Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10669. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10669. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10669

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151201-1155-2-3516
Ε9 - Ερώτηση Ημερομηνίας μεταβολής
Προσθήκη ερώτησης Ημερομηνίας μεταβολής στην εργασία δημιουργίας του αρχείου E9 xml η οποία ενημερώνει το αντίστοιχο tag.

20160114-1155-2-116
Προϋπηρεσία - Ε3, Ε4 xml
Στα αρχεία xml Ε3 και Ε4 το πεδίο προϋπηρεσία υπολογίζεται πλέον με στρογγυλοποίηση στον ακέραιο προς τα κάτω ώστε να εμφανίζονται μόνο τα συμπληρωμένα έτη.

20160115-1155-2-144
Ε11 xml - Εφαρμογή αναλογίας Σαββάτου
Προσαρμογή της αναλογίας Σαββάτου με βάση τις ημέρες απασχόλησης ανά εβδομάδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160112-1155-1-73
Έξοδο από άλλο έξοδο ΕΦΚ
Δόθηκε η δυνατότητα σε έξοδο, που υπολογίζεται από την αξία εξόδου ΕΦΚ, να μπορεί να επιμεριστεί "Ανά αξία ΕΦΚ".

20160113-1155-1-89
Περιοδική ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο υπολογισμός του ΦΠΑ Αγορών με 6% στην περιοδική ΦΠΑ στα Έσοδα- Εξοδα.

20160113-1155-1-98
Ιστορικό μετασχηματισμών
Βελτιώθηκε αισθητά η απόδοση στο ιστορικό μετασχηματισμών με μεγάλο όγκο δεδομένων.

20160115-1155-1-131
Υποβολή ΑΠΔ
Ολοκληρώνεται πλέον σωστά η διαδικασία εγγραφής στο site του ΙΚΑ κατά την υποβολή ΑΠΔ.

20160115-1155-7-136
ΑΠΔ - Αναλυτικές εγγραφές Δώρων
Όταν οι αναλυτικές εγγραφές δώρου περιλαμβάνονται σε επόμενο μήνα (Πχ Δώρο Χριστουγέννων 2015 σε Ιανουάριο 2016) τότε στο πεδίο μήνας να εμφανίζεται πλέον ο κωδικός του μήνα υποβολής και όχι αυτός του μήνα υπολογισμού (Στο παράδειγμα θα έχουν κωδικό 1 και όχι 12).