Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10758. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10758. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10758

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151111-1155-7-3311
ΤΕΑΕΑΠΑΕ
Προσθήκη δημιουργίας αρχείων Μητρώου και Εισφορών επί Αποδοχών για το ταμείο ΤΕΑΕΑΠΑΕ.

20161110-1155-2-3721
Αρχείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ) - Αποτελέσματα στην δημιουργία του αρχείου
Στα αποτελέσματα που εμφανίζονται κατά την δημιουργία του αρχείου ΤΑΤΤΑ, προστίθεται στις εισφορές εργοδότη και η τιμή της νέας στήλης TSMEDEVAL6.

20161117-2165-2-45
Ημερομηνία παραστατικού Intrastat
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων Intrastat (Αφίξεων - Αποστολών)
βάσει ημερομηνίας παραστατικού, (όπως VIES).


Διορθώσεις σφαλμάτων

20161122-1155-1-3873
Νέα εγγραφή στελέχους
Κατά την δημιουργία νέας εγγραφής στελέχους με αντιγραφή από την τελευταία, εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα καταχώρησης: Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.
Το πεδίο "Κωδικός" υπάρχει ήδη στο αρχείο.