Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11141. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11141. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11141

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190328-1155-2-983
Δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου(Α.1101/18-03-2019)
Έγιναν αλλαγές στη γραμμογράφηση του αρχείου JL10 για να υποστηρίξει την μηνιαία υποβολή δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου για επιχειρηματικές αμοιβές βάσει τη απόφασης Α.1101/18-03-2019.
Ο υπολογισμός και η υποβολή του αρχείου JL10 εφεξής πραγματοποιείται σε μηνιαίο επίπεδο.
Στο διάλογο της εργασίας δημιουργίας του αρχείου αμοιβών θα πρέπει να επιλέγετε στα φίλτρα της περιόδου από και έως την επιθυμητή περίοδο.
Η υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης και την κατάργηση των κωδικών αμοιβών (2,3,4,5,14,15) και τη προσθήκη του κωδικού 97.
Για τις αλλαγές συμβουλευθείτε την απόφαση Α.1101/18-03-2019 ώστε να προβείτε σε κατάλληλες τροποποιήσεις στα αρχεία σας (Συναλλασσόμενων και λογαριασμών Γ.Λ και Εσόδων-Εξόδων) όπου αυτό απαιτείται.


20190328-1155-2-987
Ηλεκτρονική υποβολή και απόδοση ΦΜΥ (Α.1099/2019)
Σύμφωνα με την απόφαση Α1099/2019 της ΑΑΔΕ, αλλάζει ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.412/2013, που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Η υποβολή πλέον πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.
Για την παραγωγή του μηνιαίου αρχείου ΦΜΥ και συγκεκριμένα στην εργασία [Ενημέρωση αρχείου ΦΜΥ], θα πρέπει πλέον να επιλέξετε στα φίλτρα, την κατάλληλη περίοδο στα πεδία από Από μήνα, Έως μήνα.


20190124-1155-2-218
Αξία παραγγελιών με προκαταβολές
Προστέθηκε στο σχεδιασμό πιστωτικών ελέγχων η δυνατότητα χρήσης της τιμής OPNORDERSPAY που φέρνει την αξία των εκκρεμών παραγγελιών με προκαταβολή.

20190213-1155-2-479
Είδος με χαρακτηριστικά στις παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, δεν λαμβάνονταν υπόψιν είδη με χαρακτηριστικά, κατά την επιλογή των φίλτρων ''πωλήσεις προηγούμενου έτους & μηνών''.

20190221-1155-2-593
Άρση Εκκρεμότητας γραμμής - Μετασχηματισμός
Σε περίπτωση που γίνει κάλυψη εκκρεμότητας γραμμής παραστατικού, το πεδίο ''Μετασχηματισμός'' ενημερώνεται με την τιμή ''Μερικώς''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181109-1155-1-6087
Ελεύθερη advanced εκτύπωση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση ως νέα, Φόρμας advanced, στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20190121-1155-1-155
Υποχρεωτικό πεδίο σε προβολή παρτίδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε προβολή παρτίδων, που είχε υποχρεωτικό το πεδίο ''Κωδικός 1''.

20190228-1155-1-671
Έντυπο Ε3
Κατά τον υπολογισμό του εντύπου Ε3, τα πεδία ''Ημερομηνία έναρξης & διακοπής'', ενημερώνονταν με λανθασμένη ημερομηνία.

20190301-1155-1-695
Ε3 στα έσοδα έξοδα
Έχοντας πραγματοποιήσει είσοδο στην εφαρμογή με χρήση 2017, δεν άνοιγε το έντυπο Ε3 της χρήσης, στην ενότητα των εσόδων εξόδων.

20190312-1155-1-792
Outlook connector
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στον Outlook connector κατά το archive.

20190314-1155-1-822
Ιστορικό μετασχηματισμών σε Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά την επιλογή ''Ιστορικό μετασχηματισμών'' παραστατικών.

20190315-1155-1-845
function XSupport.ExecS1Command
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην function XSupport.ExecS1Command.

20190318-1155-1-862
Ημερολόγια CRM - Ημέρα
Στα ημερολόγια CRM, σε περίπτωση που επιλεχθεί ''Ημέρα'', εμφανίζεται πλέον, η Login ημέρα.

20190319-1155-1-880
Ενοποίηση αρχείοων ΜΥΦ με εγγραφές άρθρου 39β
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Ενοποίηση & μεταβολή αρχείων ΜΥΦ'', σε περίπτωση που το αρχείο περιείχε εγγραφές του 39β.

20190321-1155-1-913
ΜΥΦ-Οικονομικά στοιχεία πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων, επιλέγοντας το link της καθαρής αξίας ΜΥΦ, ύστερα από αλλαγή της χρήσης υπολογισμών.

20190321-1155-1-915
Καθυστέρηση σε εκτύπωση αφίξεων σε oracle
Βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' των εκτυπώσεων ''Εκτύπωση αφίξεων'' & ''Εκτύπωση αποστολών'', σε εγκατάσταση Oracle.

20190327-1155-1-949
Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι συντομεύσεις του πληκτρολογίου.