Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.510.10401. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.510.10401. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10401

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121101-1155-2-2396
Δεύτερο μήνυμα αυτόματου συγχρονισμού
Με την παράμετρο ONLINEUPDATE=1 στο αρχείο σύνδεσης, μπορεί να απενεργοποιηθεί και το δεύτερο μήνυμα επιβεβαίωσης ενημέρωσης της κεντρικής βάσης με τις εγγραφές της τοπικής offline βάσης.

20130114-1155-2-142
Εναλλακτικές συσκευασίες ειδών - είδη με Χ/Μ
Για τα είδη που έχουν ανάλυση σε Χ/Μ μπορεί πλέον να καταχωρηθεί εναλλακτική συσκευασία όπου προτείνεται μόνο η ποσότητα (δεν χρειάζεται απαραίτητα να συμπληρωθούν τα χαρακτηριστικά)

20130208-1155-7-671
Νέα παρτίδα στις γραμμές της λιανικής
Ενσωματώθηκε στην εντατική λιανική ο αυτοματισμός που ανοίγει νέα παρτίδα στις γραμμές.

20130215-1155-2-820
Έντυπα Μισθοδοσίας - πεδίο ΑΜΕ
Το πεδίο ΑΜΕ παίρνει τιμή από το πεδίο της εταιρείας Μητρώο ΙΚΑ (COMPANY.IKAM)
και όχι από το πεδίο Αριθμός μητρώου(COMPANY.NUMBERM). Αφορά τα έντυπα Μισθοδοσίας:
-Αναγγελία πρόσληψης
-Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης
-Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου
-Βεβαίωση για συμβάσεις ορισμένου χρόνου.


20130219-1155-2-864
ΤΕΑΥΕΚ - Διαχωρισμός σε ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ
Για τις εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχή ασφαλιστικής κάλυψης ΤΕΑΥΕΚ και έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης εισφορών μέσω του ΟΑΕΔ, απαιτείται ο διαχωρισμός των εισφορών σε κλάδο Επικουρικού και Πρόνοιας, καθώς σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ η επιδότηση αφορά μόνο στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης. Κατόπιν τούτου προστέθηκαν στην εφαρμογή νέα ασφαλιστικά ταμεία για το ΤΕΑΥΕΚ (κωδικοί 205 έως 209), ενώ η επιδότηση των εισφορών υπολογίζεται μόνο σε αυτά που εντάχθηκαν στο ΤΕΑΙΤ

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110621-2165-1-159
Αυστηρή αρίθμηση σε OFF
Σε κατάσταση OFF line, σε παραστατικά με αυστηρή αρίθμηση, όταν γινόταν διαγραφή παραστατικού δεν διορθωνόταν η αρίθμηση για το επόμενο παραστατικό.

20120209-1155-1-170
Ακυρωτικά στη VIES
Στις εκτυπώσεις vies -ενδοκοινοτικών παραδόσεων, υπολογίζονταν λανθασμένα και οι αξίες των ακυρωτικών παραστατικών.

20130116-1155-7-202
Νέος φάκελος σε classic menu
Αποθηκεύονται πλέον σωστά οι φάκελοι που δημιουργούνται στα menu και δεν έχουν εργασίες.

20130130-1155-1-478
Μήνυμα για remote execution στα ευρετήρια
Εμφανιζόταν λανθασμένο μήνυμα για remote execution στα ευρετήρια.

20130130-1155-7-473
Αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Στην εκτύπωση Αντιστοιχισθέντα παραστατικά δεν λαμβανόταν σωστά υπόψιν η παράμετρος να εκτυπωθούν μόνο τα αντιστοιχισθέντα παραστατικά.

20130131-1155-1-506
Εκτύπωση παραστατικού σε pdf file
Δεν λειτουργούσε η εκτύπωση παραστατικού σε pdf file.

20130204-1155-1-534
Πρώτη ωφέλιμη γραμμή σε excel import
Στα Import δεν προτεινόταν τιμή 1 για την πρώτη ωφέλιμη γραμμή και κατά την εκτέλεση εμφανιζόταν σφάλμα ole error.

20130204-1155-1-552
Classic menu - Cache
Τα Classic menu που δημιουργούνταν δεν ήταν διαθέσιμα προς επιλογή μέσα απο την καρτέλα τοιυ χρήστη.

20130204-1155-7-533
Σφάλμα ID=1
Δεν ολοκληρωνονταν οι καταχωρήσεις, που συμμετείχαν πίνακες με ID εγγραφής με τιμή 1.

20130207-1155-1-638
OnOff. Ενημέρωση τοπικής βάσης - διαγραφή εγγραφών
Προστέθηκε η παράμετρος $MERGEDELETED=1 στα section του ini αρχείου που αφορούν τα master αρχεία. Εφόσον ενεργοποιηθεί πριν τον συγχρονισμό του αρχείου γίνεται έλεγχος υπαρκτότητας των εγγραφών της offline βάσης.

20130208-1155-1-668
html view σε σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις
Στις σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις σε html view φορτωνόταν μόνο η πρώτη σελίδα.

20130211-1155-1-697
Εναλλακτικοί κωδικοί προμηθευτών
Εξαιρέθηκαν οι εναλλακτικοί κωδικοί προμηθευτή από το copy from buffer στην καταχώριση είδους.

20130211-1155-1-711
Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου
Κατά την καταχώρηση μαζικής μεταβολής δεδομένων περιόδου σε περιβάλλον Azure εμφανιζότανι σφάλμα [S] '28/2/2013' is not a valid date and time. Σε περιβάλλον client/server εμφανιζόταν μήνυμα "Invalid syntax near the keyword AND".

20130212-1155-1-727
Εντυπα Φ.01.010 και Φ.01.013 και Ε3
Κατά τον υπολογισμό των εντύπων Φ.01.010 και Φ.01.013 λογιστικής, δεν πραγματοποιούνταν έλεγχος εάν έχει καταχωρηθεί Ε3.

20130213-1155-1-770
Ενημερωση δαπάνων μισθοδοσίας
Η ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας γίνεται με βάση τον κωδικό χρεοπίστωσης, και όχι το ID ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα όταν μία βάση έχει περισσότερες από μία εταιρίες.

20130213-1155-7-763
Μισθοδοσία - Ειδικές Πιστωτών
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ σε βάση Oracle 10g εμφανιζόταν σφάλμα ΟRA-00911: Invalid characher.

20130214-1155-1-796
Προσθήκη παραστατικού σε προεπιλογή
Σε βάση Oracle, κατά την προσθήκη παραστατικού σε προεπιλογή, εμφάνιζε σφάλμα
''cannot insert Null into solist"


20130219-1155-1-849
Αξία εισπράξεων σε υπολογισμό προμηθειών
Κατά την εκτέλεση της εργασίας υπολογισμού προμηθειών λαμβανόταν υπόψιν και η αξία των χρηματικών λογ/σμων με αποτέλεσμα να υπολογίζεται λάθος η αξία εισπράξεων.