Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10923. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10923. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10923

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161104-1155-2-3654
Μάρκα στη μαζική αλλαγή τιμών
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής μάρκας στην εργασία μαζικής αλλαγής τιμών.

20170419-1155-7-1678
Text 01 & 02 σε γέφυρες λογιστικής
Προστέθηκαν στους resolver των γεφυρών λογιστικής με ΓΛ/Έσοδα-Έξοδα δυνατότητας τα πεδία VARCHAR01, VARCHAR02 του Παραστατικού.

20170509-1155-1-2043
Παραστατικά Αποσύνθεσης
Στην ενημέρωση τιμών κόστους σε παραστατικά μπορούν πλέον να δηλωθούν και τύποι παραστατικών αποσύνθεσης.

20170516-1155-7-2164
Ημερολόγιο αποθήκης
Προστέθηκαν στο διάλογο του Ημερολογίου Αποθήκης φίλτρα για τη λογιστική κατηγορία και την ομάδα είδους, τα οποία λαμβάνονται υπόψιν στα από μεταφοράς υπόλοιπα.

20170526-1155-2-2386
Συνάρτηση X.AskYesNo
Δημιουργήθηκε νέα συνάρτηση X.AskYesNo που εμφανίζει μόνο τα buttons Yes και Νο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150916-1155-7-2789
Reupdate αξιογράφων
Στην εργασία reupdate αξιογράφων λαμβάνονται υπόψιν και οι κινήσεις με ενημέρωση "Καμία ενέργεια (Αξία υπολοίπου)".

20161229-1155-1-4386
Δραστηριότητες έργων
Σε λειτουργικό σύστημα windows 10, στις γραμμές των δραστηριοτήτων των έργων αποθηκευόταν σαν αριθμός γραμμής 9999999.

20170307-1155-7-980
Παραγωγή με SN
Γίνεται πλέον έλεγχος ύπαρξης του SN κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής είδους που παρακολουθείται σε SN.

20170424-1155-7-1781
Αποσβέσεις Παγίων έως το τέλος του μήνα της πώλησης
Υπολογίζονταν λανθασμένα οι αποσβέσεις των παγίων μέχρι το τέλος του μήνα του υπολογισμού αντί του μήνα πώλησης, εάν δηλωνόταν στις παραμέτρους των παγίων υπολογισμός αποσβέσεων έως το τέλος του μήνα της πώλησης.

20170427-1155-7-1867
Μεταφορά παραστατικών
Σε εγκατάσταση με ομίλους εταιρειών εμφανιζόταν σφάλμα, όταν γινόταν μεταφορά σε παραστατικό αγοράς σε άλλη εταιρεία.

20170503-1155-7-1932
Windows 10 build 1703
Ορισμένα labels δεν εμφανίζονταν σωστά σε Windows 10 build 1703, πχ τα φίλτρα υπολογισμού στο έντυπο ΦΠΑ λογιστικής.

20170509-1155-1-2050
Ακύρωση ενημέρωσης εμπορικής διαχείρισης
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών δεν λειτουργούσε σωστά η ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από εμπορική διαχείριση όταν κάποια εταιρεία είχε την δηλωμένη στην παράμετρο 'ακύρωση ενημέρωσης από παραστατικά' την τιμή Batch(2).

20170525-1156-7-77
Σχεδιασμός φορμών fastreport
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή/μεταβολή εσωτερικής φόρμας advanced.

20170525-1156-7-78
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Αυξήθηκε το μέγεθος των πεδίων "Τύποι, Σειρές" στο διάλογο της κάλυψης εκκρεμοτήτων.

20170518-1155-1-2225
Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων
Δεν λειτουργούσε η 'Ανάλυση κινήσεων περιόδων' στην εκτύπωση Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων.