Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10513. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10513. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10513

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140402-1155-7-1401
Αρχείο ταμείου ΤΑΥΦΕ
Προσθήκη του ταμείου ΤΑΥΦΕ στην εργασία υπολογισμού επικουρικών αρχείων.

20140411-1155-2-1562
Ανάλυση πελατών
Στο dashboard της ανάλυσης πελατών προστέθηκε η χρήση και η περίοδος, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση δύο ετών στα datagrid.

20140416-1155-7-1649
Φ2 κωδικός 401
Στον κωδικό 401 προστέθηκε ερώτηση για το αν θέλουμε να έρχεται το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου.

20140416-1155-7-1653
ΜΥΦ - ΦΠΑ ειδικών συναλλαγών
Όταν στο κύκλωμα ειδικών συναλλαγών γινόταν αλλαγή στην αξία του ΦΠΑ στην ανάλυση ΦΠΑ, η αξία ΦΠΑ ΜΥΦ δεν ανανεωνόταν αυτόματα.

20140417-1155-7-1660
Ε5 πεδίο 502
Το πεδίο 502 στο έντυπο Ε5 δεν φέρνει πλέον τιμή στα έσοδα-έξοδα.

20140423-1155-2-1702
Αυτόματη δημιουργία λογαριασμού και ΜΥΦ
Κατά την αυτόματη δημιουργία λογαριασμού λογιστικής πελατών ενημερώνεται πλέον το πεδίο για υποβολή στοιχείων ΜΥΦ.

20140425-1155-2-1730
Ταμείο ΕΔΟΕΑΠ
Προσθήκη του ταμείου ΕΔΟΕΑΠ στην εργασία υπολογισμού επικουρικών αρχείων.

20140429-1155-2-1769
Επικουρικό ΟΑΕΕ
Στα ασφαλιστικά ταμεία προστέθηκε υπολογισμός κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΕ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20131216-1155-1-4479
Ενεργό πεδίο σε πλέγμα
Στο grid των γραμμών ειδών είτε στο κύκλωμα της λιανικής είτε των παραστατικών, όταν είχες συμπληρώσει 3 γραμμές και ο cursor ήταν στην κάτω κενή γραμμή και με το ποντίκι επέλεξες την ακριβώς από πάνω τότε η εφαρμογή σε πήγαινε 1 γραμμή πάνω από αυτήν που είχες επιλέξει.

20140408-1155-7-1498
Προβολή Ημερολογίου
Στην αποθήκευση προτύπου δεν έσωζε την μορφή του ημερολογίου κατά την δημιουργία νέου, ούτε την φόρτωνε για πρότυπα δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί με προηγούμενη έκδοση.

20140408-1155-7-1500
ΑΡΧΕΙΑ ΤΕΑΧ
Στη δημιουργία αρχείου για το ταμείο ΤΕΑΧ διαχωρίζονται πλέον οι τύποι αποδοχών (π.χ. Δώρο Πάσχα Απριλίου και κανονικές αποδοχές Απριλίου)

20140411-1155-1-1561
Επαγγελματική κατηγορία σε dashboard
Στην ανάλυση πελατών στο 3ο tab που υπάρχει η επαγγελματική κατηγορία, αν υπήρχε ίδιος κωδικός επαγγ.κατηγορίας και στους πελάτες και στους προμηθευτές τότε εμφανιζόταν η περιγραφή των προμηθευτών.

20140414-1155-1-1594
Φόρμες τύπου word
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά το άνοιγμα φορμών τύπου word που είχαν καταχωριστεί με δημιουργία νέου εγγράφου.

20140414-1155-7-1584
Κωδικός 421 ΣΤΟ Φ1
Στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ ο κωδικός 421 του πίνακα ζ΄ δεν μεταφερόταν κατά την αυτόματη αποστολή στη φόρμα του taxis.

20140415-1155-7-1618
Τιμολογιακές πολιτικές και "input"
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την καταχώριση γραμμών ειδών με χρήση του 'input', και εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής που ήταν κλιμακούμενη ανά αξία.

20140416-1155-1-1657
Αρχείο ΜΥΦ
Τα παραστατικά που στις γραμμές τους υπάρχουν μόνο είδη ή μόνο χρεοπιστώσεις που δεν ενημερώνουν ΜΥΦ δεν ενημερώνουν πλέον το πλήθος παραστατικών στο αρχείο ΜΥΦ.

20140423-1155-7-1688
Μεταφορά προκαταβολής Ε5
Ο κωδικός 520 (049-050) αν το 050 είναι μεγαλύτερο φέρνει πλέον 0 και όχι αρνητικό ποσό.

20140424-1155-1-1716
Παραστατικά από δελτία
Κατά την εκτέλεση της εργασίας "Παρ/κα από δελτία" εμφανιζόταν σφάλμα με μήνυμα must declare the scalar variable "@pq1.

20140428-1155-7-1741
Ε3 και πίνακας Ε
Με την αυτόματη υποβολή εντύπου Ε3 δεν συμπληρώνονταν τα στοιχεία του πίνακα Ε στο taxis.