Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11122

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160517-1155-7-1740
Πρόβλημα με τελ.τιμή αγοράς
Κατά το reupdate είδους αποθήκης, η τελευταία τιμή αγοράς του, ενημερωνόταν από το παραστατικό αγοράς πλέον τα έξοδα, σε περίπτωση που συμμετείχε σε συνολικό φάκελο κοστολόγησης, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν το σχεδιασμό της κίνησης αποθήκης που δημιούργησε ο φάκελος.

20180604-1155-7-3512
Υποκατάστημα εταιρείας κατά την σύνδεση
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, εφόσον γινόταν αλλαγή εταιρείας δεν συμπληρωνόταν αυτόματα το υποκατάστημα.

20180628-1155-1-4133
Εικονίδιο μηνυμάτων
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν refresh στο εικονίδιο των μηνυμάτων, όταν υπήρχε νέο μήνυμα.

20180713-1155-1-4479
Εκτύπωση κινήσεων συν/νου
Κατά την εκτύπωση κινήσεων συναλλασσόμενων από καρτέλα, δεν τυπώνονταν όλες οι στήλες.

20180716-1155-1-4510
Αναζήτηση εταιρείας κατά το login - Series 5 UI
Στο Series 5 UI, βελτιώθηκε η αναζήτηση εταιρειών κατά την είσοδο στην εφαρμογή.

20180910-1155-7-5116
Διαγραφή εταιρείας με κινήσεις
Σε client / server & Azure εγκατάσταση, κατά τη διαγραφή εταιρείας η οποία είχε κινήσεις, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα.

20180917-1156-7-137
Υπενθυμίσεις - Μηνύματα
Στα μηνύματα, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη σημειώσεων.

20180926-1155-1-5402
Στοιχεία λογιστή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, σε περίπτωση που συμπληρώνονταν τα στοιχεία λογιστή, σε εταιρεία που δεν είχε γίνει login.

20181005-1155-1-5600
Προσωπικό ημερολόγιο και ανενεργές σειρές
Στο προσωπικό ημερολόγιο εμφανίζονταν και ανενεργές σειρές.

20181005-1155-7-5578
Έξοδα πράξεων χρηματικών λογαριασμών σε ABC costing
Τα έξοδα που συμμετείχαν στις πράξεις χρηματικών λογαριασμών, δεν ενημέρωναν σωστά την ανάλυση του Activity based Costing.

20181008-1155-1-5637
ΜΥΦ - Συγκεντρωτική Ταμειακών μηχανών
Στα στοιχεία αποστολής ΜΥΦ, η Συγκεντρωτική ταμειακών μηχανών, εμφάνιζε λάθος αξία.

20181008-1155-1-5638
Πληρωτέο ποσό για κάρτα
Κατά τη διαγραφή γραμμών σε παραστατικά λιανικής, δεν γινόταν ενημέρωση στο πληρωτέο ποσό για την κάρτα.

20181008-1155-7-5624
Διαφορά με υποκείμενη αξία
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν σωστά η υποκείμενη αξία παραστατικού, με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί με τις γραμμές.

20181009-1155-1-5656
FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων
Επιταχύνθηκε η διαδικασία καταχώρησης παραστατικού αποθήκης, με FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων.

20181009-1155-1-5659
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας - Τύπος χρόνου
Πλέον ο Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας δεν επηρεάζει τον Τύπο χρόνου στα Μισθολογικά στοιχεία.

20181009-1155-1-5661
Ευρετήριο Σειρών Παραστατικών Πωλήσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη προσθήκη αντιλογιστικής σειράς σε ευρετήριο σειρών.

20181009-1155-1-5676
Ora 1400 error κατά το login
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Oracle, κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί στη Σήμανση εργασιών η ''Καταγραφή Login/Logout''.

20181009-1155-1-5680
Αντιγραφή έργου - ομάδες εταιριών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer Έργου, σε ομάδες εταιρειών.

20181009-1155-7-5657
Μηνύματα σε Series 5 UI
Δεν ενημερωνόταν η στήλη ''Εργασία'' στο ευρετήριο μηνυμάτων.

20181010-1155-1-5692
Πλήρης Αντιγραφή Εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20181010-1155-1-5707
Script error σε έντυπο Φ2
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε Έσοδα Έξοδα.

20181011-1155-1-5733
Καρτέλες υποκαταστημάτων - Μόνο κεντρικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Καρτέλες υποκαταστημάτων'' κατά την επιλογή του φίλτρου ''Μόνο κεντρικό''.

20181011-1156-7-146
Αλλαγή Τιμών Πώλησης
Η εργασία ''Αλλαγή τιμών πώλησης'', δεν λάμβανε υπόψιν το ποσοστό\Αξία των εναλλακτικών τιμών, στη μέθοδο ''Τιμής κόστους και δοτού ποσοστού''.

20181016-1155-1-5793
Άδειες /Ασθένειες /Απουσίες Εργαζομένων
Πλέον λειτουργεί σωστά το φίλτρο Από - Έως στις Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες

20181016-1155-1-5795
EDPS Πληρωμή ποσού
Σε οθόνη λιανικής EDPS, κατά τη πληρωμή με κάρτα, δεν εμφανιζόταν το σωστό ποσό πληρωμής

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11121

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180625-1155-7-4035
Import παραστατικών εσόδων ή εξόδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη διαδικασία import παραστατικών εσόδων ή εξόδων με διαφορετική αξία ΦΠΑ από την υπολογιζόμενη.

20180926-1155-2-5384
Set Υπηρεσιών στις στήλες
Στις στήλες γραμμών Υπηρεσιών, προστέθηκαν τα Set υπηρεσιών ''SPCS''.

20181002-1155-2-5521
EDPSLINEVAL μετά από προσθήκη έκπτωσης
Στη προβολή ''EDPS Λιανική'', γίνεται πλέον refresh στο πεδίο ''Ποσό, EDPSLINEVAL'', σε περίπτωση προσθήκης έκπτωσης στο παραστατικό.

20181003-1155-2-5547
Επωνυμία συν/νου
Προστέθηκε η επωνυμία του συναλλασσόμενου στη ''καρτέλα Serial Number'' & στο ''Ημερολόγιο Serial Number'', μέσω των σχετικών εργασιών Εγγυήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171025-1155-7-4617
Περιοδική ΦΠΑ -Έσοδα Έξοδα
Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ εσόδων εξόδων, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 401, σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενης δήλωσης.

20180629-1155-1-4164
CDIMMTRLN σε περίπτωση μετασχηματισμού
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών όπου στον τύπο υπήρχε εκκρεμότητα, δεν ενημερωνόταν η ανάλυση στον CDIMMTRLN του source παραστατικού.

20180718-1155-1-4539
Autologin σε azure
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το autologin σε βάση.

20180727-1155-1-4703
Αντιγραφή Εταιρείας σε Oracle
Σε βάση Oracle, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20180912-1155-7-5148
Επεξεργασμένα Παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή, εφόσον σε προβολή είχε προστεθεί το πεδίο''Επεξ. Παραστατικά-ημερομηνίες (SALDOC.PROCDOCSDATE)''

20180919-1155-1-5243
Ιεραρχία και Business Units
Σε ευρετήριο πωλήσεων με φίλτρο το Business Unit έχοντας επιλέξει Ιεραρχία, δεν φιλτράρονταν σωστά οι Ιεραρχικές σχέσεις .
20180919-1155-7-5242
EDPS Μικτός τρόπος εξόφλησης
Στη λιανική πώληση με χρήση EDPS, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ''EDPSLINEVAL'', κατά την ''Πληρωμή με κάρτα''.

20180919-1155-7-5253
CRM πρόσθετα πεδία στηλών
Στο popup παράθυρο των υπενθυμίσεων, δεν εμφανιζόταν σωστά η ονομασία που είχε οριστεί στα ελεύθερα πεδία.

20180920-1155-7-5288
Μηνύματα batch εργασιών σε client
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής'' σε περιβάλλον Client / Server, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα ''Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο ''Σειρά φυσικής απογραφής (Αναλώσεων)'', σε περίπτωση που στη περίοδο είχαν καταχωρηθεί παραστατικά παραγωγής.

20180928-1155-7-5438
Εναλλακτικός κωδικός με χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού είδους με χαρακτηριστικά, σε γραμμές παραστατικών, στη στήλη του Εναλλακτικού Κωδικού.

20180928-1155-7-5439
Παραγγελίες κατ' είδος
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατ' είδος'', δεν γινόταν ανάλυση χαρακτηριστικών σε περίπτωση που είχε δοθεί στα φίλτρα, εμπορική κατηγορία είδους κι ανάλυση χαρακτηριστικών.

20181003-1155-1-5550
Φίλτρο MTRTYPE
Δεν λειτουργούσε σωστά το πεδίο ''Τύπος, MTRTYPE'' σαν φίλτρο, σε ευρετήριο λογαριασμών εσόδων εξόδων.

20181004-1155-1-5565
Ιεραρχίες στον πίνακα UTBL
Δεν εφαρμόζονταν Ιεραρχίες στους UTBL πίνακες.

20181009-1155-1-5660
Access Violation σε στήλη εναλλακτικού κωδικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού, σε γραμμές παραστατικού, χωρίς ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Αυτόματο άνοιγμα επιλογέων κατά τη πληκτρολόγηση''.

20181005-1155-1-5586
Κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές παραστατικών, σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20181008-1155-1-5625
Ιεραρχίες στα είδη
Δεν λειτουργούσε σωστά ο σχεδιασμός των ιεραρχιών με drag and drop στον πίνακα των εμπορικών κατηγοριών ή ομάδων των ειδών.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11120

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180904-1155-2-5041
Εργασία συγχώνευσης ενεργειών εργαζομένων
Προστέθηκε νέα εργασία συγχώνευσης εγγραφών ενεργειών εργαζομένων.
Φίλτρα εργασίας:
1. Ημερομηνιακό διάστημα
2. Σειρά προέλευσης με editor SERIES(W[SOPRSNMD=27])
3. Κατάσταση σειράς προέλευσης
4. Χαρακτηρισμός σειράς προέλευσης
5. Σειρά προορισμού με editor SERIES(W[SOPRSNMD=1])
6. Κατάσταση σειράς προορισμού
7. Χαρακτηρισμός σειρά προορισμού
Η εργασία διαβάζει από τις ενέργειες προέλευσης το detail (WACTLINES) και κάνει insert τα record αυτά, στις ενέργειες της σειράς Προορισμού όπου Ενέργεια Προέλευσης.ACTPRSN = Ενέργεια προορισμού.ACTPRSN και Ενέργεια Προέλευσης.FROMDATE = Ενέργεια προορισμού.FROMDATE. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ενέργεια σειράς προορισμού για ACTPRN, FROMDATE τότε κάνει skip την εγγραφή.
Στην ενέργεια προέλευσης συπληρώνεται το πεδίο SOACTIONS με το ID της ενέργειας προορισμού, προκειμένου να μπορεί να γίνει ακύρωση της Συγχώνευσης.


20180904-1155-2-5042
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην εργασία [Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων] προστέθηκαν οι ερωτήσεις:
1. Ενημέρωση από ημερολόγιο (Check box τύπου Y/N)
2. Σειρές ημερολογίου εργασίας (multi select) με editor SERIES(W[SOPRSNMD=1])
3. Κατάσταση (multi select)
4. Χαρακτηρισμός (multi select)
5. Τύποι χρόνου εργασίας (multi select) με editor $sworkHours
Κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων,ι η εφαρμογή μαζεύει (SUM) από τις ενέργειες του διαστήματος (Έναρξη και Λήξη της περιόδου υπολογισμού) και με σειρά, κατάσταση και χαρακτηρισμό (φίλτρα στην εργασία), τον χαρακτηρισμένο χρόνο απασχόλησης και τον εισάγει στα αντίστοιχα μισθολογικά στοιχεία PRDVAL που έχουν συμπληρωμένο το πεδίο CALCELMTYPE με την αντίστοιχη τιμή από την λίστα $sworkHours.


20180907-1155-1-5085
EDPS Λιανική
Όταν πληκτρολογεί ο χρήστης, συνολικές εκπτώσεις (πεδίο SALDOC.DISC1PRC) στο παραστατικό, μεταβάλλεται αντίστοιχα το ποσό το οποίο πρόκειται να αποσταλλεί στην συσκευή EDPS για χρέωση.

20180927-1155-2-5428
Printform σε word (MS-WORD)
Σε Javascript προβολής μέσω της συνάρτησης printform,
πλέον γίνονται δεκτοί και οι παράμετροι MS-Word & MS-EXCEL.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180607-1155-7-3625
Alert προκαλούσε εκτύπωση
Στο Series 5 UI, σε alert όπου ενεργοποιείται στο On Insert και On Locate και αναθέτει ένα αλφαριθμητικό στις παρατηρήσεις του παραστατικού, γινόταν εκτύπωση μέσα από το παραστατικό.

20180702-1155-1-4191
Soft1 Series 5 - Αποθήκευση ως νέα
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν η επιλογή ''Αποθήκευση ως νέα'', σε ήδη καταχωρημένο παραστατικό.

20180710-1155-7-4392
Διατήρηση τιμών σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς χωρίς ''Διατήρηση τιμών'' κι ενώ ο τύπος χρησιμοποιούσε ''Τελ.αγοράς προμηθευτή'', δεν λαμβάνονταν υπόψη η έκπτωση στα ''Στοιχεία ανά Προμηθευτή'' του είδους αλλά η έκπτωση του είδους

20180712-1155-1-4446
Διαγραφή παραστατικού από report
Στο Series 5 UI, κατά το drill down σε εγγραφή, στην εκτύπωση ''Προσφορές'' από την ενότητα των πωλήσεων, ήταν δυνατή η διαγραφή του παραστατικού.

20180802-1155-7-4808
Συνεργάτης σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δε γινόταν σωστή ανεύρεση στο πεδίο ''Συνεργάτης'' στη καρτέλα ''Παράδοση διακίνηση''.

20180814-1156-7-128
Αρχείο SEPA σε Oracle client - server
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την Δημιουργία αρχείου SEPA [ExportSepaPayBanksFile] σε περιβάλλον Client - Server σε βάση Oracle.

20180905-1155-7-5062
Series 5 UI: editor από database view
Στο Series 5 UI, σε custom object που χρησιμοποιεί ένα database view σαν editor σε πεδίο κι είχε δηλωθεί default selector ένα ευρετήριο, τότε δεν εφαρμόζονταν τα πλάτη των στηλών του ευρετηρίου αλλά τα πλάτη που είχαν δηλωθεί στον designer.

20180911-1155-7-5132
Ιεραρχία και Business Units
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση, σε memory πίνακα με Ιεραρχία.

20180919-1155-1-5250
Προβολές στο SOACTION
Στις default προβολές του SOACTION τα πεδία ''Εντολέας'' και ''Χειριστής'' ενημερώνουν πλέον τα αντίστοιχα πεδία ''Πρόσωπο εντολέα'' και ''Πρόσωπο χειριστή''.

20180919-1155-1-5257
Stringlist στο Series 5 UI
Στο Series 5 UI, σε stringlist, που έχει φτιαχτεί στον designer σαν editor, εμφανίζει το κλειδί και όχι την περιγραφή .

20180921-1155-1-5312
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, ο χρόνος απασχόλησης που έρχεται από τις ενέργειες εκφράζει πλέον ώρες.

20180926-1155-1-5389
Αναζήτηση βάσει του s/n είδους
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά, κατά την επιλογή είδους με κωδικό ανεύρεσης, εφόσον δεν είχε συμπληρωθεί πρώτα ο Συναλλασσόμενος.

20180927-1155-7-5406
Φ5 - υποβολή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την ενημέρωση σελίδας Taxis, του ''Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5''.

20180928-1155-7-5455
Μεταβολή σταθερών στοιχείων Συναλλασσόμενου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, κατά τη μεταβολή σταθερών στοιχείων συναλλασσόμενων.

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11119

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180913-1155-2-5174
Μετασχηματισμός - κύκλωμα λιανικής
Κατά τον μετασχηματισμό παραγγελίας σε απόδειξη λιανικής από το κύκλωμα της λιανικής πώλησης, δεν μεταφερόταν η αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170922-1155-7-4033
Καρτέλες χαρακτηριστικών
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες χαρακτηριστικών'', οι κινήσεις δεν εμφανίζονταν με ημερολογιακή σειρά. Επιπλέον, δεν εμφανίζονταν τα ''από μεταφοράς'' υπόλοιπα.

20180227-1155-7-1346
Στήλες γραμμών με πεδίο Read Only
Έγινε αλλαγή ώστε να λαμβάνεται υπ' όψιν το χαρακτηριστικό Read Only των πεδίων των στηλών.

20180322-1155-7-1920
Τρόπος Πληρωμής σε e-mail
Κατά την αποστολή mail σε συναλλασσόμενο, εφόσον υπήρχε το πεδίο ''Τρόπος πληρωμής'', εμφάνιζε τον κωδικό και όχι την περιγραφή του.

20180607-1155-7-3632
Γενικά πεδία στον MTRLINES (Oracle DB)
Σε βάση Oracle, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γενικά πεδία από τον πίνακα ''Γραμμές υλικών''.

20180706-1155-7-4342
Δημιουργία σύμβασης σε client
Σε περιβάλλον Client / Server & Azure, η εργασία ''Δημιουργία συμβάσεων'', δεν δημιουργούσε σύμβαση.

20180716-1155-1-4498
Αλλαγή καθαρής αξίας σε ακυρωτικό
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ακύρωση παραστατικού με αντιλογισμό, δεν ενημερωνόταν σωστά η καθαρή αξία.

20180731-1155-7-4761
Κάλυψη εκκρεμοτήτων σε είδη με χρώμα μέγεθος
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η manual κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές ειδών με Χρώμα Μέγεθος, δημιουργούσε λάθος ανάλυση ποσοτήτων.

20180911-1155-7-5130
Οριζόμενος πίνακας σε φόρμα εκτύπωσης advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ''Εσωτερικής (advanced)'' φόρμας, με οριζόμενο πίνακα και πεδίο σε Picture Object στο MasterData.

20180912-1155-1-5147
Παράμετροι στελεχών - Ενότητα εργαζομένων
Το πεδίο [Ενότητα εργαζομένων] υπάρχει πλέον ως παράμετρος στις Παραμέτρους στελεχών και όχι στις παραμέτρους μισθοδοσίας.

20180913-1155-1-5166
Συγχρονισμός offline-azure
Διορθώθηκε ο συγχρονισμός ειδών σε περιβάλλον Offline, σε Azure.

20180913-1155-7-5176
Series 5 - Σχεδιασμός Εκτυπώσεων
Στο Series 5 UI, κατά την επεξεργασία μίας σχεδιαζόμενης εκτύπωσης, έπρεπε να γίνει κλείσιμο κι άνοιγμα.

20180913-1155-7-5177
Copy from buffer σε εμβάσματα πελατών με έξοδα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer παραστατικού εμβάσματος με έξοδα.

20180914-1155-7-5193
Locate με link tables
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε το locate query όταν χρησιμοποιούσες επιπλέον πεδία από link tables.

20180919-1155-7-5255
Ονομασίες ΑΧ στα υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικό
Σε Ομάδες εταιρειών, οι εκτυπώσεις ''Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/ Α.Χ'' & ''Υπόλοιπα κατά Χρώμα/ Α.Χ'' εμφάνιζαν τις ονομασίες των αποθηκευτικών χώρων της κύριας εταιρείας.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11118

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180522-1155-2-3206
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', δόθηκε δυνατότητα υπολογισμού του ελάχιστου ορίου για οριζόμενο διάστημα χωρίς αυστηρή τήρηση εξαμήνου, αλλά με βάση το ημερολογιακό διάστημα, που θα δοθεί στα φίλτρα.

20180709-1155-2-4373
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Σε περίπτωση που μία προδιαγραφή έχει καταχωρημένη α' ύλη πάνω από μία φορά, στο Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου υπολόγιζε λανθασμένη ποσότητα και κατ' επέκταση λανθασμένη αξία α' υλών.

20180713-1155-7-4452
ChrBr σε αρχείο SEPA - τράπεζα ΕΤΕ
Στο αρχείο sepa της ΕΤΕ όταν επιλέγεται τρόπος χρέωσης εξόδων σε αποστολέα και παραλήπτη ενημερώνεται πλεόν το πεδίο ChrBr με την τιμή SHAR αντί για SLEV.

20180910-1156-7-131
Ελεγχόμενη Πρόσβαση χρηστών σε εταιρείες
Σε περίπτωση που οριστεί σε χρήστη ''Ελεγχόμενη (σε συγκεκριμένες εταιρείες)'' πρόσβαση, χωρίς να συμπληρωθούν οι ελεγχόμενες εταιρείες, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα κατά την καταχώρηση.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170525-1155-7-2371
Πωλήσεις κατ΄είδος-Ανάλυση χαρακτηριστικών
Στην εκτύπωση ''Πωλήσεις κατ' είδος'', υπήρχε ασυμφωνία μεταξύ συνόλου του είδους και συνόλου της ανάλυσης χαρακτηριστικών, σε περίπτωση επιλογής Εμπορικής κατηγορίας πελάτη.

20180723-1155-7-4616
Serial number με χρήση barcode
Κατά την εισαγωγή Serial number σε παραστατικό με χρήση barcode, εμφανιζόταν μία επιπλέον γραμμή του είδους.

20180807-1155-1-4846
'Στοιχεία ανά εταιρεία' πελάτη που έχει κινηθεί
Σε ομάδες εταιρειών, στη καρτέλα ''Στοιχεία ανά εταιρεία'' συναλλασσόμενων, εφόσον έχει οριστεί εταιρεία στο grid και υπάρχει κίνηση, δεν επιτρέπεται η μεταβολή της εταιρείας.

20180903-1155-1-5022
Αποστολή einvoice
Στην περίπτωση που οι πελάτες είχαν στο πεδίο αποστολή einvoice τις τιμές (6 έως 11) δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν παραστατικά σε φυσικούς εκτυπωτές. Διορθώθηκε η παραπάνω συμπεριφορά, εφεξής ελέγχεται και η ύπαρξη εκτυπωτή einvoice στις σειρές των παραστατικών.

20180907-1155-7-5090
Ευκαιρίες Πώλησης
Στο Series 5 UI, σε ευκαιρία πώλησης, σε περίπτωση καταχώρησης προσφοράς / παραγγελίας, κατά το refresh της εγγραφής απ' τη λίστα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η εγγραφή.

20180907-1155-7-5097
SN σε Είδος χωρίς SN
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε στήλες γραμμών παραστατικών, σε περίπτωση που είχε δοθεί τιμή στη στήλη SN είδους, σε είδος που δεν παρακολουθείται σε SN.

20180910-1155-1-5104
Ληξιάριο αξιογράφων - Εκτύπωση μόνο Ομάδων
Η εκτύπωση ''Ληξιάριο αξιογράφων'', με εκτύπωση μόνο ομάδων, δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.

20180910-1155-1-5112
Σφαλμα σε Έλεγχο Στοιχείων ΑΜΚΑ
Ενημερώθηκε η εργασία ελέγχου ΑΜΚΑ βάσει των αλλαγών του site του ΕΦΚΑ.

20180911-1155-1-5129
Αρχείο ενιαίας αρχής πληρωμών
Πλέον εμφανίζεται ο διάλογος του αρχείου ενιαίας αρχής πληρωμών.

20180913-1155-7-5170
Grid Συντελεστών ΦΠΑ σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά το grid Λογαριασμών, στον πίνακα Φ.Π.Α.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11117

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180504-1155-7-2758
Πρόσθετες σχέσεις με XT σε inherited πίνακες
Στο σχεδιασμό πινάκων του designer, προστέθηκε το checkbox 'Επιτρέπει πολλαπλά joins όταν υπάρχει στις πρόσθετες σχέσεις:' στην καρτέλα Πρόσθετες σχέσεις.

20180709-1155-2-4374
Ενημέρωση Δαπανων Μισθοδοσίας - Ανάλυση μόνο Κόστους
Στα παραστατικά της εμπορικής διαχείρισης που δημιουργούνται από την μισθοδοσία, μπορούν πλέον να αναλύονται σε κέντρα κόστους μόνο οι γραμμές που αφορούν το κόστος του εργαζόμενου (Μικτές αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές).

20180713-1155-7-4454
Εξοδολόγια - Εξόφληση με έμβασμα
Η εκκαθάριση Εξοδολογίου γίνεται πλέον και με καταχώρηση εμβάσματος με σχετικό button.

20180726-1155-7-4688
Καρτέλα SN
Στην εκτύπωση ''Καρτέλα SN'', προστέθηκαν τα SNTYPE (3,5): Επιστροφή, Εισαγωγή πρός service.

20180904-1155-2-5043
Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης Ε8 - Ημερομηνία απασχόλησης
Κατά την δημιουργία του αρχείου Ε8 (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης) υπάρχει πλέον η δυνατότητα συμπλήρωσης ημερομηνιακού διαστήματος αντί για μία ημερομηνία. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα αποστολής υπερωριών για πολλαπλές ημερομηνίες μαζικά με μία υποβολή .

20180905-1155-2-5049
Αυστηρά αποθ. χώρος Set
Η παράμετρος αποθήκης ''Αυστηρά αποθ. χώρος set", μετονομάστηκε σε "Αυστηρά Α.Χ. ειδών του Set"

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180605-1156-7-90
Αλλαγή εκτυπωτή
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς, σε παραστατικό πώλησης, με default τρόπο εκτύπωσης e-invoice, στην αλλαγή εκτυπωτή εμφανιζόταν μήνυμα '' Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση''.

20180619-1155-1-3891
Φίλτρο απλό σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση
Διορθώθηκε σφάλμα σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση με τοπικό πεδίο sql εντολή και φίλτρο απλό τύπου λίστα.

20180710-1155-7-4398
Φίλτρα σε καρτέλες ομίλων
Στις εκτυπώσεις ''Πελατών καρτέλες ομίλων'' & ''Προμηθευτών καρτέλες ομίλων'', δεν γινόταν σωστό φιλτράρισμα με βάση τον κωδικό.

20180713-1155-7-4466
Δελτία εργασίας με ΧΜ
Η αυτόματη δημιουργία παραστατικών παραγωγής από δελτία εργασίας με είδη με χρώμα-μέγεθος δημιουργούσε τα παραστατικά παραγωγής χωρίς ποσότητα.

20180905-1155-1-5048
Στατιστικά στελεχών [DSBHR]
Έγιναν διορθώσεις στην εκτύπωση 'Στατιστικά στελεχών'.

20180907-1155-7-5089
Client/Server
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε περιβάλλον client / server από windows server 2003, κατά τη σύνδεση στην εφαρμογή.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11115

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180329-1155-7-2090
Δημιουργία επαφής υποκαταστήματος
Κατά τη δημιουργία νέας επαφής από κάποιο συναλλασσόμενο, τα στοιχεία της επαφής ενημερώνονται απ' τα υποκαταστήματα των συναλλασσόμενων, αρκεί να έχει επιλεχθεί πρώτα το υποκατάστημα στη γραμμή.

20180601-1155-2-3472
Κόστος σε Συγκριτική Εικόνα Πωλήσεων
Στη ''Συγκριτική εικόνα πωλήσεων'' προστέθηκε το φίλτρο ''Τιμή κόστους βάσει περιόδου'', για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων βάσει συγκεκριμένης περιόδου.

20180626-1155-7-4057
Παραστατικά αποθήκης στις κινήσεις έργου
Στην αναζήτηση στη βάση συμπεριλαμβάνονται και τα παραστατικά αποθήκης. Για να εμφανίζονται ωστόσο στο grid θα πρέπει ο χρήστης να τα προσθέσες στη στήλη που αντιστοιχούν. (Έσοδα / έξοδα / εισπράξεις / πληρωμές).

20180703-1155-7-4210
Καθυστέρηση ευρετηρίου λογιστικής
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης λογαριασμών λογιστικής, στις γραμμές των άρθρων.

20180706-1155-2-4325
Τράπεζες σε προγραμματισμό πληρωμών (εμβάσματα)
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών (Εμβάσματα)'', μπορεί πλέον να αλλαχθεί ο Τραπεζικός λογαριασμός στα grid Ανεξόφλητα Προμηθευτών & Πιστωτών, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Τράπεζας και του IBAN.

20180706-1155-2-4326
Νέο Ε8 - Αναγγελία Υπερωριακής απασχόλησης
Προστέθηκε δυνατότητα υποβολής του νέου έντυπου Ε8 - Αναγγελία Υπερωριακής απασχόλησης με επιλογή στο δεξί κλικ επί του ευρετηρίου των εργαζομένων και στην επιλογή Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. . Για την σωστή συμπλήρωση του Ε8 θα πρέπει να επιλεχθούν τα πεδία : Ημερομηνία απασχόλησης , Αιτία και εβδομαδιαία απασχόληση. Για το διάστημα της επιπλέον του ωραρίου απασχόλησης δίνονται 2 τρόποι καταχώρησης : α) Συμπληρώνοντας τα πεδία Από ώρα και Εως όπου θα καταχωρηθεί στο αρχείο για όλους τους επιλεγμενους εργαζόμενους το ίδιο διάστημα απασχόλησης και β) Συμπληρώνοντας το πεδίο Σειρά απασχόλησης όπου η εφαρμογή θα ψάχνει για καταχωρημένη ενέργεια την συγκεκριμένη ημερομηνία και με την συγκεριμένη σειρά όπου στα πεδία Από ώρα και Έως ώρα θα έχει καταχωρηθεί η επιπλέον εργασία για τον εργαζόμενο της ενέργειας. Η συγκεκριμένη σειρά στην παραμετροποίηση της θα πρέπει στο πεδίο Κατηγορία να έχει επιλεγμένη την τιμή [Χρόνος απασχόλησης εκτός ωραρίου].

20180709-1155-2-4357
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - Μισθός και Ωρομίσθιο
Δυνατότητα συμπλήρωσης στις παραμέτρους μισθοδοσίας των πεδίων [Αποδοχών αρχείου εργαζομένων] και [Ωρομισθίου αρχείου εργαζομένων] είτε με Μισθ. στοιχεία εργαζομένων είτε με Μισθ. στοιχεία περιόδου ανά εργαζόμενο.
Εφόσον τα πεδία είναι συμπληρωμένα τότε ο μισθός και το ωρομίσθο στα αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. θα ενημερώνονται αντίστοιχα με τις τιμές είτε του μισθολογικού στοιχεία της καρτέλας εργαζομένου είτε με του μισθολογικού στοιχείου της περιόδου. Εάν τα πεδία παραμείνουν κενά τότε η εφαρμογή θα εξακολουθήσει να υπολογίζει αυτόματα τον μισθό και το ωρομίσθιο.


20180718-1155-2-4541
Σχεδιασμός προβολής επαφής
Στο σχεδιασμό προβολής Επαφής και Στελέχους, προστέθηκε στις ''Σχέσεις προσώπων'', το πεδίο Σχέση ''PRSREL.RELPRSN''

20180726-1155-2-4697
Κινήσεις Έργων
Στις κινήσεις Έργων (μέσω των εργασιών), προστέθηκαν τα φίλτρα ''Κωδικός'' & ''Περιγραφή συναλλασσόμενου'', στις ερωτήσεις.

20180830-1155-7-4979
Αιτιολογία στις προκαταβολές
Στο κύκλωμα της Λιανικής πώλησης, κατά την επιλογή "Προκαταβολής / Παραγγελίας", προστέθηκε σαν στήλη στο αντίστοιχο grid η αιτιολογία (SALDOC.COMMENTS)

20180831-1155-2-4991
Προγραμματισμός εργασίας - Πεδία [Από ώρα] και [Έως ώρα]
Στην εργασία [Προγραμματισμός εργασίας] (στο δεξί κλίκ του ευρετηρίου εργαζομένων) ,εφόσον η σειρά έχει Κατηγορία: Χρόνος απασχόλησης εκτός ωραρίου τότε εμφανίζονται τα πεδία [Από ώρα] και [Έως ώρα] ώστε να καταχωρούνται οι ώρες αναγγελίας υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης για το νέο έντυπο Ε8.
Σημείωση : Η δυνατότητα καταχώρησης των ωρών κατευθείαν στην εργασία εξαγωγής του αρχείου συνεχίζει να υφίσταται κανονικά με την εργασία Προγραμματισμού να αποτελεί εναλλακτικό σενάριο.


20180903-1155-7-5021
Αυτόματη ανάλυση ABC σε άρθρα λογιστικής
Ενσωματώθηκε η Function ''AutoFillABCfromModel'', για την αυτόματη ανάλυση ABC άρθρων λογιστικής

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180102-1155-7-20
Διατήρηση συντελεστών ΦΠΑ
Δεν ενημερωνόταν σωστά το ΦΠΑ στις γραμμές των υπηρεσιών, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης, με επιλεγμένη τη «Διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α».

20180201-1155-1-756
Ημερομηνίες Bonus σε ΑΠΔ
Δεν συμπληρώνονταν σωστά στην ΑΠΔ, οι ημερομηνίες Από - Έως στην περίπτωση μισθολογικού στοιχείου που έχει ημερομηνίες αναφοράς (PRDVALDATES).

20180301-1156-7-35
Προεπιλεγμένος Εκτυπωτής σε Fastreport
Σε ελεύθερη εκτύπωση ''Εσωτερική (advanced)'', σε περίπτωση που στα printOptions είχε οριστεί Printer π.χ. PDF file, τότε κατά την εκτύπωση σε φυσικό εκτυπωτή εμφανιζόταν παράθυρο αποθήκευσης του αρχείου.

20180320-1155-1-1877
Τύπος εγκατάστασης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, κατά την καταχώρηση Εγκατάστασης. Το σφάλμα αφορούσε τον ''Τύπο'' της εγκατάστασης.

20180604-1155-7-3510
Test Form σε custom object
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom object, επιλέγοντας το Test Form μέσα από το S1 Designer.

20180611-1155-7-3681
Σφάλμα στην εργασία παραγωγής ΕΑΝ
Στη διαδικασία παραγωγής κωδικών ΕΑΝ με επιλεγμένο το flag ''Επιβεβαίωση εργασίας'', κατά την επιλογή Σαιζόν είδους, γινόταν εκτέλεση της εργασίας.

20180627-1155-1-4096
Παραστατικό Ετικετών
Στην εργασία ''Δημιουργία παραστατικού για εκτύπωση ετικετών'', υπήρχε δυνατότητα επιλογής μόνο ετικέτας advanced.

20180628-1155-1-4120
Μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγοράς απο μια εταιρεία σε άλλη
Σε ομάδες εταιρειών, δεν φιλτράρονταν σωστά οι αποθηκευτικοί χώροι στο διάλογο της εργασίας, κατά το μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης σε παραστατικό αγοράς.

20180628-1155-1-4132
Μήνυμα λάθους στην ενότητα των μηνυμάτων"
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην καταχώρηση νέου μηνύματος με χρονοπρογραμματισμό.

20180628-1155-7-4129
Υπόλοιπα πελατών
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο υπολοίπων πελατών, κατά την εξαίρεση μηδενικών υπολοίπων, δεν γινόταν σωστό φιλτράρισμα.

20180703-1155-1-4217
Aρχε;iο ascci με ελληνικά
Διορθώθηκε η εισαγωγή αρχείου δεδομένων με ελληνικούς χαρακτήρες μέσω import script.

20180704-1155-1-4277
Ανάλυση εγγυοδοσίας
Κατά την αλλαγή ποσότητας σε είδος με εγγυοδοσία, σε παραστατικό το οποίο έχει ανάλυση εγγυοδοσίας και το είδος είναι σε set, δεν γινόταν σωστή ανάλυση των ποσοστήτων.

20180705-1155-7-4301
Ενέργειες εργαζομένων - Συνέχεια ενέργειας με εξοδολόγιο
Στις ενέργειες εργαζομένων [SOPRSN] το κουμπί συνέχειας ενέργειας λειτουργεί πλέον αν έχει δηλωθεί σειρά που έχει υποενότητα Εξοδολόγια εργαζομένων.

20180706-1155-1-4332
Μηχανή πιστωτικών καρτών Edps και Εισπράξεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην προβολή εισπράξεων EDPS, που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του button ''Πληρωμή με κάρτα''.

20180710-1155-7-4382
Εισαγωγή από αρχείο XXF
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την προβολή συνοπτικών αποτελεσμάτων, στην εισαγωγή αρχείων XXF.

20180711-1155-1-4417
Σκανάρισμα σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, κατά το σκανάρισμα είδους με εναλλακτικό κωδικό σε παραστατικό, ο κέρσορας δεν άλλαζε γραμμή.

20180711-1155-7-4421
Σύμπτυξη Γραμμών κατά την Αντιγραφή Προσφοράς
Αν σε ευκαιρία πώλησης που είχε γίνει προσφορά, γινόταν αντιγραφή προσφοράς, το παραγόμενο παραστατικό έκανε σύμπτυξη γραμμών, ανεξάρτητα τη ρύθμιση στο σχετικό πεδίο στον τύπο του παραστατικού.

20180712-1155-7-4433
Επιλογή σε Παραγγελίες ελλείψεων(Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, κατά την επιλογή στα στοιχεία παραγγελιών και εναλλαγή μεταξύ των tabs, η επιλογή δεν εμφανιζόταν.

20180713-1155-1-4469
Καταμέτρηση χρόνου εργασίας
Ο επιμερισμός χρόνου εργασίας στις ενέργειες εργαζομένων δεν γινόταν σωστά εάν το πεδίο [Από ώρα] είχε τιμή μεταξύ 00:00 και 06:00

20180713-1155-1-4470
Ημερολόγιο εργασίας στο UI Series 5
Εμφανίζεται πλέον το ημερολογίο εργασίας (δεξί κλικ ευρετηρίου εργαζομένων) στο UI Series 5

20180713-1155-1-4471
Καταχώριση ενέργειας εργαζομένων στο UI Series 5
Εμφανίζεται πλέον ο χρόνος εργασίας στο UI Series 5 σε καταχώριση ενέργειας εργαζομένων.

20180713-1155-7-4458
Εξαγωγή στο excel
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση σε excel ομαδοποιημένου ευρετηρίου.

20180716-1155-1-4506
Autologin και xco στο target της συντόμευσης
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε η αποσύνδεση από την εφαρμογή, η οποία δεν συμπεριφερόταν σωστά, έχοντας ορίσει autologin παραμέτρους για την αυτόματη σύνδεση.

20180716-1155-1-4508
Κινήσεις λογαριασμών λογιστικής
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο ευρετήριο άρθρων λογιστικής, κατά την επιλογή κινήσεων, μέσω των εργασιών

20180717-1155-1-4516
Καρτέλα SN και τοπικό πεδίο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη προσθήκη τοπικού πεδίου, στην εκτύπωση ''Καρτέλα SN''.

20180717-1155-1-4519
Υποβολή Συμβάσεων στο ΤΑΧΙS
Διορθώθηκε το XML αρχείο Συμβάσεων για αποστολή στο TAXIS.

20180717-1155-1-4520
Υποβολή Συμβάσεων στο ΤΑΧΙS
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή αρχείου συμβάσεων, με Firefox.

20180717-1155-1-4537
Dashboard (Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Profit and Loss)
Στα ''Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Profit and Loss)'', το κόστος πωληθέντων ενημερώνεται από κίνηση ή από το σχετικό φίλτρο στις ερωτήσεις. Εφόσον δοθεί manual αξία Κόστους πωληθέντων επί των ερωτήσεων, υπερισχύει της κίνησης.

20180719-1155-1-4585
Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας - Εισφορά αλληλεγγύης
Στην προβολή Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας, στην καρτέλα Στοιχεία περιόδων εμφανίζεται σωστή τιμή στην στήλη Ειδ.Εισφ.Αλληλ.

20180719-1155-7-4565
Access violation κατά το login
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την είσοδο στην εφαρμογή, σε περίπτωση που είχαν συμπληρωθεί στήλες υπενθυμίσεων στις παραμέτρους του CRM entries.

20180723-1155-7-4620
Αλλαγή πεδίων κατά τη μεταφορά σε Παραστατικό Αγοράς
Σε κάποιες εγκαταστάσεις, δεν εμφανίζονταν σωστά τα πεδία στη pop up φόρμα παραστατικού αγοράς από πωλήσεις.

20180724-1155-1-4638
Εργασία πωλήσεων 'Μεταφορά σε αγορές'
Στην εργασία μεταφοράς παραστατικού πώλησης σε παραστατικό αγοράς, εμφανίζεται πλέον ερώτηση ''Να μεταφερθεί ο Α.Χ. στις γραμμές;''

20180724-1155-1-4656
Φίλτρο και ομαδοποίηση σε ευρετήριο
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε η ακύρωση φίλτρου σε ομαδοποιημένο ευρετήριο.

20180725-1155-1-4674
Kινήσεις χρηματικού λογαριασμού
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η προβολή των κινήσεων του χρηματικού λογαριασμού, μέσω της εξόφλησης (εργασίες) ειδικής συναλλαγής.

20180726-1155-1-4684
Bonus card
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν υπολογισμός πόντων στα παραστατικά πώλησης.

20180730-1155-7-4731
Έλεγχος διαθεσιμότητας μέσου
Η ''Απαγόρευση'' στον έλεγχο διαθεσιμότητας μέσου στις συναντήσεις, δεν πραγματοποιούσε έλεγχο.

20180731-1155-7-4771
Ισολογισμός σε excel - Τίτλοι ενοτήτων
Κατά την εξαγωγή του ισολογισμού ''ατομικές καταστάσεις ΕΛΠ'' σε excel, δεν εμφανίζονταν οι τίτλοι των αθροιστών.

20180731-1155-7-4772
Έλεγχος αποστολής στοιχείων ΜΥΦ
Στην αποστολή στοιχείων ΜΥΦ με web service, προστέθηκε μηχανισμός ελέγχου του XML αρχείου πριν την αποστολή του, βάσει του σχήματος XSD του υπουργείου.

20180801-1155-7-4787
Eνηλικιωμένα υπόλοιπα αποθήκης
Η εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα'' από την ενότητα της Αποθήκης, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα.

20180806-1155-1-4836
Bonus Cards και υπολογισμός πόντων στη λιανική
Σε σενάριο με βάση τη λογιστική κατηγορία είδους υπολογίζονταν πόντοι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η λογιστική κατηγορία του είδους.

20180809-1155-1-4862
Αναλυτική Εκτύπωση ΑΠΔ
Είναι διαθέσιμη η εκτύπωση αναλυτικής περιοδικής δήλωσης και η βεβαίωση εργοδότη σε πολυεταιρική εγκατάσταση.

20180821-1155-7-4896
Ευρετήριο με Ενηλικίωση υπολοίπων
Στο Series 5 UI, στο ευρετήριο πελατών ''Ενηλικίωση υπολοίπων'', δεν γινόταν αναδίπλωση στους τίτλους των στηλών.

20180822-1155-1-4908
Εισαγωγή φακέλου υπηρεσιών με xxf
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή αρχείου XXF φακέλου υπηρεσιών, σε διαφορετική εταιρεία.

20180824-1155-1-4927
Πολυεταιρική - Μεταβολή δεδομένων περιόδου
Σε πολυεταιρική εγκατάσταση με μισθοδοτούμενο σε 2 ή περισσότερες εταιρείες, δεν λειτουργούσε σωστά η Μεταβολή δεδομένων περιόδου.

20180827-1155-1-4936
Ισολογισμός σε excel
Κατά την εκτύπωση του Ισολογισμού σε excel, έχοντας επιλέξει στην ''Εμφάνιση μη κινηθέντων ενοτήτων'' την επιλογή ''ΟΧΙ'', εκτυπώνονταν και αθροιστές οι οποίοι δεν είχαν τιμή.

20180828-1155-1-4943
Γέφυρα εσόδων/εξόδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε γέφυρα εσόδων εξόδων από την ενότητα των λοιπών συναλλαγών, σε περίπτωση που δεν υπήρχε αξία στους αριθμούς 1 & 2.

20180829-1155-1-4977
Προβολές (Σχεδιασμός)
Σε σχεδιασμό προβολής, δεν λειτουργούσε σωστά το link των συμβάσεων.

20180830-1155-2-4982
Ομαδοποίηση με ομάδα συναλλασσόμενου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, κατά την ομαδοποίηση με το πεδίο ομάδα, σε ευρετήριο συναλλασσόμενων.

20180903-1155-1-5013
Αρχείο ΕΔΟΕΑΠ (Α.Κ.Α.) - Επιδότηση εργατικής εισφοράς
Υπολογιζόταν η επιδότηση εργατικής εισφοράς και στο αρχείο Α.Κ.Α. και όχι μόνο στην Α.Π.Δ.

20180903-1155-1-5015
Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας - Όνομα περιόδου
Σε Πολυεταιρική εγκατάσταση δεν εμφανίζονταν σωστά οι περιγραφές των περιόδων μισθοδοσίας στα Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας, στην καρτέλα Στοιχεία περιόδων.

20180904-1155-1-5029
Ε8_NEW xml - Δημιουργία αρχείου
Διορθώθηκε ο έλεγχος του αρχείου Αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης. Το αρχείο εξάγεται πλέον σωστά.