Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.1064. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.1064. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10644

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140120-1155-2-219
Άθροιση αξίας επιβάρυνσης στο μετασχηματισμό
Σε παραστατικά με έξοδα με "Τρόπο υπολογισμού: [Δίνεται κατά την τιμολόγηση]" προτείνεται πλέον αυτόματα η αξία που είναι συμπληρωμένη στην ομάδα εξόδου. (Τα έξοδα αυτά αθροίζονται κατά το μετασχηματισμό)

20150527-1155-2-1786
Αναίρεση κινήσεων φακέλου
Κατά την αναίρεση κινήσεων φακέλου, το status των ενεργειών που έχουν συνδεθεί με το φάκελο αλλάζει πλέον σε 'Ακυρώθηκε'.

20150603-1155-2-1878
Ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3
Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποστολή νέου Ε3 με επιλογή ρόλου λογιστής, λογιστής γραφείου και εκπρόσωπος.

20150608-1155-2-1941
ΙΚΑ Αρχείο μαζικής ταυτοποίησης εργαζομένων
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας αρχείου ASCII για μαζική ταυτοποίηση εργαζομένων στο ΙΚΑ.

20150612-1155-7-2029
Έντυπο Ν - Φορολόγηση Ο.Ε και Ε.Ε
Ενημερώνονται πλέον σωστά οι κωδικοί 521 και 522 για εταιρείες μορφής ΟΕ και ΕΕ και Β' κατηγορίας.

20150624-2165-2-10
CusValueDaysOpenDocs βάσει διακανονισμού
Προσθήκη παραμέτρου στη συνάρτηση CusValueDaysOpenDocs για Ανεξόφλητη αξία βάσει ημερομηνίας διακανονισμού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150605-1155-1-1920
Έντυπο νομικών προσώπων
Ελέγχεται πλέον η ύπαρξη υπολογισμού του εντύπου E3.

20150605-1155-1-1924
Loyalty με ομάδες ειδών
Σε πολιτική loyalty με πεδίο συνθήκης ομάδα είδους, δεν δίνονταν πόντοι για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν.

20150605-1155-7-1919
Έντυπο Ν - 039 Ζημιά παρελθουσών χρήσεων
Η συμπλήρωση του κωδικού 039 ενημερώνει τα φορολογητέα κέρδη και όλα τα πεδία που φορούν στο φόρο κερδών.

20150611-1155-1-1999
Αυτόματος μετασχηματισμός παραστατικών
Οι τιμές της παραμέτρου "Αυτόματος μετασχηματισμός" στην παραμετροποίηση των Σειρών παραστατικών ενεργοποιούν πλέον την εμφανιζόμενη λειτουργικότητα.

20150615-1155-1-2049
Άρθρο 39β - πιστωτικά δαπανών
Σε περίπτωση πιστωτικών δαπανών (ειδικές συναλλαγές) με επιστροφή χρημάτων, δημιουργείται πλέον άρθρο τάξεως μέσω της αντίστοιχης εργασίας με αρνητική κίνηση.

20150615-1155-1-2053
Αρχείο ΤΣΜΕΔΕ - εγγραφή με κωδικό 07
Σε αρχείο ΤΣΜΕΔΕ με εγγραφή με κωδικό 07 αφαιρούνται πλέον τα ποσά της γραμμής από τα σύνολα.

20150616-1155-7-2055
Έντυπο Ν
Έγιναν διορθώσεις στην αυτόματη υποβολή στο taxis. Μεταφέρει πλέον τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες της φορολογικής αναμόρφωσης στον κωδ 455.

20150617-1155-1-2076
Έντυπο Φ2 - Ποσό για έκπτωση (κωδ. 502)
Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο 502 μετά από αλλαγή με το χέρι του πεδίου χρεωστικού υπολοίπου 480.

20150623-1155-7-2142
Επικοινωνία ταμειακής με soft1
Κατά την έκδοση Z στη μηχανή ACR ER-460ej δεν παρουσιάζεται πλέον καθυστέρηση.