Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 4.00.516.10954

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161107-1155-2-3675
Ανάπτυξη με γραμμή μετρητών
Λειτουργεί πλέον η ανάπτυξη με γραμμές μετρητών στα ευρετήρια εισπράξεων.

20171205-1155-7-5290
Έλεγχος S/N
Έγινε απαγορευτικός ο έλεγχος μοναδικότητας serial number για διαφορετικές γραμμές του ίδιου παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140919-1155-7-3470
SysRequest.DFMToText
Διοθρώθηκε η CallPublished function SysRequest.DFMToText.

20160719-1155-1-2525
Είδη με χαρακτηριστικά
Σε είδος με χαρακτηριστικά που είχε άλλη τιμή ανά χαρακτηριστικό, όταν γινόταν αντιγραφή από τελευταία προσέθετε την τιμή του προηγούμενου κα δεν μεταβαλλόταν.

20170505-1155-7-1982
Υπολογισμός τιμών κόστους
Διορθώθηκε ο υπολογισμός τιμών κόστους για την περίπτωση της τελευταίας τιμής αγοράς, όταν συμμετέχουν παραστατικά σύνθεσης.

20170613-1155-1-2716
Πιστωτικοί έλεγχοι και ανεξόφλητα παραστατικά
Δεν λειτουργούσε σωστά πιστωτική πολιτική που ελέγχει ανεξόφλητα παραστατικά (OPNMONTHS).

20170922-1155-7-4051
Κλήση xtable.JSON
Λειτουργεί πλέον σωστά η κλήση JSON σε πίνακα.

20171128-1155-7-5175
Αρχείο ΤΕΑΥΕΤ
Εμφανιζόταν 2 φορές η εγγραφή για μπόνους.

20180105-1155-1-118
Αποκλίσεις βάσει Προδιαγραφών
Στην εκτύπωση Αποκλίσεις βάσει Προδιαγραφών το ενδεικτικό κόστος υπολογίζεταν από τις πραγματικές ποσότητες και όχι από τις ενδεικτικές.

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 4.00.516.10953

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170510-1155-1-2072
Αγορά παγίου με κίνηση ''αγορά ποσότητα''
Δεν αποτυπωνόταν η κίνηση παγίου (αναλυτικό/συγκεντρωτικό βιβλίο), σε περίπτωση αγοράς νέου παγίου (εμπορικό) με κίνηση αγορά(ποσότητα).

20171101-1155-7-4747
PRINTFORM με εκτύπωση ετικέτας
Δεν λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση απλής εσωτερικής ετικέτας όταν γινόταν μέσω κλήσης της συνάρτησης PRINTFORM.

20171205-1155-1-5295
Δραστηριότητες έργων
Εμφανιζόταν μια κενή γραμμή δραστηριότητας στα έργα.

20171218-1155-1-5538
Φάκελοι κοστολόγησης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την επιλογή φακέλου κοστολόγησης στα παραστατικά αγοράς.

20171220-1155-1-5591
Δικαιώματα σε σχετικές εργασίες
Δεν λειτουργούσε η απόδοση δικαιωμάτων στο Ιστορικό αγορών του είδους.

20180109-1155-7-187
Τέλος πλαστικής σακούλας-Παραστατικά αποθήκης
Προστέθηκε στα παραστατικά αποθήκης η λειτουργικότητα του τέλους πλαστικής σακούλας.

20180109-1156-7-8
Εσωτερική διακίνηση ειδών σακούλας
Δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση του υπολοίπου για τα είδη που είχαν χαρακτηριστεί 'τέλος πλαστικής σακούλας' κατά την καταχώρηση παραστατικού αποθήκης εσωτερικής διακίνησης.

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση 4.00.516.10952

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171229-2165-2-84
Τέλος πλαστικής σακούλας
Εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017)για το περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας.

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10950

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170613-1155-2-2712
Παρατηρήσεις γραμμών εμβασμάτων
Η εργασία δημιουργίας εμβασμάτων ενημερώνει πλέον τις παρατηρήσεις των γραμμών με τον κωδικό του τιμολογίου εξόφλησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170918-1155-7-3950
Τοπικά Πεδία σε σχεδιασμό προβολής
Εμφανιζόταν μήνυμα ότι "πρέπει να επιλεχθεί Πελάτης/Προμηθευτής" σε σχεδιασμένη προβολή παραστατικών που είχε δηλωμένο τοπικό πεδίο και είχε επιλεγεί σειρά με στήλες γραμμών.

20171122-1155-7-5081
Outlook connector
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη δημιουργία email στο MS Outlook, η επιλογή παραλήπτη από τους πελάτες του softone προκαλούσε την εμφάνιση του μηνύματος: "ProjId not found. Outlook. Inspector"

20171128-1155-7-5180
CRM - Ολοήμερες Ενέργειες Outlook
Δεν γινόταν ενημέρωση του softone για συναντήσεις που είχαν δηλωθεί στο Outlook σαν ολοήμερες εκδηλώσεις.

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10949

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170517-1155-7-2187
Αναίρεση κινήσεων
Δεν διαγράφονταν τα παραστατικά σύνθεσης που είχαν προκύψει με αυτόματη σύνθεση, όταν γινόταν αναίρεση κινήσεων σε παραστατικό πωλήσεων.

20170526-1155-1-2411
Δικαιώματα χρήστη
Εμφανιζόταν διαφωνία στα δικαιώματα μιας εργασίας classic μενού και στον ορισμό δικαιωμάτων χρηστών ανά object.

20171009-1155-1-4322
Δικαιώματα χρηστών
Σε κάποιες περιπτώσεις, παρουσιαζόταν δυσλειτουργία σε χρήστες με απαγόρευση μη ελεγχόμενων εργασιών που γινόταν διαδοχικά πρόσθεση και αφαίρεση δικαιώματος σε μια εργασία.

20171013-1155-1-4421
Κωδικοί με κενά
Δεν γινόταν σωστή διαχείριση κωδικών ειδών που περιείχαν ενδιάμεσα κενά.

20171108-1155-7-4858
Αντιστοίχιση σε νόμισμα συναλλαγής
Εμφανιζόταν ανεξόφλητη αξία αντιστοίχισης σε πελάτη που ακολουθούσε το νόμισμα της εταιρείας, είχε δηλωθεί να γίνονται οι αντιστοιχίσεις του σε νόμισμα συναλλαγής και οι οι συναλλαγές του είχαν εξοφληθεί.

20171130-1155-1-5217
Πιστωτικές κάρτες
Εμφανιζόταν σφάλμα μη καταχώρησης λογαριασμού γραμμής κατά την εισαγωγή παραστατικού λιανικής με πιστωτική κάρτα.

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10946

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171116-1155-2-4982
Αρχεία ΥΕΚΑ: Γνωστοποίηση υπερωριακής απασχόλησης (Ε8)
Προσθήκη ερώτησης στη δημιουργία αρχείου Ε8 για τον τύπο υπερωριών που θα αποσταλούν με επιλογές είτε τις Νόμιμες είτε το σύνολο των υπερωριών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150917-1155-1-2809
Μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας - Ενεργοποίηση μεταβολών
Στην μεταβολή αποτελεσμάτων μισθοδοσίας, όπου απαιτείται η ενεργοποίηση μεταβολής, ενεργοποιείται όταν ο χρήστης είναι Admin .

20171120-1155-7-5021
Πωλήσεις με εξόφληση
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν γινόταν μεταβολή παραστατικού πώλησης που είχε εξόφληση που είχε δηλωθεί να έχει custom προβολή.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10945

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170929-1155-2-4163
Προσθήκη Τράπεζας και λογαριασμού στο grid του προγραμματισμού πληρωμών εμβασμάτων
Στον προγραμματισμό πληρωμών εμβασμάτων εμφανίζεται πλέον η Τράπεζα και ο λογαριασμός του προμηθευτή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171101-1155-1-4742
Τιμολογιακές πολιτικές
Δεν λειτουργούσε σωστά τιμολογιακή πολιτική με λογιστική κατηγορία και εκπτ.γραμμής 1 μηδέν, όταν υπήρχε προτεινόμενη ποσότητα στα είδη.