Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10465. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.511.10465. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10465

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130523-1155-7-2046
Αποστολή SMS με Java Script
Προστέθηκε η συνάρτηση SysRequest.XSendWebSMS. Ως παραμέτρους δέχεται το τηλέφωνο στο οποίο θα αποσταλεί και το κείμενο του μηνύματος.

20130917-1155-2-3370
Εκτύπωση "ομάδων" ή "αναλυτικά"
Σε εκτέλεση εκτύπωσης από γραμμή εντολής μπορεί να δηλωθεί εκτύπωση "ομάδων": αρκεί στο αρχείο .txt της εντολής να προστεθεί η παράμετρος GROUPSONLY=1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130307-1155-1-1114
Αναζήτηση στα εμβάσματα
Η χρήση του backspace στην αναζήτηση πελάτη/προμηθευτή στα εμβάσματα προκαλούσε την εμφάνιση λανθασμένων αποτελεσμάτων.

20130719-1155-7-2834
Selector εναλλακτικού κωδικού
Σε παραστατικά που γινόταν αναζήτηση είδους από ευρετήριο εναλλακτικών κωδικών, έμενε ανοιχτός ο επιλογέας (selector), όταν υπήρχε μία επιλογή μόνο.

20130827-1155-1-3145
XTABLE.Current.Delete()
Διορθώθηκε η XTABLE.Current.Delete(). Διέγραφε την πρώτη αντί για την τρέχουσα εγγραφή.

20130911-1155-7-3295
Καρτέλα πελάτη και στήλη Παραστατικό
Αυξήθηκε το μέγεθος της στήλης Παραστατικό στις καρτέλες πελατών.

20130918-1155-7-3384
Επίδομα αδείας
Κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας σε περίοδο επιδόματος αδείας για ημερομίσθιους δεν υπολογίζονταν δικαιούμενες ημέρες.

20130919-1155-1-3387
Κλήσεις υπηρεσιών
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση Κλήσεις υπηρεσιών, όταν επιλεγόταν η τιμή εκτελεσμένη στο φίλτρο κατάσταση κλήσης και υπήρχε εκτελεσμένη κλήση.

20130919-1155-7-3404
Διπλές γραμμές Ισοτιμιών Ξένων Νομισμάτων
Εμφανίζονταν διπλές εγγραφές νομισμάτων στον πίνακα ισοτιμιών σε περίπτωση που στην συγκεκριμένη ημερομηνία υπήρχε καταχωρισμένη εγγραφή ισοτιμίας στο νόμισμα.

20130925-1155-1-3455
Διακανονισμός με τρόπο υπολογισμού [Ανά έργο] και υπηρεσίες
Γινόταν λάθος ενημέρωση του διακανονισμού σε παραστατικά με γραμμές υπηρεσιών και τρόπο πληρωμής που στον τρόπο υπολογισμού οριζόταν κάτι από τις γραμμές πχ. το έργο.

20130925-1155-1-3456
Ειδικές συναλλαγές με τρόπο πληρωμής με υπολογισμό [Ανά έργο]
Γινόταν λάθος ενημέρωση του διακανονισμού σε παραστατικά ειδικών συναλλαγών και τρόπο πληρωμής με υπολογισμό που χρησιμοποιούσε πεδίο από τις γραμμές πχ. το έργο.