Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10455. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10455. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10455

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130619-1155-2-2371
REGDATE στο EMPISACTIVE
Προστέθηκε το πεδίο REGDATE του πίνακα EMPLEXTRA στον κλώνο EMPISACTIVE, με τίτλο [Ημ.Κοιν./Προειδ]

20130620-1155-2-2391
Συναρτήσεις μισθοδοσίας
Προστέθηκαν νέες συναρτήσεις μισθοδοσίας:
1) Round(down)
2) Round(up)
3) Ημερομηνία Κοινοποίησης.


20130620-1155-2-2394
Έλεγχος κωδικού παραστατικού
Σε χειρόγραφες σειρές, ο έλεγχος κωδικού παραστατικού στις αγορές γίνεται πλέον σε σχέση με τον προμηθευτή, ενώ στις πωλήσεις ο έλεγχος γίνεται σε σχέση με την σειρά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130610-1155-7-2237
Υπόλοιπα ανά ΑΧ σε Azure
Σε περιβάλλον Azure κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης υπόλοιπα ανά ΑΧ εμφανιζόταν σφάλμα "Arguments out of range".

20130617-1155-7-2334
Δελτία εργασίας
Εμφανιζόταν σφάλμα Access violation στο αρχείο XDll.dll, όταν σε παραστατικό δελτίου εργασίας γινόταν πληκτρολόγηση του κωδικού ή της περιγραφής του είδους (όχι επιλογή από την λίστα).

20130619-1155-1-2370
Αδυναμία καταχώρισης ασθενειών και γενικότερα μισθολογικών στοιχείων με ανάλυση ημερομηνιών
Διόρθωση σφάλματος σύμφωνα με το οποίο, κατά την καταχώριση των ασθενειών και γενικότερα των μισθολογικών στοιχείων που υποστηρίζουν ανάλυση ημερομηνιών, ο χρήστης δεν μπορούσε να περάσει τις ημερομηνίες του διαστήματος αν προηγουμένως δεν είχε καταχωρίσει το πλήθος των ημερών

20130619-1155-7-2366
Κατάσταση εργαζομένων
Διόρθωση της κωδικοποίησης των ελληνικών χαρακτήρων του αρχείου XML, που απαιτείται για την υποβολή των στοιχείων των εργαζομένων, στο αρμόδιο site του Υπουργείου εργασίας και Κοινωνικών ασφαλίσεων

20130620-1155-1-2384
Υπόλοιπα ανά ΑΧ στη Λιανική
Στην Λιανική, αν σε κάποια γραμμή είδους δεν είχε δοθεί ποσότητα και ο χρήστης ζητούσε με δεξί κλικ τα υπόλοιπα ανά ΑΧ εμφανιζόταν σφάλμα.

20130620-1155-1-2398
Παραστατικά πώλησης σε αγορές
Η μεταφορά παραστατικών πώλησης σε αγορά δεν λειτουργούσε σωστά.

20130621-1155-1-2409
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ-01010
Κατά την υποβολή του εντύπου Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ-01010 εμφανιζόταν λανθασμένο διαχειριστικό έτος.

20130621-1155-1-2427
Κατάσταση λογιστικής
Στις εκτυπώσεις καταστάσεων λογιστικής (πχ προμηθευτών) εμφανίζονταν μόνο τα παραστατικά με καταχωρημένο έξοδο.

20130621-1155-7-2416
Πιστωτικό όριο πελάτη
Σε εγκαταστάσεις χωρίς το module των πιστωτικών ελέγχων, γινόταν λανθασμένος έλεγχος στις εισπράξεις.

20130624-1155-7-2430
Αποστολή e-mail με html τοπικό πεδίο
Το κείμενο email που προέκυπτε μέσω τοπικού πεδίου τυπωνόταν με ερωτηματικά, σε φόρμα εκτύπωσης που αποστέλλεται αυτόματα με email.

20130624-1155-7-2434
Ενημέρωση τιμών πώλησης ειδών
Στην εργασία 'Ενημέρωση τιμών πώλησης' (σχετικές εργασίες παραστατικών αγοράς) τα είδη εμφανίζονταν με διαφορετική σειρά από αυτήν του παραστατικού, αν δεν είχε γίνει καταχώριση.