Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.517.11039

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170529-1155-2-2443
Τιμή κόστους σε αυτοπαραδόσεις
1. Προστέθηκαν τα flag "Ποσότητα" και "Αξία αυτοπαράδοσης"στις Κινήσεις της αποθήκης.
2. Προστέθηκαν τα flag "Ποσότητα" και "Αξία αυτοπαράδοσης" στα Αναλυτικά στοιχεία των ειδών (σχεδιασμός ευρετηρίου).
3. Προστέθηκαν οι "Ποσότητα", "Αξία αυτοπαράδοσης" και "Κόστος αυτοπαράδοσης" (ποσότητα * τιμή κόστους) στο Βιβλίο αποθήκης (σχεδιασμός).


20170626-1155-2-2943
Σύνολα πεδίων TIME
Τα πεδία που αποτυπώνουν χρόνο, εμφανίζουν πλέον σύνολα στα ευρετήρια.

20170706-1155-2-3138
QuickView docking σε οθόνες
Σε ειδική περιοχή μιας σχεδιαζόμενης προβολής υπάρχει πλέον η δυνατότητα να προβληθούν δεδομένα από Quick Views.
Σύνταξη:
Editor:XQuickView
Παράμετροι:
[Params]
QUICKVIEW=quickview name
FIELD=Το πεδίο που εφαρμόζεται το QuickView (π.χ ITELINES.X_CODE)
MODULE= To αντίστοιχο module (π.χ ΙΤΕΜ)
Αν στην παράμετρο QUICKVIEW αντί για το όνομα γράψετε IMAGE (δηλαδή QUICKVIEW=IMAGE), στην ειδική περιοχή θα εμφανίζεται η εικόνα της ενότητας.


20170728-1155-2-3454
Άγνωστη κάρτα σε POS
Μπορεί να ολοκληρώνεται μια συναλλαγή λιανικής μέσω pos, έστω και αν η κάρτα είναι άγνωστη. Προστέθηκαν τα πεδία '' Άγνωστη κάρτα'' & '' Άγνωστη contactless'' στην καρτέλα ''Τηλεφωνία / Μηχανισμός καρτών", στους Σταθμούς εργασίας.

20170929-1155-2-4167
Μηχανισμός τύπου Β
Εμφανίζεται πλέον μήνυμα, στην έκδοση σήμανσης από μηχανισμό τύπου Β, όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα.

20171101-1155-2-4757
Quickview σε οθόνες
Γίνεται πλέον αριστερή στοίχιση στα πεδία των Quickview που αφορούν dock σε οθόνες.

20171120-2165-2-81
S1 Designer
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εμφάνισητς των εγγραφών του S1 designer.

20171207-1155-2-5349
Δελτία Παραγωγής με Συμπαράγωγα και υποπροιόντα
1. Δόθηκε δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρεί στα Δελτία Παραγωγής , εκτός από τα κυρίως παραγόμενα και τα τυχόν συμπαράγωγα και υποπροϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην προδιαγραφή.
2. Στην εργασία <<Διαχείριση παραγωγής -> Αυτοματισμοί -> Παραστατικά από Δελτία >> , λαμβάνει υπόψιν της τα τυχόν συμπαράγωγα και υποπροϊόντα που έχουν καταχωριστεί στα Δελτία Παραγωγής κατά την δημιουργία Παραστατικού Παραγωγής.
3. Αν σε ένα Δελτίο Παραγωγής συμμετέχει προδιαγραφή με συμπαράγωγα και/ή υποπροϊόντα τότε το Παραστατικό Παραγωγής θα συμπεριλαμβάνει αναλογικά τα συμπαράγωγα και / ή υποπροϊόντα που θα βρεί στο Δελτίο.


20171208-1155-2-5382
SP_HELP
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης της SP_HELP στον Database explorer.

20180105-1155-2-119
Αντίτυπα σε advanced ετικέτα
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced ετικέτας, αν στο "Condition for Printing - Repetition" δεν δοθεί τιμή αντιγράφων, δηλώνεται αυτόματα η τιμή 1.

20180216-1155-7-1125
Εντολές παραγωγής με παρτίδα
Σε παραστατικά παραγωγής με ''υποχρεωτική χρήση παρτίδας'', που έχουν στάδιο 'Εκτελεσμένη', πραγματοποιείται έλεγχος παρτίδας στις γραμμές.

20180227-1155-2-1324
Συγχρονισμός επαφών Soft1
Προστέθηκε φίλτρο στην φόρμα των παραμέτρων των cloud apps. Το φίλτρο μπαίνει σαν πρόσθετο where στα queries που σχετίζονται με επαφές και συναλλασσόμενους. Σαν φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πεδίο από τους βασικούς ή τους πίνακες με έξτρα πληροφορίες για κάθε ενότητα. (πχ Για επαφές χρησιμοποιούνται οι πίνακες PRSN και PRSEXTRA).

20180228-1155-1-1373
Συνάρτηση PrsnCnfVal
Η συνάρτηση ''PrsnCnfVal'' δεν λάμβανε υπόψιν τα εμβάσματα.

20180301-1155-7-1388
USERVALIDATE
Προστέθηκε στη USERVALIDATE έλεγχος για ανενεργούς χρήστες.

20180308-1155-2-1596
Πληρωμή με κάρτα
Σε σταθμό εργασίας όπου έχει δηλωθεί μηχανισμός καρτών, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αλλάξει κάποια αξία στο παραστατικό λιανικής χωρίς να κάνει click σε κάποια άλλη γραμμή και επιλέξει "πληρωμή με κάρτα" ή "τηλεφωνική έγκριση".

20180417-1155-7-2359
Σχετικά έγγραφα στις συναντήσεις
Στην ενότητα του CRM προστέθηκαν τα σχετικά έγγραφα στις σχετικές εργασίες.

20180423-1155-2-2482
Σχεδιασμός import
Στο Series 5 UI κατά τη νέα εγγραφή σε import, η πρώτη οφέλιμη γραμμή, είναι το 1.

20180425-1155-7-2572
Παραστατικά Προβλέψεων
Προστέθηκε στην εργασία δημιουργίας Προβλέψεων, η εμπορική και η λογιστική κατηγορία του Συναλλασσόμενου.

20180427-1155-7-2644
Προδιαγραφές βάσει παραγόμενου
Στα παραστατικά παραγωγής σε περίπτωση που επιλεχθεί πρώτα το παραγόμενο, οι προδιαγραφές φιλτράρονται βάσει του συγκεκριμένου παραγόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160615-1155-1-2103
Λογαριασμοί εσόδων εξόδων από πρότυπη εταιρεία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή λογαριασμού εσόδων εξόδων σε παραστατικά, σε περίπτωση που είχε δημιουργηθεί νέος ΦΠΑ σε διαφορετική της login εταιρείας και η εισαγωγή γινόταν από την πρότυπη.

20161010-1155-1-3261
Copy from buffer σε παρ/κό παραγωγής
Κατά το copy from buffer σε παραστατικό παραγωγής, δεν μεταφερόταν το είδος της προδιαγραφής στο header του παραστατικού.

20170101-1155-1-5711
Δημιουργία παραστατικών από φακέλους σε ομάδα εταιρειών
Προστέθηκε έλεγχος, ώστε η διαδικασία να γίνεται για παραστατικά της ίδιας εταιρείας και αυτή να προτείνεται στο νέο παραστατικό.

20170103-1155-1-35
Ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ
Δεν υπολογιζόταν σωστά έξοδο το οποίο είχε τρόπο υπολογισμού: ''Μάζα είδους * Αξία επιβάρυνσης''.

20170406-1155-7-1521
Παραγωγή από αγορές
Αν είχε οριστεί στα ειδικά στοιχεία σειράς αγορών, σειρά παραστατικού παραγωγής, με τρόπο υπολογισμού ''καθόλου'', δεν λαμβανόταν υπόψη και γινόταν δημιουργία παραστατικού παραγωγής.

20170531-1155-7-2504
Βιβλίο απογραφών σε όμιλο εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, στην εκτύπωση ''Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ'', εμφανίζονται μόνο τα αποτελέσματα της εταιρείας εισόδου.

20170912-2165-1-75
Κανόνες password
Διορθώθηκαν οι κανόνες password των χρηστών, ώστε να δέχονται Κεφαλαία, μικρά και αριθμούς

20171009-1155-1-4309
Χρήση πληκτρολογίου
Κατά την καταχώρηση ενός λογαριασμού εσόδου ή εξόδου από την ενότητα των εσόδων εξόδων και εφόσον υπήρχε ήδη καταχωρημένος ο κωδικός, δεν γινόταν ακύρωση με το σχετικό πλήκτρο.

20171031-1155-1-4706
Refresh στο password
Κατά το login, δεν γινόταν refresh στο password του χρήστη, σε περίπτωση αλλαγής της σύνδεσης.

20180207-1155-1-901
Remote server
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την εκτέλεση εντολών σε remote server.

20180208-1155-1-942
Advanced φόρμες
Σε φόρμα ''εσωτερική advanced'' με εικόνα, κατά την επιλογή undo από την σχεδίαση της φόρμας, χανόταν η εικόνα.

20180221-1155-7-1190
Caption custom πεδίων στηλών
Δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση SETFIELDEDITOR στο παλιό interface. Χρειάζεται να εφαρμόζονται πάλι οι στήλες πχ. var sodata= X SQL('SELECT SODATA FROM FLAYOUT where company=10 and sosource=1351 and flayout=7000',''); X.SETPROPERTY ('APPLYDOCLAYOUT', 7000, sodata); //Γίνεται και χωρίς query γιατί το FLAYOUT είναι memory (με lookup)

20180314-1155-1-1715
AX παραστατικών παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής προτείνεται πλέον ο αποθηκευτικός χώρος της σειράς.

20180323-1155-1-1960
Σχεδιασμός Εκτυπώσεων-Εμφάνιση Τίτλου Ενότητας
Στο Series 5 UI δεν εκτυπωνόταν ο τίτλος ενότητας, παρόλο που είχε δηλωθεί στο ευρετήριο.

20180327-1155-7-2001
Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή στοιχείων ΜΥΦ μέσω web service.

20180327-1155-7-2013
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με τοπικό πεδίο και συνάρτηση GenSum
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με συνάρτηση GenSum, δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα. Προτείνεται οι συναρτήσεις GENSUM, GENMAX, GENMIN, GENCOUNT, GENAVG να μην χρησιμοποιούνται σε εκτυπώσεις, διότι ανεβαίνει πολύ η μνήμη που απαιτεί ο client του προγράμματος. Μπορεί να καλυφθεί με χρήση τοπικού πεδίου

20180328-1155-1-9992034
Άρθρα 39β
Σε άρθρα λογιστικής που αφορούν διαχείριση άρθρου 39β, κατά την manual αντιστοίχιση άρθρων, εμφανίζονταν προς αντιστοίχιση τα ίδια τα άρθρα.

20180403-1155-7-2171
HtmlEditor με παράμετρο ISHTMLPART
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφάνιζε ο editor HtmlEditor κατά τη χρήση της παραμέτρου ISHTMLPART.

20180418-1155-1-2380
Πωλήσεις κατ΄είδος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Πωλήσεις κατ' είδος'' σε περίπτωση φθίνουσας ταξινόμησης με την ποσότητα 1.

20180419-1155-1-2406
Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.
Στην εκτύπωση "Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/ΑΧ" εμφανίζονταν λάθος υπόλοιπα, σε περίπτωση που κάποιο χαρακτηριστικό ήταν ανενεργό.

20180420-1155-1-2461
Autologin
Σε περίπτωση που είχε δηλωθεί στο shortcut του xplorer.exe να κάνει autologin, τα δεδομένα εταιρείας, χρήστη, υποκαταστήματος και ημερομηνίας δεν εμφανίζονταν σωστά.

20180423-1155-1-2493
Script error σε έντυπο φορολογίας Ε5
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε μεταβολή παλαιότερων εντύπων ''Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε5''

20180423-1155-1-2502
Αντιγραφή γραμμών σε Excel
Στο Series 5 UI, πραγματοποιείται πλέον paste σε excel από grid με χρήση των CTRL-C και CTRL-V

20180424-1155-7-2514
Φάκελος υπηρεσιών στα task
Σε σχεδιαζόμενη προβολή στα task (Ενέργειες & CRM), προσθέτοντας το φάκελο υπηρεσιών, δεν άνοιγε το hyperlink.

20180425-1155-1-2571
Εγκαταστάσεις
Στο Series 5 UI δεν γινόταν σωστό locate στη γραμμή (grid), με αποτέλεσμα να χρειαζόταν double click για το locate και double click για την Pop Up φόρμα.

20180430-1155-7-2657
Παρατηρήσεις σε λογαριασμούς Εσόδων/Εξόδων
Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή παρατηρήσεων σε λογαριασμούς εσόδων εξόδων.

20180504-1155-1-2769
Εκτύπωση από browser
Στο Series UI σε κάποιες περιπτώσεις, δεν γινόταν εκτύπωση από browser

20180504-1156-7-60
Αναζήτηση σε νέο UI
Στο Series 5 UI, κατά την αναζήτηση σε ευρετήριο με δεύτερη ενότητα, δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα βάσει αναζήτησης. Συνέβαινε όταν δεν ήταν επιλεγμένη η παράμετρος ''Μορφή δέντρου Master-Detail'' απ' τις ρυθμίσεις.

20180507-1155-1-2801
Ακύρωση με αντιλογισμό
Στο Series 5 UI, κατά την ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικών λιανικής σε ομαδοποιημένο ευρετήριο, επιλεγόταν λάθος αντιλογιστική σειρά.

20180508-1155-1-2834
Αντιγραφή από προηγούμενο σε παραστατικά παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά το copy from buffer παραστατικών παραγωγής.

20180508-1155-1-2842
Copy from Buffer σε παρ/κό παραγωγής σε NUI
Στο Series 5 UI κατά το copy from buffer παραστατικού παραγωγής δεν μεταφέρονταν οι Α' ύλες.

20180508-1155-1-2862
ΑΠΔ σε όμιλο εταιρειών
Η ΑΠΔ σε όμιλο εταιρειών εμφανίζει μόνο τα αποτελέσματα της login εταιρείας.

20180508-1155-1-2863
Όμιλος εταιρειών - Προβολή αποτελεσμάτων περιόδου.
Σε εγκατάσταση με όμιλο εταιρειών εμφανίζονται πλέον σωστά αποτελέσματα στην προβολή αποτελεσμάτων περιόδου.

20180508-1155-1-2864
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. σε όμιλο εταιρειών
Εμφανίζονται πλέον σωστά τα αποτελέσματα της εκτύπωσης [Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.] εφόσον υπάρχει εργαζόμενος σε παραπάνω από μία εταιρεία σε σχήμα ομίλου εταιρειών.

20180509-1155-2-2891
Escape για κλείσιμο εργασίας
Στο Series 5 UI δόθηκε δυνατότητα κλεισίματος ενεργών εργασιών με χρήση του πλήκτρου ''escape''.

20180509-1155-7-2877
Γενικά - Τοπικά πεδία σε advanced φόρμες
Σε φόρμες advanced εμφανίζονταν στα γενικά πεδία, πεδία που είχαν δημιουργηθεί στα τοπικά.

20180510-1155-7-2934
Αρχείο SEPA για τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Προσαρμόστηκε η εξαγωγή του αρχείου SEPA για την τράπεζα Πειραιώς.

20180511-1156-7-64
Οικονομικά Στοιχεία Συναλλασσομένων νέο UI
Στο Series 5 UI δεν εμφανίζονταν στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσόμενων τα στοιχεία περιόδων & τα συγκριτικά.

20180514-1155-7-2977
Φόρμες εκτύπωσης word
Φόρμα εκτύπωσης Word εμφάνιζε τους τίτλους των πεδίων αντί για τις τιμές τους.

20180515-1155-1-3022
Υπολογισμός εντύπου Ε3
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του κωδικού 186 στο έντυπο Ε3.

20180515-1155-1-3043
Ascii import
Διορθώθηκε σφάλμα στη διαδικασία ascii import μέσω Import script που εμφανιζόταν όταν γινόταν εισαγωγή περισσότερων των 100 γραμμών.

20180515-1155-7-3021
Δεκαδικά ποσοτήτων στα οικονομικά στοιχεία
Δεν εμφανίζονταν τα δεκαδικά της Τιμ. ποσότητας αγορών, στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, στην καρτέλα ''αγορές - πωλήσεις''.

20180515-1155-7-3040
Οικονομικά στοιχεία πελατών
Στο Series 5 UI δεν εμφανίζονταν τα σύνολα στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων στη καρτέλα ''Στοιχεία περιόδου''.

s20180423-1155-1-2481
Νεα εγγραφη σε import/alert σε NI
Στο Series 5 UI μπορεί πλέον να γίνει νέα εγγραφή σε import & alert με χρήση του πεδίου ''+'' από τα εργαλεία

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.517.11038

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171121-1155-2-5041
Διαθέσιμες συναρτήσεις
Προστέθηκε δυνατότητα αναζήτησης, στις διαθέσιμες συναρτήσεις στο νέο UI.

20171207-1155-2-5351
ACNDOCS.CYP.INI
Σε εταιρεία με προδιαγραφές ''Κύπρος'', ενημερώνεται μέσω των Soft1 Add-ons το ACNDOCS.CYP.INI.

20180110-1155-2-214
Ανάλυση εγγυοδοσίας στις αγορές
Στους τύπους των παραστατικών αγορών, προστέθηκε στη καρτέλα ''Απόθεμα'', η παράμετρος "ανάλυση εγγυοδοσίας".

20180119-1155-2-381
Property POPUPMENU σε Grid προβολής
Δεν εμφανιζόταν το property "PopUp Menu" στα Grids των προβολών.

20180206-1155-2-847
DCR STAR 20 PLUS
Πιστοποιήθηκε ο φορολογικός μηχανισμός DCR STAR 20 PLUS.

20180215-1155-2-1119
Προκαθορισμένα πρότυπα δεδομένα
Δόθηκε η δυνατότητα από το νέο UI ορισμού προκαθορισμένων πρότυπων δεδομένων (Photo) ανά εργασία/εκτύπωση και χρήστη.

20180226-1155-7-1311
ΑΧ ενδοδιακίνησης στους μετασχηματισμούς
Προστέθηκε στους μετασχηματισμούς αγορών & πωλήσεων η παράμετρος ''Αντιμετάθεση των ΑΧ'', για να γίνεται αντιμετάθεση των αποθηκευτικών χώρων, στα παραστατικά που δημιουργούνται.
- Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά περιπτώσεις ενδοδιακίνησης.
- Η σειρά δεν θα πρέπει να έχει προτεινόμενους αποθηκευτικούς χώρους


20180319-1155-2-1844
Σχεδιασμός Στηλών στις Κινήσεις Συναλλασσομένων
Δόθηκε δυνατότητα σχεδιασμού στηλών στις κινήσεις συναλλασσόμενων, μέσα από τις σχετικές τους εργασίες.

20180412-1155-2-2316
Έλεγχος ορθότητας Α.Μ.Κ.Α.
Προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου ορθότητας και μοναδικότητας του Α.Μ.Κ.Α. στην καταχώρηση εργαζομένων κατά τα πρότυπα των ελέγχων που πραγματοποιούνται για το Α.Φ.Μ.

20180419-1155-2-2406
Έλεγχος Α.Φ.Μ. μέσα από λογαριασμό λογιστικής
Στα ''Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ'' λογαριασμών λογιστικής, μέσω των σχετικών εργασιών, δεν προτεινόταν το ΑΦΜ, εφόσον υπήρχε στη καρτέλα ''Φορολογική ταυτότητα''.

20180427-1155-7-2642
Προτεινόμενο ταμείο σε ακύρωση παραστατικού λιανικής
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό, παραστατικού λιανικής, προτείνεται πλέον το ταμείο του αρχικού παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160114-1155-2-121
Dashboard
Διορθώθηκε σφάλμα στα πρότυπα δεδομένα για τα Dashboard.

20161019-1155-2-3403
Office 365 : Αυτόματη καταχώρηση-διαγραφή
Στις παραμέτρους Office365 όταν επιλέγεται η Αυτόματη καταχώρηση - διαγραφή, ενημέρωνεται το αντίστοιχο object και κατά την μεταβολή.

20171009-1155-1-4306
Ανάλυση - Αναμόρφωση άρθρων
Μετά την ανάλυση άρθρου Γενικής σε άρθρο Αναλυτικής λογιστικής ή την αναμόρφωση του, δεν εμφανιζόταν η ανάλυση στην επιλογή του πεδίου.

20171013-1155-1-4410
Αναζήτηση σε grid
Κατά την αναζήτηση σε grid χανόταν το focus μετά από χρήση του backspace.

20180111-1155-1-220
Κινήσεις πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποκαταστήματος συναλλασσόμενου, στις κινήσεις, μέσω των σχετικών εργασιών.

20180118-1155-1-346
Έλεγχος δικτυακών ταμειακών μηχανών
Διορθώθηκε η ταυτόχρονη εκτύπωση αποδείξεων σε δικτυακές ταμειακές μηχανές.

20180125-1155-1-534
Περιήγηση μενού με χρήση πληκτρολογίου
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την περιήγηση στο menu του νέου UI με χρήση πληκτρολογίου.

20180129-1155-1-602
Διαδοχικά φίλτρα σε Editor F κανόνα ροής
Σε κανόνα ροής μπορεί να προστεθούν πλέον editor F με διαδοχικά φίλτρα διαχωρισμένα με Ελληνικό ερωτηματικό.

20180129-1155-1-636
Live Update
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το live update στο portal της εφαρμογής.

20180201-1155-1-723
Φόρμες .net
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε η εμφάνιση φόρμας .net σε οθόνη Soft1 στο νέο UI.

20180201-1155-1-724
Εκτυπωτές στους φακέλους υπηρεσιών
Δεν εμφανίζονταν οι εκτυπωτές στους φακέλους υπηρεσιών.

20180205-1155-1-811
Επιλογή σύμβασης
Προστέθηκε στον default ευρετήριο των συμβάσεων το όνομα της σύμβασης.

20180208-1155-7-952
Παραστατικά αποσύνθεσης Set με S/N
Μετά από αλλαγή αποθηκευτικού χώρου σε παραστατικά σύνθεσης προτείνονταν τα ίδια serial numbers παρόλο που στο νέο χώρο δεν υπήρχαν.

20180220-1155-1-1156
Οριζόμενα ημερολόγια
Διορθώθηκε σφάλμα στα ''Οριζόμενα ημερολόγια'' της λογιστικής, όπου όταν συμπληρώνονταν τα πεδία από μεταφορά χρεώσεις / πιστώσεις'' δεν φίλτραρε σωστά με βάση το ημερολόγιο.

20180223-1155-1-1263
Εκτύπωση σε excel
Στο Series 5 UI κατά την εκτύπωση σε excel ομαδοποιημένου ευρετηρίου δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση.

20180305-1155-1-1484
Αποτελέσματα προϋπολογισμών με pivot table
Διορθώθηκε σφάλμα στα αποτελέσματα προϋπολογισμών που εμφανιζόταν στο pivot analysis.

20180307-1155-1-1554
Ανανέωση τιμών κόστους σε παραστατικά
Κατά την διαδικασία ανανέωσης των τιμών κόστους στα παραστατικά σύνθεσης, από τον υπολογισμό τιμών κόστους, η αξία που υπολογιζόταν στα παραστατικό σύνθεσης δεν ήταν με βάση την τιμή κόστους στα δεκαδικά που είχαν οριστεί, αλλά με τιμή κόστους στρογγυλοποιημένη σε δυο δεκαδικά.

20180314-2165-1-1
Νέο UI - Editor ευρετηρίου
Δεν αποθηκευόταν ο editor σε πεδία του ευρετηρίου, όταν περιείχε φίλτρο με W.

20180315-1155-7-1743
Φίλτρα σε advanced report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά δημιουργία advanced report με φίλτρα σε πίνακες μνήμης.

20180316-1155-1-1772
Ενημέρωση αρχικών δεδομένων προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση των αρχικών δεδομένων στους προυπολογισμούς.

20180316-1155-1-1774
Μαζική απόδοση δικαιωμάτων
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε σωστά η μαζική απόδοση δικαιωμάτων.

20180402-1155-1-2149
Όμιλος εταιρειών - αρχείο ΑΠΔ
Εμφανίζονται πλέον μόνο οι ΑΠΔ της login εταιρείας σε σχήμα ομίλου εταιρειών.

20180403-1155-1-2179
Aντιγραφή παραγγελίας (copy from buffer)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer παραστατικού με έξοδα.

20180404-1155-1-2206
Εκτύπωση ταξινομημένου grid
Κατά την εκτύπωση από grid με διαφορετική ταξινόμηση από την προτεινόμενη, η εκτύπωση εμφάνιζε τα στοιχεία της αρχικής.

20180419-1155-1-2395
Αναδρομικά εισφορών
Διορθώθηκε θέμα με τον υπολογιμσό αναδρομικών εισφορών.

20180420-1155-1-2460
Επανέκδοση με Αντιλογισμό από κύκλωμα Λιανικής
Κατά την ''επανέκδοση με αντιλογισμό'' παραστατικού λιανικής, με ταυτόχρονη καταχώρηση ΤΔΑ, δεν δημιουργούταν παραστατικό επιστροφής μετρητών για το ακυρωτικό απόδειξης λιανικής.

20180420-1155-7-2451
Τοπικά πεδία κατά το μετασχηματισμό
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, δεν ενημερώνονταν σωστά οι τιμές των τοπικών πεδίων στις στήλες γραμμών.

20180423-1155-7-2487
Εκτύπωση εντύπων
Κατά την εκτύπωση λογιστικών εντύπων, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν το html.

20180424-1155-1-2511
Εκτύπωση επωνυμίας χρηματικών λογαριασμών
Κατά την εκτύπωση παραστατικού εμβασμάτων, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εκτυπωνόταν η επωνυμία του χρηματικού λογαριασμού.

20180424-1155-1-2515
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ενηλικιωμένων υπολοίπων.

20180424-1155-1-2522
Drag and drop πεδίο (νεο interface)
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν drag & drop από τα διαθέσιμα πεδία για την προσθήκη συνθήκης πεδίου σε alert.

20180426-1155-7-2593
Οικονομικά στοιχεία παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία παγίου, ύστερα από καταστροφή και υπολογισμό αποσβέσεων.

20180427-1155-1-2637
Συνάρτηση μισθοδοσίας - ΕΙΔΟΣ_ΦΥΛΛΟΥ
Η συνάρτηση μισθοδοσίας [ΕΙΔΟΣ_ΦΥΛΛΟΥ] δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα σε περιβάλλον client server.

20180427-1155-1-2638
Custom πεδία στηλών κατά το μετασχηματισμό
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών με στήλες γραμμών.

20180427-1155-7-2626
Αρχεία ΥΕΚΑ - Κατάσταση εργαζομένων - Ημερομηνία αναγγελίας
Στην κατάσταση εργαζομένων [Ε4.xml] το πεδίο ημερομηνία αναγγελίας συμπληρώνεται μόνο από το πεδίο Αναγγελία ΟΑΕΔ στην καρτέλα του εργαζόμενου.

20180502-1155-7-2684
Απαιτήσεις παραγγελιών (Αναλυτικά)
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις παραγγελιών (Αναλυτικά)'', σε περίπτωση που δεν είχε οριστεί συνδυασμός χαρακτηριστικών στις γραμμές της προδιαγραφής, οι απαιτήσεις των αναλούμενων δεν έρχονταν με βάση την αναλογία που είχε οριστεί στις ποσότητες της προδιαγραφής, αλλά ένα προς ένα με το παραγόμενο.

20180502-1155-7-2694
Εκτύπωση με PHOTO και AUTOEXEC=1 στο νέο interface
Στο Series 5 UI εμφανιζόταν σφάλμα κατά την ''εκτέλεση'' εκτύπωσης με default ευρετήριο, προβολή και photo.

20180503-1155-1-2743
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επόμενη / προηγούμενη εγγραφή στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών

20180503-1155-7-2724
Περιοδική ΦΠΑ
Στο Series 5 UI δεν εκτυπωνόταν σωστά το έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

20180504-1155-1-2763
Σύμβαση σε ομάδα εταιριών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν μπορούσε να δημιουργηθεί σύμβαση, σε εταιρεία εκτός της κεντρικής.

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.517.11037

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171102-1155-2-4774
Αναζήτηση πεδίων σε φόρμες
Προστέθηκε στο νέο UI αναζήτηση πεδίων σε φόρμες.

20180201-1155-1-740
Intrastat και αυτοπαραδόσεις
Στις εκτυπώσεις intrastat συμμετέχουν και παραστατικά με συμπεριφορά ''Αυτοπαράδοση'', εφόσον έχει υπολογιστεί intrastat στη καρτέλα ΄΄Διεθνείς συναλλαγές''.

20180228-1155-7-1378
Ημερομηνία Intrastat
Κατά τη διαδικασία υπολογισμού της intrastat (Διεθνείς συναλλαγές), εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία intrastat, ενημερώνεται με την ημερομηνία του παραστατικού.

20180309-1155-2-1616
Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης''.

20180309-1155-2-1615
Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2017
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα'' Ε3 Φορολογικού έτους 2017.

20180316-1155-7-1784
Χειρόγραφο στην ΜΥΦ
Κατά την ''εκτέλεση'' reupdate στοιχείων ΜΥΦ με προσθήκη manual καταχωρήσεων, το flag ''Χειρόγραφο'', επανέρχεται σε ''ΟΧΙ''.

20180328-1155-2-2042
Στήλες υπενθυμίσεων
Οι στήλες των υπενθυμίσεων, προσαρμόζονται σύμφωνα με τον ορισμό τους, στις γενικές παραμέτρους της ενότητας CRM.

20180329-1155-2-2097
Έντυπο ''Νομικών προσώπων''
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Νομικών προσώπων & οντοτήτων''.

20180418-1155-2-2362
Μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο '' Μισθώματα ακίνητης περιουσίας Ε2''.

20180418-1155-2-2378
Αυτοπαραδόσεις στο έντυπο "Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ.4"
Στο έντυπο Φ4 (Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων) συμμετέχουν και κινήσεις με συμπεριφορά ''Αυτοπαράδοση'', εφόσον έχει υπολογιστεί intrastat στη καρτέλα ΄΄Διεθνείς συναλλαγές''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171011-1155-2-4366
Στοιχεία σύνδεσης βάσης
Εμφανίζονται πλέον τα στοιχεία σύνδεσης της βάσης στο νέο UI με mouse over στο σχετικό εικονίδιο.

20180201-1155-1-731
Κανόνας πιστωτικού έκπτωσης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον υπολογισμό πιστωτικών έκπτωσης, εφόσον στο κανόνα υπήρχε συνθήκη με υποκατάστημα πελάτη παραστατικού.

20180208-1155-1-916
Αναζήτηση σε γραμμές
Σε stand alone & client server εγκαταστάσεις πραγματοποιείται αναζήτηση στις γραμμές, ύστερα από τον χαρακτήρα που έχει οριστεί στις Γενικές παραμέτρους (μετά από χαρακτήρες), ενώ σε εγκαταστάσεις Azure, μετά τον 3ο χαρακτήρα.

20180212-1155-1-985
Αναζήτηση ειδών σε γραμμές παραστατικού (νέο UI)
Κατά την αναζήτηση ειδών σε γραμμές παραστατικού (χωρίς *) και εφόσον είχε επιλεχθεί backspace, διαγράφονταν όλοι οι χαρακτήρες που είχαν πληκτρολογηθεί στον επιλογέα της αναζήτησης.

20180212-1155-1-987
Πιστωτικά έκπτωσης ανά υποκατάστημα
Κατά τον υπολογισμό πιστωτικών έκπτωσης, δεν δημιουργούνταν πιστωτικά ανά υποκατάστημα συναλλασσόμενου.

20180223-1155-7-1285
Πεδίο με editor $Y
Πεδία με editor $Y που παίρνουν τις τιμές Ναι/Όχι εμφανίζονταν με τιμή Όχι και όχι κενά όταν ήταν null.

20180227-1155-1-1335
Συναρτήσεις αξιογράφων
Οι συναρτήσεις (CusChequeBalance, SupChequeBalance, CreChequeBalance, DebChequeBalance, BnkChequeBalance) δεν λάμβαναν υπόψιν την παράμετρο της κατηγορίας αξιογράφων.

20180301-1155-1-1389
Δικαιώματα χρηστών - ανενεργοί χρήστες
Στα δικαιώματα των χρηστών (TJobsSelector) το φίλτρο ''Χρήστες'' δεν φίλτραρε τους ανενεργούς χρήστες.

20180301-1155-1-1391
Ευρετήριο με δεύτερη ενότητα
Αν δεν ήταν ενεργοποιημένη η ''μορφή δέντρου Master-Detail'' κατά την επιλογή ευρετηρίου με δεύτερη ενότητα, σε περίπτωση αλλαγής του ευρετηρίου σε ένα που δεν κάνει ανάλυση, εμφανιζόταν η ανάλυση, με null τιμές.

20180309-1155-1-1618
Outlook Connector
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στον Outlook connector, κατά τον συγχρονισμό εγγραφών στο Soft1.

20180315-1155-1-1738
Ευρετήριο με 2 ενότητες
Στο νέο UI, όταν η επιλογή ''Μορφή δέντρου Master - detail'' από τις ρυθμίσεις δεν είναι ενεργοποιημένη, σε ευρετήριο με δεύτερη ενότητα, δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή μεγέθους στη δεύτερη ενότητα.

20180315-1155-1-1743
Ανενεργοί χρήστες για off-line
Στο παλαιό UI, στις παραμέτρους off-line εγκατάστασης, στον υπεύθυνο συγχρονισμού υποκαταστήματος, εμφάνιζε και ανενεργούς χρήστες.

20180316-1155-1-1787
Προειδοποίηση για λήξη set
Δεν λειτουργούσε η ''προειδοποίηση'' σε παραστατικό με set το οποίο είχε λήξει.

20180319-1155-1-1837
Επωνυμία χρηματικών λογαριασμών στα παραστατικά
Σε ομάδες εταιρειών, σε παραστατικό ταμειακών συναλλαγών, εταιρείας εκτός της μητρικής, δεν εμφανιζόταν η επωνυμία του χρηματικού λογαριασμού είτε στο header είτε στις γραμμές.

20180319-1155-1-1841
Σχεδιασμός ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου σε ειδικές περιπτώσεις.

20180320-1155-1-1850
Ιστορικό μετασχηματισμών
Δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ''μετασχηματισμός'' στο ιστορικό μετασχηματισμών.

20180327-1155-7-2021
Πλήθος αντιγράφων σε ετικέτα advanced
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced ετικέτας, αν στο "Condition for Printing - Repetition" δεν δοθεί τιμή αντιγράφων, ενημερώνεται με προκαθορισμένη την τιμή 1.

20180328-1155-1-2034
39β - Αντιστοίχιση άρθρου τιμολογίου με άρθρο πιστωτικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας Εγγραφές Φ.Π.Α. (Άρθρο 39β)'', όταν είχε διαγραφεί άρθρο που αφορούσε πιστωτικό αντιστοιχισμένο με τιμολόγιο.

20180405-1155-1-2213
Κατάσταση λογιστικής (Balance Sheet)
Στη Κατάσταση λογιστικής (Balance Sheet) σε περίπτωση δοτής τιμής στο κόστος πωληθέντων στις ερωτήσεις, εμφάνιζε 2 φορές τον ίδιο αθροιστή.

20180412-1155-1-2340
Φόρμα εκτύπωσης εργαζομένων
Σε φόρμα εκτύπωσης εργαζομένων που έχει σχεδιαστεί σε Fast Report, δεν ενημερωνόταν σωστά η αξία μισθολογικού στοιχείου της τρέχουσας περιόδου.

20180413-1155-7-2298
Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά
Στην εκτύπωση "Ποσότητες κατά χαρακτηριστικά", εμφανίζονταν λάθος οι ποσότητες, σε είδη με ανενεργά χαρακτηριστικά.

20180416-1155-1-2324
Έλεγχος Α.Φ.Μ. σε όμιλο εταιρειών
Δεν χρειάζεται πλέον να πληκτρολογούνται εκ νέου οι κωδικοί ΓΓΠΣ για τον έλεγχο ΑΦΜ.

20180418-1155-1-2367
Εκτυπώσεις ΕΛΠ-ΔΛΠ - Βιβλίο απογραφής
Στο βιβλίο απογραφής από ''Εκτυπώσεις Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π'' δεν αποτυπωνόταν το υπόλοιπο λογαριασμών, εφόσον είχε επιλεχθεί το flag ''Λογαριασμοί με μηδενική απογραφή'' και οι λογαριασμοί είχαν υπόλοιπο.

20180418-1155-7-2363
Χρέωση εξόδων SEPA
Κατά τη δημιουργία νέου Προμηθευτή/Πιστωτή, το πεδίο ''Χρέωση εξόδων (SEPA)'' ενημερωνόταν με λάθος τιμή.

20180418-1155-7-2386
Καρτέλες έργων
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν οι κινήσεις έργων σε εταιρείες εκτός της κύριας.

20180419-1155-1-2411
Ποσότητες χαρακτηριστικών στη 2η μονάδα
Δεν ενημερώνονταν σωστά οι ποσότητες της δεύτερης μονάδας μέτρησης, στην ανάλυση των χαρακτηριστικών, στα οικονομικά στοιχεία ειδών, σε παρακολούθηση ειδών με χαρακτηριστικά.

20180423-1155-1-2469
Time line συμβάσεων
Στο Timeline των συμβάσεων (μέσω σχετικών εργασιών), εμφανίζονταν λανθασμένα ονόματα πεδίων.

20180423-1155-1-2483
Στήλες γραμμών σε φυσική απογραφή
Στα παραστατικά της φυσικής απογραφής, δεν εμφανίζονταν οι στήλες γραμμών που είχαν δηλωθεί στο σχεδιασμό του τύπου τους.

20180423-1155-1-2489
Εμφάνιση λάθους σε alert
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε alert με γεγονός ''Εμφάνιση λάθους''

20180423-1155-7-2470
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'' με φίλτρο τον συνήθη προμηθευτή.

20180425-1155-1-2549
Office365
Δεν εμφανίζονταν τα ημερολόγια στις παραμέτρους του Office365.

20180425-1155-7-2565
Φορολογικά έντυπα
Στο νέο έντυπο Ε3 για την ενότητα των εσόδων εξόδων, οι ερωτήσεις υπολογισμών αφορούσαν τα Γ' κατηγορίας βιβλία.

20180426-1155-7-2591
Παλιά έντυπα Ε3
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζονταν τα ήδη καταχωρημένα έντυπα Ε3.

20180427-1155-1-2632
Ελεύθερες εκτυπώσεις advanced
Εμφανιζόταν σφάλμα στις Ελεύθερες εκτυπώσεις τύπου advanced.

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11035

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171127-1155-7-5147
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα σε προγενέστερη ημερομηνία από την σημερινή
Προστέθηκε στις εκτυπώσεις των ενηλικιωμένων υπολοίπων συναλλασσόμενων το flag ''Εκκρεμή βάσει ημερομηνίας αναφοράς'', όπου με την επιλογή ΄΄ΝΑΙ'' αποτυπώνει τα εκκρεμή αξιόγραφα βάσει της ημερομηνίας αναφοράς.

20180215-1155-7-1094
Cash flow
Εφόσον σε παραστατικό πώλησης γίνει διακανονισμός με αξιόγραφο, στην Ταμειακή ροή γίνεται πρόβλεψη για την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.

20180223-1155-7-1267
Sam4s ζυγιζόμενα
Στις ταμειακές μηχανές SAMSUNG SAM4S NR-320 και SAMSUNG SAM4S ER-420EJ υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα χρήσης barcode EAN-13 (21-24 για αξιακό και 25-29 για ζυγιζόμενο).

20180309-1155-2-1631
Αντιγραφή χρήστη
Κατά την αντιγραφή χρήστη με Copy From Buffer, αντιγράφονται στο νέο χρήστη οι Ελεγχόμενες εταιρείες, τα Δικαιώματα σειρών ανά υποκατάστημα, οι Προτεινόμενες σειρές, ενώ γίνονται exclude τα Έγγραφα / Παρατηρήσεις.

20180318-1155-2-1808
Κλείσιμο συνάντησης από οποιοδήποτε συμμετέχοντα
Προστέθηκε στις γενικές παραμέτρους του CRM η "Μεταβολή ενεργειών" όπου με την επιλογή ''Και από τις ενέργειες των συμμετεχόντων'' δίνεται δυνατότητα μεταβολής συνάντησης και από τους συμμετέχοντες.

20180403-1155-2-2159
Αναλυτικό Ισοζύγιο Πελατών
Στο Αναλυτικά ισοζύγια συλλασσόμενων, προστέθηκε φίλτρο ''Εταιρείες''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180124-1155-1-502
Αναζήτηση με χαρακτήρα @
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση είδους με χαρακτήρα ''@''

20180319-1155-1-1845
Δικαίωμα επιλογής default ευρετηρίων
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε το δικαίωμα επιλογής ευρετηρίων που ορίζεται στις κεντρικές λειτουργίες του χρήστη.

20180320-1155-1-1862
Κλήσεις CRM - ανενεργοί πελάτες
Με αφαίρεση του ",Α)" στον editor του Συναλλασσομένου επιστρέφει και ενεργούς πελάτες

20180327-1155-1-2017
Advanced φόρμα με background
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εσωτερική φόρμα Advanced με εικόνα background.

20180329-1155-1-2068
Σχεδιασμός προβολής ειδών
Σε σχεδιασμό προβολής ειδών, κατά την επιλογή ''Σχετικό'' στην ''Εγγυοδοσία \ παρελκόμενα'', εμφάνιζε μήνυμα σφάλματος.

20180330-1155-7-2118
Κατάσταση Λογιστικής (Balance Sheet)
Στη κατάσταση λογιστικής (Balance sheet) δεν συμφωνούσαν τα σύνολα των αθροιστών με τα αποτελέσματα προ τόκων & φόρων.

20180405-1155-7-2210
Περιγραφή χρηματικού σε εμβάσματα πελατών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, κατά την καταχώρηση εμβάσματος σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χρηματικού λογαριασμού.

20180411-1155-7-2236
Υπολογισμός αποσβέσεων παγίων
Σε client /server & Azure εγκαταστάσεις, δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα κατά την ''εκτέλεση'' αποσβέσεων, σε περίπτωση που κάποιος λογαριασμός δεν είχε συμπληρωθεί βάσει παραμετροποίησης.

20180412-1155-1-2271
Νέα παρτίδα σε παραγωγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή του πεδίου ''κωδικός νέας παρτίδας'' (μέσω σχεδιασμού προβολής) σε παραστατικά παραγωγής.

20180420-1155-7-2458
On/Off - αριθμήσεις
Σε εγκαταστάσεις Offline, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν προτεινόταν ο σωστός αριθμός παραστατικού.

20180423-1155-1-2468
Σφάλμα κατά την αναζήτηση - νέο UI
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε σωστά η αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση σε selectors.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11034

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161107-1155-7-3667
ΗΦΑΙΣΤΟΣ για πρατήρια υγρών καυσίμων
Προστέθηκε στην εργασία ''Παραγωγή αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ'' σχετικό flag ''Ακυρωμένα - ακυρωτικά'' για την συμμετοχή τους ή μη στο αρχείο.

20170829-1155-2-3681
Αυτόματη δημιουργία σειρών παραστατικών
Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας σειρών υποκαταστημάτων. Η εργασία είναι διαθέσιμη στο menu παραμέτρων / εταιρείες / με όνομα ''Αντιγραφή σειρών σε υποκαταστήματα'' (COPYSERIES).

20180116-1155-2-302
Συναλλακτική κίνηση έργων
Στη συναλλακτική κίνηση των έργων, εμφανίζονται και κινήσεις από την ενότητα των παραστατικών αποθήκης.

20180216-1155-7-1141
Πλάτος της στήλης «Υποκ. συν/μένου»
Προσαρμόστηκε το πλάτος της στήλης ''υποκατάστημα συναλλασσόμενου'' στις κινήσεις συναλλασσόμενων.

20180313-1155-2-1673
Ταμειακή Ροή
Στην Ταμειακή ροή δημιουργήθηκε νέα καρτέλα ''Αξιόγραφα'' με αποτύπωση εισπρακτέων - πληρωτέων και τράπεζα.

20180320-1155-7-1875
Input επιλογέα ειδών στα παραστατικά αποθήκης
Προστέθηκε στην ενότητα των παραστατικών αποθήκης, το κουμπί ''input'' κατά το άνοιγμα του επιλογέα.

20180403-1155-2-2160
Κατάσταση Ελεγχου Αναλυτικη [Πωλήσεις]
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση Ελέγχου Αναλυτική'' από την ενότητα των πωλήσεων, προστέθηκε το ΑΦΜ του πελάτη.

20180411-1155-2-2255
Συμψηφισμοί προμηθευτών σε φίλτρο εκτύπωσης
Προστέθηκε στο φίλτρο ''τύποι'' της εκτύπωσης ''Καρτέλες σε νόμισμα συν/γής'' οι τύποι Συμψηφισμού Προμηθευτών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171218-1155-7-5530
Τοπικό πεδίο με λειτουργία "Υπολογ.γραμμής+συνόλων"
Για να παίξει σωστά το τοπικό πεδίο με λειτουργία "Υπολογ.γραμμής+συνόλων" στο pivot grid, θα πρέπει τα πεδία που συμμετέχουν στον υπολογισμό να υπάρχουν στο pivot στην data περιοχή.

20171220-1155-7-5608
Advanced φόρμα εκτύπωσης και Rich Text Object
Σε φόρμα εκτύπωσης advanced, σε ''Text Rich object'', δεν εκτυπώνονταν όλα τα πεδία του κειμένου.

20180111-1155-2-242
Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών/πωλήσεων
Φιλτράρονται σωστά πλέον οι Εκκρεμείς παραγγελίες αγορών / πωλήσεων στις σχετικές εργασίες είδους.

20180212-1155-7-988
Import δεδομένων τιμολογιακών πολιτικών
Στο νέο UI δεν εμφανίζονταν τα import στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών.

20180212-1155-7-994
Οριζόμενος πίνακας
Στο νέο UI κατά τη δημιουργία οριζόμενου πίνακα προβολών όπου η sql εντολή είχε μεγάλο μήκος, δεν εμφανιζόταν όλο το query.

20180216-1155-7-1128
Import Excel σε δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών - NUI
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονταν τα δεδομένα κατά το excel import στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών.

20180222-1155-1-1236
Κινησεις έργου (γραμμές)
Στις κινήσεις των εργών (γραμμές), προστέθηκε σχετικό flag ''Έξοδα που δεν επιβαρύνουν γραμμές'' για τη συμμετοχή των εξόδων ή όχι.

20180222-1155-1-1244
Νέα εγγραφή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την δημιουργία νέου παραστατικού, ο κέρσορας πήγαινε στην ημερομηνία και όχι στη σειρά.

20180302-1155-1-1435
Αποστολή αρχειών XML μέσω CHROME
Όταν ήταν προεπιλεγμένος ο CHROME από τις παραμέτρους για την υποβολή εντύπων, δεν δηλώνονταν σωστά οι κωδικοί εισόδου στην εκάστοτε σελίδα και εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος check your internet connection.

20180305-1155-7-1488
Καταχώριση παραστατικού
Στο νέο UI, κατά τη δημιουργία / μεταβολή παραστατικού, σε περίπτωση που γινόταν αλλαγή του ευρετηρίου, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα καταχώρησης της υπάρχουσας εγγραφής.

20180306-1155-1-1535
Paste from clipboard σε τιμολ πολιτικές
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν paste from clipboard σε grid, με επιλεγμένη τη παράμετρο ''enable paste from clipboard'' στις ρυθμίσεις.

20180308-1155-1-1602
Παραμετροποίηση μηχανής καρτών
Στο νέο UI δεν εμφανιζόταν σωστά η οθόνη παραμετροποίησης των μηχανών καρτών.

20180308-1155-7-1595
Εκπτώσεις σε τελευταία τιμή αγοράς
Δεν εφαρμόζεται εκ νέου έκπτωση σε παραστατικά αγοράς, όταν τα προηγούμενα παραστατικά αγοράς είχαν έκπτωση και είχαν δηλωθεί να ενημερώνουν με την ανηγμένη τιμή αγοράς.

20180309-1155-1-1612
Αλλαγή είδους σε παραστατικό από μετασχηματισμό
Παρόλο που είχε δηλωθεί ''Απαγόρευση'' στην ''Αλλαγή είδους σε παραστατικό από μετασχηματισμό'' στον τύπο παραστατικού, δεν εφαρμοζόταν η σχετική απαγόρευση.

20180309-1156-7-40
Υπενθυμίσεις και ανοιχτές καρτέλες στην έναρξη
Στο Series 5 UI κατά την είσοδο στην εφαρμογή με επιλεγμένη την επιλογή ''Popup Υπενθυμίσεων'' έπρεπε πρώτα να κλείσουν οι ενεργές καρτέλες και μετά το παράθυρο υπενθυμίσεων.

20180312-1156-7-41
Συνάρτηση X.FOCUSFIELD
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε ορθά η συνάρτηση X.FOCUSFIELD.

20180313-1155-1-1671
Active Browser
Στο νέο UI κατά την εκτύπωση ενός ευρετηρίου, δεν φίλτραρε σωστά τα αποτελέσματα μέσω active browser

20180314-1155-1-1732
Απαγόρευση σε alert
Διορθώθηκε η εσφαλμένη διατήρηση μη αποδεκτής τιμής σε συνθήκη απαγόρευσης alert.

20180315-1155-7-1756
Χαρακτηριστικά με S/N
Σε είδους που παρακολουθείται σε Χρώμα / μέγεθος και Serial numbers, κατά την συμπλήρωση των S/N δεν έκλεινε το παράθυρο εισαγωγής των S/N.

20180321-1155-1-1888
Συνάρτηση FItemCDimReserved
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η συνάρτηση FItemCDimReserved.

20180321-1155-1-1906
Κόμα σε εγγραφή μενού
Στο Series 5 UI δεν επιτρέπεται η χρήση '','' σε εργασία στο Menu.

20180322-1155-1-1927
Πίνακας στην μνήμη
Διορθώθηκε η εσφαλμένη εμφάνιση του primary κλειδιού, σε περίπτωση που δεν ήταν στα πεδία επιλογέα.

20180323-1155-1-1958
Αντιγραφή παραστατικού σύνθεσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το Copy from buffer παραστατικού σύνθεσης, χωρίς set είδους.

20180326-1155-1-1981
Alert με αποστολή μηνύματος σε οθόνη χρήστη
Δεν λειτουργούσε η αποστολή μηνύματος σε οθόνη χρήστη μέσω alert.

20180326-1155-1-1994
Μήνας σε έντυπο ΦΠΑ
Κατά τον υπολογισμό εντύπου ΦΠΑ, σε περίπτωση που η πρώτη χρήση της εταιρείας δεν ήταν 12μηνη, δεν αποτυπωνόταν σωστά η φορολογική περίοδος.

20180328-1155-7-2036
Αποστολή E-mail
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή e-mail με υπόδειγμα.

20180402-1155-1-2139
Αναζήτηση με active browser
Στο νέο UI βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης μέσω active brower.

20180402-1155-1-2141
Προσθήκη κοστολογικού στοιχείου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα παραστατικά παραγωγής, κατά την προσθήκη κοστολογικών στοιχείων.

20180402-1155-1-2147
Ομάδα Συν/νου στην Στατιστική Αποθήκης
Στη στατιστική αποθήκης, δεν εμφανίζονταν σωστά η στήλη ''ομάδα συναλλασσόμενου''.

20180402-1155-7-2150
Οικονομικά στοιχεία Παρτίδων
Στα οικονομικά στοιχεία παρτίδων, δεν εμφανιζόταν η login χρήση.

20180403-1155-7-2151
Υποβολή εντύπων με firefox ή chrome
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την υποβολή εντύπων στο taxis με προεπιλεγμένους browser Chrome & Firefox.

20180403-1155-7-2175
Δεκαδικά στο πεδίο DISCPRC στον πίνακα MTRTRN
Στην καταχώριση παραστατικού με έκπτωση γραμμής, στον πίνακα MTRTRN καταχωρούνταν πολλά δεκαδικά την τιμή του πεδίου έκπτωση.

20180404-1155-7-2201
Ελεύθερη εκτύπωση advanced με script σε event
Δεν αποθηκευόταν το script σε ελεύθερη εκτύπωση εσωτερική advanced.

20180405-1155-1-2214
Bιβλίο κοστολόγησης παραγωγής σε εταιρεία ομάδας
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, το ''Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'', δεν εμφάνιζε αποτελέσματα σε εταιρείες πέραν της κύριας.

20180411-1155-1-2251
Μήνυμα μέγιστης έκπτωσης
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν λάθος υπέρβαση μέγιστης έκπτωσης σε παραστατικά.

20180411-1155-7-2242
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο ιστορικό μετασχηματισμών, στο διάγραμμα, εμφανίζεται και η επωνυμία συναλλασσόμενου.

20180411-1155-7-2250
Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ.
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ολοκληρωνόταν ο έλεγχος Α.Φ.Μ, μέσω της εργασίας ''Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ''.

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11033

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180109-1155-7-184
AsciiImport σε Azure
Υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα να γίνει ascii import σε περιβάλλον client server & azure.

20180305-1155-1-1487
button Συνέχεια στο CRM
Στις παραμέτρους ''ανά χρήστη'' στην ενότητα του CRM, προστέθηκε το flag ''Μόνο από παραμέτρους'' που αφορά τη συνέχεια ενεργειών συγκεκριμένων σειρών που θα οριστούν στο grid.

20180305-1155-7-1486
Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο μισθοδοσίας
Προστέθηκε η εκτύπωση "Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο" στις εκτυπώσεις μισθοδοσίας.

20180316-1155-2-1781
Ιστορικό πωλήσεων
Στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων ειδών, είναι προεπιλεγμένη η τιμή "Ναι" για προσφορές-παραγγελίες.

20180321-1155-7-1881
Read state πεδίου
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στο Setproperty όπου μπορεί ν' αλλάξει το read state του πεδίου. Η σύνταξη είναι η εξής:
SetProperty(XModule,'FIELD','SALDOC.CCCFXDINOS','READONLY','TRUE').


20180326-1155-1-1973
Φίλτρο σε Selector Αξιογράφων
Στο νέο UI πραγματοποιείται πλέον αναζήτηση αξιογράφου σε παραστατικά, βάσει ποσού.

20180326-1155-1-1980
Active browser
Στο νέο UI προστέθηκε στις Γενικές παραμέτρους η ''Διατήρηση φίλτρων active browser''.

20180326-1155-7-1988
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο ιστορικό μετασχηματισμών, προστέθηκε η περιγραφή του συναλλασσόμενου.

20180328-1155-7-2056
Παραστατικά Παραγωγής και θέσεις/ράφια
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης στήλης θέσης αποθήκευσης στα παραστατικά παραγωγής

20180403-1155-2-2169
Προτεινόμενοι χώροι αποθήκευσης για παραστατικά παραγωγής
Στους προτεινόμενους χώρους και θέσεις αποθήκευσης των ειδών, προστέθηκε η ενότητα των παραστατικών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170925-1155-7-4089
Παραγγελίες ελλείψεων ειδών με χαρακτηριστικά
Η εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, δεν φίλτραρε τον προμηθευτή που είχε επιλεχθεί στα φίλτρα.

20171208-1155-7-5377
Αποτελέσματα προυπολογισμού πωλήσεων
Στα αποτελέσματα προϋπολογισμών δεν αποτυπωνόταν η πραγματική αξία.

20180119-1155-1-389
Import αγορών
Διορθώθηκε σφάλμα σε excel import με ταυτόχρονη εισαγωγή εξόδων.

20180122-1155-1-422
Κλείδωμα πεδίου και Hyperlink
Στον S1 Designer, σε custom object με πεδίο το οποίο ήταν readonly, δεν μπορούσε να επιλεχθεί το hyperlink.

20180201-1155-7-722
Αποθηκευτικός χώρος γραμμής σε σενάριο
Κατά την εκτέλεση σεναρίου ροής, σε παραστατικά με διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο γραμμής, μεταφέρεται πλέον ο χώρος της γραμμής.

20180213-1155-1-1030
Σήμανση εργασιών - Διαγραφή εταιρείας
Καταγράφεται πλέον η διαγραφή εταιρείας στον ''έλεγχο εργασιών''.

20180221-1155-1-1208
Ευκαιρία πώλησης - Νέο UI
Στο νέο UI, μεγάλωσε ο κωδικός πελάτη σε καταχώρηση ευκαιρίας πώλησης.

20180227-1155-7-1322
paste from clipboard
Δεν λειτουργούσε σωστά το paste from clipboard σε γραμμές παραστατικού με είδη και παρτίδες.

20180228-1155-1-1374
Παραστατικά εσόδων εξόδων
Στα παραστατικά εσόδων / εξόδων, στο νέο UI στον selector των λογαριασμών, δεν εμφανιζόταν το button ''από πρότυπη''.

20180315-1155-7-1739
Εκτύπωση στατιστικής αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ομαδοποιημένης στατιστικής αποθήκης σε pdf ή φυσικό εκτυπωτή.

20180316-1155-7-1773
Client import
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση import script με client import.

20180320-1155-7-1876
Παρτίδες και ημ/νία ανάλωσης
Σε περίπτωση που είχε οριστεί σε τύπο παραστατικού, FIFO (αυτόματη) στην επιλογή παρτίδων και ανάλωση βάσει ημερομηνίας λήξης στις γενικές παραμέτρους, προτεινόταν λάθος παρτίδα.

20180321-1155-1-1903
Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5
Στον Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5, δεν εμφανιζόταν κίνηση που είχε πραγματοποιηθεί από συναλλασσόμενου τρίτης χώρας, με υποκατάστημα Ευρωπαϊκής ένωσης.

20180323-1155-7-1946
Φάκελος αρχείων ΜΥΦ
Στο νέο UI κατά τη δημιουργία νέου φακέλου, στην υποβολή στοιχείων ΜΥΦ, στον κατάλογο αποθήκευσης δεν προτεινόταν το \ (slash) μεταξύ παλιότερου και νέου φακέλου.

20180326-1155-7-1968
Υπηρεσίες->Φάκελοι: Αποστολή σε Πελάτη
Δεν ενημερωνόταν σωστά το ΦΠΑ σε παραστατικά που δημιουργούνται από φακέλους υπηρεσιών, κατά την επιλογή αποστολής σε πελάτη.

20180326-1156-7-44
Ανάλυση χαρακτηριστικών
Σε είδη που έχουν μόνο ένα χαρακτηριστικό, κατά την επιλογή του είδους σε παραστατικά και εφόσον επιλεχθεί η ''ανάλυση'', δεν εμφανιζόταν η επιλογή ΟΚ.

20180327-1155-1-2004
Βιβλίο αποθήκης (ομιλικό σχήμα)
Σε ομάδες εταιρειών, στο βιβλίο αποθήκης, με φίλτρο τον λογαριασμό αποθεμάτων, δεν γινόταν σωστή επιλογή των λογαριασμών της εταιρείας εισόδου, αλλά της κύριας.

20180328-1155-1-2039
Ιστορικό αγορών/πωλήσεων υπηρεσιών σε νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο ιστορικό αγορών & πωλήσεων υπηρεσιών.

20180328-1155-1-2065
Σειρά φακέλου υπηρεσιών από hyperlink
Δεν εμφανιζόταν σωστά ή σειρά φακέλου που είχε συνδεθεί σε σειρά πώλησης.

20180329-1155-1-2066
Ανάλυση υπολοίπου σε είδη με χαρακτηριστικά
Σε είδη με ένα μόνο χαρακτηριστικό, κατά την επιλογή του είδους σε γραμμές παραστατικού και εφόσον είχε επιλεχθεί η ανάλυση, δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά (υπόλοιπο, πλασματικό, διαθέσιμο, δεσμευμένα πελάτη).

20180329-1155-1-2100
Αρχείο αμοιβών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία αρχείου αμοιβών.

20180330-1155-7-2109
SetProperty
Δεν λειτουργούσε σωστά η function SETPROPERTY για αλλαγή caption πεδίου, πχ x=SetProperty(XModule,'FIELD','CCCFXUSERDATA.NAME','CAPTION','Test').

20180402-1155-1-2136
Doc editor
Εσωτερική ενημέρωση:
Διορθώθηκαν σφάλματα στον Doc editor κατά την είσοδο ή κατά την επιλογή fields.


20180403-1155-1-2155
Επικουρικά ταμεία - Υπολογισμός αρχείου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον υπολογισμό αρχείου επικουρικών ταμείων.

20180404-1155-7-2191
Είδη->Υπόλοιπα ανά εταιρεία
Στα ''Υπόλοιπα ανά εταιρεία'', από τις σχετικές εργασίες των ειδών, κατά την επιλογή «Υπόλοιπα ανά χώρο», δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χώρου.

20180411-1155-1-2258
Yπολογισμός αναδρομικών εισφορών
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό των αναδρομικών εισφορών λόγω λανθασμένου υπολογισμού στην ανάλυση των εισφορών ανά αποδοχή της κανονικής περιόδου.