Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10464. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10464. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10464

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130115-1155-7-160
Δόσεις πιστωτικών καρτών - Οριακή ημέρα χρέωσης
Το πεδίο "Οριακή ημέρα χρέωσης" των δόσεων πιστωτικών καρτών λιανικής αφορά πλέον την πρώτη δόση σε ημέρες. Αν στη μηχανή καρτών είναι συμπληρωμένο κάποιο από τα πεδία "Οριακή ημέρα χρέωσης", ή "Ημέρα πληρωμής", τότε το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του αυτά διαφορετικά εφαρμόζει τα αντίστοιχα πεδία των καρτών.

20130628-1155-2-2524
Περιγραφή εναλλακτικού κωδικού
Προστέθηκε η περιγραφή του εναλλακτικού κωδικού στον αντίστοιχο επιλογέα των γραμμών πωλήσεων

20130916-1155-2-3341
Προσαρμογή αρχείου xml, στις νέες προδιαγραφές του ΥΕΚΑ
Προσαρμογή αρχείου XML με τα στοιχεία των εργαζομένων, στις νέες απαιτήσεις του ΥΕΚΑ. Για την κάλυψη της προδιαγραφής, απαιτείται να εκτελεστεί η εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]. Οι αλλαγές αναλυτικά:

1) Προστέθηκαν 2 νέα μισθολογικά στοιχεία [2115-Ειδική περίπτωση] και [2116-Χαρακτηρισμός εργαζόμενου]. Ειδικότερα, για την εφαρμογή, ο χαρακτηρισμός του εργαζόμενου ως [Εργάτης] ή [Υπάλληλος], βασίζεται στην τιμή του πεδίου [Σχέση εργασίας] όπου Μισθωτός ή Ωρομίσθιος = Υπάλληλος και Ημερομίσθιος = Εργάτης. Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα να χαρακτηρίσετε με διαφορετικό τρόπο τον εργαζόμενο, καταχωρώντας την επιθυμητή τιμή στο στοιχείο 2116.

2) Κατά την εκτέλεση της εργασίας παραγωγής του XML αρχείου εργαζομένων, προστέθηκε ερώτηση σχετικά με το Είδος της προς υποβολή κατάστασης προσωπικού. Σε περίπτωση που επιλεγεί Είδος: [Ε4 Τροποποιητικός Αποδοχών] ή [Ε4 Τροποποιητικός Ωραρίου], τότε εμφανίζεται ερώτηση σχετικά με το Ημερομηνιακό διάστημα της τροποποίησης –μεταβολής του ωραρίου ή των αποδοχών

3) Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα, που παράγονται στο αρχείο XML αφορούν στην τρέχουσα μισθολογική περίοδο, και συνεπώς πριν την παραγωγή του αρχείου θα πρέπει να έχει υπολογισθεί μισθοδοσία, έστω και αν περιλαμβάνει πρότυπα δεδομένα κινήσεων περιόδου και όχι πραγματικά.


20130916-2165-2-22
Μαζική έγκριση παραστατικών πωλήσεων
Προστέθηκε εργασία μαζικής έγκρισης παραστατικών
πωλήσεων στο ευρετήριο πωλήσεων (δεξί κλικ).


Διορθώσεις σφαλμάτων

20130911-1155-1-3298
Συνάρτηση IteAgedRemain
Η συνάρτηση IteAgedRemain δεν λάμβανε σωστά υπόψιν της την παράμετρο για αναλυτικό υπολογισμό των κινήσεων προηγουμένων χρήσεων.

20130916-1155-1-3349
Λάθος υπολογισμός υπολοίπου
Δεν γινόταν υπολογισμός υπολοίπου στην γραμμή στην εκτέλεση της εργασίας "Αποστολή σε πελάτη από φάκελο υπηρεσιών"