημέρωση συν/νου από ΓΓΠΣ στην εργασία της λογιστικοποίησης εάν επιστραφεί μήνυμα ότι το ΑΦΜ ανήκει σε ιδιώτη τότε συμπληρώνεται στην εργασία ο συν/νος της παραμετροποίησης που προαναφέραμε ειδάλλως η εργασία δημιουργεί τον συν/νο και τον συμπληρώνει στην εργασία.


20220406-1155-2-2006
Ε11 - αποδοχές επιδόματος αδείας
Στο Ε11 συμπεριλαμβάνονται στις αποδοχές επιδόματος αδείας και αποζημίωσης αδείας τα ποσά προηγούμενης χρήσης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20220204-1155-1-636
Παραστατικό με ΕΦΚ - Mydata
Διορθώθηκε θέμα, όπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δημιουργούνταν εγγραφή myDATA με απόκλιση 0,01€.

20220209-1155-1-745
ΦΠΑ εξόδου ΕΦΚ με μικρή υποκείμενη αξία
Διορθώθηκε θέμα με τον υπολογισμό εγγραφής myDATA, όταν υπήρχαν έξοδα με πολύ μικρή υποκείμενη αξία (της τάξης του 0,01€) και δεν υπολογίζονταν ΦΠΑ.

20220215-1155-1-883
Φίλτρο πωλητή
Τα πεδία ''Κωδικός'', ''Όνομα'' & ''Επώνυμο'' πωλητή, δεν εμφανίζονταν ορθά στα φίλτρα ευρετηρίων πωλήσεων. Θα πρέπει να έρθουν ξανά τα πεδία το ευρετήριο

20220301-1155-1-1206
Διαφορά στην εγγραφή mydata ΕΦΚ
Διορθώθηκε θέμα με τον υπολογισμό εγγραφής myDATA, όταν στο παραστατικό υπήρχε είδος με 2 ΕΦΚ.

20220314-1155-1-1466
Αυτόματη πρόταση κωδικού οντότητας
Δεν γινόταν ορθή πρόταση κωδικού οντότητας παγίου σε παραστατικό, σε περίπτωση που το ίδιο πάγιο αναλυόταν σε περισσότερες από μία γραμμές.

20220315-1155-3-1504
Εκτύπωση intrastat
Διορθώθηκε θέμα με την εκτύπωση ενδοενωσιακών εισαγωγών/εξαγωγών, όπου δεν εμφανίζονταν οι σωστές στήλες σε εταιρείες με χρήση 01/07-30/06.

20220322-1155-1-1665
Advanced φόρμας μισθοδοσίας - Αυτόματη αρχειοθέτηση
Πλέον, σε advanced φάρμες αν δεν επιλέξω αυτόματη αρχειοθέτηση εκτελείται η αυτόματη αρχειοθέτηση αλλά ορθά δεν δημιουργείται link στα έγγραφα του εργαζόμενου.

20220322-1155-1-1667
Τρέχοντα υπόλοιπα ανά ΑΧ και ανάλυση χαρακτηριστικών
Έγινε διόρθωση ως προς το πλήθος των δεκαδικών που φαινόταν στην Ανάλυση χαρακτηριστικών στο πρώτο συγκεντρωτικό πινακάκι και στην Ανάλυση χαρακτηριστικών στα πινακάκια ανά ΑΧ. Φαίνεται πλέον το ίδιο πλήθος δεκαδικών και στις δύο περιπτώσεις, το οποίο είναι βάσει δεκαδικών ποσοτήτων εταιρείας.
Για να φαίνεται το πλήθος των δεκαδικών, πρέπει να επιλεγεί Print Preview.


20220323-1155-1-1728
Διάταξη απαλλαγής σε παρ/κά ΕΕ και είδη με 39α
Δε συμπληρώνονταν ορθά η διάταξη απαλλαγής σε εγγραφή myDATA εξωτερικού, όταν το είδος είχε και παραμετροποίηση για συναλλαγές 39α.

20220324-1155-1-1754
Ενημέρωση τρόπου μεταφοράς στις διεθνείς συναλλαγές κατά το μετασχηματισμό
Πλέον ενημερώνεται και το πεδίο τρόπος μεταφοράς κατά τον μετασχηματισμό, εφόσον ήταν συμπληρωμένος στο αρχικό παραστατικό.

20220330-1155-1-1840
39α Έσοδα έξοδα \ Διάταξη απαλλαγής mydata
Διορθώθηκε θέμα με τη συμπλήρωση της διάταξης απαλλαγής σε εγγραφή myDATA παραστατικού εξόδων με 39α.

20220330-1155-1-1844
Κέντρα κόστους αναλυτικά
Στην εκτύπωση Κέντρα κόστους αναλυτικά στην ενότητα "Σύνολα μισθολογικών στοιχείων ανά κέντρο κόστους" που υπάρχει στο τέλος της εκτύπωσης εμφανίζεται πλέον η Σύντμηση των κέντρων κόστους και όχι ο κωδικός.

20220331-1155-1-1850
Διαμόρφωση χαρακτηρισμού myData σε εγγραφή με ΦΠΑ Μη Εκπιπτόμενο
Διορθώθηκε θέμα που εμφανίζονταν υπό συγκεκριμένες συνθήκες, με τον χαρακτηρισμό εκκρεμότητας εγγραφής myDATA όταν μέρος της εγγραφής αφορούσε μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ.

20220331-1155-1-1876
Διατήρηση τιμών Α.Χ. στις γραμμές
Διορθώθηκε θέμα με την διατήρηση ΑΧ γραμμών κατά τον μετασχηματισμό.
Η παράμετρος μετονομάστηκε σε "Υποκατάστημα, ΑΧ σειράς προορισμού" και πλέον εάν επιλεγεί θα συμπληρωθεί το υποκ/μα και ο ΑΧ που υπάρχει στη σειρά προορισμού, εναλλακτικά θα επιλεγεί ο login ΑΧ ή αυτός που υπάρχει στις γραμμές των παραστατικών προέλευσης.
Προϋπόθεση είναι το υποκατάστημα του παραστατικού να βλέπει τον ΑΧ που υπάρχει στο παραστατικό προέλευσης.


20220331-1155-1-1880
Αυτοτιμολόγηση έξοδο -mydata
Σε παραστατικό αγοράς όπου υπήρχε είδος χωρίς αξία, δεν ενημερωνόταν ορθά η κατηγορία χαρακτηρισμού στην εγγραφή myDATA με τιμή ''Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων 2.95''.

20220331-1155-1-1881
Ευρετήριο με ανάλυση ειδών
Διορθώθηκε θέμα με το focus γραμμής σε ευρετήριο με ανάλυση ειδών.