Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10415. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10415. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Έκδοση 4.00.510.10415

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130409-1155-7-1516
Αναζήτηση με τον χαρακτήρα =
Δεν λειτουργούσε σωστά η αναζήτηση με τη χρήση του χαρακτήρα =, όταν χρησιμοποιούνταν σε ενδιάμεση θέση του λεκτικού αναζήτησης.

20130521-1155-7-2015
Azure - New Series and Type
Σε περιβάλλον Azure, ενημερώνεται πλέον άμεσα το πρόγραμμα για αλλαγές τύπων παραστατικών.

20130523-1155-1-2053
Υπολογισμός Φ.01.10
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των πεδίων F029 και F030 κατά την συμπλήρωση του εντύπου, ώστε οι αρνητικές διαφορές των 016 και 026 να εμφανίζονται στον 030.

20130523-1155-1-2056
Παραγωγή με αναλώσεις με 3 δεκαδικά
Κατά την επιλογή προδιαγραφής σε παραστατικό παραγωγής με αναλώσεις με 3 ή περισσότερα δεκαδικά, γινόταν στρογγυλοποίηση στα δεκαδικά ποσοτήτων της εταιρείας.

20130523-1155-1-2057
'Εντυπα συμβάσεων
Στα έντυπα 'Βεβαίωση για συμβάσεις ορισμένου χρόνου' και 'Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου' εμφανιζόταν σφάλμα κατά την υποβολή.

20130524-1155-7-2073
Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας σε oracle
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία 'Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας' σε Oracle 10g.

20130528-1155-1-2104
Prototype σε Template
Άλλαξε το λεκτικό της επιλογής αποθήκευσης πρότυπων δεδομένων: Από 'Save New Prototype' έγινε 'Save New Template'.