Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11237. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11237. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11237

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191021-1155-2-3325
Δικαιώματα σε εκπτώσεις (Retail Pro)
Στο Retail Pro, ζητείται πλέον κωδικός, στην εφαρμογή των εκπτώσεων κι όχι κατά το άνοιγμα των λεπτομερειών της γραμμής.

20191029-1155-2-3420
Retail Pro και Α.Χ. στην γραμμή
Στο Retail pro, προστέθηκε δυνατότητα αλλαγής αποθηκευτικού χώρου, στις γραμμές των ειδών.

20191030-1155-2-3447
Σχεδιασμός ευρετηρίου (Έπαινοι - Ποινές)
Στο default ευρετήριο του κυκλώματος 'Έπαινοι' του HR προστέθηκε ως στήλη η περιγραφή της σειράς έπαινου.

20191105-1155-1-3538
Προγραμματισμός Πληρωμών και ημερ/νία λήξης
Αν το πεδίο "Λήξη" του header είναι γεμάτο, μεταφέρεται στην Ημερ/νία λήξης του grid. Αν είναι κενό δε μεταφέρεται.

20191105-1155-2-3541
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία ''Προγραμματισμός πληρωμών'' προστέθηκε το φίλτρο ''Τρόπος πληρωμής''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190806-1155-1-2552
Προσθήκη στις γραμμές έργου (PRJLINES)
Κατά την εισαγωγή νέας δραστηριότητας σε έργο, δεν γινόταν ορθή ταξινόμηση στις γραμμές.

20190808-1155-1-2578
Ελεύθερη εκτύπωση με excel
Στο Series 5 UI, δεν εμφανίζονταν αποτελέσματα σε ελεύθερη εκτύπωση excel.

20190912-1155-1-2816
Ελεύθερη εκτύπωση fast report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στις ελεύθερες εκτυπώσεις με τύπο Εσωτερική advanced.

20190920-1155-1-2909
Soft1 Scheduler
Στο Series 5 UI δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' ο scheduler.

20191029-1155-1-3430
Γραμμή είδους με SN
Κατά την επιλογή είδους με serial number σε παραστατικό, σε περίπτωση που δεν είχε συμπληρωθεί ποσότητα στη γραμμή, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα ότι ο κωδικός SN υπάρχει ήδη.

20191031-1155-1-3487
Τιμολογιακές πολιτικές με εγγυοδοσία
Σε περίπτωση που υπήρχε είδος με εγγυοδοσία σε τιμολογιακή πολιτική, εμφάνιζε λανθασμένες γραμμές, στο παραστατικό.

20191101-1155-1-3505
Ενημέρωση ABC
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση ειδικής συναλλαγής με custom προβολή και ανάλυση ABC, με τρόπο κατανομής "Συγκεντρωτικά" ή "Συγκεντρωτικά χωρίς επανυπολογισμό διαστάσεων".

20191106-1155-1-3570
CusOpenOrder με παράμετρο εταιρεία
Διορθώθηκαν οι συναρτήσεις CusOpenOrder, CusSumOpenOrder, CusOpenCntOrder και CusOpenShp καθώς και οι αντίστοιχες των προμηθευτών, ως προς την παράμετρο 'Εταιρεία'.

20191114-1155-1-3694
Υποκ/μα πελάτη εγκατάστασης
Κατά την επιλογή εγκατάστασης σε παραστατικό, δεν ενημερωνόταν το υποκατάστημα του συναλλασσόμενου.

20191114-1155-1-3699
Κατάσταση εισπράξεων-Πληρωμών σε Ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν οι συναλλασσόμενοι στις καταστάσεις εισπράξεων & πληρωμών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.