Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11107. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11107. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11107

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170309-1155-2-1038
Ποσοστό σπόσβεσης οντότητας
Προστέθηκε στις αναλυτικές κινήσεις του Συγκεντρωτικού και Αναλυτικού βιβλίου παγίων, το ποσοστό (%) απόσβεσης της οντότητας.

20170906-1155-7-3774
Έλεγχος εγγύησης σε φάκελο υπηρεσιών
Γίνεται πλέον έλεγχος εγγύησης σε φάκελο υπηρεσιών, όταν ο κέρσορας είναι στο πεδίο SN (εμφανιζόταν λάθος μήνυμα ότι δεν υπάρχει εγγύηση).

20180326-1155-1-1982
Ταξινόμηση στη κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής για ταξινόμηση είτε κατά επώνυμο εργαζόμενου είτε κατά κωδικό εργαζόμενου στη κατάσταση εισφορών ασφαλιστικών ταμείων.

20180419-1155-2-2409
Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας
Έγινε παραμετρική η επιλογή των μισθολογικών στοιχείων που θα εμφανίζονται στην καρτέλα [Στοιχεία περιόδων] στην προβολή [Οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας] στους Εργαζόμενους.

20180613-1155-2-3746
Επιμερισμός δαπανών Ε3
Στο έντυπο Ε3 προστέθηκε ο επιμερισμός των δαπανών και στη 6η σελίδα, κωδικοί 181 & 185.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180418-1155-7-2366
Εκτύπωση PDF
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αποστολή εκτύπωσης σε PDf file "Landscape", εκτυπωνόταν ''portrait''.

20180418-1156-7-52
Ευρετήριο με ομαδοποίηση σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν όλες οι στήλες σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο στατιστικής πωλήσεων.

20180529-1155-1-3372
S1Designer
Στον S1 Designer γίνεται πλέον ταξινόμηση πεδίων βάσει της σειράς που καταχωρήθηκαν.

20180529-1155-1-3373
Επανάληψη τιμών με tab
Στο Series 5 UI λειτουργεί πλέον η επανάληψη τιμών με ΤΑΒ.

20180531-1155-1-3452
Αλλαγή υποκ/ματος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Azure εγκατάσταση, κατά την αλλαγή υποκαταστήματος με χρήστη ο οποίος είχε password.

20180601-1155-1-3476
Eκτύπωση ετικετών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ετικετών, με φόρμα advanced ετικέτα, από ευρετήριο παραστατικών.

20180601-1155-7-3482
Αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης
Στα Αποτελέσματα πιστωτικών έκπτωσης, στο grid του tab Είδη, στην στήλη Αξία παραστατικού, εμφανίζεται πλέον το σύνολο της αξίας των πιστωτικών.

20180604-1155-7-3496
Αναδίπλωση σε φόρμα εκτύπωσης
Σε εκτύπωση φόρμας με τοπικά πεδία και αναδίπλωση στη περιγραφή, το κείμενο της περιγραφής συνέχιζε στο επόμενο είδος.

20180605-1155-1-3558
Περιγραφή παγίων σε ομάδα εταιρειών
Κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς παγίου σε Ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του παγίου στις γραμμές του παραστατικού

20180605-1155-1-3559
FIFO ανάλωση παρτίδων στην παραγωγή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής με τρόπο ανάλωσης ''FIFO (αυτόματη)''.

20180607-1155-1-3613
Εργασίες UpdAcnDocType & UpdSXDocType
Στις εργασίες ''Εισαγωγή μεταβλητών εντύπων από πρότυπο (Λογιστική)'' & ''Εισαγωγή μεταβλητών εντύπων από πρότυπο (Έσοδα-Έξοδα)'' δεν γινόταν update των μεταβλητών σε διαφορετική χρήση.

20180607-1155-7-3627
Παρτίδα με κενά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς με παρτίδες με κωδικό που περιείχε κενά.

20180611-1155-1-3678
Αποστολή Ε3 στο Taxis
Αποστέλλεται πλέον το έντυπο Ε3 στο Taxis, όταν ο εκπρόσωπος είναι Λογιστής λογιστικού γραφείου.

20180611-1155-7-3673
Ονομασίες πεδίων στηλών
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά σε στήλες γραμμών παραστατικών, όπου κατά τη προσθήκη είδους σε παραστατικό άλλαζε το όνομα των στηλών.

20180612-1155-1-3701
Αυτόματος μετασχηματισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν όταν είχε δηλωθεί σε σειρά παραστατικού, σειρά αυτόματου μετασχηματισμού.

20180612-1155-1-3726
Στήλες γραμμών με τοπικά πεδία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά με στήλες γραμμών, οι οποίες είχαν τοπικά πεδία.

20180612-1155-7-3703
Σχεδιασμός ευρετηρίου παρτίδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σχεδιασμό ευρετηρίου παρτίδων, όταν δηλώνονταν πεδία από τα Αναλυτικά στοιχεία.

20180612-1155-7-3719
Ε3 - Κωδικός 126
Στο έντυπο Ε3 δεν γινόταν σωστό SUM στα πεδία 126,226,326,426, σε περίπτωση manual αλλαγής.

20180613-1155-1-3744
Επιμερισμός δαπανών Ε3
Κατά τον επιμερισμό δαπανών του εντύπου Ε3, δεν γινόταν σωστή άθροιση στους κωδικούς 180,280,380,480.

20180613-1155-1-3756
Τιμολογιακές πολιτικές
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίζονταν καθυστερήσεις στην εφαρμογή, όταν εφαρμόζονταν τα ίδια σενάρια εφαρμογής με τους ίδιους κανόνες.

20180613-1155-7-3751
Μαζικός μετασχηματισμός
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση μαζικών μετασχηματισμών παραστατικών.

20180613-1155-7-3753
ΑΧ στις σειρές πωλήσεων
Στις σειρές των πωλήσεων, κατά την επιλογή Α.Χ. δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χώρου.

20180614-1155-7-3804
Ε3 - πεδίο 561
Πραγματοποιείται πλέον σωστή άθροιση για το πεδίο 561 του εντύπου Ε3 στον πίνακα Ζ2.

20180614-1156-7-100
Επιλογή προδιαγραφής σε παραγωγή
Αν σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής άλλαζε η προδιαγραφή και μετά σε άλλο καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής με διαφορετικό παραγόμενο γινόταν προσπάθεια αλλαγής της προδιαγραφής, προτείνονταν προδιαγραφές βάσει του παραγόμενου του προηγούμενου παραστατικού.

20180618-1155-7-3840
Έντυπο Ε3 - Λογιστής λογιστικού γραφείου
Κατά την αποστολή στο Taxis εντύπου Ε3, σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος εταιρείας, ήταν λογιστής λογιστικού γραφείου, δεν ενημερώνονταν τα πεδία των πινάκων.