Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10325. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10325. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10325


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120409-2165-2-39
function για σχετικά έγγραφα
1.Προστέθηκε function με την οποία γίνεται upload στο Azure αρχείου που βρίσκεται σε φυσικό δίσκο. Η function αυτή
α.παίρνει ως παράμετρο το filename
β.καταχωρεί στο αρχείο των εγγράφων νέα εγγραφή
γ.κάνει upload το αρχείο στο Azure.
δ.ενημερώνει το URL του αρχείου που καταχωρήθηκε με τη διεύθυνση
που βρίσκεται στο Azure.
Η function αυτή μας επιστρέφει το Url στο Azure. πχ. X.PUTFILE("C:\\filename.txt")
2.Προστέθηκε function με την οποία μπορούμε να καλέσουμε html link. Η function αυτή παίρνει παραμέτρους το url και το caption και επιστρέφει string. πχ. href("http://www.in.gr", "in").


20120410-1155-2-545
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ - Υπολογισμός μετά την δημοσίευση της νέας ΕΓΣΣΕ
Για την κάλυψη της ανάγκης θα γίνεται χρήση του μισθολογικού στοιχείου 2087 - Ανώτατο όριο αποδ. επιδό/σης (Μισθός/Ημερομίσθιο). Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το πεδίο σε περίπτωση που ως βάση υπολογισμού θέλει τον μισθό ή το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, που ίσχυε μέχρι τις 13/02/2012. Αν το πεδίο μείνει κενό, τότε βάση υπολογισμού θεωρείτε η εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ. Απαιτείται να εκτελεστεί η εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120321-1155-1-376
Δημιουργία τοπικής εγκατάστασης
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία δημιουργίας της offline τοπικής εγκατάστασης.

20120323-1155-1-399
Δικαιώματα χρηστών σε Offline περιβάλλον.
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα δικαιώματα χρηστών σε Offline περιβάλλον.

20120323-1155-1-402
Λάθος στις αντιστοιχίσεις αν γίνουν από εμβάσματα
Αν από εμβάσματα γινόταν αντιστοίχιση τιμολογίων και στη συνέχεια ξανά αντιστοίχιση και <διαγραφή αντιστοιχίσεων>, τότε αποτύχαινε η διαγραφή αντιστοιχισεων και παρέμενε η αξία που είχε αντιστοιχισθεί ως "αντιστοιχισμένη".

20120330-1155-1-445
Menu στο client offline.
Σε εισαγωγή στον client απευθείας με offline δεν εμφάνιζε σωστό menu.

20120402-1155-1-451
Κανόνας ροής από πώληση σε παραγωγή
Σε κανόνα ροή από παραστατικο πωλησης σε εντολή παραγωγής εμφάνιζε το μήνυμα dataset not in edit or insert mode.

20120403-1155-1-466
Azure: Αλλαγές των φορμών εκτύπωσης.
Σε Azure δεν αποθηκεύονταν οι αλλαγές των φορμών εκτύπωσης.

20120406-1155-1-523
Email import - διεύθυνση "από"
Εάν σε import ενός email άλλαζε ο χειριστής, τότε άλλαζε και η διεύθυνση "από" και προτεινόταν το email του χειριστή.

20120417-1155-1-575
Γέφυρα λογιστικής στα Παραστατικά σύνθεσης
Εμφανίζονται πλέον μόνο τα πεδία των γραμμών των παραστατικών σύνθεσης.