Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10918

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170307-1155-2-1007
Εκκρεμή αξιογράφων
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων του.

20170308-1155-2-1021
Έντυπο Νομικών προσώπων (Ν)
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Νομικών προσώπων (Ν) φορολογικού έτους 2016.

20170310-1155-2-1059
Κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων Ε2.

20170328-1155-2-1364
Προγραμματισμός  πληρωμών
Στα φίλτρα του προγραμματισμού πληρωμών συμμετέχει πλέον και η λογιστική κατηγορία προμηθευτή.

20170330-1155-2-1406
Dashboard πωλήσεων
Προστέθηκε ο πωλητής γραμμής στα Dashboard πωλήσεων.

20170407-1155-2-1549
Προμήθειες Εισπραχθείσας αξίας πωλήσεων στελεχών
Σε υπολογισμό προμηθειών με κανόνα κλιμάκωσης βάσει:Εισπραχθείσας αξία πωλήσεων, λαμβάνονται υπόψιν τα παραστατικά πωλήσεων του χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο χρήστης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170309-1155-1-1057
Intrastat από τριγωνική συναλλαγή
Εμφανίζονται πλέον στην εκτύπωση intrastat είδη που έχουν αποσταλεί από την ΕΕ για λογαριασμό προμηθευτή τρίτης χώρας.

20170321-1155-1-1226
Συνέχεια ενέργειας CRM σε μοντέλο ομάδας εταιριών
Έγινε αλλαγή ώστε να προτείνει πάντα την εταιρεία της ενέργειας, αλλά να μπορεί να επιλέξει και άλλη εταιρεία της ομάδας.

20170324-1155-7-1303
Εγγραφές Κλεισίματος
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εγγραφές ισολογισμού (με σειρά κλεισίματος) δεν καταχωρούνταν στην περίοδο 1000.

20170328-1155-1-1362
Qlikview
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν γινόταν κλήση custom qlikview που δεν ήταν στο φάκελο του soft1.

20170328-1155-7-1354
Ερωτηματολόγια Softone
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων περιορίζονται πλέον στο σετ απαντήσεων που έχει δηλωθεί.

20170328-1155-7-1358
Άρθρα έναρξης Λογιστικής
Τα άρθρα έναρξης (ανοίγματος) λογιστικής ενημέρωναν την περίοδο εισαγωγής τους και όχι την περίοδο απογραφής.

20170329-1155-1-1379
Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η δημιουργία παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης.

20170329-1155-1-1386
Ταξινόμηση ερωτήσεων
Η ταξινόμηση των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου διατηρεί την σειρά της αρχικής καταχώρισης.

20170329-1155-7-1387
Έξοδο με αρνητικό ποσό σε φάκελο κοστολόγησης
Είναι δυνατή πλέον η επιλογή εξόδου με αρνητική αξία στις γραμμές εξόδων των φακέλων κοστολόγησης.

20170404-1155-1-1471
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εκτύπωση προμηθειών, δεν εμφανιζόταν στο σωστό μήνα η προμήθεια πωλητή που είχε κανόνα υπολογισμού ανά 'μήνα΄.

20170411-1155-1-1628
Company View
Δεν εμφανίζονταν οι εικόνες στην εικόνα εταιρείας (company view).

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10917

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170407-1155-1-1570
ΤΕΑΕΑΠΑΕ - Δώρο Πάσχα
Διόρθωση ορίου ασφαλίσιμων αποδοχών ταμείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ για το Δώρο Πάσχα.

20170407-1155-1-1571
Υπολογισμός μισθοδοσίας
Βελτιστοποίηση ελέγχου ενεργών εργαζομένων ανά εγκατάσταση κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10916

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170209-1155-2-563
Τιμολογιακή πολιτική σε φάκελο υπηρεσιών
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης σεναρίου τιμολογιακής πολιτικής σε τύπο φακέλου υπηρεσιών και εφαρμογής του, αντίστοιχα με τους τύπους πωλήσεων.

20170220-1155-7-710
ABC resolver σε παραστατικά αποσβέσεων
Προστέθηκε resolver για τον λογαριασμό λογιστικής της οριζόμενης διάσταση ABC που έχει αναλυθεί στα παραστατικά αποσβέσεων παγίων.

20170305-1155-2-954
Ταμειακή ροή
Στην ταμειακή ροή αποτυπώνεται πλέον διακριτά ο τύπος αξιογράφου (επιταγή, εγγυητική και γραμμάτιο).

20170322-1155-1-1248
Ε3 xml - Πεδίο αριθμός ταυτότητας
Στο Ε3 xml το πεδίο αριθμός ταυτότητας [f_ar_taytothtas] ενημερώνεται πλέον σε όλες τις θέσεις που παίρνει τιμή το πεδίο τύπος ταυτότητας [f_typos_taytothtas].

20170329-1155-7-1374
Απαιτήσεις εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)
Στο διάλογο της εκτύπωσης "Απαιτήσεις εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)" προστέθηκε φίλτρο για επιλογή σειρών εντολών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170216-1155-7-670
Import τιμών ειδών σε ομάδα εταιρειών
Όταν γινόταν μεταβολή εγγραφών ειδών με import script δεν ενημερώνονταν στοιχεία τα πεδία ανά εταιρεία.

20170307-1155-1-984
Φίλτρο και ομαδοποίηση σε πεδία unicode
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα και οι ομαδοποιήσεις ευρετηρίων σε πεδία τύπου unicode.

20170313-1155-1-1099
QlikView
Δεν εμφανίζονταν σωστά τα πεδία τύπου unicode, όταν στο Qlikview γινόταν σύνδεση μέσω Soft1.

20170313-1155-2-1098
Ώρα σε κλήσεις υπηρεσιών
Ενημερώνεται πλέον το πεδίο με την ώρα στις κλήσεις των φακέλων υπηρεσιών είτε με την καταχώρηση της κλήσης είτε με manual μεταβολή.

20170314-1155-7-1144
Φάκελος υπηρεσιών
Συμπληρώνεται πλέον το sn ανταλλακτικού στο παραστατικό ανταλλακτικών που προκύπτει από φάκελο υπηρεσιών.

20170327-1155-7-1326
Designer
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονται σωστά οι δηλώσεις πρόσθετων σχέσεων και πρόσθετων περιορισμών custom πίνακα στον Deigner.

20170329-1155-1-1388
Ενέργειες εργαζομένων - Σειρά ενέργειας με Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων
Όταν υπήρχε μία μόνο Σειρά ενέργειας με δηλωμένη Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων, εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη Νέα εγγραφή στις ενέργειες.

20170331-1155-1-1418
Ποσότητες σε παραστατικό παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις μεταβολής παραστατικών παραγωγής όπου χρησιμοποιούνταν 2 μονάδες μέτρησης και για τα αναλούμενα και για τα παραγόμενα, γινόταν λανθασμένος υπολογισμός της ποσότητας στη 2η μονάδα.

20170331-1155-1-1422
Καρτέλα πελάτη
Σε καρτέλα πελάτη με υποκαταστήματα που ένα τους έχει οριστεί κεντρικό, εμφανιζόταν σφάλμα .

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10915

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170328-1155-2-1363
Α.Π.Δ. - Κ.Π.Κ 047
Προσαρμογή της Α.Π.Δ. στις προδιαγραφές του Κ.Π.Κ 047 (Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. -Εφάπαξ ποσό Στέγης Υγειονομικών - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10914

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160725-1155-7-2598
Δελτίο απαλλαγής
Είναι πλέον δυνατή η μεταβολή του πεδίου Δ.Απαλλαγής σε τιμολόγιο που έχει προκύψει από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής που δεν το είχε συμπληρωμένο.

20161012-1155-7-3303
Εκκρεμότητα Υπηρεσίας
Στους φακέλους υπηρεσιών δόθηκε η δυνατότητα επιλεκτικής άρσης εκκρεμότητας και στις γραμμές υπηρεσιών αντίστοιχα με τις γραμμές ειδών.

20170208-1155-2-541
Ανεξόφλητα παρ/κα
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην εκτύπωση ανεξόφλητων παρ/κων και στην αντίστοιχη έμμεση προβολή.

20170220-1155-7-705
Σύνθεση Σετ
Η διαγραφή είδους με σετ σε παραστατικό πώλησης προκαλεί πλέον τη διαγραφή του αντίστοιχου παραστατικού σύνθεσης.

20170317-1155-7-1201
Μεταβολή ποσοτήτων παραγωγής
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο παραστατικών παραγωγής για τον τρόπο μεταβολής των Α'Υλών όταν αλλάζει η ποσότητα παραγομένου με τιμές:
Καθόλου, Αυτόματα ναι, Με ερώτηση (Ναι), Με ερώτηση (Οχι).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160701-1155-7-2282
Μικτές εγγραφές ΚΒΣ & ΕΛΠ
Σε κάποιες περιπτώσεις (καταχώριση άρθρου, reupdate λογιστικής) παρουσιαζόταν διαφορετική ενημέρωση των πεδίων ISGL και ISIAS σε άρθρα λογιστικής με διαφορετικούς τύπους λογαριασμών (Μεικτός, ΕΛΠ).

20161006-1155-1-3214
Αρχειο ΥΕΚΑ Ε7
Δεν εμφανίζεται πλέον ερώτηση για το πεδίο Είδος μεταβολής στο διάλογο του E7.xml αρχείου.

20170228-1156-7-31
Ημερολόγια CRM
Αν στις παραμέτρους χρήστη->crm entries δηλώνονταν στις λεπτομέρειες τα πεδία υλικό, ποσότητα και αξία από τις γραμμές ενεργειών εμφανιζόταν σφάλμα στο προσωπικό ή το ομαδικό ημερολόγιο:Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'ACTLINES'.

20170313-1155-1-1111
Vies (εκτυπώσεις - έντυπα)
Στις εκτυπώσεις vies καθώς και στους πίνακες παραδόσεων-αποκτήσεων που εκτελούνται ''βάσει ημερομηνίας παραστατικού'', δεν εμφανίζονται πλέον συναλλασσόμενοι, για τους οποίους δεν έχει προηγηθεί υπολογισμός intrastat στα παραστατικά.

20170321-1155-7-1218
Επισυναπτόμενα αρχεία
Σε κάποιες περιπτώσεις η προσπάθεια εμφάνισης αρχείου από τα σχετικά έγγραφα προκαλούσε την εμφάνιση του καταλόγου αρχείων.

20170322-1155-7-1265
Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή νέων εντύπων Γενικής Λογιστικής 'Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3' και 'Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε5'.

20170323-1155-1-1287
ΜΥΦ-Χειρόγραφο-Ειδικές Συναλλαγές
Σε αλλαγή της καθαρή αξία ΜΥΦ ή του ΦΠΑ ΜΥΦ σε καταχωρημένα παραστατικά ειδικών συναλλαγών, γινόταν λανθασμένη ενημέρωση του Flag 'Χειρόγραφο'.

20170324-1155-1-1308
Προυπολογισμοί πωλήσεων
Σε προυπολογισμούς πωλήσεων που επιλέγονταν ταυτόχρονα οι διαστάσεις Πίνακας 1 Πελατών και Πίνακας 1 ειδών εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος 'Μη επιτρεπτός συνδυασμός διαστάσεων'.

20170324-1155-7-1306
Στήλες βιβλίων
Σε εταιρείες ομάδας στους λογαριασμούς εσόδων εξόδων εμφανίζονταν οι στήλες βιβλίων όλων των εταιρειών.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10913

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160912-1155-2-2951
Ανάπτυξη σε ευρετήρια με custom Πίνακες
Μπορούν πλέον να δηλωθούν περιορισμοί XT_ στον ενσωματωμένο designer ώστε α μπορεί να γίνει στα ευρετήρια ανάπτυξη με γραμμές με custom πίνακες.

20161101-1155-2-3585
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού-Επιδότηση εργατικής εισφοράς
Έγινε διόρθωση της απεικόνισης Επιδότησης εργατικής εισφοράς στην εργασία [Ενημέρωση δαπανών εμπορικού].

20170201-1155-2-447
Φάκελοι κοστολόγησης
Δόθηκε η δυνατότητα επισύναψης στα σχετικά παραστατικά του φακέλου των ειδικών συναλλαγών των χρηματικών λογαριασμών.

20170214-1155-7-621
SN σε γραμμές αναλώσεων
Μπορεί πλέον να δηλωθεί σαν στήλη το SN του είδους στις γραμμές αναλώσεων των παραστατικών παραγωγής.

20170314-1155-1-1145
Έλεγχος sn σε παραστατικό πώλησης
Δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιηθεί το ίδιο SN σε παραπάνω από μία γραμμές ειδών του ίδιου παραστατικού πωλήσεων.

20170322-2165-2-49
RDC SMS provider
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα αποστολής SMS με τον SMS Provider της RDC.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160718-1155-7-2497
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] διαγραφόταν η τιμή που τυχόν έχει οριστεί στο πεδίο Συνολικές εισφορές, στους Τύπους ασφαλιστικών ταμείων.

20160913-1155-7-2961
Κλείδωμα customization
Δεν λειτουργούσε σωστά το κλείδωμα με password των custom εργασιών cst.

20161025-1155-1-3487
ΑΠΔ - Β' Συμπληρωματική
Έγινε διόρθωση του αρχείου CSL01 στο πεδίο [Τύπος Α.Π.Δ.] σε περίπτωση υποβολής 2ης Συμπληρωματικής Α.Π.Δ.

20161124-1155-7-3940
Application server
Σε cloud εγκατάσταση application server δεν διαγράφονταν οι ανενεργοί χρήστες.

20170213-1155-1-613
Εκτύπωση ομάδων
Σε κάποια ευρετήρια με ομαδοποιήσεις δεν εκτυπώνονταν σωστά οι ομάδες.

20170221-1155-7-729
Διαγραφή αναφορών στον πίνακα Εγγυοδοσία\Παρελκόμενα
Κατά τη διαγραφή ενός είδους διαγράφονται οι αναφορές του ως είδος εγγυοδοσίας σε άλλα είδη.

20170306-1155-1-961
Καταχώριση νέου πελάτη από ΓΓΠΣ
Κατά τη καταχώριση νέου πελάτη από τη σχετική εργασία-στοιχεία ΓΓΠΣ εμφανιζόταν σφάλμα 'OLE ERROR 80040E57.String or binary data would be truncated' σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων επωνυμιών.

20170310-1155-1-1074
Τιμή τελ.κίν.πώλησης πελάτη
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση της τιμής είδους σε παραστατικό πώλησης που είχε δηλωθεί να χρησιμοποιεί την τιμή της τελευταίας κίνησης πώλησης του πελάτη.

20170310-1155-7-1085
Ενημέρωση εσόδων-εξόδων
Κατά την ενημέρωση εσόδων εξόδων σε εταιρεία ομάδας η οποία έχει λιγότερους ΑΧ από την κεντρική, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.Δεν υπάρχει το πεδίο "Α.Χ.".

20170313-1155-7-1112
Άρθρο 39Β - Αντιστοίχιση
Στην περίπτωση manual αντιστοίχισης ταμειακών παραστατικών με τιμολόγια, η εργασία AcnCloseVat, δημιουργούσε άρθρα λογιστικής που διπλασιαζόταν η αξία της είσπραξης.

20170315-1155-1-1154
Μισθοδοσία-Φόρμες εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης μισθοδοσίας ο πίνακας Employee δεν συνδεόταν σωστά με τον πίνακα PRSN.

20170322-1155-1-1254
Αρχείο Οριστικής ΦΜΥ - Oracle
Σε βάση Oracle, κατά την εκτέλεση του Αρχείου οριστικής ΦΜΥ και της εκτύπωσης Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ εμφανιζόταν σφάλμα [Format 'SELECT CASE WHEN X.TCODE NOT ' invalid or incompatible with argument].

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10912

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170125-1155-2-331
Επιλογή ανενεργού πελάτη σε κλήσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής ανενεργών πελατών στις κλήσεις.

20170213-1155-2-602
sam4s ως ταμειακή
Πιστοποιήθηκε ο μηχανισμός sam4s ως ταμειακή μηχανή.

20170314-2165-2-26
Στατιστικές αγορών - πωλήσεων
Λαμβάνονται υπόψη πλέον σωστά τα ακυρωμένα και τα ακυρωτικά παραστατικά στις στατιστικές αγορών-πωλήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170222-1155-1-778
Ημερολόγιο εργασίας
Εμφανιζόταν σφάλμα στην καταχώριση εργασίας στο ημερολόγιο εργασίας των εργαζομένων.

20170228-1155-7-862
Ειδικές συναλλαγές Προμηθευτών
Σε καταχώρηση Ειδικής συναλλαγής προμηθευτών με υποχρεωτικό πεδίο στις στήλες γραμμών, όπου γινόταν αντιγραφή από παραστατικού από προηγούμενη χρήση και συμπλήρωση του υποχρεωτικού πεδίου γινόταν λανθασμένη εισαγωγή χρήσης και περιόδου.

20170306-1155-7-967
Προβολή Εμβασμάτων Πελατών
Εμφανιζόταν πρόβλημα στην καταχώριση κινήσεων σε περιπτώσεις σχεδιασμένων προβολών εμβασμάτων που είχαν δηλωθεί να εμφανίζουν link πεδία του παραστατικού.

20170307-1155-7-983
Συμβάσεις
Δεν ενημερωνόταν σωστά η περιγραφή της σύμβασης που προερχόταν από αντιγραφή από προηγούμενη που είχε άλλον συναλλασσόμενο.

20170310-1155-7-1061
Σήμανση εργασιών
Σε περιπτώσεις σήμανσης εργασιών μεταβολής συναλλασσομένων με επωνυμία μεγαλύτερη των 64 χαρακτήρων εμφανιζόταν σφάλμα "String or binary data would be truncated".

20170310-1155-7-1066
Συνένωση αρχείων ΜΥΦ
Δεν υπολογίζονταν σωστά οι αξίες στο αρχείο εξόδων κατά την ενοποίηση αρχείων ΜΥΦ.

20170313-1155-1-1092
Εκτυπώσεις CRYSTAL
Εμφανιζόταν σφάλμα στις εκτυπώσεις που γινόταν χρήση Crystal reports.

20170314-1155-1-1146
Μεταβολή πωλητή σε πελάτη
Κατά τη μεταβολή πωλητή πελάτη σε εγκατάσταση που έχει δηλωθεί στις παραμέτρους πελατών να συγχρονίζονται με άλλες εταιρείες εμφανιζόταν σφάλμα "Πρόσωπα: ... field 'company' not found".

20170315-1155-7-1158
Έντυπο προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός αμοιβών που υπόκεινται σε χαρτόσημο στην Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ.