Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10945

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170929-1155-2-4163
Προσθήκη Τράπεζας και λογαριασμού στο grid του προγραμματισμού πληρωμών εμβασμάτων
Στον προγραμματισμό πληρωμών εμβασμάτων εμφανίζεται πλέον η Τράπεζα και ο λογαριασμός του προμηθευτή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171101-1155-1-4742
Τιμολογιακές πολιτικές
Δεν λειτουργούσε σωστά τιμολογιακή πολιτική με λογιστική κατηγορία και εκπτ.γραμμής 1 μηδέν, όταν υπήρχε προτεινόμενη ποσότητα στα είδη.

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10944

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170829-1155-2-3675
Παραγγελίες κατ'είδος
Στην εκτύπωση "Παραγγελίες κατά είδος", γίνεται ταξινόμηση με βάση τον κωδικό πελάτη, όταν ζητηθεί να γίνει "αναλυτικά".

20171017-1155-2-4467
Μεταφορά εξόδων
Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορεί να μεταφερθεί η παράμετρος AUTOTRANSKEEPEXPN=1 (δηλώνεται στο σχεδιασμό προβολής), εφόσον υπάρχει στο αρχικό παραστατικό, ώστε να θεωρεί ο αυτόματος μετασχηματισμός ότι πρέπει να μεταφερθούν τα έξοδα.

20171106-1155-2-4827
Παρατηρήσεις στην εργασία Βάσει αποτίμησης
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής παρατηρήσεων στην εργασία Βάσει αποτίμησης (Διεθνείς συναλαγές -> Συναλλαγματικές διαφορές), ώστε ο χρήστης να εισάγει σχόλια που θα εμφανίζονται στα παραστατικά των ειδικών συναλλαγών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171110-1155-7-4883
Υπενθυμίσεις
Εμφανζόταν σφάλμα όταν στις υπενθυμίσεις γινόταν "αναβολή όλων" για δεύτερη φορά.

20171114-1155-7-4926
Αγορά σε πώληση
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης.

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10943

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171106-1155-2-4824
Δημιουργία Αρχείου SEPA - Περίπτωση λάθους
Στον κωδικό "Payment information identification" προστέθηκε και ο αριθμός Α/Α.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160627-1155-7-2223
Εισπράξεις από παραστατικά πωλήσεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε η αυτόματη είσπραξη ενώ υπηρχε η ανάλογη παραμετροποίηση στη σειρά.

20170710-1155-7-3171
Import οντοτήτων παγίων
Σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η εισαγωγή οντοτήττων παγίων μέσω ενημέρωσης του πίνακα ASSOPEN.

20170808-1155-7-3557
Έλεγχος ΑΦΜ σε όμιλο
Σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών που είχε δηλωθεί έλεγχος ΑΦΜ πελατών μόνο στη βασική εταιρεία, εφαρμοζόταν και σε άλλες εταιρείες.

20171017-1155-7-4469
Καρτέλες - Ισοζύγιο χαρακτηριστικών
Σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, οι εκτυπώσεις Καρτέλες χαρακτηριστικών και Ισοζύγιο χαρακτηριστικών δεν εμφάνιζαν αποτελέσματα παρά μόνο στην κύρια εταιρεία.

20171020-1155-7-4545
ΑΧ σε παραστατικά σύνθεσης
Δεν ενημερωνόταν σωστά ο ΑΧ της γραμμής στα παραστατικά σύνθεσης που δημιουργούνται αυτόματα από τα παραστατικά πώλησης.

20171023-1155-1-4563
Πιστωτικά έκπτωσης
Όταν σε κανόνα πιστωτικών έκπτωσης είχαν δηλωθεί σαν συνθήκες:
1η - Πελάτης
2η- Πωλητής Παραστατικού
3η - Αποθηκευτικός Χώρος Παραστατικού
κατά τον υπολογισμό των πιστωτικών εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος: 'The multi-part identifier "mtrdoc.whouse" could not be bound'.


20171030-1155-1-4699
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - Αυτόματη υποβολή με Chrome
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αυτόματη υποβολή των xml αρχείων YEKA E5,E7,E8,E9,E11 [στο αρχείο εργαζομένων -->δεξί κλικ -->Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. ] με την χρήση του Chrome.

20171102-1155-1-4753
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ - Β' κατηγορίας βιβλίων
Έγινε διόρθωση στην ενημέρωση των πεδίων όνομα, όνομα πατέρα, ΑΦΜ, 002, στοιχεία λογιστή.

20171102-1155-1-4768
Μάσκα κωδικού
Κατά την καταχώρηση είδους με χρώμα μέγεθος και αυτόματη εισαγωγή εναλλακτικού κωδικού barcode με μάσκα κωδικού, εμφανιζόταν σφάλμα στη μορφή του κωδικού.

20171103-1155-1-4787
ΥΕΚΑ - Ε4 xml
Στα xml προς το ΥΕΚΑ, ο πίνακας προσωπικού Ε4 δεν εμφάνιζε τα παιδιά όταν είχαν καταχωρηθεί στα σχετικά πρόσωπα.

20171107-1155-7-4834
Εκτύπωση φόρμας
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αποστολή φόρμας μέσω email δεν συμπεριλαμβανόταν η εικόνα background.

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10942

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170926-1155-2-4113
Άρθρο λογιστικής απο μισθοδοσία - Φίλτρο Κέντρου Κόστους
Προστέθηκε φίλτρο πολλαπλής επιλογής για το κέντρο κόστους στην εργασία ενημέρωσης λογιστικής από μισθοδοσία και στην αντίστοιχη προβολή άρθρων.

20171030-1155-2-4691
Πιστωτικά έκπτωσης βάσει ονομαστικής τιμής
Δόθηκε η δυνατότητα υπολογισμού πιστωτικών έκπτωσης βάσει της αξίας της συναλλαγής πριν την έκπτωση.

20171101-1155-2-4731
Αναγγελία πρόσληψης - Ε3 - Νέα τιμή τύπου ταυτότητας
Γινόταν λανθασμένη ενημέρωση της τιμής του τύπου ταυτάτητας [ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟ] στην αναγγελία πρόσληψης-έντυπο Ε3.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170922-1155-1-4071
Συνδυασμός χαρακτηριστικών
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν στο παράθυρο καταχώρησης των συνδυασμών χαρακτηριστικών (σετ, προδιαγραφές) γινόταν εκ νέου δεξί κλικ με το ποντίκι.

20171009-1156-7-146
Συνάρτηση PRINTFORM
Δεν γινόταν αποστολή e-mail κατά την κλήση της συνάρτησης PRINTFORM με ορίσματα: εσωτερική φόρμα advanced (fast report) και 'E-Mail'.

20171016-1155-7-4432
Πωλήσεις κατά πελάτη
Δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση των ειδών, με βάση τον κωδικό στην εκτύπωση "Πωλήσεις κατά πελάτη", όταν είχε δηλωθεί να γίνει αναλυτικά.

20171017-1155-7-4471
Στοιχεία εταιρείας στην εκτύπωση
Σε παραμετροποίηση ομάδας εταιρειών, εκτυπώνονταν λανθασμένα η επωνυμία του υποκαταστήματος.

20171023-1155-7-4573
Σύνθεση από αγορά
Δεν γινόταν σωστή τήρηση της αναλογίας του είδους του set ως προς τα συστατικά του κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς ή πώλησης με εφαρμογή αυτόματης σύνθεσης.

20171025-1155-1-4605
Έσοδα-Έξοδα Περιοδική Φπα (402)
Γινόταν λάθος ενημέρωση του πεδίου 402 (Λοιπά προστιθέμενα ποσά) στην Περιοδική δήλωση ΦΠΑ εσόδων-εξόδων όταν είχαν δηλωθεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

20171031-1155-1-4708
Pdf στο Ε7
Στο έντυπο Ε7 (βεβαιωση συμβασης ορισμένου χρόνου) και στη δημιουργία του xml προς το ΥΕΚΑ δεν συμπεριλαμβανόταν το σχετικό αρχείο pdf.

20171031-1155-7-4718
Σε παραστατικά πώλησης
Κατά τη μετατροπή παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης εμφανιζόταν σφάλμα, όταν προέκυπτε γραμμή με μηδενική αξία και είχε δηλωθεί να γίνεται προειδοποίηση για μηδενική αξία στη γραμμή.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10941

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170505-1155-2-1988
Δυναμικό Caption σε πεδία ευρετηρίων (πχ. :X.SYS.FISCPRD)
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας τοπικών πεδίων που θα εμφανίζουν δυναμικό caption (Λεκτικό) βάσει υπολογισμού που θα εισάγεται σε τοπικό πεδίο.

20170704-1155-7-3096
Grid ανάλυσης Χ/Μ
Προστέθηκε και στα παραστατικά αποθήκης η δυνατότητα εμφάνισης διαθεσιμότητας ανά χαρακτηριστικό στην καταχώριση γραμμών ειδών.

20170825-1155-2-3634
Advanced φόρμες-Ταξινόμηση χαρακτηριστικών
Στην οθόνη τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται με βάση τον αριθμό γραμμής τους. Προσθέσαμε στο dataset VQAFORM1 και αυτή την πληροφορία. Αν το DB Cross-Tab σχεδιαστεί με ταξινόμηση με βάση τον αριθμό γραμμής, η μορφή του θα είναι παρόμοια με αυτή που εμφανίζεται στην οθόνη του παραστατικού.

20171009-1155-7-4307
S1Script
Η μεταβολή του κωδικού σε ήδη καταχωρημένο S1Script, προκαλούσε εισαγωγή νέας εγγραφής.

20171024-1155-2-4593
Προσθήκη ελέγχου στην εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]
Με την έκδοση 400.516.... και για τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν το module Μισθοδοσίας και έχουν εργαζόμενους που ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία εκτός Ε.Φ.Κ.Α. είναι απαραίτητη η εκτέλεση της εργασίας [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] πριν την παραγωγή οποιουδήποτε μηχανογραφημένου αρχείου. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο menu επιλογών --> Παράμετροι --> Μισθοδοσία --> Παράμετροι υπολογισμού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150810-1155-1-2572
Στατιστική αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης εμφανίζονται πλέον και οι γραμμές των ειδικών συναλλαγών.

20170213-1155-7-600
Όγκος στις Αγορές κατ' είδος
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν ήταν διαθέσιμο το πεδίο 'Όγκος' στην εκτύπωση "Αγορές κατά είδος".

20170406-1155-7-1510
Δημιουργία λογαριασμού
Αν είχε δηλωθεί «Δημιουργία Λογαριασμού» στις γενικές παραμέτρους των συναλλασσομένων, δεν εφαρμοζόταν η μορφή κωδικού λογαριασμού λογιστικής.

20170703-1155-7-3054
Υπολογισμός ΦΠΑ γραμμής με έξοδα (φόρος ανακύκλωσης)
Σε κάποιες περιπτώσεις παραστατικών με έξοδο που υπολογίζεται με διαφορετικό συντελεστή ανά είδος, εμφανίζονταν διαφορές στον ΦΠΑ που υπολογιζόταν ανά γραμμή.

20170724-1155-1-3374
Λιανική από προκαταβολή/παραγγελία
Κατά την επιλογή παραστατικού λιανικής από προκαταβολή/παραγγελία που περιείχε είδος με χρώμα-μέγεθος, εμφανιζόταν μήνυμα κατά την καταχώριση: ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή 9999999.

20170727-1156-7-116
Πωλήσεις κατά Υποκ/μα πελάτη
Όταν δηλωνόταν υποκατάστημα πελάτη και ανάλυση χαρακτηριστικών στις πωλήσεις ανά υποκ/μα πελάτη, εκτυπωνόταν το σύνολο των ποσοτήτων και όχι του συγκεκριμένου υποκαταστήματος πελάτη.

20171016-1155-1-4439
Δημιουργία αρχείου Αφίξεων/Αποστολών
Προστέθηκε η ερώτηση [Βάσει Ημερομηνίας Παραστατικού], αντίστοιχα με τις Εκτυπώσεις Αφίξεων/Αποστολών.

20171017-1156-7-151
SupOpenOrder και CusOpenOrder
Λειτουργούν πλέον σωστά οι συναρτήσεις SupOpenOrder και CusOpenOrder.

20171018-1155-7-4495
CusSumOpenShp και CusOpenShp
Λειτουργούν πλέον σωστά οι συναρτήσεις CusSumOpenShp και CusOpenShp.

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10940

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170214-1155-7-635
Εκκρεμότητες
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης εκκρεμοτήτων ειδών στα παραστατικά.

20170622-1155-2-2904
Xad με προδιαγραφές Κύπρου
Ενσωματώθηκαν στα addon αρχεία, xad με φορολογικές προδιαγραφές Κύπρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170608-1155-7-2637
Αυστηρή σχέση ΜΜ
Κατά τη σύνθεση είδους με αυτόματη δημιουργία παραστατικού σύνθεσης από παραστατικό πώλησης. δεν υπολογιζόταν σωστά η ποσόστητα στην πρώτη μονάδα μέτρησης παρόλο που ήταν δηλωμένη αυστηρή σχέση μεταξύ των μονάδων μέτρησής του.

20170728-1155-7-3460
Ανακατεύθυνση διαστάσεων στις κινήσεις ABC
Η ανακατεύθυνση σε οποιαδήποτε οριζόμενη διάσταση στο ευρετήριο κινήσεων ABC, οδηγούσε στα στοιχεία της πρώτης διάστασης.

20170811-1155-1-3583
Database explorer
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την προσπάθεια εκτύπωσης από τον database explorer όταν δεν υπήρχαν αποτελέσματα.

20171004-1155-1-4243
Εξαγωγή αρχείου file type 3
Δεν ήταν σωστή η γραμμογράφηση του αρχείου κατά την εξαγωγή αρχείου λογιστικής file type 3.

20171011-1155-7-4370
Ευρετήριο πελατών με στήλη Εκκρεμείς Παραγγελίες
Δεν λειτουργούσε σωστά η χρήση του πεδίου Εκκρεμείς παραγγελίες (SoCusOpenOrder) σαν στήλη στο ευρετήριο πελατών.

20171012-1155-7-4397
Ανακατεύθυνση σε σειρά
Στο σχεδιασμό σειρών, αποτύχαινε η ανακατεύθυνση στη σειρά ίδιας αρίθμησης.

20171013-1155-1-4418
Τοπικό πεδίο κειμένου σε advanced φόρμα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση τοπικού πεδίου με λειτουργία|: SQL εντολή και είδος πεδίου: κείμενο σε advanced φόρμα.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10939

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170921-1155-7-4023
Πιστωτικά με θετικό πρόσημο στα οικονομικά παγίων
Αν έχει καταχωρηθεί πιστωτικό παγίων στα οικονομικά στοιχεία στο tab στοιχεία ένταξης παγίου, η αξία εμφανίζεται πλέον με αρνητική τιμή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140730-1155-7-3048
Μαζική εκτύπωση σε email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν τυπώνονταν σωστά οι εικόνες background των παραστατικών κατά τη μαζική εκτύπωση σε email.

20170828-1155-1-3643
Τελευταία τιμή πώλησης σε ξένο νόμισμα
Η τελευταία τιμή πώλησης σε ξένο νόμισμα εφαρμοζόταν με εκ νέου υπολογισμό της ισοτιμίας.

20170905-1155-7-3753
Μαζική αποστολή email
Έγινε αλλαγή ώστε να είναι σωστότερη η διαχείριση των exceptions. Καταγράφεται το λάθος για τον συγκεκριμένο πελάτη και η διαδικασία συνεχίζει. Να ληφθεί υπ' όψιν ότι για υπηρεσίες όπως το gmail η αποστολή μαζικού email. μπορεί να διακοπεί και από την ίδια την υπηρεσία. Γι' αυτό προτείνουμε την εισαγωγή μικρής χρονικής καθυστέρησης ανάμεσα στα email.

20170919-1155-1-3963
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία Προγραμματισμός πληρωμών (εμβάσματα) αν υπήρχαν εγγραφές μόνο για ανεξόφλητα προμηθευτών (οι γραμμές των ανεξόφλητων πιστωτών ήταν κενές) εμφανζόταν σφάλμα: Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Συναλλασσόμενος'.

20171005-1155-1-4264
Ιστορικό πωλήσεων
Κατά την αρχικοποίηση της εργασίας, γίνονταν πολλές άσκοπες προσβάσεις στη βάση δεδομένων.

20171006-1155-1-4286
Alert που στέλνει email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αποστέλλονταν email που ενεργοποιούνταν από alert.