Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10649. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10649. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10649

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150827-1155-7-2622
Υπολογισμός εισφοράς αλληλεγγύης
Προσαρμογή της εφαρμογής για τον υπολογισμό της Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σύμφωνα με την ΠOΛ.1174/5.8.2015.
Για την υλοποίηση προστέθηκε νέο μισθολογικό στοιχείο γενικής χρήσης (1159 - Υπολογισμός ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης).
Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που δεν επιθυμούν την εκκαθάριση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το έτος 2015, θα πρέπει να επιλέξουν την τιμή [1=Χωρίς εκκαθάριση], με ημερομηνία αναφοράς και ισχύος την 1/8/2015 (ή 01/9/2015 αν έχει ήδη υπολογισθεί η μισθοδοσία του Αυγούστου). Ταυτόχρονα και σε νέα γραμμή, θα πρέπει να ορισθεί η τιμή [0=Με εκκαθάριση] και ημερομηνία αναφοράς και ισχύος την 01/01/2016.
Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που επιθυμούν την εκκαθάριση της ειδικής εισφοράς για το 2015 δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

20150831-1155-7-2643
Υπολογισμός ΦΜΥ σε εργαζόμενους ορισμένου χρόνου
Προσαρμογή της εφαρμογής στην ΠΟΛ.1179/13.8.2015, σχετικά με τον αναλογικό υπολογισμό του ΦΜΥ σε εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

20150901-1155-2-2653
Λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου
Προστέθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας: ΗΜ_ΛΗΞΗΣ_ΣΟΧ, η οποία επιστρέφει την ημερομηνία αποχώρησης της γραμμής όταν ο τύπος της σύμβασης είναι Ορισμένου χρόνου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141125-1155-1-4284
Παραμετροποίηση Off line εγκατάστασης
Κατά την παραμετροποίηση off line εγκατάστασης, προτείνονται πλέον στον υπεύθυνο συγχρονισμού υποκαταστήματος, μόνο οι χρήστες οι οποίοι είναι ενεργοί.

20150518-1155-1-1626
Κωδικός χρήστη
Σε κάποιες περιπτώσεις, γινόταν αναγνώσιμος ο κρυφός κωδικός του χρήστη.

20150604-1155-7-1896
Αυτόματη είσπραξη
Γινόταν αυτόματη είσπραξη σε σειρά που δεν είχε τέτοια παραμετροποίηση, όταν είχε αποτύχει προηγούμενη καταχώριση με άλλη σειρά που είχε δηλωμένη αυτόματη είσπραξη.

20150831-1155-1-2645
Ε5 xml - ημερομηνία υπολογισμού
Κατά την δημιουργία Ε5 xml αρχείου εάν είχαν υπολογιστεί περισσότερες από 1 περίοδοι με την ίδια ημερομηνία υπολογισμού τότε εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος (subquery returned more than 1 value).