Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11223. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11223. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11223

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190104-1155-1-26
Εκτύπωση ελεύθερης εκτύπωσης advanced
Κατά την εκτύπωση Ελεύθερης εκτύπωσης ''Εσωτερική advanced'' σε εκτυπωτή, εκτυπωνόταν στον default των windows.

20190508-1155-1-1436
Φάκελοι Υπηρεσιών
Στο Series 5 UI, σε φακέλους υπηρεσιών, στη καρτέλα Ενεργειών, δεν άνοιγε ο σωστός selector στο ''Θέμα''.

20190509-1155-3-1447
Αυτόματη ανάλυση γραμμών
Έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο αποθήκης ''Αυτόματη ανάλυση γραμμών'', δεν ενημερωνόταν ο πίνακας ''cdimmtrln''.

20190513-1155-1-1459
Δεκαδικά αξιών σε άρθρα λογιστικής
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εξαγωγή γραμμών άρθρων λογιστικής σε excel, οι αξίες εμφανίζονταν με περισσότερα δεκαδικά.

20190531-1155-1-1656
Νόμισμα σε προβολή κινήσεων προμηθευτή
Δεν εμφανιζόταν το νόμισμα συναλλαγής, σε custom προβολή κινήσεων συναλλασσόμενων.

20190531-1155-1-1660
Blob πεδίο με RunSql
Σε φόρμες πωλήσεων advanced δεν λειτουργούσαν σωστά τα τοπικά πεδία με την εντολή Runsql.

20190603-1155-1-1677
CreateSupport
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Azure εγκατάσταση, σε custom προβολή, με javascript, με χρήση της συνάρτησης CreateSupport.

20190604-1155-1-1687
Διπλό κλικ στην στατιστική αποθήκης
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση (με διπλό κλικ) από τις γραμμές της στατιστικής αποθήκης.

20190606-1155-1-1729
Στοιχεία χρεοπιστώσεων ανά εταιρεία
Σε ομάδες εταιρειών, στην ενότητα των χρεοπιστώσεων, δεν αποθηκεύονταν τα στοιχεία ανά εταιρεία.

20190606-1155-1-1730
Φορολογική αναμόρφωση εσόδων εξόδων
Δεν υπολογιζόταν ορθά το εντύπου ''Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης'' στα έσοδα έξοδα, με επιλογή ετήσιου υπολογισμού.

20190606-1155-1-1744
Έλεγχος Υπολοίπου
Σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί ''Ερώτηση'' στη συμπεριφορά του ελέγχου αποθέματος, σε τύπο παραστατικού, κατά την καταχώρηση εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα και ακυρωνόταν η καταχώρηση.

20190611-1155-1-1792
Εκτύπωση ευρετηρίων σε excel σε Series5 UI
Κατά την εκτύπωση σε excel ενός ευρετηρίου με φιλτραρισμένες στήλες, εκτυπωνόταν λάθος η συνολική αξία.

20190614-1155-1-1847
Θέση Ράφι
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση επιλογής ειδών'', προσθέτοντας σαν στήλη τη θέση αποθήκευσης, δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα.

20190614-1155-1-1854
Αντικατάσταση απόδειξης σε πρατήρια
Το Button «Αντικατάσταση απόδειξης» που αφορά προβολές πρατηρίων, δεν εμφανιζόταν κατά το ''Save New Template''.