Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 3.11.492. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 3.11.492. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Έκδοση 311.492.10061

Η έκδοση που δημοσιεύθηκε σήμερα απαιτεί συγχρονισμό της βάσης δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι έχει δημιουργηθεί αντίγραφο της βάσης δεδομένων πριν την αναβάθμιση. Επιπλέον, συνίσταται ο έλεγχος του *.log αρχείου συγχρονισμού για τυχόν σφάλματα.
Στην έκδοση διορθώνονται τα παρακάτω:

20091019-1155-2-1103 Τίτλοι σε εκτυπώσεις
Διορθώθηκε το μέγεθος των γραμμάτων σε τίτλους εκτυπώσεων ώστε να εμφανίζονται σωστά στο διαθέσιμο χώρο

20090629-1155-1-755 Βιβλίο εσόδων/εξόδων (Θεωρημένες Εκτυπώσεις)
Εμφανιζόταν μήνυμα "ESACCBOOK: field 'CLM_1' not Found" κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης όταν δεν είχε επιλεγεί Υποκατάστημα και Στήλες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο και επιπλέον κανένα υποκατάστημα της εταιρείας δεν ήταν χαρακτηρισμένο ως κεντρικό.

20091019-1155-1-1104 Εισπράξεις με αξιόγραφα
Κατά την καταχώρηση ταμειακών παραστατικών με αξιόγραφα δεν ενημερωνόταν σωστά η ημερομηνία λήξης στον πίνακα διακανονισμών (εμφανιζόταν η ημερομηνία του παραστατικού και όχι η ημερομηνία λήξης αξιογράφου).

20091020-1155-1-1111 Αντιγραφή εταιρείας
Μετά την αντιγραφή εταιρείας, στη νέα εταιρεία κατά την επιλογή τύπων παραστατικών εμφανιζόταν μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο απαιτήσεις"
20091020-1155-1-1115 Λιανική και εξόφληση με κάρτα
Κατά την καταχώρηση εξόφλησης με πιστωτική κάρτα και δόσεις μηχανών πιστωτικών καρτών εμφανιζόταν μηνύματα σφάλματος.