Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11121. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11121. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11121

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180625-1155-7-4035
Import παραστατικών εσόδων ή εξόδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη διαδικασία import παραστατικών εσόδων ή εξόδων με διαφορετική αξία ΦΠΑ από την υπολογιζόμενη.

20180926-1155-2-5384
Set Υπηρεσιών στις στήλες
Στις στήλες γραμμών Υπηρεσιών, προστέθηκαν τα Set υπηρεσιών ''SPCS''.

20181002-1155-2-5521
EDPSLINEVAL μετά από προσθήκη έκπτωσης
Στη προβολή ''EDPS Λιανική'', γίνεται πλέον refresh στο πεδίο ''Ποσό, EDPSLINEVAL'', σε περίπτωση προσθήκης έκπτωσης στο παραστατικό.

20181003-1155-2-5547
Επωνυμία συν/νου
Προστέθηκε η επωνυμία του συναλλασσόμενου στη ''καρτέλα Serial Number'' & στο ''Ημερολόγιο Serial Number'', μέσω των σχετικών εργασιών Εγγυήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171025-1155-7-4617
Περιοδική ΦΠΑ -Έσοδα Έξοδα
Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ εσόδων εξόδων, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 401, σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενης δήλωσης.

20180629-1155-1-4164
CDIMMTRLN σε περίπτωση μετασχηματισμού
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών όπου στον τύπο υπήρχε εκκρεμότητα, δεν ενημερωνόταν η ανάλυση στον CDIMMTRLN του source παραστατικού.

20180718-1155-1-4539
Autologin σε azure
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το autologin σε βάση.

20180727-1155-1-4703
Αντιγραφή Εταιρείας σε Oracle
Σε βάση Oracle, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20180912-1155-7-5148
Επεξεργασμένα Παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή, εφόσον σε προβολή είχε προστεθεί το πεδίο''Επεξ. Παραστατικά-ημερομηνίες (SALDOC.PROCDOCSDATE)''

20180919-1155-1-5243
Ιεραρχία και Business Units
Σε ευρετήριο πωλήσεων με φίλτρο το Business Unit έχοντας επιλέξει Ιεραρχία, δεν φιλτράρονταν σωστά οι Ιεραρχικές σχέσεις .
20180919-1155-7-5242
EDPS Μικτός τρόπος εξόφλησης
Στη λιανική πώληση με χρήση EDPS, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ''EDPSLINEVAL'', κατά την ''Πληρωμή με κάρτα''.

20180919-1155-7-5253
CRM πρόσθετα πεδία στηλών
Στο popup παράθυρο των υπενθυμίσεων, δεν εμφανιζόταν σωστά η ονομασία που είχε οριστεί στα ελεύθερα πεδία.

20180920-1155-7-5288
Μηνύματα batch εργασιών σε client
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής'' σε περιβάλλον Client / Server, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα ''Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο ''Σειρά φυσικής απογραφής (Αναλώσεων)'', σε περίπτωση που στη περίοδο είχαν καταχωρηθεί παραστατικά παραγωγής.

20180928-1155-7-5438
Εναλλακτικός κωδικός με χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού είδους με χαρακτηριστικά, σε γραμμές παραστατικών, στη στήλη του Εναλλακτικού Κωδικού.

20180928-1155-7-5439
Παραγγελίες κατ' είδος
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατ' είδος'', δεν γινόταν ανάλυση χαρακτηριστικών σε περίπτωση που είχε δοθεί στα φίλτρα, εμπορική κατηγορία είδους κι ανάλυση χαρακτηριστικών.

20181003-1155-1-5550
Φίλτρο MTRTYPE
Δεν λειτουργούσε σωστά το πεδίο ''Τύπος, MTRTYPE'' σαν φίλτρο, σε ευρετήριο λογαριασμών εσόδων εξόδων.

20181004-1155-1-5565
Ιεραρχίες στον πίνακα UTBL
Δεν εφαρμόζονταν Ιεραρχίες στους UTBL πίνακες.

20181009-1155-1-5660
Access Violation σε στήλη εναλλακτικού κωδικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού, σε γραμμές παραστατικού, χωρίς ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Αυτόματο άνοιγμα επιλογέων κατά τη πληκτρολόγηση''.

20181005-1155-1-5586
Κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές παραστατικών, σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20181008-1155-1-5625
Ιεραρχίες στα είδη
Δεν λειτουργούσε σωστά ο σχεδιασμός των ιεραρχιών με drag and drop στον πίνακα των εμπορικών κατηγοριών ή ομάδων των ειδών.