Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10535

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141017-1155-2-3831
Έντυπο Μ6
Μπορούν πλέον να δηλωθούν περισσότερες από 5 δραστηριότητες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141016-1155-1-3824
Αποζημίωση αδείας σε εποχιακή απασχόληση
Δεν υπολογίζονταν ασφαλιστικές κρατήσεις σε εποχιακά απασχολούμενο εργαζόμενο εάν δινόταν αποζημίωση αδείας σε έξτρα περίοδο .

20141017-1155-7-3838
Χαρακτηριστικά σε παραστατικό παραγωγής
Κατά την επιλογή προδιαγραφής με χαρακτηριστικά ειδών σε παραστατικό παραγωγής εμφανιζόταν σφάλμα για την επιλογή των χαρακτηριστικών και δεν ενημερώνονταν οι γραμμές με το είδος.

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10534

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140922-1155-2-3488
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται σωστότερα ο υπολογισμός προστίμων.

20140926-1155-2-3544
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή μισθωτών υπηρεσιών, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ποσό φόρου¨.

20140926-1155-2-3545
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή Εμπορ.Επιχ.-Ελευθ. Επαγγέλματα, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ακαθάριστες αμοιβές¨.

20140926-1155-2-3546
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή τροποποιητικής δήλωσης.

20140926-1155-2-3552
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται πλέον υπολογισμός ΟΓΑ Χαρτοσήμου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141003-1155-1-3637
Εμβάσματα και Ανάλυση πελατών-προμηθευτών
Στα dashboard Ανάλυση πελατών και Ανάλυση προμηθευτών δεν αποτυπώνονταν σωστά οι εισπράξεις/πληρωμές που προέρχονταν από εμβάσματα.

20141009-1155-1-3721
Υπολογισμός τοπικών πεδίων
Υπολογίζονται πλέον σωστά τα τοπικά πεδία στην 1η γραμμή στο "Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων".

20141010-1155-1-3736
Αρχείο ΤΕΑΥΕΚ
α) Στην γραμμή του συγκεντρωτικού record φέρνει πλέον τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ εργοδότη και όχι των Α.Μ του ταμείου.
β) όταν αλλάζει ημερομηνία υποβολής δεν μεταβάλλεται πλέον η ονομασία του αρχείου.


20141010-1155-1-3739
#$SOSOURCE
Μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί το #$SOSOURCE σαν editor σε τοπικό πεδίο.

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10533

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20141003-1155-7-3639
Γραμμογράφηση ΤΣΠΕΑΘ
Ενσωμάτωση γραμμογράφησης αρχείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΣΠΕΑΘ) στα επικουρικά ταμεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

141006-1155-1-3661
Πολλαπλή επιλογή ακεραίων
Γίνεται σωστά πλέον η πολλαπλή επιλογή από πίνακα στη μνήμη με κλειδί που έχει τύπο ακέραιου.

20140609-1155-7-2316
Citizen Fiscal-ΑΔΗΜΕ
Ο Citizen Fiscal-ΑΔΗΜΕ δεν δημιουργούσε σωστά τα αρχεία a.txt στον φάκελλο signs.

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10532

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140812-1155-2-3164
Νέος driver για ταμειακή RBS MERCATO NET
Η RBS MERCATO NET λειτουργεί πλέον σαν ταμειακή με Online σύνδεση με τον driver τύπου ELIO Web.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140903-1155-1-3278
Email με λογαριασμό outlook.com
Σε κάποιες περιπτώσεις (SMTP port 587), εμφανιζόταν αδυναμία αποστολής - λήψης email μέσω λογαριασμού outlook.com.

20140918-1155-7-3446
Είδη εγγυοδοσίας χωρίς ΜΥΦ
Με επανενημέρωση(reupdate) διορθώνονται πλέον εγγραφές που αφορούν είδη εγγυοδοσίας χωρίς αξία ΜΥΦ που λανθασμένα εμφανίζονταν στις καταστάσεις ΜΥΦ.

20140918-1155-7-3451
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ)
Διορθώθηκε η γραμμογράφηση αρχείου ΤΑΤΤΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10530

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140701-1155-1-2656
Αναλογία ποσ.2 σε σετ ειδων
Σε σετ ειδών με αναλούμενα με χρώμα μέγεθος υπολογιζόταν λανθασμένα η ποσότητα στη 2η μονάδα.

20140919-1155-1-3479
Αρχείο ΤΑΙΣΥΤ
Διόρθωση κωδικών ασθενείας και πρόνοιας στα σύνολα της γραμμογράφησης του αρχείου ΤΑΙΣΥΤ.

20140922-1155-7-3499
Μηνυμα Λάθους κατα την εργασία Email Import
Κατά την εκτέλεση Εmail import παρουσιαζόταν το σφάλμα: Max line length exceeded & Unexpected Non-last response line (i.e. a data line) did not start with a *, offering lineQ REQ Fw: Fw: OMG(Out message gateway).

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10529

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140624-1155-1-2538
Ημερομηνία σε γέφυρα ΓΛ σε AZURE
Σε εγκαταστάσεις Azure, τα πεδία ημερομηνίας στη γέφυρα λογιστικής εμφανίζονταν με τη μορφή μήνας/μέρα/χρόνος.

20140625-1155-7-2548
Περίοδος σε Φ2
Στην περίπτωση εταιρείας με χρήση από 1/7, δεν επιλεγόταν η σωστή περίοδος στον υπολογισμό του εντύπου περιοδικής ΦΠΑ Φ2.

20140915-1155-1-3398
Reupdate ΜΥΦ
Η εργασία 'REUPDATE στοιχείων ΜΥΦ' υπολόγιζε λανθασμένα την αξία της ΜΥΦ, αν σε μία υπηρεσία γινόταν αλλαγή της ρύθμισης 'Συμμετέχει σε ΜΥΦ', από ΝΑΙ σε ΌΧΙ.

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10528

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140905-1155-1-3298
Ενέργεια στο ημερολόγιο
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την δημιουργία ενέργειας από την επιλογή συνέχεια ενέργειας στο ημερολόγιο.

20140909-1155-1-3336
Επιμερισμός αναδρομικών αποδοχών στην ΑΠΔ
Γινόταν λανθασμένος επιμερισμός αναδρομικών αποδοχών στην ΑΠΔ .


Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10527

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140620-1155-2-2483
Update Μεταβλητών Εντύπων Λογιστικής
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής μεταβλητών εντύπων προς αντιγραφή.

20140708-1155-2-2745
Αποτελέσματα δημιουργίας αρχείου τράπεζας
Στα αποτελέσματα δημιουργίας αρχείου τράπεζας (BANKFILE), εμφανίζεται πλέον το σύνολο των εργαζομένων και το προς απόδοση ποσό.

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Έκδοση 4.00.512.10526

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140806-1155-2-3127
Αρχείο μισθοδοσίας Αlpha bank για web banking
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας αρχείου μισθοδοσίας της τράπεζας Alpha Bank με γραμμογράφηση για την υπηρεσία Web Banking.

20140818-1155-7-3177
Τράπεζα Πειραιώς γραμμογράφηση αρχείου μισθοδοσίας
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου μισθοδοσίας της Τράπεζας Πειραιώς με γραμμογράφηση σύμφωνα με προδιαγραφές SEPA.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140807-1155-7-3141
Αρχείο Μισθοδοσίας (Με συνημμένα)
Η συγκεντρωτική εγγραφή του αρχείου μισθοδοσίας Εθνικής τράπεζας είναι πλέον στην 1η γραμμή και όχι στην τελευταία.

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10525

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140619-1155-7-2469
Έλεγχος ΑΦΜ σε Γενική Λογιστική
Προσθήκη ελέγχου ορθότητας και μοναδικότητας ΑΦΜ στους τύπους λογ/μού "Απαιτήσεις" και "Υποχρεώσεις".

20140728-1155-2-3008
Μαζικές εγκρίσεις παραστατικών αγορών & δαπανών
Προσθήκη δυνατότητας μαζικών εγκρίσεων στο κύκλωμα των αγορών και των δαπανών.

20140729-1155-7-3029
Η δομή αρχείου ΤΕΑΥΕΚ
Προσθήκη
Υποκατάστημα Τράπεζας,
Ημερομηνία καταβολής και αριθμού παραστατικού στο αρχείο ΤΕΑΥΕΚ


20140730-1155-2-3047
Προσθήκη IBAN HSBC
Προσθήκη πεδίου IBAN στο αρχείο μισθοδοσίας της τράπεζας HSBC

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140708-1155-2-2742
Εξαγωγή αρχείου από σχετικά έγγραφα
Διόρθωση σφάλματος εξαγωγής αρχείου από τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων.

20140714-1155-7-2826
Έξοδα και ΜΥΦ
Διόρθωση σφάλματος ενημέρωσης αξιών ΜΥΦ από έξοδα που δεν ενημέρωναν αξία τιμολογίου.

20140722-1155-1-2948
Γραμμογράφηση αρχείου μισθοδοσίας "Εθνική"
Εμφάνιση συγκεντρωτικών εγγραφών μετά από αυτές των αναλυτικών, στο αρχείο μισθοδοσίας της Εθνικής τράπεζας.

20140722-1155-7-2920
Αξία Υπηρεσιών να μην συμμετέχει στην ΜΥΦ
Προσθήκη δυνατότητας ενημέρωσης αξιών ΜΥΦ από υπηρεσίες βάσει πεδίου στο αρχείο υπηρεσιών.

20140722-1155-7-2947
Αρχείο ΤΕΑΧ
Διόρθωση στην εκτύπωση "Ασφαλιστικές εισφορές". Εμφανίζεται λανθασμένη απεικόνιση αποδοχών και εισφορών
σε σχέση με αυτά που απεικονίζονται στο αρχείο ΤΕΑΧ.

20140725-1155-1-2982
Εμφάνιση σφάλματος σε καταχώρηση παραστατικού από πρότυπα δεδομένα
Διόρθωση της διαδικασίας αντιγραφής από "πρότυπο" στα κυκλώματα αγορών και πωλήσεων.

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10524

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140707-1155-2-2730
Έντυπα ΚΒΣ/Μητρώου
Τα Λογιστικά έντυπα μετονομάστηκαν σε <Έντυπα ΚΒΣ/Μητρώου>.

20140710-1155-1-2793
Εργασία: Μεταβλητές Εντύπων
Η εργασία ''μεταβλητές εντύπων'' SODOCDEF ενημερώνει πλέον τις μεταβλητές των εντύπων:
Ε511, Ε.558/09, Δήλωση Τελών Χαρτ/μου, Ε178, Φ01.019, Φ01.024, Ε286.


20140710-1155-2-2788
Κινήσεις ανά χαρακτηριστικό
Στις κινήσεις ανά χαρακτηριστικό προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής σειρών και τύπων. Εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο "Ενότητα", γεμίζουν αντίστοιχα και τα πεδία "Σειρές" και "Τύποι".

20140710-1155-7-2789
Περιοδική δήλωση - Καταβολή φόρου
Όταν ο κωδικός 511 έχει τιμή έως 30€:
1) η αξία αυτή δεν αθροίζεται στον κωδικό 513.
2) η αξία αυτή στην επόμενη δήλωση μεταφέρεται αυτόματα στον κωδικό 412.

20140714-1155-2-2822
Γραμμογράφηση αρχείου Alpha Bank
Προσαρμογή γραμμογράφησης αρχείων τραπέζων Alpha, Eurobank & Εθνικής σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές.

20140714-1155-2-2825
Συνάρτηση (ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Προσθήκη νέας συνάρτησης μισθοδοσίας (ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140708-1155-2-2744
Intrastat εσόδων εξόδων
Στους λογαριασμούς των εσόδων / εξόδων εμφανίζονταν στοιχεία για την intrastat, χωρίς να έχουν κάποια λειτουργικότητα.

20140709-1155-7-2777
Κρατήσεις αποζημίωσης αδείας σε εποχιακό εργαζόμενο
Γίνεται πλέον υπολογισμός κρατήσεων σε περίοδο χαρακτηρισμένη ως bonus για αποζημίωση αδείας σε εποχιακό εργαζόμενο.

20140714-1155-1-2832
Αλλαγή νομίσματος και αντιστοιχίσεις
Η μεταβολή της αιτιολογίας σε καταχωρισμένο πιστωτικό παραστατικό με διαφορετικό νόμισμα από το σχετικό-αρχικό, προκαλούσε λανθασμένη αλλαγή του νομίσματος των αντιστοιχίσεων.

20140714-1155-1-2836
Off line και ακύρωση παραστατικού
Η μεταφορά στην κεντρική εγκατάσταση ακυρωμένων και ακυρωτικών παραστατικών που καταχωρίστηκαν σε offline mode, εμφάνιζε σφάλματα στη μεταφορά των ακυρωτικών.

20140716-1155-1-2855
Γέφυρες Λογιστικής
H επιλογή ''μεταφορά αξιών συναλλ." σε γέφυρα λογιστικής, ενεργοποιούσε το trace.

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10523

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140513-1155-7-1937
Μεταβολής-Διαγραφή Ενέργειας από Ημερολόγια
Προστέθηκε παράμετρος 'Επιβεβαίωση μεταβολών' στις παραμέτρους του CRM για τα ημερολόγια. Όταν είναι 'Ναι', πριν από οποιαδήποτε μεταβολή ενέργειας στο ημερολόγιο ρωτά το χρήστη για επιβεβαίωση. Επιπλέον, για την πραγματοποίηση της μεταβολής χρησιμοποιεί το custom object που αντιστοιχεί στην ενέργεια.

20140702-1155-2-2666
Φορολογικές προδιαγραφές
Προστέθηκε η δυνατότητα για επιλογή 'Αδιάφορο' στις φορολογικές προδιαγραφές της εταιρείας.

20140702-1155-7-2683
Κέντρα Κόστους στις γραμμές παραστατικών αποθήκης
Στις στήλες γραμμών στα παραστατικά αποθήκης, είναι πλέον διαθέσιμο για επιλογή το πεδίο κέντρα κόστους.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140702-1155-1-2671
Στατιστικές Ισοτιμίες - Menu
Οι τιμές του πίνακα <Στατιστικές Ισοτιμίες> δεν ενημέρωναν το πεδίο <Ισοτιμία Intrastat> στα παραστατικά.

20140708-1155-1-2749
Έντυπα χωρίς λογιστική
Σε κάποιες εγκαταστάσεις χωρίς λογιστική εμφανίζονταν κάποια έντυπα λογιστικής να είναι διαθέσιμα.

20140708-1155-1-2757
Καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος
Το καθεστώς ΦΠΑ υποκαταστήματος της εταιρείας είναι πλέον υποχρεωτικό πεδίο.

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10522

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130322-1155-2-1329
E511 Έντυπο προσωρινής ΦΜΥ
Ενσωματώθηκε το έντυπο E511 προσωρινής ΦΜΥ.

20140618-1155-2-2460
Συναλλαγές χρεωστών - πιστωτών στη Vies
Στις εργασίες για τη VIES, λαμβάνονται πλέον υπόψη οι λοιπές συναλλαγές χρεωστών-πιστωτών.

20140625-1155-2-2543
Φ4-Φ5 Χρεοπίστωση ως υπηρεσία
Αποτυπώνονται πλέον σωστά στα έντυπα Φ4, Φ5, οι κινήσεις χρεωπιστώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως υπηρεσία.

20140625-1155-7-2546
Σχετικά έγγραφα στις συμβάσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης σχετικών εγγράφων στις συμβάσεις.

20140626-2165-2-24
Έλεγχος υπολοίπου παρτίδας
Ο έλεγχος υπολοίπου παρτίδας εφαρμόζεται πλέον και στο είδος του header των παραστατικών σύνθεσης,
σύμφωνα με την παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού.


20130705-1155-7-2633
Αριθμός ψηφίων πεδίου τιμής παγίου
Αυξήθηκε σε 10 ψηφία το μέγεθος του πεδίου τιμής παγίου στα παραστατικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140307-1155-1-910

Δημιουργία συνάντησης - Ημερομηνίες έναρξης /λήξης
Κατά τη δημιουργία συνάντησης μέσα από το Ομαδικό Ημερολόγιο, ορίζεται πλέον σαν διάρκεια αυτή που προκύπτει από το ωράριο του login χρήστη.

20140521-1155-1-2060
Σφάλμα access violation - προβολές email
Κατά την κλήση σχεδιασμού προβολής email εμφανιζόταν σφάλμα access violation ... in module 'rtl170.bpl'.

20140627-1155-1-2597
Πεδίο "έξοδο" επιβαρύνσεων
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν το πεδίο "Έξοδο" στο σχεδιασμό των επιβαρύνσεων.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10521

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140522-1155-2-2071
Αρχείο ΕΤΕΑ - ΤΕΑΥΝΤΠ
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου εισφορών για το ταμείο ΤΕΑΥΝΤΠ.

20140609-1155-2-2309
Υπηρεσία από ειδικές συναλλαγές σε Vies
Τα έξοδα που αφορούν υπηρεσίες και έχουν εισαχθεί μέσω ειδικών συναλλαγών εμφανίζονται πλέον στη στήλη των υπηρεσιών στην εκτύπωση VIES. Χρειάζεται να δηλωθεί στη σχετική χρεοπίστωση, ότι αφορά υπηρεσίες.

20140618-1155-2-2463
Έλεγχος ΑΦΜ
Ο χαρακτήρας # γίνεται πλέον αποδεκτός στην εισαγωγή κωδικού ελέγχου ΑΦΜ.

20140619-1155-7-2466
Παραγωγή με Υποπροϊόντα
Δόθηκε η δυνατότητα να μην συμμετέχουν τα έξοδα (κοστολογικών στοιχείων) των παραστατικών παραγωγής στον υπολογισμό αξίας παραγωγής των υποπροϊόντων.

20140625-1155-2-2542
Κωδικός 514 Περιοδικής ΦΠΑ
Ο κωδικός 514 της Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τα Έσοδα-Έξοδα δεν προκύπτει πλέον από υπολογισμό.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140514-1155-1-1957
Ελληνικά σε file type 2
Σε εγκαταστάσεις azure, κατά την εξαγωγή ενημέρωσης λογιστικής σε αρχείο με file type 2 δεν εμφανίζονταν σωστά τα Ελληνικά.

20140602-1155-1-2213
Έντυπο Φ.01.024
Δεν ενημερώνονταν τα πεδία F018, F021.

20140602-1155-1-2214
Έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Δεν ενημερωνόταν το πεδίο F006.

20140612-1155-7-2376
ΑΔΠ και επιδότηση ΟΑΕΔ με έκτακτες αποδοχές
Στο αρχείο ΑΠΔ εμφανιζόταν ολόκληρο το ποσοστό επιδότησης εισφορών στις τακτικές αποδοχές και όχι ανά γραμμή αποδοχών και έτσι εμφανιζόταν σφάλμα κατά την υποβολή της ΑΠΔ.

20140617-1155-7-2432
login σε ondemand
Αποθηκεύονται πλέον τα στοιχεία του τελευταίου χρήστη (username) στο login σε ondemand και προτείνονται σε επόμενη εισαγωγή στο πρόγραμμα.

20140618-1155-1-2456
Λήψη ισοτιμιών
Κατά την λήψη ισοτιμιών ελέγχεται η εγκυρότητα των διεθνών κωδικών των νομισμάτων και εμφανίζονται σχετικές προειδοποιήσεις.

20140623-1155-1-2512
Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5
Σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν λάθος υπολογισμοί αξιών στο έντυπο Φ5.

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10520

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130207-1155-2-649
Ε178 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου
Ενσωματώθηκε το έντυπο λογιστικής Ε178 - Απόδοση παρακρατούμενου φόρου.

20130322-1155-2-1319
'Εντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Ενσωματώθηκε το έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

20130322-1155-2-1325
Φ01-024 Έντυπο απόδοσης φόρου τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-024 Απόδοσης φόρου τόκων.

20130322-1155-2-1326
Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων.

20130322-1155-2-1328
E558 Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο E558-Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων.

20130322-1155-2-1330
E286 Έντυπο φόρου αποζημίωσης
Ενσωματώθηκε το έντυπο E286 - Έντυπο φόρου αποζημίωσης.

20140530-1155-2-2201
Χαρακτηρισμός στο ιστορικό ενεργειών
Προστέθηκε ο "χαρακτηρισμός" στο ιστορικό ενεργειών.

20140609-1155-2-2310
Εντυπα Φ4 και Φ5
Στα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων Φ4 και Φ5, συμμετέχουν πλέον και κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από λοιπές συναλλαγές.

20140612-1155-7-2375
Ενημέρωση στοιχείων από ΓΓΠΣ
Ενημερώνεται πλέον η ΔΟΥ και πόλη, μετά από άντληση στοιχείων από την ΓΓΠΣ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140612-1155-1-2379
Ειδικές Συναλλαγές - Intrastat
Σε ειδικές συναλλαγές που συμμετείχε χρεοπίστωση με τύπο ''έξοδο'', δεν ήταν σωστός ο υπολογισμός της αξίας Intrastat (διπλασιαζόταν).

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10519

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140512-1155-2-1915
Λήψη ισοτιμιών
Προστέθηκε το κουμπί "Λήψη ισοτιμιών" το οποίο εμφανίζεται και εκτελείται μόνο όταν το νόμισμα αναφοράς είναι EUR ή RON. Για την εκτέλεση απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί σωστά οι διεθνείς κωδικοί των νομισμάτων και του νομίσματος αναφοράς.

20140610-2165-2-22
Προσθήκη SMS provider - Bulker
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα αποστολής SMS μέσω του παρόχου BULKER.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140604-1155-1-2268
Υποβολή αρχείου ΜΥΦ
Τα πεδία username και password του taxis που είναι απαραίτητα για την υποβολή του αρχείου ΜΥΦ, εμφανίζονται και σε εγκαταστάσεις χωρίς module λογιστικής ή εσόδων-εξόδων.

20140604-1155-7-2247
Αυτόματη δρομολόγηση με mailserver
Κατά την αυτόματη δρομολόγηση σε email μέσω φόρμας εκτύπωσης, η εφαρμογή χρησιμοποιούσε για το πεδίο From την τιμή του username αντί του σωστού Outgoing-Mail Address.

20140611-1155-1-2338
Αρχείο ΕΤΕΑ ΤΕΑΥΕΚ
Σε περίπτωση δημιουργίας αρχείου ΤΕΑΥΕΚ για την περίοδο δώρου Πάσχα δεν εξάγονταν σωστά οι ημέρες ασφάλισης και τα πεδία κρατήσεων εργαζομένου και εργοδότη.

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10518

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20131014-1155-7-3680
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα ανά υποκατάστημα πελάτη
Προστέθηκε 8η παράμετρος (προαιρετική) στη συνάρτηση cusagedremain, ώστε τα υπόλοιπα των πελατών να ενηλικιώνονται ανά υποκατάστημα.

20140319-1155-2-1148
Μεταβίβαση αξιόγραφου με υπόλοιπο (διαφορετικό της αρχικής αξίας)
Προστέθηκε νέα παράμετρος κινήσεων αξιογράφων "Καμία ενέργεια (Αξία υπολοίπου)", ώστε να προτείνεται το τρέχον υπόλοιπο. Η υπάρχουσα επιλογή "Καμία ενέργεια" μετονομάστηκε σε "Καμία ενέργεια (Αρχική αξία)".

20140516-1155-2-2009
Επανέναρξη λειτουργίας διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service) για ΑΦΜ
Ενσωματώθηκε η κλήση της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα public)». Χρειάζεται να συμπληρωθούν το όνομα και ο κωδικός στις γενικές παραμέτρους εταιρείας. Ισχύουν οι προϋποθέσεις που θέτει η Γ.Γ.Π.Σ., βλέπε ttp://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/News/news_0095.html

20140527-1155-2-2139
Αντιστοίχιση παραστατικών ανά υποκατάστημα παραστατικού
Στο διάλογο αντιστοίχισης μέσα από τα παραστατικά, προτείνεται πλέον το υποκατάστημα του συναλλασσομένου. Αρκεί να έχει δηλωθεί η σχετική παράμετρος στις Γενικές παραμέτρους εταιρείας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140415-1155-7-1633
Υπολογιζόμενα πεδία σε σχεδιασμό προβολής
Δεν λειτουργούσαν σωστά κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής οι προβολές που είχαν σχεδιαστεί να εμφανίζουν υπολογιζόμενα πεδία.

20140522-1155-1-2078
Αρχείο εισφορών ΤΕΑΧ
Στο αρχείο εισφορών ΤΕΑΧ για δώρο Πάσχα δεν εμφανιζόταν γραμμή συνόλων.

20140528-1155-7-2155
Ανενεργές σειρές στις καρτέλες πελατών
Σε χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα στις σειρές παραστατικών, δεν ενημερώνονταν οι περιγραφές των ανενεργών σειρών στις καρτέλες.

20140529-1155-7-2181
Ενοποίηση αρχείων ΜΥΦ
Σε περίπτωση ενοποίησης αρχείων ΜΥΦ που περιείχαν και τους 4 τύπους εμφανιζόταν σφάλμα "Variant or safe array index out of bounds".

20140530-1155-1-2195
Ενοποίηση & Μεταβολή Αρχείων ΜΥΦ
Όταν γινόταν ενοποίηση μόνο Εσόδων και εξόδων, το προκύπτον αρχείο είχε ανοιχτό
το tag groupedCashRegisters  ενώ στα note είχε 1 & 2 και όχι normal & credit.

20140604-1155-1-2258
Aρχείο τεαυεκ
Έγιναν διορθώσεις στη γραμμογράφηση του αρχείου ΤΕΑΥΕΚ.

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10517

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140314-1155-2-1048
Διαδικασία για merge αρχείων xml ΜΥΦ
Ενσωματώθηκε διαδικασία για συνένωση αρχείων ΜΥΦ με δυνατότητα μεταβολής.
20140430-1155-1-1790
Ενημέρωση κωδικών εντύπων
Προστέθηκε στις Περιοδικές εργασίες - Λογιστικά έντυπα, η εργασία "Ενημέρωση μεταβλητών", η οποία ενημερώνει τις εγγραφές των εντύπων.

20140522-1155-2-2079
Εξοδολόγια από λογιστική ΜΥΦ
Κατά την καταχώριση άρθρων εξοδολογίων ατόμων της εταιρείας προτείνεται πλέον πιστωτικό πρόσημο.

20140522-1155-7-2067
Νέα Δυνατότητα Μαζικής Αποστολής Μ.Υ.Φ
Η αποστολής ενός αρχείου ΜΥΦ μπορεί να γίνει πλέον με το σύνολο των 4 επιμέρους αρχείων (εσόδων,εξόδων, ταμειακών και λιανικής και λοιπών δαπανών).

20140522-1155-7-2073
Δεκαδικά φύρας
Στα παραστατικά παραγωγής που προέρχονται από προδιαγραφές με φύρα με δεκαδικά, δεν γίνεται πλέον στρογγυλοποίηση στα δεκαδικά της φύρας. (Απαιτείται επανακαταχώριση της προδιαγραφής)

20140526-2165-2-21
Outlook Connector πρόβλημα
Όταν ένας χρήστης έκανε αποσύνδεση εγγραφής στο s1outlook και έκανε αρχειοθέτηση με την οθόνη στην ίδια εγγραφή και πάταγε ακύρωση, αντί να γίνει ακύρωση της εγγραφής γινόταν καταχώρισή της.

20140528-1155-2-2164
ΑΦΜ υπόχρεου
Δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής ΑΦΜ υπόχρεου, όταν η υποβολή της ΜΥΦ γίνεται από εκπρόσωπο ή λογιστή λογιστικού γραφείου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140402-1155-7-1404
Αποσβέσεις σε πωληθέντα πάγια
Κατά τον υπολογισμό αποσβέσεων πωληθέντος παγίου με υπολογισμό ανά μήνα και διάστημα διαλόγου " Έως το τέλος του μήνα της πώλησης", γινόταν λανθασμένος υπολογισμός απόσβεσης.

20140505-1155-1-1832
Αντιστοιχίσεις παραστατικών και κλείδωμα Ημερομηνιών
Όταν υπήρχαν κλειδώματα ημερομηνιών, δεν μπορούσαν να γίνουν manual αντιστοιχίσεις.

20140512-1155-7-1920
Δυνατότητα αντιστοιχίσεων με απαγόρευση μεταβολής στη σειρά
Η απαγόρευση μεταβολής παραστατικού δεν επέτρεπε να γίνονται αντιστοιχίσεις.

20140519-1155-7-2030
Ε3 πεδίο 544
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του πεδίου 544 στον πίνακα ΣΤ του Ε3.

20140523-1155-7-2087
Υπόχρεος στο αρχείο εξόδων ΜΥΦ
Στο αρχείο εξόδων ΜΥΦ δεν συμπληρωνόταν σωστά το πεδίο υπόχρεος.

20140523-1155-7-2110
Περίοδος υποβολής και αρχείο ταμειακών και λιανικής
Στην υποβολή στοιχείων ΜΥΦ μετά από επιλογή του αρχείου υποβολής άλλαζε η περίοδος υποβολής στην τρέχουσα.

20140527-1155-7-2140
Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής - άρθρα από σύνολα ανά ημέρα
Κατά την ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής εμφανιζόταν σφάλμα στα άρθρα που είχαν προκύψει με σύνολα ανά ημέρα.

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10516

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140306-1155-2-866
ΜΥΦ και Ταμειακές μηχανές
Σε επαναλαμβανόμενη καταχώριση παραστατικών εσόδων-εξόδων προτείνεται πλέον αυτόματα η ταμειακή μηχανή βάσει της παραμέτρου της υπό καταχώριση σειράς παραστατικού.

20140409-1155-7-1534
ΜΥΦ-Στοιχεία Αποστολής
Προστέθηκε διάλογος για "Ανάλυση παραστατικών" στην εκτύπωση στοιχείων αποστολής ΜΥΦ.

20140430-1155-7-1793
CRM - Εργάσιμη εβδομάδα(εμφάνιση ώρας)
Στο CRM, η εβδομάδα με ΣΚ εμφανίζει πλέον ώρες όπως η εργάσιμη.

20140507-1155-2-1862
Μαζική εισαγωγή ταμειακής για ΜΥΦ
Προστέθηκε εργασία μαζικής μεταβολής παραστατικών /άρθρων /εσόδων εξόδων για εισαγωγή ταμειακής μηχανής.

20140516-1155-2-1999
reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. και καθεστώς του 38
Στο reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. δεν λαμβανόταν υπόψιν το νέο καθεστώς του 38 για τις ταμειακές συναλλαγές.

20140520-1155-2-2037
Ενημέρωση χειρόγραφου ΜΥΦ
Αν σε ένα παραστατικό ο χρήστης μεταβάλλει ένα από τα πεδία ‘Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ’ (GSISMD), ‘Αρχείο υποβολής ΜΥΦ’ (GSISPACKAGES) και ‘Τύπος’ (GSISFLG), το πεδίο ‘Χειρόγραφο’ (KEPYOHANDMD) ενημερώνεται πλέον αυτόματα με την τιμή 1.

20140520-1155-2-2039
ΜΥΦ - Μηδενική Καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ
Δεν υπολογίζονται πλέον στο αρχείο και στις εκτυπώσεις ΜΥΦ στοιχεία που έχουν μηδενική καθαρή αξία και μηδενική αξία ΦΠΑ.

20140520-1155-2-2047
ΜΥΦ ειδικές χρηματικών Λογ/μων
Προστέθηκε στις ειδικές χρηματικών λογαριασμών η επιλογή 'χειρόγραφο' για την υποβολή ΜΥΦ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140514-1155-1-1963
Reupdate ΜΥΦ Γενικής Λογιστικής
Το reupdate ΜΥΦ Γενικής Λογιστικής δεν λάμβανε υπόψη του τους λογαριασμούς τύπου "Χρηματικά διαθέσιμα" με αποτέλεσμα να διαγράφει και την αξία που έχει καταχωρηθεί στα παραστατικά.

20140514-1155-1-1964
ΜΥΦ -Προτεινόμενος λογ/σμός σε τύπο άρθρου
Αν στο τύπο άρθρου λογιστικής υπήρχε προτεινόμενος λογαριασμός, δεν υπολογιζόταν αξία ΜΥΦ γι'αυτόν.

20140516-1155-1-2007
OnOff και custom dll
Σε εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε το s1interop.dll και υπήρχαν στο custom administration custom dll, εμφανιζόταν σφάλμα στον συγχρονισμό on/off.

20140516-1155-7-2005
Πιστοποίηση qlik view σε azure
Ενεργοποιήθηκε η πιστοποίηση qlikview σε azure.

20140520-1155-1-2041
ΜΥΦ εκτύπωση αρχείου λοιπών δαπανών
Δεν εμφανίζονταν σύνολα για την καθαρή αξία στην εκτύπωση 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ' στη συγκεντρωτική δαπανών.

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10515

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120424-1155-2-673
Αποστολή σε email φόρμας crystal
Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής email από φόρμα crystal σε μορφή pdf.

20121228-1155-2-2963
Αυτόματη αρχειοθέτηση σε φόρμα crystal
Γίνεται πλέον αυτόματη αρχειοθέτηση σε φόρμα crystal.

20140415-1155-7-1612
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Προστέθηκαν συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην εργασία 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ'.

20140425-1155-7-1735
Αρχείο εργοδοτών ETEA
Προστέθηκε εργασία δημιουργίας αρχείου εργοδοτών ΕΤΕΑ-ΤΕΑΥΕΚ.

20140509-1155-2-1901
ΜΥΦ/ Φίλτρο συναλλασσομένου
Προστέθηκε φίλτρο για τον συναλλασσόμενο στην εργασία 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ'.

20140509-1155-2-1903
ΜΥΦ και Γενική Λογιστική
Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης της ΜΥΦ από ταμειακή κίνηση λογιστικής.

20140512-1155-7-1913
Ταμειακή μηχανή σε άρθρα
Προστέθηκε εργασία στο δεξί κλικ των άρθρων για μαζική εισαγωγή ταμειακής μηχανής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140513-1155-7-1927
Μέγεθος επιλογέα
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν με λάθος μέγεθος οι επιλογείς(selectors) στα πλέγματα(grid).