Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11138. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11138. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11138

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190110-1155-2-63
Αποστολή e-mail από τις εγκαταστάσεις
Στα υποδείγματα email, προστέθηκε η ενότητα των εγκαταστάσεων για αποστολή email.

20190201-1155-2-344
Μετασχηματισμός παραστατικού και ποσότητα τιμολόγησης
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, με είδη τα οποία έχουν ''Σχέση'' μεταξύ των μονάδων μέτρησης, αλλά δεν είναι αυστηρή, η ποσότητα τιμολόγησης ενημερώνεται πλέον με την ποσότητα του αρχικού παραστατικού.

20190226-1155-2-652
Τηλέφωνο σε εκτύπωση ΜΥΦ
Στην εκτύπωση ''Στοιχεία αποστολής'' ΜΥΦ, αυξήθηκε το πλάτος της στήλης ''τηλέφωνο''.

20190226-1155-2-654
Ανεξόφλητα παραστατικά
Στην εκτύπωση ''Ανεξόφλητα παραστατικά'', προστέθηκε η στήλη ''Λήξης διακανονισμού''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181128-1155-1-6298
Scroll σε πεδία String List
Στο Series 5 UI δεν γίνεται πλέον scroll σε πεδία String List.

20190122-1155-1-174
Αποστολή καρτέλας πελάτη από ευρετήριο
Σε ευρετήριο πελατών, επιλέγοντας από τα φίλτρα της στήλης e-mail λογιστηρίου την επιλογή "με τιμές'', τότε στο pop up παράθυρο για την ολοκλήρωση της αποστολής δεν εμφανίζονταν οι επιλεγμένοι πελάτες.

20190215-1155-1-520
Διαγραφή εγγράφων σε Azure
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκαταστάσεις Azure, κατά τη διαγραφή εγγραφών από τους ''Δείκτες εγγράφων''.

20190222-1155-1-618
Φόρος σε αρχείο αμοιβών
Σε παραστατικά εξόδων τα οποία είχαν τιμές στο hyperlink ''Αξία εξόδων'' και το έξοδο στο πεδίο αξία αμοιβής είχε τιμή "Φόρος", κατά τη δημιουργία του αρχείου αμοιβών δεν ενημερωνόταν η αντίστοιχη στήλη.

20190226-1155-1-651
Ακυρωτικά παραστατικά σύμβασης
Ακυρωτικά παραστατικά τα οποία είχαν σύμβαση κατηγορίας (Προαγορά υπηρεσιών), δεν αφαιρούσαν τις αντίστοιχες ώρες.

20190228-1155-1-681
Ταμείο στα εμβάσματα
Στα εμβάσματα προτείνεται πλέον το ταμείο του χρήστη.