Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10460. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10460. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Έκδοση 4.00.511.10460

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130605-1156-7-416
Τριγωνικές Συναλλαγές
Αν σε παραστατικό γίνονταν αλλαγή ή διαγραφή συναλλασμένου από τις τριγωνικές συναλλαγές του παραστατικού, τότε δεν διαγράφονταν και το δηλωμένο υποκατάστημα αλλά παρέμενε το υποκατάστημα του αρχικού συναλλασσόμενου.

20130613-1155-1-2283
Λάθος στην Ενηλικίωση Αξιογράφων με ζώνη ενηλικίωσης.
Διόρθωση της αποτύπωσης του ποσού στα διαστήματα της ζώνης ενηλικίωσης στην εκτύπωση ενηλικιώση αξιογράφων.

20130710-1156-7-470
Καταγραφή Εκτυπώσεων
Δεν γίνονταν επιλογή στην καταγραφή εκτυπώσεων.

20130710-1156-7-471
Δημιουργία-Εισαγωγή πινάκων από XDT
Εμφάνιζε σφάλμα κατά τη δημιουργία πινάκων βάσης

20130711-1156-7-473
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
Εάν υπήρχαν κοινοί κωδικοί σειρών μεταξύ των κυκλωμάτων, τότε στην εκτύπωση "Εκκρεμείς παραγγελίες" που εμφανίζεται μέσα από τις σχετικές εργασίες πελάτη, το αποτέλεσμα ήταν λανθασμένο.

20130718-1155-1-2810
Δεν εκτελείται η κατασταση ελεγχου ΦΜΥ
Διόρθωση σφάλματος στην εκτύπωση [Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ], σε περίπτωση που είχε επιλεγεί τύπος περιόδου

20130718-1155-1-2813
υποβολή ορστικής ΦΜΥ Ε7
Δεν ολοκληρώνονταν αυτόματα η υποβολή οριστικής Ε7, στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος ήταν λογιστής λογιστικού γραφείου.

20130719-1155-7-2829
Συνάρτηση SPELL
Δεν εμφανίζονταν σωστά οι χαρακτήρες με χρήση της συνάρτησης spell σε multilang εκδόσεις.

20130722-1155-1-2843
Σφάλμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο νόμισμα" κατά την επιλογή του πίνακα Ισοτιμιών
Εάν υπήρχαν ανενεργά νομίσματα, τότε κατά την επιλογή του πίνακα ισοτιμιών εμφάνιζε σφάλμα "δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο νόμισμα"

20130722-1155-7-2847
FileExists με χρήση wildcard
Υλοποίση συνάρτησης FileExists με δυνατότητα εύρεσης πολλαπλών αρχείων (με χρήση wildcard) σε imporst script.

20130723-1155-7-2863
Αναλυτικό καθολικό
Στην εκτύπωση Αναλυτικό Καθολικό Γενικής λογιστικής υπό συνθήκες εμφάνιζε αρνητικό σύνολο περιόδου.