Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10633. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10633. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10633

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150323-1155-7-1076
Κέντρα Κόστους
Προστέθηκαν πεδία για τα κέντρα κόστους στις γέφυρες παραστατικών αποθήκης.

20150326-1155-2-1095
Φίλτρο για από μεταφοράς υπόλοιπα διάφορα του μηδέν
Στις Καρτέλες και το Αναλυτικό Καθολικό Γενικής Λογιστικής προστέθηκε στο διάλογο φίλτρο ως προς την εμφάνιση μόνο των από μεταφοράς υπολοίπων πλην των μηδενικών αν ο λογ/σμος δεν έχει κινηθεί στη επιλεγμένη χρήση ή περίοδο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150130-1156-7-32
Μισθοδοσία - Ενημέρωση Δαπανών Μισθοδοσίας Oracle
Σε βάση Oracle εμφανιζόταν σφάλμα
ORA : 00904 "CHARINDEX" invalid identifier στην εργασία "Ενημέρωση Δαπανών Μισθοδοσίας" κατά την εκτέλεση της εργασίας Ενημέρωση από αποτελέσματα μισθοδοσίας.


20150302-1155-7-809
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ - Φεβρουάριος
Κατά τον υπολογισμό του εντύπου Προσωρινή Δήλωση για τον μήνα Φεβρουάριο το πεδίο Ημερολογιακή περίοδος συμπληρωνόταν με την τιμή 01/02 / 28/00 αντί για 28/02 με αποτέλεσμα να μην αποστέλλεται η δήλωση μέσω Taxis.

20150331-1155-1-1145
Βεβαίωση αποδοχών και Oracle
Σε βάσεις Oracle, εμφανιζόταν σφάλμα "ΥΕΑR μη αποδεκτό αναγνωριστικό" κατά την δημιουργία Αρχείου οριστικής Φ.Μ.Υ. - Βεβαιώσεων αποδοχών.

20150331-1155-1-1147
Oracle - Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ.
Στην Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. σε περιβάλλον oracle, στη στήλη κωδικός αποδοχών αποτυπωνόταν η τιμή 0 παρότι στο αρχείο υπάρχουν άλλες τιμές κωδ.αποδοχών.

20150401-1155-7-1156
Κατάσταση τραπεζών
Στην εκτύπωση Κατάσταση τραπεζών χρησιμοποιώντας ως φίλτρο την τράπεζα εμφανιζόταν σφάλμα: "The multi-part identifier B.PRSN could not be bound".