Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11142

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190410-1155-2-1171
Ενσωμάτωση παραμετροποίησης για τον υπολογισμό εισφορών τίτλων κτήσης
Ενσωμάτωση παραμετροποίησης για τον υπολογισμό εισφορών τίτλων κτήσης.
Για τον υπολογισμό εισφορών επί των τίτλων κτήσης, προστέθηκε νέα σχέση εργασίας [7-Αμειβόμενος με τίτλο κτήσης], καθώς επίσης και νέο φύλλο υπολογισμού [6-Τίτλος κτήσης]. Για την εμφάνιση των κατάλληλων Κωδικών πακέτων κάλυψης στην επιλογή των ασφαλιστικών στοιχείων, θα πρέπει να προσθέσετε τον ΚΑΔ 0835 στα στοιχεία Μητρώου της εταιρίας.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11141

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190328-1155-2-983
Δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου(Α.1101/18-03-2019)
Έγιναν αλλαγές στη γραμμογράφηση του αρχείου JL10 για να υποστηρίξει την μηνιαία υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου για επιχειρηματικές αμοιβές βάσει τη απόφασης Α.1101/18-03-2019.
Ο υπολογισμός και η υποβολή του αρχείου JL10 εφεξής πραγματοποιείται σε μηνιαίο επίπεδο.
Στο διάλογο της εργασίας δημιουργίας του αρχείου αμοιβών θα πρέπει να επιλέγετε στα φίλτρα της περιόδου από και έως την επιθυμητή περίοδο.
Η υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης και την κατάργηση των κωδικών αμοιβών (2,3,4,5,14,15) και τη προσθήκη του κωδικού 97.
Για τις αλλαγές συμβουλευθείτε την απόφαση Α.1101/18-03-2019 ώστε να προβείτε σε κατάλληλες τροποποιήσεις στα αρχεία σας (Συναλλασσόμενων και λογαριασμών Γ.Λ και Εσόδων-Εξόδων) όπου αυτό απαιτείται.


20190328-1155-2-987
Ηλεκτρονική υποβολή και απόδοση ΦΜΥ (Α.1099/2019)
Σύμφωνα με την απόφαση Α1099/2019 της ΑΑΔΕ, αλλάζει ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.412/2013, που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Η υποβολή πλέον πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.
Για την παραγωγή του μηνιαίου αρχείου ΦΜΥ και συγκεκριμένα στην εργασία [Ενημέρωση αρχείου ΦΜΥ], θα πρέπει πλέον να επιλέξετε στα φίλτρα, την κατάλληλη περίοδο στα πεδία από Από μήνα, Έως μήνα.


20190124-1155-2-218
Αξία παραγγελιών με προκαταβολές
Προστέθηκε στο σχεδιασμό πιστωτικών ελέγχων η δυνατότητα χρήσης της τιμής OPNORDERSPAY που φέρνει την αξία των εκκρεμών παραγγελιών με προκαταβολή.

20190213-1155-2-479
Είδος με χαρακτηριστικά στις παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, δεν λαμβάνονταν υπόψιν είδη με χαρακτηριστικά, κατά την επιλογή των φίλτρων ''πωλήσεις προηγούμενου έτους & μηνών''.

20190221-1155-2-593
Άρση Εκκρεμότητας γραμμής - Μετασχηματισμός
Σε περίπτωση που γίνει κάλυψη εκκρεμότητας γραμμής παραστατικού, το πεδίο ''Μετασχηματισμός'' ενημερώνεται με την τιμή ''Μερικώς''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181109-1155-1-6087
Ελεύθερη advanced εκτύπωση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση ως νέα, Φόρμας advanced, στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20190121-1155-1-155
Υποχρεωτικό πεδίο σε προβολή παρτίδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε προβολή παρτίδων, που είχε υποχρεωτικό το πεδίο ''Κωδικός 1''.

20190228-1155-1-671
Έντυπο Ε3
Κατά τον υπολογισμό του εντύπου Ε3, τα πεδία ''Ημερομηνία έναρξης & διακοπής'', ενημερώνονταν με λανθασμένη ημερομηνία.

20190301-1155-1-695
Ε3 στα έσοδα έξοδα
Έχοντας πραγματοποιήσει είσοδο στην εφαρμογή με χρήση 2017, δεν άνοιγε το έντυπο Ε3 της χρήσης, στην ενότητα των εσόδων εξόδων.

20190312-1155-1-792
Outlook connector
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στον Outlook connector κατά το archive.

20190314-1155-1-822
Ιστορικό μετασχηματισμών σε Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά την επιλογή ''Ιστορικό μετασχηματισμών'' παραστατικών.

20190315-1155-1-845
function XSupport.ExecS1Command
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην function XSupport.ExecS1Command.

20190318-1155-1-862
Ημερολόγια CRM - Ημέρα
Στα ημερολόγια CRM, σε περίπτωση που επιλεχθεί ''Ημέρα'', εμφανίζεται πλέον, η Login ημέρα.

20190319-1155-1-880
Ενοποίηση αρχείοων ΜΥΦ με εγγραφές άρθρου 39β
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Ενοποίηση & μεταβολή αρχείων ΜΥΦ'', σε περίπτωση που το αρχείο περιείχε εγγραφές του 39β.

20190321-1155-1-913
ΜΥΦ-Οικονομικά στοιχεία πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων, επιλέγοντας το link της καθαρής αξίας ΜΥΦ, ύστερα από αλλαγή της χρήσης υπολογισμών.

20190321-1155-1-915
Καθυστέρηση σε εκτύπωση αφίξεων σε oracle
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' των εκτυπώσεων ''Εκτύπωση αφίξεων'' & ''Εκτύπωση αποστολών'', σε εγκατάσταση Oracle.

20190327-1155-1-949
Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι συντομεύσεις του πληκτρολογίου.

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11140

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180403-1155-2-2167
Αρχείο SEPA
Δόθηκε δυνατότητα μετάφρασης των ονομάτων προμηθευτών και πιστωτών σε λατινικούς χαρακτήρες βάσει ΕΛΟΤ 743 στην διαδικασία δημιουργίας αρχείου SEPA.

20190304-1155-2-706
Καρτέλα SN
Στην εκτύπωση ''Καρτέλα SN'', πραγματοποιείται πλέον ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας και Συναλλαγής.

20190307-1155-2-757
Μοναδικότητα παραστατικού στις ειδικές προμηθευτών
Στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα όταν έχει καταχωρηθεί ο ίδιος κωδικός παραστατικού, στον ίδιο προμηθευτή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190131-1155-1-325
Λάθος μηνύματα \ Επιβεβαίωση διαγραφών στα πλέγματα
Έχοντας επιλέξει στις ρυθμίσεις ''Επιβεβαίωση διαγραφών στα πλέγματα'', δεν μεταφέρονταν σωστά στα παραστατικά τα αξιόγραφα μετά από μαζική τους επιλογή.

20190204-1155-1-364
Custom menu ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom menu, στο δεξί κλικ ευρετηρίου, μέσω javascript προβολής.

20190215-1155-1-507
Αρχείο SEPA
Στη δημιουργία του αρχείου SEPA προστέθηκε η επιλογή "περιλαμβάνονται προβλέψεις".

20190227-1155-1-655
Εκτύπωση Αφίξεων-Ομαδοποίηση
Στις Εκτυπώσεις Αφίξεων & Αποστολών intrastat, δεν γινόταν ομαδοποίηση κινήσεων στα στοιχεία της εκτύπωσης.

20190228-1155-1-680
Ισοζύγια ΓΛ
Δεν γινόταν σωστό φιλτράρισμα του βαθμού, σε ισοζύγιο λογιστικής, κατά την εναλλαγή μεταξύ default και σχεδιαζόμενου εκτυπωτικού.

20190228-1155-3-683
Αρχείο z σε φορολογικό rbs
Στο αρχείο s.txt γίνεται πλέον στρογγυλοποίηση της αξίας στα 2 δεκαδικά.

20190308-1155-1-775
Τελωνειακή αποθήκη
Στις εκτυπώσεις που αφορούν τελωνειακές αποθήκες, δεν αποτυπωνόταν η αξία υπολοίπου.

20190312-1155-1-797
Μετασχηματισμός παραστατικών
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, εφόσον το είδος δεν είχε αυστηρή σχέση στις μονάδες μέτρησης και γινόταν αλλαγή της ποσότητας, αυτή δεν ενημέρωνε το σύνολο της ποσότητας.

20190313-1155-1-816
Παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'', από την ενότητα των αγορών, δεν γινόταν σωστό φιλτράρισμα των εγγραφών, βάσει Μάρκας.

20190314-1155-1-821
Ελεύθερες Εκτυπώσεις σε fast report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό ελεύθερης εκτύπωσης advanced.

20190314-1155-1-831
Τιμολογιακή πολιτική με δώρα σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανίζονταν στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών, στα στοιχεία κλιμάκωσης, τα είδη, σε τιμολογιακή πολιτική με συνθήκες πελάτη είδους και κλιμάκωση ανά ποσότητα 1 & 1 δώρο.

20190315-1155-2-850
Ομαδικό ημερολόγιο σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, στο ομαδικό ημερολόγιο εμφανιζόταν μόνο ο login χρήστης.

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11139

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190305-1155-2-729
Τρέχουσα ποσότητα κυρίως παγίων
Προστέθηκε στο ''Αναλυτικό βιβλίο'' & στο ''Συγκεντρωτικό βιβλίο'' παγίων, η τρέχουσα ποσότητα κυρίως παγίων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181113-1155-1-6120
ΦΠΑ σε Μετασχηματισμό παραστατικού παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία με προδιαγραφές ''Βουλγαρίας'', κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού παγίου, στην αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ παραστατικού.

20181213-1155-1-6461
Συμφωνία τιμολογιακών
Δεν ήταν δυνατή η επιλογή ''Συμφωνίας'' στους τύπους των παραστατικών, όταν η πρόσβαση είχε γίνει από τις παραμέτρους της εφαρμογής.

20190219-1155-1-560
Εκτύπωση φόρμας crystal
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας Crystal.

20190220-1155-1-563
Επιλογή ταχυδρομικού κωδικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή Ταχυδρομικού κωδικού σε συναλλασσόμενο, δεν ενημερωνόταν η διεύθυνση κι η περιοχή.

20190226-1155-1-642
Τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης
Σε παραστατικό Αποθήκης που χρησιμοποιεί τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης, κατά την επιλογή της τελωνειακής παρτίδας, δεν ενημερωνόταν η τιμή κόστους εντός τελωνειακής αποθήκης.

20190226-1155-1-643
Οικονομικά στοιχεία τελωνειακής παρτίδας
Διορθώθηκε ασυμφωνία που υπήρχε στα οικονομικά στοιχεία τελωνειακής παρτίδας περιόδου απογραφής.

20190226-1155-1-648
Τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση
Σε τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση, δεν αποθηκευόταν σωστά το πεδίο ''ημερομηνία λήξης''.

20190227-1155-1-658
Αρχείο ΤΕΑΥΦΕ
Στο αρχείο του ΤΕΑΥΦΕ, η σχέση εργασίας δεν εμφανιζόταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

20190305-1155-1-720
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Η εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'', μέσω των εργασιών συναλλασσόμενων, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα στον πίνακα ''Γραμμές απαιτήσεων FINPAYTERMS''.

20190305-1155-1-722
Αλλαγή πελάτη-μεταφορικού μέσου
Κατά την αλλαγή πελάτη σε παραστατικό, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με μεταφορικό μέσο, δεν γινόταν αλλαγή και στο μεταφορικό μέσο του παραστατικού.

20190305-1155-1-723
Ενημέρωση Κοστολογικού Στοιχείου Παραγωγής
Σε περίπτωση διαγραφής παραστατικού, στο οποίο είχε αντιστοιχιστεί κοστολογικό στοιχείο με παραστατικό παραγωγής μέσω του ''Κόστος παραγωγής (Υπεργολαβία), δεν διαγραφόταν η αξία κόστους του κοστολογικού στοιχείου.

20190306-1155-1-743
Φορολογικός Μηχανισμός Samtec
Σε Φορολογικό Μηχανισμό Samtec τύπου Α, σε περίπτωση που είχε δηλωθεί σε φόρμα το πεδίο Οικονομικά στοιχεία (SAMTEC) (προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018), ακυρωτικά παραστατικά δεν έπαιρναν σήμανση.

20190312-1155-1-784
Ανεξόφλητα παραστατικά
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα ανεξόφλητα παραστατικά συναλλασσόμενων, σε περίπτωση που ο τρόπος αντιστοίχισης ήταν ''Αντιστοιχισθέντα μόνο''.

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11138

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190110-1155-2-63
Αποστολή e-mail από τις εγκαταστάσεις
Στα υποδείγματα email, προστέθηκε η ενότητα των εγκαταστάσεων για αποστολή email.

20190201-1155-2-344
Μετασχηματισμός παραστατικού και ποσότητα τιμολόγησης
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, με είδη τα οποία έχουν ''Σχέση'' μεταξύ των μονάδων μέτρησης, αλλά δεν είναι αυστηρή, η ποσότητα τιμολόγησης ενημερώνεται πλέον με την ποσότητα του αρχικού παραστατικού.

20190226-1155-2-652
Τηλέφωνο σε εκτύπωση ΜΥΦ
Στην εκτύπωση ''Στοιχεία αποστολής'' ΜΥΦ, αυξήθηκε το πλάτος της στήλης ''τηλέφωνο''.

20190226-1155-2-654
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην εκτύπωση ''Ανεξόφλητα παραστατικά'', προστέθηκε η στήλη ''Λήξης διακανονισμού''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181128-1155-1-6298
Scroll σε πεδία String List
Στο Series 5 UI δεν γίνεται πλέον scroll σε πεδία String List.

20190122-1155-1-174
Αποστολή καρτέλας πελάτη από ευρετήριο
Σε ευρετήριο πελατών, επιλέγοντας από τα φίλτρα της στήλης e-mail λογιστηρίου την επιλογή "με τιμές'', τότε στο pop up παράθυρο για την ολοκλήρωση της αποστολής δεν εμφανίζονταν οι επιλεγμένοι πελάτες.

20190215-1155-1-520
Διαγραφή εγγράφων σε Azure
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, κατά τη διαγραφή εγγραφών από τους ''Δείκτες εγγράφων''.

20190222-1155-1-618
Φόρος σε αρχείο αμοιβών
Σε παραστατικά εξόδων τα οποία είχαν τιμές στο hyperlink ''Αξία εξόδων'' και το έξοδο στο πεδίο αξία αμοιβής είχε τιμή "Φόρος", κατά τη δημιουργία του αρχείου αμοιβών δεν ενημερωνόταν η αντίστοιχη στήλη.

20190226-1155-1-651
Ακυρωτικά παραστατικά σύμβασης
Ακυρωτικά παραστατικά τα οποία είχαν σύμβαση κατηγορίας (Προαγορά υπηρεσιών), δεν αφαιρούσαν τις αντίστοιχες ώρες.

20190228-1155-1-681
Ταμείο στα εμβάσματα
Στα εμβάσματα προτείνεται πλέον το ταμείο του χρήστη.

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11137

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180920-1155-7-5260
Χρήση Bar-code σε ανταλλακτικά Φακέλου υπηρεσιών
Προστέθηκε η παράμετρος "Χρήση BarCode στα Ανταλλακτικά" στο panel "Βασικοί έλεγχοι αποθέματος" στον τύπο παραστατικών στους φακέλους υπηρεσιών.
Οι κωδικοί ανεύρεσης φορτώνονται από τις παραμέτρους πωλήσεων.


20190130-1155-2-312
Αρχείο JL10 (CrtJL10Prsn , TAXFILE)
Προσαρμογή του αρχείου JL10 (CrtJL10Prsn , TAXFILE), σύμφωνα με την Α.1009/2019 της ΑΑΔΕ.

20190201-1155-2-339
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα-Ε3
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, Ε3''.

20190204-1155-2-354
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων''.

20190214-1155-2-481
Μισθώματα ακίνητης περιουσίας-Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας, Ε2''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181109-1155-1-6081
Υπολογισμός σε γραμμές Εσόδων-Εξόδων
Κατά την καταχώρηση ομοειδών εγγραφών στην ενότητα των εσόδων εξόδων, με τύπο υπολογισμού σε υπόδειγμα, δεν εφαρμοζόταν ο υπολογισμός, σε περίπτωση που δεν είχε γίνει αλλαγή γραμμής.

20181214-1155-1-6482
Αντιγραφή στελέχους
Κατά το copy from buffer στελέχους, δεν μεταφέρονταν σωστά οι προμήθειες.

20190109-1155-1-57
Εντολή AUTOEXEC=1
Στο Series 5 UI, κατά τη δημιουργία εργασίας στο menu, η οποία άνοιγε ελεύθερη εκτύπωση σε φόρμα advanced, έχοντας προσθέσει τη παράμετρο ''AUTOEXEC=1'', εμφάνιζε στα φίλτρα τα buttons "Landscape" και "HTML View".

20190123-1155-1-196
Αποστολή e-mail σε εγκαταστάσεις
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αποστολή e-mail με δεξί κλικ στις εγκαταστάσεις.

20190123-1155-1-205
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με τοπικό πεδίο ημερομηνία ως φίλτρο
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε το φίλτρο ημερομηνίας σε custom σχεδιαζόμενη εκτύπωση.

20190128-1155-1-273
Είδη με εγγυοδοσία και κέρσορας στις γραμμές
Σε είδος με εγγυοδοσία, ο κέρσορας πήγαινε στη γραμμή της εγγυοδοσίας και όχι στη νέα γραμμή.

20190206-1155-1-408
Ημερομηνία εντύπου Φ2
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, η ''Ημερομηνία υποβολής'' αποθηκευόταν λάθος.

20190220-1155-1-564
Ενημέρωση πεδίων έργου και εγκατάστασης
Στα παραστατικά που δημιουργούνται μέσω της εργασίας ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', μεταφέρεται πλέον και το ''Έργο'' της σύμβασης.

20190220-1155-1-572
Αρχείο Αμοιβών
Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του αρχείου αμοιβών, δεν υπολογιζόταν σωστά το άθροισμα των χαρτοσήμων στο παραγόμενο αρχείο.

20190221-1155-1-589
Μετασχηματισμός με χαρακτηριστικά
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, τα οποία περιέχουν είδη με χρώμα / μέγεθος, στο μετασχηματισμένο παραστατικό, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα.

20190221-1155-1-598
Αποσβέσεις παγίων σε έκδοση 5.00.518.11136
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπολογίζονταν σωστά οι φορολογικές αποσβέσεις χρήσης.

20190222-1155-1-620
Επιλογή ειδών / Υπηρεσιών στα tasks (Ομάδες Εταιρειών)
Σε ομάδες εταιρειών, κατά την καταχώρηση ενός task δεν εμφανίζονταν προς επιλογή τα είδη & οι υπηρεσίες στην καρτέλα ''Είδη/Υπηρεσίες - Συμμετέχοντες'', σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20190225-1155-1-630
Θέμα με ΠΟΛ 1166/1167 και βάση Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά την εκτύπωση παραστατικού σε φορολογικό μηχανισμό.

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11136

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170418-1155-2-1674
Ημερολόγιο σε οποιοδήποτε object
Δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης ημερολογίου από οποιοδήποτε object. Η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω java script.

20181204-1155-2-6357
Μεταφορά extra πεδίων γραμμών
Κατά τη μεταφορά παραστατικού αγοράς σε πώληση, μεταφέρονται πλέον και τα πεδία NUM, BOOL & DATE των γραμμών.

20181207-1155-2-6395
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Βελτιώθηκαν τα queries στην εργασία ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' συναλλασσόμενων διαθέσιμη στο δεξί κλικ ευρετηρίου και στις σχετικές εργασίες συναλλασσόμενων

20181231-1155-2-6587
Έκπτωση συνόλου με είδη εγγυοδοσίας
Η έκπτωση συνόλου σε περίπτωση ειδών με εγγυοδοσία υπολογίζεται πλέον στο σύνολο της αξίας του παραστατικού μείον την αξία της εγγυοδοσίας.

20190110-1155-2-70
Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας
Λειτουργεί και σε βάση με ομάδες εταιριών η εργασία ενημέρωσης δαπανών μισθοδοσίας. Ενημερώνεται δηλαδή ο εργαζόμενος από τα δεδομένα όλων των συνδεόμενων εταιρειών.

20190206-1155-2-394
Φάκελος Υπηρεσιών
Τα πεδία παρατηρήσεις και ελεύθερα πεδία που έχουν συμπληρωθεί σε φάκελο υπηρεσιών, μεταφέρονται κατά την μετατροπή σε παραστατικό πώλησης (εργασία στο δεξί κλικ ευρετηρίου Παραστατικό ανταλλακτικών - υπηρεσιών).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161004-1156-7-197
Υπόλοιπα ανά εταιρεία
Δεν εμφανιζόταν σωστά η Εταιρεία, στα ''Υπόλοιπα ανά εταιρεία'' συναλλασσόμενων, μέσω των εργασιών, σε Ομάδες εταιρειών.

20180910-1155-1-5114
Φόρμες Fast Report σε CUSTFINDOC
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σχεδιασμό φόρμας advanced από τα επιχειρησιακά παραστατικά.

20180914-1155-7-5186
Δικαιώματα χρηστών / bug σε εναλλαγή interface
Κατά τον ορισμό δικαιωμάτων χρηστών σε εργασία από το Soft1 2008 UI, από το Series 5 UI δεν εμφανιζόταν το όνομα της ομάδας.

20181002-1155-7-5498
Έλεγχος στοιχείων Α.Μ.Κ.Α.
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτέλεση της εργασίας [Έλεγχος στοιχείων Α.Μ.Κ.Α.] στην καρτέλα του εργαζόμενου.

20181121-1155-1-6221
Σχετικά έγγραφα
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν άνοιγε αρχείο που είχε αποθηκευτεί στη βάση, μέσω των σχετικών εγγράφων.

20181210-1155-1-6418
Εκτύπωση εγκαταστάσεων (INSTLINES)
Κατά τον σχεδιασμό φόρμας εκτύπωσης από την ενότητα των εγκαταστάσεων όπου στο επαναλαμβανόμενο υπήρχε ο πίνακας ''INSTLINES'', δεν τυπώνονταν οι γραμμές της επιλεγμένης εγκατάστασης, αλλά όλων.

20181211-1155-1-6425
Γέφυρα λογιστικής με ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε περίπτωση που είχε χρησιμοποιηθεί resolver από τις ομάδες εταιρειών.

20181213-1155-1-6458
Φιλτρο Τύπος/Σειρά Στατιστική Αποθήκης/Χρεοπιστώσεων
Εγινε διόρθωση στις στατιστικές αγορών, πωλήσεων, αποθήκης, χρεωπιστώσεων, εισπράξεων, πληρωμών και εισπράξεων-πληρωμών, ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή σειράς/τύπου, όταν έχουν δηλωθεί περισσότερες από μία ενότητες.

20181217-1155-1-6496
Πρότυπα δεδομένα στο προσωπικό ημερολόγιο
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αποθηκεύονταν τα default πρότυπα δεδομένα σε ημερολόγιο χρήστη.

20181219-1155-1-6519
CusAgedRemain
Σε κάποιες περιπτώσεις, η συνάρτηση ''CusAgedRemain'', δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα.

20181221-1155-1-6549
Εναλλακτικές αποσβέσεις σε συγκεντρωτικό βιβλίο
Δεν αποτυπωνόταν στο σύνολο των αποσβέσεων, οι αξίες των εναλλακτικών αποσβέσεων χρήσης.

20190110-1155-1-75
Ευρετήριο παραγγελιών πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε excel, εφόσον υπήρχαν στοιχεία από την εταιρεία (Company).

20190115-1155-1-108
Access violation σε πλοήγηση παραστατικών πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή παραστατικών πώλησης, κατά την επιλογή επόμενη / προηγούμενη εγγραφή από το ευρετήριο.

20190115-1155-1-114
Έναρξη υπολογισμού αποσβέσεων Εναλλακτικών & ΔΛΠ
Δεν υπολογίζονταν σωστά οι εναλλακτικές & οι Λογιστικές αποσβέσεις, σε περίπτωση που το πάγιο είχε έναρξη αποσβέσεων στη διάρκεια του μήνα και ο τρόπος υπολογισμού ήταν κατά μήνα.

20190121-1155-1-146
Συμβάσεις σε όμιλο εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, κατά τη δημιουργία μίας σύμβασης σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν μπορούσαν να επιλεγούν εγγραφές από τις ενότητες της αποθήκης, των υπηρεσιών και των παγίων.

20190121-1155-1-152
Λογιστική κατάσταση (Oracle)
Σε βάση Oracle, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Λογιστική κατάσταση'' από την ενότητα των πωλήσεων.

20190123-1156-7-8
Λάθος προδιαγραφή κατά την δημιουργία παραστατικού παραγωγής
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από εντολή, στο παράθυρο ''Δημιουργίας παραστατικών'' δεν ενημερωνόταν η σωστή προδιαγραφή.

20190206-1155-1-402
Εκτυπώσεις τελωνειακής αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις εκτυπώσεις "Ισοζύγιο παρτίδων" & "Ισοζύγιο εναποθέσεων", με επιλεγμένα τα φίλτρα ''Παρτίδες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο'', ''Παρτίδες που δεν κινήθηκαν στη χρήση'' & Υπολογισμός αξίας υπολοίπου "Εντός τελωνειακής αποθήκης".

20190206-1155-1-406
Παραστατικό με τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό αποθήκης
με εναπόθεση, κατά την επιλογή τελωνειακής παρτίδας.


20190207-1155-1-418
Έργο με template
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση έργου με επιλεγμένο template.

20190212-1155-1-455
Εκτυπώσεις εντολών παραγωγής
Στις εκτυπώσεις 'Απαιτήσεις εντολών', 'Απαιτήσεις ανά εντολή', 'Απαιτήσεις εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)', 'Απαιτήσεις ανά εντολή (ανάλυση ημιετοίμων)', εμφανίζόταν λάθος η διαθέσιμη ποσότητα στην ανάλυση, εφόσον ζητηθούν στα φίλτρα μόνο στοιχεία αναλώσεων και ημερομηνιακό διάστημα το οποίο δεν ξεκινάει από 1/1.

20190212-1155-1-461
Τύπος Χρόνου εργασίας - Κωδικός τύπου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις αναλυτικές εγγραφές του πίνακα Μοντέλα χρόνου εργασίας όταν υπήρχαν εγγραφές με τον ίδιο κωδικό σε περισσότερες απο μια εταιρείες.

20190214-1155-1-498
Ισοζύγιο Αθροιστών Πελατών
Διόρθωση εκτύπωσης πελατών Ισοζύγιο αθροιστών, ώστε να μην εμφανίζονται εγγραφές που στην περίοδο που ζητείται δεν έχουν κίνηση.

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11134

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151120-1155-7-3402
Συνάντηση σε outlook office 365
Κατά την καταχώρηση συνάντησης στο Soft1 CRM με συμμετέχοντες, ενημερώνεται πλέον το outlook office 365.

20190104-1155-2-29
Κάρτες Bonus σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, προστέθηκε η στήλη ''Εταιρεία'' στις κάρτες Bonus των πελατών, ώστε να είναι διαθέσιμη η κάρτα στις επιλεγμένες εταιρείες.

20190111-1155-2-88
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην προβολή ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' συναλλασσόμενων, προστέθηκε το υποκατάστημα του παραστατικού.

20190111-1155-2-94
ΦΠΑ είδους (MTRL.VAT) σε στήλες γραμμών
Είναι πλέον διαθέσιμο το ΦΠΑ του είδους, στις στήλες γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων.

20190116-1155-2-117
Ειδικές συμβάσεις
Στα παραστατικά, μπορεί να επιλεχθεί πλέον η σύμβαση, ανεξαρτήτως υποκαταστήματος πελάτη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181102-1155-1-5990
Γενικές παράμετροι εκτυπώσεων - δικαιώματα χρηστών
Κατά την επιλογή ''Εφαρμογή των ρυθμίσεων στις υπάρχουσες εκτυπώσεις'', μέσω των ρυθμίσεων, χάνονταν τα δικαιώματα των χρηστών που είχαν τεθεί στις εκτυπώσεις.

20181126-1155-1-6266
Μενού εφαρμογής και Mega μενού
Στο Series 5 UI, έχοντας ενεργοποιήσει το Mega menu από τις ρυθμίσεις, δεν εμφανίζονταν όλες οι εργασίες του menu χρήστη, σε περίπτωση που είχαν οριστεί μέσα σε φάκελο.

20181204-1155-1-6366
Παραμετρικός τίτλος σε ευρετήριο
Στο Series 5 UI, σε περίπτωση που είχε οριστεί μέσω τοπικού πεδίου τίτλος σε ευρετήριο εμφανιζόταν το όνομα του τοπικού πεδίου.

20181210-1155-3-6410
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα - τύπος ανάλυσης "Εβδομάδες"
Δεν εμφανιζόταν στήλες από την ζώνη ενηλικίωσης με αποτέλεσμα, να μην αποτυπώνονται ορθά τα ενηλικιωμένα υπόλοιπα των πελατών.

20181227-1155-1-6564
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', δεν δημιουργούνταν παραστατικά δόσεων, σε περίπτωση που η ημερομηνία ήταν 31/12.

20190115-1155-1-115
Διαφοροποίηση των αξιών στην ανάλυση ABC
Διορθώθηκε λάθος υπολογισμός των αξιών κατά την ανάλυση ABC, σε περίπτωση που συμπληρώνονταν manual οι αξίες στην ανάλυση.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11133

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180920-1155-2-5284
Ομαδοποίηση ειδών με βάση ιεραρχία πίνακα
Κατά την ομαδοποίηση σε ευρετήριο με πίνακα στον οποίο έχει γίνει ''Ιεραρχία'', εμφανίζονται όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας, επιλέγοντας την αρχική.

20190103-1155-3-11
Εντολές παραγωγής (αντικατάσταση set ειδών)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταφορά σε εντολή παραγωγής, παραστατικού με set ειδών.

20190104-1155-2-28
Διαμόρφωση ποσότητας βάσει πλήθους SN
Σε παραστατικά, σε περίπτωση που διαφέρει η ποσότητα των γραμμών με τα Serial number, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

20190111-1155-2-86
Αρίθμηση στο Serial Number στα παραστατικά σύνθεσης
Στα παραστατικά σύνθεσης, δεν εμφανιζόταν η αρίθμηση των serial numbers στο σχετικό παράθυρο συμπλήρωσης των Serial Numbers των ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181207-1155-1-6396
Ομαδοποίηση με τοπικό πεδίο
Στις καρτέλες έργων δεν γινόταν σωστά ομαδοποίηση έργων, έχοντας τοπικό πεδίο με το πεδίο ''Έναρξη''.

20181212-1155-1-6436
Συγχώνευση ενεργειών
Πλέον στη συγχώνευση ενεργειών ο χρόνος εκτός ωραρίου ακολουθεί το χρόνο εργασίας, δηλαδή σε περίπτωση αλλαγής ημέρας συγχωνεύεται στην εργασία της προηγούμενης.

20181217-1155-1-6490
Φύση συναλλαγής intrastat σε ειδικές συναλλαγές
Στα παραστατικά ειδικών συναλλαγών δεν ενημερωνόταν η φύση συναλλαγής intastat βάσει του τύπου.

20181218-1155-1-6512
Καρτέλες πελατών με υποκαταστήματα
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες'' από την ενότητα των πελατών, δεν εμφανίζονταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα, σε περίπτωση που στα φίλτρα είχε δοθεί επωνυμία υποκαταστήματος.

20181224-1155-1-6550
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων, δεν ενεργοποιούνταν το πλήκτρο ''Καταχώριση''.

20181227-1155-1-6567
Memory table σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών οι εγγραφές στα memory tables όπως ''ομάδες πελατών'' εμφανίζονταν σε όλες τις εταιρείες.

20190108-1155-1-40
Προγραμματισμός εργασίας σε χρόνο απασχόλησης εκτός ωραρίου
Πλέον στον προγραμματισμό εργασίας στη σειρά χρόνου απασχόλησης εκτός ωραρίου έρχεται σωστή ημερομηνία.

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11132

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181228-1155-2-6571
Έντυπο περιβαλλοντικού τέλους
Η ''Αξία τέλους'' του εντύπου ''Περιβαλλοντικού τέλους'', υπολογίζεται από 01/01/2019 με 0,07 λεπτά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181018-1155-1-5831
Μήνυμα σε καταχώριση παραστατικού - Azure
Διορθώθηκε σφάλμα (Δε βρέθηκε η σειρά) που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, σε εγκαταστάσεις Azure κατά την καταχώρηση παραστατικού.

20181031-1155-1-5963
Αποζημίωση αδείας
Πλέον δεν εμφανίζεται το μήνυμα 40181 και οι αποδοχές εμφανίζονται κανονικά στην ανάλυση.

20181112-1155-1-6098
Συναλλακτική κίνηση έργου
Στη συναλλακτική κίνηση έργων, δεν εμφανιζόταν σωστά το grid των ειδών / υπηρεσιών.

20181126-1155-1-6259
Λάθος ημερομηνία σε αποθήκευση Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκευόταν σωστά η περιοδική δήλωση ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να εμφανίζει σφάλμα κατά την προβολή της.

20181207-1155-1-6403
Περιγραφή Είδους σε Φόρμα - Υπερεταιρικό
Υπήρχε πρόβλημα στο τι ερχόταν στην περιγραφή του παγίου, που αποτελεί εταιρικό στοιχείο. Το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε. Η προδιαγραφή του προγράμματος είναι ότι στο πεδίο MTRLINES.MTRL_MTRL_NAME, θα πρέπει να έρχεται η περιγραφή που αντιστοιχεί στην εταιρεία του παραστατικού.

20181211-1155-1-6424
Δημιουργία εταιρείας ομάδας με αντιγραφή παραμέτρων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία εταιρείας ομάδας με τύπο αντιγραφής ''παραμέτρων''.

20181214-1155-1-6472
Error on Oracle execution
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Εμπορική εσωλογιστική κοστολόγηση'', σε βάση Oracle.

20181218-1155-1-6504
Πλήρης αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας, όταν είχε δηλωθεί “Ναί” στην τιμή του πεδίου Αυτ. ανάλυση γραμμών στις παραμέτρους αποθήκης.

20181218-1155-1-6508
Eπανυπολογισμός με τιμές ανά ΧΜ
Ο επανυπολογισμός τιμών / εκπτώσεων από τις σχετικές εργασίες των παραστατικών που χρησιμοποιούν τιμή χονδρικής, δεν ενημέρωνε αλλαγές που έχουν γίνει στον πίνακα των τιμών χονδρικής του είδους.

20181220-1155-1-6540
Παρ/κό φυσικής απογραφής και είδος με παρτίδα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή παρτίδας είδους, σε παραστατικό φυσικής απογραφής.

20181224-1155-1-6551
Εκτύπωση αντιτύπου ακυρωτικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επανεκτύπωση ακυρωτικού παραστατικού σε φορολογικό μηχανισμό, με φόρμα η οποία περιέχει το πεδίο ''saldoc.iscopy''.

20181231-1155-1-6588
Δόσεις πιστωτικών καρτών
Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούνταν λάθος δόσεις πιστωτικών καρτών από παραστατικά είσπραξης.

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11131

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170926-1155-7-4101
ΜΥΦ - Ειδικές χρηματικών
Προστέθηκε το ''ΑΦΜ Τράπεζας'' στους Χρηματικούς λογαριασμούς.

20181122-1155-2-6235
Αρχείο ΑΠΔ/Αριθμός μητρώου ΙΚΑ
Πλέον δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου ΙΚΑ για την παραγωγή του αρχείου ΑΠΔ.

20181203-1155-2-6347
Ημερολόγιο office 365
Στο ημερολόγιο office 365, στις κλήσεις, εμφανίζεται πλέον και η επαφή.

20181203-1155-2-6350
FORCEOFFLINE=1 σε azure
Υποστηρίζεται πλέον το FORCEOFFLINE=1 στο params.cfg του azure.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180906-1155-1-5071
Συγχρονισμός office365
Κατά το συγχρονισμό εγγραφών από το Soft1 προς το Office 365 εμφανιζόταν συνεχώς το pop-up παράθυρο με τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη.

20181010-1155-1-5691
ExecReport - Advanced φόρμες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν με την ExecReport της XSupport στο SDK, σε Advanced φόρμα.

20181108-1155-1-6061
Μη αναγνώσιμο κείμενο email
Σε κάποιες περιπτώσεις με Outlook Office 365, Microsoft 32 bit, το κείμενο του email εμφανιζόταν με μη αναγνώσιμους χαρακτήρες.

20181126-1155-1-6272
Προβολές συναντήσεων από τα ημερολόγια
Στα Ημερολόγια, κατά το άνοιγμα μίας συνάντησης, η συνάντηση δεν άνοιγε με την default προβολή που είχε δηλωθεί στον χρήστη.

20181130-1155-1-6340
Εξοφλημένες δωροεπιταγές στην εξόφληση παραστατικού
Στην εξόφληση παραστατικού πώλησης μέσω των σχετικών εργασιών, στις γραμμές των Δωροεπιταγών, ο επιλογέας εμφανίζει πλέον μόνο τις Δωροεπιταγές οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί.

20181210-1155-1-6405
Συγχρονισμός επαφών office 365
Δεν γινόταν σωστά το format του json κατά το συγχρονισμό office 365 επαφών.

20181210-1155-1-6413
Συγχρονισμός επαφών στο office 365
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν ο συγχρονισμός επαφών στο office 365.

20181213-1155-1-6456
Ισοτιμία intrastat
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''ReUpdate στοιχείων (Εμπορικό)'', μηδενιζόταν η ισοτιμία intrastat σε παραστατικά που έχει οριστεί.

20181214-1155-1-6477
Office 365 και συναντήσεις στα ημερολόγια
Κατά την καταχώρηση συνάντησης με χειριστή κάποιον χρήστη, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στον πίνακα CRMPPRMS.USERS, τότε εμφανιζόταν pop up παράθυρο για την εκ νέου εισαγωγή των credentials του χρήστη για την σύνδεση του με το office 365.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11130

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180803-1155-7-4818
Αναζήτηση σε browser
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση σε browser, έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο ''Άνοιγμα επιλογών menu με ένα click.

20180921-1155-1-5318
Μενού εργαλείων (Ρουμανία)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία με προδιαγραφές Ρουμανίας, κατά την επιλογή του menu εργαλείων, σε χρήστη με προσωπικό menu.

20181030-1155-1-5932
Open-items
Σε εταιρεία με προδιαγραφές Βουλγαρίας δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές προς αντιστοίχιση.

20181127-1156-7-165
Συγχρονισμός Google Apps
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον συγχρονισμό google contacts.

20181130-1155-1-6330
Παραστατικό με μηδενική ποσότητα
Εφόσον σε παραστατικό γινόταν καταχώρηση είδους που παρακολουθείται σε χρώμα μέγεθος με μηδενική ποσότητα, δεν γινόταν refresh στις γραμμές και παράμενε η αξία, χωρίς ποσότητα.

20181203-1155-1-6351
Office 365 Groups
Στα Office 365 apps, όταν δεν επιλέγεται συγκεκριμένη ομάδα, συγχρονίζονται όλα τα αντίστοιχα objects.

20181204-1155-1-6360
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε σφάλμα ("Το πεδίο Α.Χ. υπάρχει ήδη στο αρχείο") που εμφανιζόταν στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, επιλέγοντας το button ''Επιλογή'', ενώ είχαν συμπληρωθεί σειρά και ΑΧ.

20181204-1155-1-6363
Έναρξη παγίων
Κατά την έναρξη παγίων, δεν δημιουργούνταν παραστατικά λογιστικών αποσβέσεων σε κάποια πάγια,.

20181205-1155-1-6372
Αλλαγή νομίσματος συναλλασσόμενου που έχει κινηθεί με έμβασμα
Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν δυνατή η αλλαγή νομίσματος συναλλασσόμενου που είχε κινηθεί μόνο με έμβασμα, χωρίς να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11129

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181130-1155-2-6331
Εμπορική κατηγορία στις παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'', προστέθηκε η Εμπορική κατηγορία των ειδών στα διαθέσιμα φίλτρα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181113-1155-1-6124
Ταμειακή Ροή / Αξιόγραφα
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανίζονταν τα αξιόγραφα στην Ταμειακή ροή, στο tab των αξιογράφων.

20181121-1155-1-6225
Ημερομηνία έναρξης ενέργειας
Ενημερωνόταν λανθασμένα η Ημερομηνία έναρξης κατά την αντιγραφή ενέργειας σε Ημερολόγιο CRM. Διορθώθηκε στα templates "Εργάσιμη εβδομάδα", "Εβδομάδα", "Μήνας", "Έτος".

20181121-1155-1-6229
Ποσότητα αναλούμενων με χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής σε αναλούμενο με χρώμα μέγεθος και περισσότερα από 2 δεκαδικά στις ποσότητες.

20181122-1155-1-6233
Ενημέρωση ΓΛ/Εσόδων-εξόδων σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που είχε κλειδωθεί η χρήση στη κύρια εταιρεία, δεν επιτρεπόταν η ενημέρωση των λογιστικών ενοτήτων με batch διαδικασία, σε εταιρείες εκτός της κύριας.

20181126-1155-1-6259
Επιλογή πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν κατά την ανεύρεση πελάτη, σε ευρετήριο της κύριας εταιρείας, σε ομάδες εταιρειών, έχοντας πραγματοποιήσει είσοδο σε εταιρεία εκτός της κύριας

20181206-1155-1-6380
Συγχώνευση ενεργειών
Στην εργασία Συγχώνευση ενεργειών [MERGESOPRSN] εμφανιζόταν σφάλμα "Dataset not in edit or insert mode". Πλέον, η εργασία εκτελείται σωστά και σε πολλές εταιρείες στην ίδια βάση.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11128

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180501-1156-7-57
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Προστέθηκε στους διαθέσιμους resolver των εσόδων-εξόδων ο Κωδικός λογιστικής συναλλασσομένου.

20181121-1155-2-6217
Φάκελοι κοστολόγησης
Κατά το άνοιγμα ενός φακέλου κοστολόγησης, πλέον ''εκτελείται'' ένα query για όλους τους συναλλασσόμενους που συμμετέχουν στον φάκελο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180503-1155-7-2734
Εκτύπωση εικόνας background
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα background φόρμας εκτύπωσης.

20180716-1155-7-4483
Προεπισκόπηση FastReport Δωροεπιταγών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προεπισκόπηση φόρμας ''Εσωτερική (advanced)'', από το κύκλωμα των δωροεπιταγών.

20180905-1155-1-5060
Ελεύθερη εκτύπωση advanced
Σε Ελεύθερη εκτύπωση ''Εσωτερική advanced'', σε περίπτωση που υπήρχε προτεινόμενη τιμή σε τοπικά πεδία ημερομηνιών, η ερώτηση δεν λάμβανε υπόψιν τις ημερομηνίες του φίλτρου, αλλά τις προτεινόμενες.

20181106-1155-1-6032
Αναζήτηση Χαρακτηριστικών σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, πραγματοποιείται πλέον αναζήτηση χαρακτηριστικών στο matrix των γραμμών ειδών του παραστατικού, επιλέγοντας το σχετικό φίλτρο.

20181107-1155-1-6053
Ετικέτα έργων advanced
Σε Ετικέτα advanced για τα έργα, δεν εμφανίζονταν ορθά τα δεδομένα της συνθήκης επανάληψης.

20181108-1155-1-6066
Μικτό κέρδος σε P&L
Στην ''Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης PnL'', δεν υπολογιζόταν σωστά το Μικτό κέρδος.

20181112-1155-1-6107
Εικόνα πωλήσεων χρήσης στο Series 5 UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης'', έχοντας ορίσει default τιμές σε πεδίο.

20181113-1155-1-6132
Φόρμα εκτύπωσης advanced για Λίστα Δώρων
Σε φόρμα εκτύπωσης ''Εσωτερική (advanced)'', κατά την εκτύπωση λίστας Δώρων δεν εκτυπωνόταν το επαναλαμβανόμενο μέρος.

20181116-1155-1-6171
AUTOLOCATE σε custom object
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστό locate, σε custom object με custom πίνακα με την παράμετρο AUTOLOCATE.

20181119-1155-1-6190
WEB σελίδα
Δεν άνοιγε σε δικό της ΤΑΒ εργασία που είχε δηλωθεί να καλεί web σελίδα.

20181120-1155-1-6206
Alert πεδίου
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά σε alert πεδίου που στη συνθήκη περιέχονταν τα σύμβολα ''<,>''.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11127

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120105-1155-2-17
Υποδείγματα sms
Δόθηκε δυνατότητα πρότυπων Μηνυμάτων, κατά την αποστολή SMS.

20181101-1156-7-154
Αρχείο SEPA Εθνικής Τράπεζας
Κατά την παραγωγή του αρχείου SEPA Εθνικής τράπεζας, στο πεδίο Remittance, προστίθεται πλέον ένας κενός χαρακτήρας αντί παύλας, ανάμεσα στο όνομα της εταιρείας και την αιτιολογία.

20181102-1155-2-5987
Ημερομηνία ΒΔ στο Ιστορικό Μεταβολών
Προστέθηκε η ώρα στο πεδίο ''Ημερομηνία ΒΔ (Βάσης Δεδομένων)'' στο Ιστορικό μεταβολών.

20181105-1155-2-6004
MTRCATEGORY στις γραμμές αγορών
Προστέθηκε το πεδίο ''MTRCATEGORY (Κατηγορία)'', στις γραμμές των παραστατικών αγορών.

20181107-1155-2-6042
Παραγγελίες ελλείψεων
Προστέθηκε σαν φίλτρο το Business Unit στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών.

20181107-1155-2-6043
Εντολές παραγωγής και παρτίδες
Κατά τη μεταφορά παραγγελίας πώλησης, σε εντολή παραγωγής, μεταφέρονται πλέον και οι παρτίδες των ειδών.

20181108-1155-2-6063
Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π.
Στις Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, Αποτελέσματα κατά λειτουργία) προστέθηκε το ΓΕΜΗ στα στοιχεία εταιρείας.

20181109-1155-2-6078
Υποδείγματα παραστατικών εξόδων
Στα υποδείγματα παραστατικών εξόδων, προστέθηκε ο ''Τύπος υπολογισμού''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180605-1155-7-3548
Λειτουργία πλήκτρου 'Home'
Στο Series 5 UI, κατά την επιλογή του πλήκτρου ''Home'' σε grid, την δεύτερη φορά ο κέρσορας δεν πήγαινε στην πρώτη στήλη.

20180718-1155-7-4555
Σχεδιασμός προβολής στις εγκαταστάσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον σχεδιασμό προβολής στην ενότητα των ''Εγκαταστάσεων''.

20180718-1155-7-4559
Δικαιώματα στις κεντρικές λειτουργίες
Κατά το paste from clipboard στις ''Κεντρικές λειτουργίες'' των χρηστών, δεν αντιγράφονταν όλα τα δικαιώματα.

20180724-1155-7-4648
Έξοδα παραστατικών αγορών προμηθευτή σε ξένο νόμισμα
Σε παραστατικό αγορών, σε προμηθευτή που παρακολουθείται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της εταιρείας, σε περίπτωση προσθήκης εξόδων με αρνητική αξία, δεν εμφανιζόταν η αξία ΦΠΑ των εξόδων.

20180731-1155-7-4768
Τιμολογιακές πολιτικές
Σε τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση ποσότητας, εγγυοδοσία και δώρο, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα του δώρου στις γραμμές του παραστατικού.

20180830-1155-1-4981
Υποχρεωτικά πεδία στηλών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή σειράς παραστατικού, με στήλες γραμμών που περιείχαν υποχρεωτικά πεδία.

20180914-1156-7-134
Κωδικός CMPCODE στο CRM
Στις κλήσεις και στις συναντήσεις του CRM, δεν μπορούσε να δοθεί manual τιμή στο πεδίο ''Κωδικός, CMPCODE''.

20180925-1155-7-5357
BranchName σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που υπήρχε κοινό id υποκαταστήματος εταιρείας, με τη κύρια, η συνάρτηση BranchName επέστρεφε τη περιγραφή του υποκαταστήματος της κύριας εταιρείας.

20181016-1155-1-5798
Παραστατικά Παραγωγής από Δελτία
Δεν ενημερώνονταν ορθά οι μονάδες παραστατικού παραγωγής, όταν ο τρόπος υπολογισμού του κοστολογικού στοιχείου ήταν ''Αναλογικά με ποσότητα'', κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Παραστατικά από Δελτία''.

20181016-1155-1-5799
Τρόπος Πληρωμής & Διακανονισμός
Εμφανιζόταν λάθος η ημερομηνία πληρωμής, κατά την καταχώρηση παραστατικού, σε διακανονισμό, όπου ο τρόπος υπολογισμού ήταν ''Από τρόπο πληρωμής''.

20181016-1155-2-5790
Εξοδολόγια - Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών
Πλέον το πεδίο Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών ενημερώνεται από το πεδίο Εγκεκριμένο στη γραμμή των εξόδων ανεξαρτήτως ύπαρξης καταχωρημένου παραστατικού στη γραμμή.

20181025-1155-1-5895
Μέθοδος παραγόμενων μονάδων
Δεν υπολογίζονταν Φορολογικές αποσβέσεις, σε πάγιο με Φορολογικές και Λογιστικές αποσβέσεις με τη Μέθοδο ''Παραγόμενων μονάδων''.

20181031-1155-1-5956
Redirection από εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση σε παραστατικά, παρόλο που ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος ''redirection σε ενεργές εργασίες''.

20181031-1155-1-5961
F1 (Soft1 Help)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του πλήκτρου F1 (Soft1 Help)

20181105-1155-1-6011
Προϋπολογισμοί λογιστικής
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα στοιχεία προϋπολογισμού λογιστικής, με διάσταση 1 την ομάδα.

20181105-1155-1-6012
CusAgedRemain
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusAgedRemain: δεν λαμβάνονταν σωστά υπόψιν οι προαιρετικές παράμετροι.

20181105-1155-1-6016
Δικαίωμα Soft1 hyperlinks
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε ορθά, το δικαίωμα ''Soft1 hyperlinks: δικαίωμα χρήσης'' σε χρήστη.

20181105-1155-1-6017
Ομαδοποίηση σε επεξεργασία παραστατικών (ομάδες εταιρειών)
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η ομαδοποίηση, κατά την επεξεργασία παραστατικών.

20181106-1155-1-6026
Όριο custom selector
Δεν υπάρχει πλέον περιορισμός επιλογών με τη χρήση φίλτρου ''in'' στα memory tables.

20181106-1155-1-6029
Συντόμευση πληκτρολογίου σχετικών εργασιών
Στο Series 5 UI, λειτουργούν ορθά πλέον, οι ''Σχετικές εργασίες ενότητας'', θέτοντας τιμή στη αντίστοιχη σύντμηση πληκτρολογίου.

20181106-1155-1-6033
Δεκαδικά ποσοτήτων σε εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις, δεν εμφανίζονταν σωστά τα δεκαδικά ποσοτήτων, σε εταιρεία εκτός της πρότυπης.

20181106-1155-1-6037
FIFO Αντιστοίχιση με σύμβαση
Στην εργασία '' FIFO αντιστοίχιση'', δεν λειτουργούσε ορθά το φίλτρο ''Να εξαιρεθούν τα παραστατικά με συμβάσεις''.

20181109-1155-1-6085
Απαιτήσεις εντολών
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις εντολών'' παραγωγής, κατά το σχεδιασμό της εκτύπωσης, θέτοντας τοπικό πεδίο με το ITEM.RESTQTY (Απαίτηση), δεν επέστρεφε αποτελέσματα αν δεν είχε συμπληρωθεί η επιλογή ''Να ληφθούν υπόψη''.

20181112-1155-1-6090
Αντιγραφή σταθμού εργασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer σταθμού εργασίας.

20181114-1155-1-6144
Ταμειακή συναλλαγή από αξιόγραφο
Διορθώθηκε σφάλμα σε βάση Oracle που εμφανιζόταν κατά την ταμειακή συναλλαγή αξιόγραφου (δεξί κλικ).

20181115-1155-1-6169
Επιμερισμός Bonus σε 2 χρήσεις
Πλέον ο επιμερισμός σε ποσό bonus όταν το διάστημα επιμερισμού περιλαμβάνει 2 χρήσεις υπολογίζει σωστά τις εισφορές.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11126

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181105-1155-2-6005
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στο Series 5 UI, στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων, μέσω των εργασιών, προστέθηκε η ''επιλογή / αναίρεση όλων''.

20181105-1155-2-6008
Ζυγαριά-barcode scanner datalogic 8400
Προστέθηκε η δυνατότητα συνεργασίας της (ζυγαριάς-barcode scanner) Magellan8400 με το Soft1. Τα απαραίτητα αρχεία καθώς και οδηγίες για την εγκατάσταση βρίσκονται στην κοινή περιοχή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160829-1155-7-2804
Υποχρεωτικά πεδία (ClientImport)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' Import Script με ClientImport και υποχρεωτικά πεδία.

20180918-1155-7-5233
Πρότυπα δεδομένα σε ομαδικό ημερολόγιο
Κατά την επιλογή ''Πρότυπου δεδομένου'' στο Ομαδικό ημερολόγιο, δεν εμφανιζόταν το υποκατάστημα που είχε σωθεί στο Template.

20181001-1155-7-5474
Υποχρεωτικά πεδία
Στο Series 5 UI, έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο '' Δεξιά στοίχιση πεδίων'' δεν εμφανίζονταν ορθά τα υποχρεωτικά πεδία στις προβολές.

20181105-1155-1-6002
Εκτύπωση σε algobox net
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτύπωσης παραστατικών με ψηφιακή υπογραφή

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11125

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180703-1155-7-4223
Παραγγελίες κατά προμηθευτή
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατά προμηθευτή'' προστέθηκε το φίλτρο ''Αξία'', όπως στην αντίστοιχη των πωλήσεων.

20180709-1155-7-4350
Outlook Connector - Ευκαιρίες Πώλησης
Με δεξί κλικ σε Email γίνεται πλέον άνοιγμα της ευκαιρίας πώλησης και πραγματοποιείται ταυτόχρονα η εισαγωγή του Email στο Softone και σύνδεση του με την αντίστοιχη ευκαιρία, επιλέγοντας: Soft1CRM / follow up / opportunity and archive. Επιπρόσθετα, μέσω του Outlook Connector δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης ενός Email με μια ευκαιρία πώλησης.

20181012-1155-7-5750
Ανοικτά Παραστατικά σε έλεγχο άρθρων
Στις Λογιστικές ενημερώσεις / Λογιστικής από εμπορικό, στις ενότητες του ελέγχου άρθρων, προστέθηκαν οι ''Συμψηφισμοί Συναλλασσόμενων''.

20181026-1155-2-5907
E8.xml (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης)
Προστέθηκε 2ο set Από ώρα - Έως ώρα στο xml αρχείο για την αναγγελία της υπερωριακής απασχόλησης.

20181101-1155-2-5979
Συνοπτική κατάσταση λογιστικής (ομαδοποίηση)
Στη ''Συνοπτική κατάσταση λογιστικής'', γίνεται πλέον ομαδοποίηση με τον κωδικό και την περιγραφή του τύπου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180525-1155-7-3342
Εισαγωγή υπάρχοντος αρχείου
Κατά την εισαγωγή του ίδιου αρχείου στα έγγραφα μίας ενότητας, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα, ότι το αρχείο υπάρχει ήδη.

20180712-1155-1-4443
Καθορισμός δικαιωμάτων από menu και δικαιώματα χρηστών
Μετά τον καθορισμό δικαιωμάτων σε εκτύπωση απ' το menu, δεν εμφανίζονταν τα νέα δικαιώματα στα ''Δικαιώματα χρηστών''.

20180725-1155-1-4675
Ευρετήριο με ανάλυση κινήσεων
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο με ανάπτυξη κινήσεων, δεν άνοιγε το παραστατικό από το grid των κινήσεων.

20180924-1155-1-5349
Σχεδιασμός ειδικών συναλλαγών (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά η διάταξη των πεδίων, κατά το σχεδιασμό προβολών ειδικών συναλλαγών.

20181017-1155-1-5820
Εργασία μενού Κινήσεις Πελατών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις κινήσεις συναλλασσόμενων, με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master - Detail''.

20181022-1155-1-5857
Ταξινόμηση ευρετηρίου σε excel (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση, κατά την εκτύπωση ομαδοποιημένου ευρετηρίου σε excel.

20181024-1155-1-5881
Πλασματική αξία/Δασμός σε Υποκατάστημα Προμηθευτή εκτός ΕΕ
Στις γραμμές παραστατικών αγορών, δεν λαμβάνονταν υπόψη η χώρα του υποκαταστήματος προμηθευτή, για τον υπολογισμό πλασματικής αξίας.

20181029-1155-1-5923
Copy from buffer σε επαφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer επαφής.

20181030-1155-1-5933
Αρχεία ΥΕΚΑ - οικειοθελής αποχώρηση
Πλέον το αρχείο ΥΕΚΑ για Οικειοθελή Αποχώρηση δημιουργείται σωστά.

20181031-1155-1-5946
Ανισοσκέλιστο άρθρο μετά από αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων σε παραστατικό με έκπτωση συνόλου και γέφυρα λογιστικής.

20181101-1155-1-5976
Λογ. Χαρακτηρισμός (MTRTYPE1) σαν Φίλτρο
Σε ευρετήριο χρεοπιστώσεων, το φίλτρο ''Λογιστικός χαρακτηρισμός'' δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.