Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10368. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10368. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10368

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121023-1155-2-2296
Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες σε body e-mail
Σε αποστολή email μέσω του remote server επιλέγεται πλέον αυτόματα το default charset του προγράμματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120625-1155-7-1276
Eκτύπωση Στοιχεία συμφωνιών
Η εκτύπωση Στοιχεία συμφωνιών εμφάνιζε σφάλμα όταν επιλεγόταν κανόνας συμφωνίας με συνθήκες το υποκατάστημα παραστατικού και το είδος.

20121002-1155-7-2083
Προβολή είδους με υποχρεωτικά πεδία
Σε προβολή είδους που είχε σχεδιαστεί να έχει κάποια υποχρεωτικά πεδία (πχ CODE2), δεν επιτρεπόταν η προβολή του είδους όταν είχε γίνει υπολογισμός τιμών κόστους για αυτό.

20121012-1155-1-2199
Μεταφορά εξόδων από ευκαιρία πώλησης
Οταν από ευκαιρία πώλησης καταχωριστεί προσφορά και μετά παραγγελία μεταφέρονται πλέον και τα έξοδα που είχαν δηλωθεί αρχικά.

20121023-1155-7-2305
OnOff : Δημιουργία custom πεδίων
Κατά τον συγχρονισμό της offline βάσης δεν μεταφερόταν ο σχεδιασμός των custom πεδίων.

20121025-1155-1-2328
AUTOEXEC και αυτόματη αποστολή email
Δεν λειτουργούσε σωστά (απαιτούσε "αποστολή" από το χειριστή) η παράμετρος AUTOEXEC=1 στη χρήση της εντολής XCMD:SendEmailDlg.

20121025-1155-1-2329
Αποστολή ΑΠΔ
Δεν μπορούσε να γίνει αποστολή ΑΠΔ.

20121025-1155-7-2326
Ιστορικό γενικών ενεργειών
Η εκτέλεση ιστορικού (από σχετικές εργασίες) στο κύκλωμα CRM, εμφάνιζε σφάλμα: Function "GetMSSQLSubtype" not found

20121025-1155-7-2327
OnOff σε azure - πρόσβαση σε Offline Βάση.
Η εισαγωγή στην offline βάση μετά από διακοπή της επικοινωνίας με το διαδίκτυο καθυστερούσε και εμφάνιζε σφάλμα:
Πρόβλημα επικοινωνίας !
Ελέγξτε τη σύνδεση σας με το Internet και δοκιμάστε ξανά αργότερα.


20121030-1155-1-2369
Εκτυπώσεις σε windows 8 64-bit
Σε Windows 8 οι εκτυπώσεις εμφάνιζαν σφάλμα 'Operation not supported on selected printer'.

20121030-2165-1-86
xdt και custom πεδία
Κατά την εισαγωγή xdt που προερχόταν από βάση με custom πεδία-πίνακες, γινόταν δημιουργία του νέου σχήματος αλλά δεν εισάγονταν τα δεδομένα των custom.

20121031-1155-1-2380
Λιανική και πληρωμή με αξιόγραφο
Σε παραστατικά λιανικής με είσπραξη μέσω εξόφλησης αξιογράφων, εμφανιζόταν το ποσό της εξόφλησης στο ανεξόφλητο ποσό και όχι στην αξία αξιογράφων.

20121031-1155-1-2382
Σενάρια μεταφοράς σε περιβάλλον azure
Το αρχείο μεταφοράς που δηλώνεται στην εργασία θα δημιουργείται πάντα στο client μηχάνημα σε περιβάλλον Azure και Saas. Σε client/server, προστέθηκε παράμετρος στο διάλογο, ώστε να καθορίζεται αν θα μεταφερθεί στο client μηχάνημα ή θα μείνει στο server. Προτεινόμενη τιμή είναι η μεταφορά στον client.

20121101-1155-1-2386
Σενάριο ροής χωρίς προβολή
Σε εκτέλεση σεναρίων ροής, που δεν εμφάνιζαν το τελικό παραστατικό στην οθόνη, εμφανιζόταν μήνυμα "dataset not in insert or edit mode".

20121102-2165-1-90
Custom Retail.cst
Κατά την εισαγωγή του Retail.cst για τη Λιανική εμφανιζόταν λανθασμένο μήνυμα για ελλιπή πιστοποίηση.

20121105-1155-1-2423
Error σεναρίου αν το πεδίο είναι κενό
Παρουσιαζόταν σφάλμα σε μετασχηματισμό με σενάρια ροής. όταν υπήρχε πεδίο που έχει αναφορά σε πίνακα και το πεδίο αυτό ήταν κενό (πχ. υποκατάστημα πελάτη, ημερομηνία).