Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10354. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.509.10354. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10354

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120221-1155-2-204
Φόρμες εκτύπωσης - Δημιουργία pdf file με password
Στα pdf που δημιουργεί το πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί password (UserPassword, OwnerPassword στον πίνακα TEMPLATES).

20120508-1155-2-794
Κατάσταση λίστας δώρου
Προσθήκη της αξίας γραμμής των παραστατικών πώλησης λιανικής στην κατάσταση λίστας δώρου ώστε να προκύπτει το υπόλοιπο της λίστας δώρου αξιακά.

20120508-2165-2-51
Σύμβαση στη στατιστική πωλήσεων
Στην στατιστική πωλήσεων προστέθηκε σύνδεσμος στη σύμβαση του παραστατικού.

20120524-1155-7-992
Ταχύτητα εκτυπώσεων
Βελτίωση στο χρόνο εκτέλεσης της εκτύπωσης: Πωλήσεις->Στατιστική Ανά Είδος.

20120604-1155-2-1086
Προσθήκη φίλτρων στην Κατάσταση λίστας δώρου
Βελτίωση της εκτύπωσης λίστας δώρου με προσθήκη φίλτρων την Σειρά και Τύπο των παραστατικών πώλησης λιανικής και την σειρά και τύπο των ταμειακών παραστατικών.
Επίσης αποτύπωση των παραστατικών λιανικής σε δύο τμήματα (band). Ενα με τα παραστατικά λιανικής που ο πελάτης είναι ο κάτοχος λίστας δώρου και μια δεύτερη με παραστατικά τρίτων (με υποσύνολα).


20120628-1155-2-1334
Βελτίωση ταχύτητας στο Βιβλίο αποθήκης
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης του Βιβλίου αποθήκης.

20120710-1155-2-1457
Φπα σε πώληση δωροεπιταγής.
Σε περίπτωση πώλησης δωροεπιταγής (όταν λειτουργεί η δωροεπιταγή σαν κουπόνι) το ΦΠΑ της γραμμής ενημερώνεται από το είδος.

20120711-2165-2-62
Βελτίωση ταχύτητας σε εκτυπώσεις Λογιστικής
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης των εκτυπώσεων Λογιστικής: Καρτέλες, Αναλυτικό καθολικό, Γενικό Καθολικό

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120502-1155-7-733
Επανενημέρωση πόντων loyalty
Στην επανενημέρωση πόντων loyalty, δεν ενημέρωνε ή διπλασίαζε τους πόντους.

20120507-1155-7-782
Υπόλοιπο ειδών ανα Χ/Μ.
Σε έμμεση κλήση των υπολοίπων ανα Χ/Μ ανά εταιρεία από τη γραμμή του παραστατικού πώλησης εμφανιζόταν μήνυμα "Ole error: 80040E14. Incorrect syntax near ‘=’".

20120604-1155-7-1081
Διαγραφή παραστατικού λιανικής
Σε διαγραφή παραστατικού λιανικής, εμφανιζόταν μήνυμα Operation Failed.

20120608-1155-7-1134
Λίστα Δώρου
Σε εγκατασταση client/server oταν εκτυπωνόταν λίστα δώρου χρησιμοποιώντας το button μέσα απο την προβολή καταχώρισης
της λίστας δωρου, εμφανιζόταν μηνυμα "In exec report. Dataset base is active point 13".


20120613-1155-1-1183
Φίλτρο είσπραξης στην λίστα δωρου
Στην κατάσταση λίστας δώρων δεν λαμβάνονταν υπόψιν τα φίλτρα που έχουν σχέση με τις εισπράξεις (Σειρές, Τύποι Παρ. Εισπραξης).

20120621-1155-7-1255
Λάθος τίτλος στα παραστατικά αγοράς στην ενότητα <Διεθνείς Συναλλαγές>
Στην ενότητα <Διεθνείς Συναλλαγές> σε παραστατικό αγοράς εμφάνιζε τίτλο <αξία σε νόμισμα πελάτη> αντί για <προμηθευτή>.

20120625-1155-1-1278
Λάθος ποσό μετά από 'Αντιγραφή απο τελευταία'
Μετά από καταχώριση παραστατικού Λιανικής με πληρωμή με πιστωτική κάρτα και 'Αντιγραφή από τελευταία', εμφανιζόταν να έχει διπλασιαστεί το ποσό των μετρητών.

20120629-1155-1-1361
Αγοράς παγίου με 0% ΦΠΑ
Σε καταχώρηση παραστατικού αγοράς παγίου, όταν ο προμηθευτής απαλλάσσεται του ΦΠΑ, εμφανίζόταν το μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο αξία ΦΠΑ".

20120702-1155-1-1370
Βεβαίωση κερδών στα έσοδα έξοδα
Σε νέα εγγραφή εσόδων εξόδων,στο έντυπο <Βεβαίωση Κερδών> εμφάνιζε μήνυμα σφάλματος 'access violation ...' .

20120702-1155-7-1364
Πόντοι σε ανενεργή κάρτα bonus
Σε απόδειξη λιανικής αν είχε επιλεχθεί κάρτα bonus η οποία δεν είναι ενεργή,
εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα αλλά η εφαρμογή επέτρεπε την επιλογή της κάρτας με αποτέλεσμα να υπολογίζονται πόντοι.

20120703-1155-1-1388
Μέτρηση πόντων Loyalty
Υπολόγιζε πόντους και για είδη που δεν συμμετέχουν σε διατύπωση πολιτικης, αν η πρώτη γραμμή του παραστατικού είχε είδος που συμμετέχει στην διατύπωση πολιτικής.

20120705-1155-1-1416
Eμπορική κατηγορία στο Βιβλίο αποθήκης
Δεν λειτουργούσε ως φίλτρο η εμπορική κατηγορία είδους στην εκτύπωση βιβλίου αποθήκης.

20120710-1155-7-1465
Δικαιώματα σειρών
Κατα την μεταβολή στοιχείων της σειράς παραστατικού χάνονταν τα δικαιώματα χρηστών.

20120711-1155-1-1470
field SOBOOLEAN3 can not be modifed
Σε επιλογή "καρτέλες" με δεξί κλικ στα οικονομικα στοιχεία ειδών-->στοιχεια περιόδων-->εισαγωγες-εξαγωγές εμφανιζόταν μήνυμα
field SOBOOLEAN3 can not be modifed.


20120711-1155-1-1471
Υπόδειγμα σε παραστατικά εσόδων/εξόδων.
Σε παραστατικό εσόδων ή εξόδων σε περίπτωση που είχε επιλεγεί σειρά χωρίς ορισμένο υπόδειγμα εμφανιζόταν σφάλμα "Can not perform this operation on a closed dataset."

20120712-1155-1-1484
Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα
Στα ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών εμφανιζόταν λάθος η ανάλυση σε χρονικές περιόδους.