Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11133. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11133. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11133

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180920-1155-2-5284
Ομαδοποίηση ειδών με βάση ιεραρχία πίνακα
Κατά την ομαδοποίηση σε ευρετήριο με πίνακα στον οποίο έχει γίνει ''Ιεραρχία'', εμφανίζονται όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας, επιλέγοντας την αρχική.

20190103-1155-3-11
Εντολές παραγωγής (αντικατάσταση set ειδών)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταφορά σε εντολή παραγωγής, παραστατικού με set ειδών.

20190104-1155-2-28
Διαμόρφωση ποσότητας βάσει πλήθους SN
Σε παραστατικά, σε περίπτωση που διαφέρει η ποσότητα των γραμμών με τα Serial number, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

20190111-1155-2-86
Αρίθμηση στο Serial Number στα παραστατικά σύνθεσης
Στα παραστατικά σύνθεσης, δεν εμφανιζόταν η αρίθμηση των serial numbers στο σχετικό παράθυρο συμπλήρωσης των Serial Numbers των ειδών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181207-1155-1-6396
Ομαδοποίηση με τοπικό πεδίο
Στις καρτέλες έργων δεν γινόταν σωστά ομαδοποίηση έργων, έχοντας τοπικό πεδίο με το πεδίο ''Έναρξη''.

20181212-1155-1-6436
Συγχώνευση ενεργειών
Πλέον στη συγχώνευση ενεργειών ο χρόνος εκτός ωραρίου ακολουθεί το χρόνο εργασίας, δηλαδή σε περίπτωση αλλαγής ημέρας συγχωνεύεται στην εργασία της προηγούμενης.

20181217-1155-1-6490
Φύση συναλλαγής intrastat σε ειδικές συναλλαγές
Στα παραστατικά ειδικών συναλλαγών δεν ενημερωνόταν η φύση συναλλαγής intastat βάσει του τύπου.

20181218-1155-1-6512
Καρτέλες πελατών με υποκαταστήματα
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες'' από την ενότητα των πελατών, δεν εμφανίζονταν τα από μεταφοράς υπόλοιπα, σε περίπτωση που στα φίλτρα είχε δοθεί επωνυμία υποκαταστήματος.

20181224-1155-1-6550
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων, δεν ενεργοποιούνταν το πλήκτρο ''Καταχώριση''.

20181227-1155-1-6567
Memory table σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών οι εγγραφές στα memory tables όπως ''ομάδες πελατών'' εμφανίζονταν σε όλες τις εταιρείες.

20190108-1155-1-40
Προγραμματισμός εργασίας σε χρόνο απασχόλησης εκτός ωραρίου
Πλέον στον προγραμματισμό εργασίας στη σειρά χρόνου απασχόλησης εκτός ωραρίου έρχεται σωστή ημερομηνία.