Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11132

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181228-1155-2-6571
Έντυπο περιβαλλοντικού τέλους
Η ''Αξία τέλους'' του εντύπου ''Περιβαλλοντικού τέλους'', υπολογίζεται από 01/01/2019 με 0,07 λεπτά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181018-1155-1-5831
Μήνυμα σε καταχώριση παραστατικού - Azure
Διορθώθηκε σφάλμα (Δε βρέθηκε η σειρά) που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, σε εγκαταστάσεις Azure κατά την καταχώρηση παραστατικού.

20181031-1155-1-5963
Αποζημίωση αδείας
Πλέον δεν εμφανίζεται το μήνυμα 40181 και οι αποδοχές εμφανίζονται κανονικά στην ανάλυση.

20181112-1155-1-6098
Συναλλακτική κίνηση έργου
Στη συναλλακτική κίνηση έργων, δεν εμφανιζόταν σωστά το grid των ειδών / υπηρεσιών.

20181126-1155-1-6259
Λάθος ημερομηνία σε αποθήκευση Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκευόταν σωστά η περιοδική δήλωση ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να εμφανίζει σφάλμα κατά την προβολή της.

20181207-1155-1-6403
Περιγραφή Είδους σε Φόρμα - Υπερεταιρικό
Υπήρχε πρόβλημα στο τι ερχόταν στην περιγραφή του παγίου, που αποτελεί εταιρικό στοιχείο. Το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε. Η προδιαγραφή του προγράμματος είναι ότι στο πεδίο MTRLINES.MTRL_MTRL_NAME, θα πρέπει να έρχεται η περιγραφή που αντιστοιχεί στην εταιρεία του παραστατικού.

20181211-1155-1-6424
Δημιουργία εταιρείας ομάδας με αντιγραφή παραμέτρων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία εταιρείας ομάδας με τύπο αντιγραφής ''παραμέτρων''.

20181214-1155-1-6472
Error on Oracle execution
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Εμπορική εσωλογιστική κοστολόγηση'', σε βάση Oracle.

20181218-1155-1-6504
Πλήρης αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας, όταν είχε δηλωθεί “Ναί” στην τιμή του πεδίου Αυτ. ανάλυση γραμμών στις παραμέτρους αποθήκης.

20181218-1155-1-6508
Eπανυπολογισμός με τιμές ανά ΧΜ
Ο επανυπολογισμός τιμών / εκπτώσεων από τις σχετικές εργασίες των παραστατικών που χρησιμοποιούν τιμή χονδρικής, δεν ενημέρωνε αλλαγές που έχουν γίνει στον πίνακα των τιμών χονδρικής του είδους.

20181220-1155-1-6540
Παρ/κό φυσικής απογραφής και είδος με παρτίδα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή παρτίδας είδους, σε παραστατικό φυσικής απογραφής.

20181224-1155-1-6551
Εκτύπωση αντιτύπου ακυρωτικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επανεκτύπωση ακυρωτικού παραστατικού σε φορολογικό μηχανισμό, με φόρμα η οποία περιέχει το πεδίο ''saldoc.iscopy''.

20181231-1155-1-6588
Δόσεις πιστωτικών καρτών
Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούνταν λάθος δόσεις πιστωτικών καρτών από παραστατικά είσπραξης.

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11131

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170926-1155-7-4101
ΜΥΦ - Ειδικές χρηματικών
Προστέθηκε το ''ΑΦΜ Τράπεζας'' στους Χρηματικούς λογαριασμούς.

20181122-1155-2-6235
Αρχείο ΑΠΔ/Αριθμός μητρώου ΙΚΑ
Πλέον δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου ΙΚΑ για την παραγωγή του αρχείου ΑΠΔ.

20181203-1155-2-6347
Ημερολόγιο office 365
Στο ημερολόγιο office 365, στις κλήσεις, εμφανίζεται πλέον και η επαφή.

20181203-1155-2-6350
FORCEOFFLINE=1 σε azure
Υποστηρίζεται πλέον το FORCEOFFLINE=1 στο params.cfg του azure.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180906-1155-1-5071
Συγχρονισμός office365
Κατά το συγχρονισμό εγγραφών από το Soft1 προς το Office 365 εμφανιζόταν συνεχώς το pop-up παράθυρο με τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη.

20181010-1155-1-5691
ExecReport - Advanced φόρμες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν με την ExecReport της XSupport στο SDK, σε Advanced φόρμα.

20181108-1155-1-6061
Μη αναγνώσιμο κείμενο email
Σε κάποιες περιπτώσεις με Outlook Office 365, Microsoft 32 bit, το κείμενο του email εμφανιζόταν με μη αναγνώσιμους χαρακτήρες.

20181126-1155-1-6272
Προβολές συναντήσεων από τα ημερολόγια
Στα Ημερολόγια, κατά το άνοιγμα μίας συνάντησης, η συνάντηση δεν άνοιγε με την default προβολή που είχε δηλωθεί στον χρήστη.

20181130-1155-1-6340
Εξοφλημένες δωροεπιταγές στην εξόφληση παραστατικού
Στην εξόφληση παραστατικού πώλησης μέσω των σχετικών εργασιών, στις γραμμές των Δωροεπιταγών, ο επιλογέας εμφανίζει πλέον μόνο τις Δωροεπιταγές οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί.

20181210-1155-1-6405
Συγχρονισμός επαφών office 365
Δεν γινόταν σωστά το format του json κατά το συγχρονισμό office 365 επαφών.

20181210-1155-1-6413
Συγχρονισμός επαφών στο office 365
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν ο συγχρονισμός επαφών στο office 365.

20181213-1155-1-6456
Ισοτιμία intrastat
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''ReUpdate στοιχείων (Εμπορικό)'', μηδενιζόταν η ισοτιμία intrastat σε παραστατικά που έχει οριστεί.

20181214-1155-1-6477
Office 365 και συναντήσεις στα ημερολόγια
Κατά την καταχώρηση συνάντησης με χειριστή κάποιον χρήστη, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στον πίνακα CRMPPRMS.USERS, τότε εμφανιζόταν pop up παράθυρο για την εκ νέου εισαγωγή των credentials του χρήστη για την σύνδεση του με το office 365.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11130

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180803-1155-7-4818
Αναζήτηση σε browser
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση σε browser, έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο ''Άνοιγμα επιλογών menu με ένα click.

20180921-1155-1-5318
Μενού εργαλείων (Ρουμανία)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία με προδιαγραφές Ρουμανίας, κατά την επιλογή του menu εργαλείων, σε χρήστη με προσωπικό menu.

20181030-1155-1-5932
Open-items
Σε εταιρεία με προδιαγραφές Βουλγαρίας δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές προς αντιστοίχιση.

20181127-1156-7-165
Συγχρονισμός Google Apps
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον συγχρονισμό google contacts.

20181130-1155-1-6330
Παραστατικό με μηδενική ποσότητα
Εφόσον σε παραστατικό γινόταν καταχώρηση είδους που παρακολουθείται σε χρώμα μέγεθος με μηδενική ποσότητα, δεν γινόταν refresh στις γραμμές και παράμενε η αξία, χωρίς ποσότητα.

20181203-1155-1-6351
Office 365 Groups
Στα Office 365 apps, όταν δεν επιλέγεται συγκεκριμένη ομάδα, συγχρονίζονται όλα τα αντίστοιχα objects.

20181204-1155-1-6360
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε σφάλμα ("Το πεδίο Α.Χ. υπάρχει ήδη στο αρχείο") που εμφανιζόταν στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, επιλέγοντας το button ''Επιλογή'', ενώ είχαν συμπληρωθεί σειρά και ΑΧ.

20181204-1155-1-6363
Έναρξη παγίων
Κατά την έναρξη παγίων, δεν δημιουργούνταν παραστατικά λογιστικών αποσβέσεων σε κάποια πάγια,.

20181205-1155-1-6372
Αλλαγή νομίσματος συναλλασσόμενου που έχει κινηθεί με έμβασμα
Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν δυνατή η αλλαγή νομίσματος συναλλασσόμενου που είχε κινηθεί μόνο με έμβασμα, χωρίς να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11129

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181130-1155-2-6331
Εμπορική κατηγορία στις παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'', προστέθηκε η Εμπορική κατηγορία των ειδών στα διαθέσιμα φίλτρα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181113-1155-1-6124
Ταμειακή Ροή / Αξιόγραφα
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανίζονταν τα αξιόγραφα στην Ταμειακή ροή, στο tab των αξιογράφων.

20181121-1155-1-6225
Ημερομηνία έναρξης ενέργειας
Ενημερωνόταν λανθασμένα η Ημερομηνία έναρξης κατά την αντιγραφή ενέργειας σε Ημερολόγιο CRM. Διορθώθηκε στα templates "Εργάσιμη εβδομάδα", "Εβδομάδα", "Μήνας", "Έτος".

20181121-1155-1-6229
Ποσότητα αναλούμενων με χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής σε αναλούμενο με χρώμα μέγεθος και περισσότερα από 2 δεκαδικά στις ποσότητες.

20181122-1155-1-6233
Ενημέρωση ΓΛ/Εσόδων-εξόδων σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που είχε κλειδωθεί η χρήση στη κύρια εταιρεία, δεν επιτρεπόταν η ενημέρωση των λογιστικών ενοτήτων με batch διαδικασία, σε εταιρείες εκτός της κύριας.

20181126-1155-1-6259
Επιλογή πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν κατά την ανεύρεση πελάτη, σε ευρετήριο της κύριας εταιρείας, σε ομάδες εταιρειών, έχοντας πραγματοποιήσει είσοδο σε εταιρεία εκτός της κύριας

20181206-1155-1-6380
Συγχώνευση ενεργειών
Στην εργασία Συγχώνευση ενεργειών [MERGESOPRSN] εμφανιζόταν σφάλμα "Dataset not in edit or insert mode". Πλέον, η εργασία εκτελείται σωστά και σε πολλές εταιρείες στην ίδια βάση.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11128

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180501-1156-7-57
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Προστέθηκε στους διαθέσιμους resolver των εσόδων-εξόδων ο Κωδικός λογιστικής συναλλασσομένου.

20181121-1155-2-6217
Φάκελοι κοστολόγησης
Κατά το άνοιγμα ενός φακέλου κοστολόγησης, πλέον ''εκτελείται'' ένα query για όλους τους συναλλασσόμενους που συμμετέχουν στον φάκελο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180503-1155-7-2734
Εκτύπωση εικόνας background
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα background φόρμας εκτύπωσης.

20180716-1155-7-4483
Προεπισκόπηση FastReport Δωροεπιταγών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προεπισκόπηση φόρμας ''Εσωτερική (advanced)'', από το κύκλωμα των δωροεπιταγών.

20180905-1155-1-5060
Ελεύθερη εκτύπωση advanced
Σε Ελεύθερη εκτύπωση ''Εσωτερική advanced'', σε περίπτωση που υπήρχε προτεινόμενη τιμή σε τοπικά πεδία ημερομηνιών, η ερώτηση δεν λάμβανε υπόψιν τις ημερομηνίες του φίλτρου, αλλά τις προτεινόμενες.

20181106-1155-1-6032
Αναζήτηση Χαρακτηριστικών σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, πραγματοποιείται πλέον αναζήτηση χαρακτηριστικών στο matrix των γραμμών ειδών του παραστατικού, επιλέγοντας το σχετικό φίλτρο.

20181107-1155-1-6053
Ετικέτα έργων advanced
Σε Ετικέτα advanced για τα έργα, δεν εμφανίζονταν ορθά τα δεδομένα της συνθήκης επανάληψης.

20181108-1155-1-6066
Μικτό κέρδος σε P&L
Στην ''Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης PnL'', δεν υπολογιζόταν σωστά το Μικτό κέρδος.

20181112-1155-1-6107
Εικόνα πωλήσεων χρήσης στο Series 5 UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης'', έχοντας ορίσει default τιμές σε πεδίο.

20181113-1155-1-6132
Φόρμα εκτύπωσης advanced για Λίστα Δώρων
Σε φόρμα εκτύπωσης ''Εσωτερική (advanced)'', κατά την εκτύπωση λίστας Δώρων δεν εκτυπωνόταν το επαναλαμβανόμενο μέρος.

20181116-1155-1-6171
AUTOLOCATE σε custom object
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστό locate, σε custom object με custom πίνακα με την παράμετρο AUTOLOCATE.

20181119-1155-1-6190
WEB σελίδα
Δεν άνοιγε σε δικό της ΤΑΒ εργασία που είχε δηλωθεί να καλεί web σελίδα.

20181120-1155-1-6206
Alert πεδίου
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά σε alert πεδίου που στη συνθήκη περιέχονταν τα σύμβολα ''<,>''.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11127

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120105-1155-2-17
Υποδείγματα sms
Δόθηκε δυνατότητα πρότυπων Μηνυμάτων, κατά την αποστολή SMS.

20181101-1156-7-154
Αρχείο SEPA Εθνικής Τράπεζας
Κατά την παραγωγή του αρχείου SEPA Εθνικής τράπεζας, στο πεδίο Remittance, προστίθεται πλέον ένας κενός χαρακτήρας αντί παύλας, ανάμεσα στο όνομα της εταιρείας και την αιτιολογία.

20181102-1155-2-5987
Ημερομηνία ΒΔ στο Ιστορικό Μεταβολών
Προστέθηκε η ώρα στο πεδίο ''Ημερομηνία ΒΔ (Βάσης Δεδομένων)'' στο Ιστορικό μεταβολών.

20181105-1155-2-6004
MTRCATEGORY στις γραμμές αγορών
Προστέθηκε το πεδίο ''MTRCATEGORY (Κατηγορία)'', στις γραμμές των παραστατικών αγορών.

20181107-1155-2-6042
Παραγγελίες ελλείψεων
Προστέθηκε σαν φίλτρο το Business Unit στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών.

20181107-1155-2-6043
Εντολές παραγωγής και παρτίδες
Κατά τη μεταφορά παραγγελίας πώλησης, σε εντολή παραγωγής, μεταφέρονται πλέον και οι παρτίδες των ειδών.

20181108-1155-2-6063
Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π.
Στις Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, Αποτελέσματα κατά λειτουργία) προστέθηκε το ΓΕΜΗ στα στοιχεία εταιρείας.

20181109-1155-2-6078
Υποδείγματα παραστατικών εξόδων
Στα υποδείγματα παραστατικών εξόδων, προστέθηκε ο ''Τύπος υπολογισμού''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180605-1155-7-3548
Λειτουργία πλήκτρου 'Home'
Στο Series 5 UI, κατά την επιλογή του πλήκτρου ''Home'' σε grid, την δεύτερη φορά ο κέρσορας δεν πήγαινε στην πρώτη στήλη.

20180718-1155-7-4555
Σχεδιασμός προβολής στις εγκαταστάσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον σχεδιασμό προβολής στην ενότητα των ''Εγκαταστάσεων''.

20180718-1155-7-4559
Δικαιώματα στις κεντρικές λειτουργίες
Κατά το paste from clipboard στις ''Κεντρικές λειτουργίες'' των χρηστών, δεν αντιγράφονταν όλα τα δικαιώματα.

20180724-1155-7-4648
Έξοδα παραστατικών αγορών προμηθευτή σε ξένο νόμισμα
Σε παραστατικό αγορών, σε προμηθευτή που παρακολουθείται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της εταιρείας, σε περίπτωση προσθήκης εξόδων με αρνητική αξία, δεν εμφανιζόταν η αξία ΦΠΑ των εξόδων.

20180731-1155-7-4768
Τιμολογιακές πολιτικές
Σε τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση ποσότητας, εγγυοδοσία και δώρο, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα του δώρου στις γραμμές του παραστατικού.

20180830-1155-1-4981
Υποχρεωτικά πεδία στηλών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή σειράς παραστατικού, με στήλες γραμμών που περιείχαν υποχρεωτικά πεδία.

20180914-1156-7-134
Κωδικός CMPCODE στο CRM
Στις κλήσεις και στις συναντήσεις του CRM, δεν μπορούσε να δοθεί manual τιμή στο πεδίο ''Κωδικός, CMPCODE''.

20180925-1155-7-5357
BranchName σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που υπήρχε κοινό id υποκαταστήματος εταιρείας, με τη κύρια, η συνάρτηση BranchName επέστρεφε τη περιγραφή του υποκαταστήματος της κύριας εταιρείας.

20181016-1155-1-5798
Παραστατικά Παραγωγής από Δελτία
Δεν ενημερώνονταν ορθά οι μονάδες παραστατικού παραγωγής, όταν ο τρόπος υπολογισμού του κοστολογικού στοιχείου ήταν ''Αναλογικά με ποσότητα'', κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Παραστατικά από Δελτία''.

20181016-1155-1-5799
Τρόπος Πληρωμής & Διακανονισμός
Εμφανιζόταν λάθος η ημερομηνία πληρωμής, κατά την καταχώρηση παραστατικού, σε διακανονισμό, όπου ο τρόπος υπολογισμού ήταν ''Από τρόπο πληρωμής''.

20181016-1155-2-5790
Εξοδολόγια - Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών
Πλέον το πεδίο Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών ενημερώνεται από το πεδίο Εγκεκριμένο στη γραμμή των εξόδων ανεξαρτήτως ύπαρξης καταχωρημένου παραστατικού στη γραμμή.

20181025-1155-1-5895
Μέθοδος παραγόμενων μονάδων
Δεν υπολογίζονταν Φορολογικές αποσβέσεις, σε πάγιο με Φορολογικές και Λογιστικές αποσβέσεις με τη Μέθοδο ''Παραγόμενων μονάδων''.

20181031-1155-1-5956
Redirection από εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση σε παραστατικά, παρόλο που ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος ''redirection σε ενεργές εργασίες''.

20181031-1155-1-5961
F1 (Soft1 Help)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του πλήκτρου F1 (Soft1 Help)

20181105-1155-1-6011
Προϋπολογισμοί λογιστικής
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα στοιχεία προϋπολογισμού λογιστικής, με διάσταση 1 την ομάδα.

20181105-1155-1-6012
CusAgedRemain
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusAgedRemain: δεν λαμβάνονταν σωστά υπόψιν οι προαιρετικές παράμετροι.

20181105-1155-1-6016
Δικαίωμα Soft1 hyperlinks
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε ορθά, το δικαίωμα ''Soft1 hyperlinks: δικαίωμα χρήσης'' σε χρήστη.

20181105-1155-1-6017
Ομαδοποίηση σε επεξεργασία παραστατικών (ομάδες εταιρειών)
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η ομαδοποίηση, κατά την επεξεργασία παραστατικών.

20181106-1155-1-6026
Όριο custom selector
Δεν υπάρχει πλέον περιορισμός επιλογών με τη χρήση φίλτρου ''in'' στα memory tables.

20181106-1155-1-6029
Συντόμευση πληκτρολογίου σχετικών εργασιών
Στο Series 5 UI, λειτουργούν ορθά πλέον, οι ''Σχετικές εργασίες ενότητας'', θέτοντας τιμή στη αντίστοιχη σύντμηση πληκτρολογίου.

20181106-1155-1-6033
Δεκαδικά ποσοτήτων σε εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις, δεν εμφανίζονταν σωστά τα δεκαδικά ποσοτήτων, σε εταιρεία εκτός της πρότυπης.

20181106-1155-1-6037
FIFO Αντιστοίχιση με σύμβαση
Στην εργασία '' FIFO αντιστοίχιση'', δεν λειτουργούσε ορθά το φίλτρο ''Να εξαιρεθούν τα παραστατικά με συμβάσεις''.

20181109-1155-1-6085
Απαιτήσεις εντολών
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις εντολών'' παραγωγής, κατά το σχεδιασμό της εκτύπωσης, θέτοντας τοπικό πεδίο με το ITEM.RESTQTY (Απαίτηση), δεν επέστρεφε αποτελέσματα αν δεν είχε συμπληρωθεί η επιλογή ''Να ληφθούν υπόψη''.

20181112-1155-1-6090
Αντιγραφή σταθμού εργασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer σταθμού εργασίας.

20181114-1155-1-6144
Ταμειακή συναλλαγή από αξιόγραφο
Διορθώθηκε σφάλμα σε βάση Oracle που εμφανιζόταν κατά την ταμειακή συναλλαγή αξιόγραφου (δεξί κλικ).

20181115-1155-1-6169
Επιμερισμός Bonus σε 2 χρήσεις
Πλέον ο επιμερισμός σε ποσό bonus όταν το διάστημα επιμερισμού περιλαμβάνει 2 χρήσεις υπολογίζει σωστά τις εισφορές.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11126

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181105-1155-2-6005
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στο Series 5 UI, στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων, μέσω των εργασιών, προστέθηκε η ''επιλογή / αναίρεση όλων''.

20181105-1155-2-6008
Ζυγαριά-barcode scanner datalogic 8400
Προστέθηκε η δυνατότητα συνεργασίας της (ζυγαριάς-barcode scanner) Magellan8400 με το Soft1. Τα απαραίτητα αρχεία καθώς και οδηγίες για την εγκατάσταση βρίσκονται στην κοινή περιοχή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160829-1155-7-2804
Υποχρεωτικά πεδία (ClientImport)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' Import Script με ClientImport και υποχρεωτικά πεδία.

20180918-1155-7-5233
Πρότυπα δεδομένα σε ομαδικό ημερολόγιο
Κατά την επιλογή ''Πρότυπου δεδομένου'' στο Ομαδικό ημερολόγιο, δεν εμφανιζόταν το υποκατάστημα που είχε σωθεί στο Template.

20181001-1155-7-5474
Υποχρεωτικά πεδία
Στο Series 5 UI, έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο '' Δεξιά στοίχιση πεδίων'' δεν εμφανίζονταν ορθά τα υποχρεωτικά πεδία στις προβολές.

20181105-1155-1-6002
Εκτύπωση σε algobox net
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτύπωσης παραστατικών με ψηφιακή υπογραφή