Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11315. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11315. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11315

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181129-1155-1-6321
Στοιχεία υπηρεσιών σε στοιχεία ανά εταιρεία
Στις παραμέτρους υπηρεσιών προστέθηκαν τα πεδία "ΦΠΑ σε μεταβολή", "Τιμές σε μεταβολή" με λειτουργικότητα όμοια των αντίστοιχων πεδίων στις παραμέτρους ειδών.

20190711-1155-2-2242
Hints ευρετηρίου
Αυξήθηκε χρόνος εμφάνισης των hint των στηλών ευρετηρίων στα 6 δευτερόλεπτα.

20191120-1155-2-3767
Κατάσταση ελλείψεων/αναγκών ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση ''Κατάσταση ελλείψεων / αναγκών'' προστέθηκε φίλτρο ανάλυσης ανά αποθηκευτικό χώρο.

20191220-1155-2-4155
Μαζική μεταφορά σε αγορές ένα προς ένα με παρ/κο πώλησης
Κατά τη μεταφορά παραστατικών πωλήσεων σε αγορές, δόθηκε δυνατότητα ομαδοποίησης ''Συγκεντρωτικά'' ή '' Ένα προς ένα''.

20200128-1155-2-373
Μετασχηματισμός μέσα από το παραστατικό
Προστέθηκε δυνατότητα μετασχηματισμού παραστατικών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20200131-1155-2-430
Resolver ΦΠΑ εξόδων (έσοδα-έξοδα)
Προστέθηκαν resolvers στον σχεδιασμό γέφυρας εσόδων εξόδων των ειδικών συναλλαγών, που αφορούν τον τύπο της χρεοπίστωσης (Κανονική, έξοδο, μόνο ΦΠΑ).

20200205-1155-2-485
Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων στο budget με Δ.Λ.Π
Οι προϋπολογισμοί λογιστικής, λαμβάνουν πλέον υπόψιν, το φορολογικό τους υπόλοιπο.

20200206-1155-2-518
Φίλτρο ημερομηνιών στις άδειες
Προστέθηκε το φίλτρο Από -Έως Ημ/νια στα tab Άδειες \ Ασθένειες \ Απουσίες που υπάρχει στην προβολή Στελέχη όπως είναι και στο αντίστοιχο tab στην προβολή των εργαζομένων.

20200211-1155-1-568
Παρτίδα στην Προβολή Κινήσεων Ειδών
Σε σχεδιαζόμενη προβολή κινήσεων ειδών, μέσω των εργασιών, δεν εμφανιζόταν η παρτίδα.

20200224-1155-2-741
Αναλυτικό βιβλίο παγίων
Στα Αναλυτικό βιβλίο παγίων και συγκεκριμένα στην ενότητα ''Αναλυτικό βιβλίο κινήσεων'', είναι πλέον διαθέσιμο το υποκατάστημα.

20200226-1155-1-795
Πόρος σε CRM Task
Σε task, μεταφέρεται πλέον ο πόρος και στους συμμετέχοντες.

20200303-1155-2-865
Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών τεκμαρτών
Προστέθηκε το γενικό μισθολογικό στοιχείο 1172 για την παραμετροποίηση της συμπεριφοράς.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης της παραμέτρου, τότε διακρίνονται οι αποδοχές με κωδ.ΙΚΑ 10, 11, 14 σε σχέση με τις αποδοχές με κωδ.ΙΚΑ 1 και 8. Οι αποδοχές με κωδ. 1 και 8 συγκρίνονται με τις τεκμαρτές, ενώ για τις υπόλοιπες υπολογίζονται κανονικά εισφορές. Σε αυτή την περίπτωση στην ΑΠΔ εμφανίζονται οι κωδικοί 13 (για τις 1 και 8), 10, 11, 14.


20200303-1155-2-878
Στοιχεία κόστους σε φάκελο υπηρεσιών
Στους φακέλους υπηρεσιών, στη καρτέλα των ανταλλακτικών, προστέθηκαν τα στοιχεία κόστους των ειδών, με δεξί κλικ στις γραμμές.

20200303-1155-2-883
Έκτακτη εργασία Μερικής απασχόλησης
Σε περίπτωση εκ περιτροπής απασχόλησης όπου το ωράριο εργασίας προβλέπει απασχόληση λιγότερες από 5 ημέρες / εβδομάδα, αν ο εργαζόμενος δουλέψει ημέρα που δεν ήταν στις προβλεπόμενες, τότε όλη η εργασία χαρακτηρίζεται ως έκτακτη εργασία μερικής απασχόλησης.

20200306-1155-1-956
Αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Στην εκτύπωση ''Αντιστοιχισθέντα παραστατικά'', δεν εμφανιζόταν ολόκληρος ο αριθμός παραστατικού (CMPFINCODE) σε περίπτωση που είχε περισσότερους από 15 χαρακτήρες.

20200310-1155-2-986
Κέντρο κόστους σε γέφυρα ABC αποσβέσεων
Προστέθηκε Resolver Κέντρο κόστους, στις γραμμές ανάλυσης ABC αποσβέσεων παγίων, στις γέφυρες λογιστικής.

20200317-1155-2-1074
ReUpdate ΜΥΦ
Στην εργασία ''Reupdate στοιχείων (εμπορικό) '' προστέθηκαν τα φίλτρα ''κωδικός'' & ''ΑΦΜ'' συναλλασσόμενου.

20200326-1155-2-1167
Εγκρίσεις παραστατικών - απόρριψη
Κατά τη διαδικασία έγκρισης / απόρριψης παραστατικών, σε περίπτωση απόρριψης, το πεδίο παραστατικό ενημερώνεται πλέον με τιμή ''REJECTED''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181220-1155-1-6538
Συμπεριφορά πεδίου Αγοραστής
Κατά τη δημιουργία προμηθευτή με συγχρονισμό από πελάτη, δεν αντιγράφεται πλέον το πεδίο SALESMAN (πωλητής/αγοραστής).

20190125-1155-1-248
Ενημέρωση εξόδων με/χωρίς χρεοπίστωση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση εξόδων εμπορικού'', σε περίπτωση που σε παραστατικό υπήρχαν έξοδα συνδεδεμένα και μη συνδεδεμένα με χρεοπίστωση

20190128-1155-1-255
Classic menu σε soft1 interface 2008
Στο classic menu, σε περίπτωση που δοθεί όνομα menu που υπάρχει ήδη, εμφανίζεται πλέον μήνυμα, ''Υπάρχει ήδη object με το ίδιο όνομα! Επιλέξτε διαφορετικό όνομα''.

20190225-1155-1-621
LIFO προτεινόμενη παρτίδα σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού, σε περίπτωση που είχε οριστεί στον τρόπο ανάλωσης παρτίδας ''LIFO προτεινόμενη'', δεν συμπληρωνόταν η παρτίδα στις γραμμές.

20190304-1155-1-711
BEFOREDELETE στις γραμμές έργου
Σε custom προβολή δεν λειτουργούσε ο κώδικας javascript στο event BEFOREDELETE.

20190315-1155-1-835
Υπενθυμίσεις ενεργειών
Δεν εμφανίζονταν οι υπενθυμίσεις ενεργειών όταν το πρόγραμμα ήταν Minimise.

20190326-1155-1-937
Νέα ομάδα είδους σε ιεραρχία
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή νέας ομάδας είδους σε Ιεραρχία.

20190327-1155-1-966
Subform - preview custom object
Στη σχεδίαση object στον database designer δεν εμφανίζονταν οι subform στο preview.

20190418-1155-1-1272
@ σε φίλτρα ευρετηρίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, εφόσον είχε οριστεί στα φίλτρα ευρετηρίου ο χαρακτήρας ''@''.

20190506-1155-1-1410
Ενδιαφέρον σε ευκαιρία πώλησης
Δεν εμφανιζόταν η εκτύπωση παραστατικού, κατά την επιλογή ''Ενδιαφέρον'' από ευκαιρίες πώλησης.

20190509-1155-1-1446
Alert σε πεδίο \ Μηδενισμός τιμής
Κατά τη μεταβολή της περιγραφής είδους, διαγραφόταν η περιγραφή του, όταν εμφανιζόταν απαγορευτικό μήνυμα, μέσω alert.

20190619-1155-1-1891
Ενημέρωση πεδίου PRSNOUT.ADDRESS από gsuits
Για τον συγχρονισμό διευθύνσεων επαφών από Google apps στο Soft1, θα πρέπει στη καρτέλα της επαφής να χαρακτηρίζεται η διεύθυνση (home,work,other) στο πεδίο Label.

20190808-1155-1-2575
Προσθήκη στήλης σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, δεν επιτρεπόταν προσθήκη νέας στήλης, μετά τη τελευταία διαθέσιμη, σε ευρετήριο.

20190822-1155-1-2629
Javascript σε σχεδιασμό
Στο Series 5 UI, κατά το σχεδιασμό εκτύπωσης, δεν αποθηκευόταν java script, στον ορισμό εκτύπωσης.

20190912-1155-3-2815
Εκτέλεση script (JScript) σε SBSL import scripts
Για την εκτέλεση Import Script όπου μέσω javascript γίνεται καθορισμός στα πεδία του Form μέσω του section [SCRIPT], πλέον η SCRIPTLANGUAGE λαμβάνει υπόψιν στο section [OBJPARAMS] για τη script γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί Αν είναι SCRIPTLANGUAGE=1, τότε το script θα είναι Javascript ενώ αν είναι SCRIPTLANGUAGE=0 ή δεν υπάρχει καθόλου, τότε θα θεωρεί ότι είναι VB.

20190917-1155-1-2875
Δικαίωμα στο 'Ιστορικό μεταβολών'
Δεν εφαρμοζόταν το δικαίωμα χρήστη στην εργασία ''Ιστορικό μεταβολών''.

20190920-1155-1-2925
E-mail μέσω B.A.M. με επισύναψη αρχείου
Κατά την δημιουργία ενός βήματος του B.A.M. με αποστολή e-mail, δεν γινόταν επισύναψη αρχείου.

20190923-1155-1-2933
Λανθασμένη ημερομηνία σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, εφόσον δινόταν λανθασμένη ημερομηνία σε άρθρο λογιστικής, με χρήση του πλήκτρου escape συμπληρωνόταν η ημερομηνία του συστήματος.

20190923-1155-1-2937
Αντιγραφή από τελευταία άρθρου λογιστικής
Στο Series 5 UI, κατά την αντιγραφή από τελευταία, άρθρου λογιστικής, ο κέρσορας παραμένει πλέον στο πεδίο σειρά.

20190924-1155-1-2964
Καταγραφή εκτυπώσεων ενεργειών
Δεν εμφανιζόταν με διπλό κλικ η ενέργεια, μέσω των σχετικών εργασιών επιλέγοντας ''Καταγραφή εκτυπώσεων''.

20191022-1155-1-3350
Redirection σε ενεργές εργασίες
Κατά την μετονομασία μίας εργασίας όπου υπήρχε ο χαρακτήρας '&', πατώντας space στο σώμα του e-mail, γινόταν redirection στην εργασία με τη συγκεκριμένη ονομασία, εφόσον τις γενικές ρυθμίσεις ήταν ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Redirection σε ενεργές εργασίες".

20191101-1155-1-3508
Μήνυμα απαγόρευσης σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, κατά την εμφάνιση απαγορευτικού μηνύματος, είναι πλέον δυνατή η ακύρωση της εργασίας μέσω του σχετικού button.

20191107-1155-1-3615
Παραστατικά παραγωγής χωρίς τιμή στις α' ύλες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα παραστατικά παραγωγής, κατά τη διαγραφή της τιμής σε υπάρχουσα γραμμή Α' υλών.

20191114-1155-1-3702
Error κατά τον σχεδιασμό alert
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά το σχεδιασμό alert.

20191120-1155-1-3759
Editable στα παραστατικά Αγοράς
Σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο παραστατικών αγορών, έχοντας ορίσει editable το πεδίο Α.Χ, δεν γινόταν η μεταβολή.

20191128-1155-1-3867
Μήνυμα για καταχώρηση σε ακύρωσης custom εργασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ακύρωση custom εργασίας.

20191212-1155-1-4037
Πιστωτικά έκπτωσης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη συμπλήρωση στοιχείων κανόνα πιστωτικών έκπτωσης, με πεδία εφαρμογής Πελάτης, Νομό υποκ/τος πελάτης, Business Unit είδους και Κλιμάκωση κατά καθαρή αξία.

20200123-1155-1-305
ABC σε γραμμές λιανικής
Εφαρμόζεται πλέον η ανάλυση ABC από την ενότητα των λιανικών πωλήσεων.

20200131-1155-1-435
Λογιστικές Κατηγορίες σε στατιστική πωλήσεων
Σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση στατιστικής πωλήσεων, έχοντας ορίσει ομαδοποίηση στην περίοδο και στη λογιστική κατηγορία των ειδών, δεν εμφανίζονταν οι λογιστικές κατηγορίες στις στήλες.

20200206-1155-1-517
Μεταβολή εργαζομένου
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθος στην μεταβολή εργαζομένου μετά την καταχώρηση της άδειας του από την ενότητα των στελεχών.

20200206-1155-1-521
Remote Server
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' εντολών μέσω Remote Server.

20200210-1155-1-548
Κατάσταση τραπεζών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση <Κατάσταση τραπεζών> του κυκλώματος μισθοδοσίας, όταν στα φίλτρα είχε οριστεί το πεδίο Τρόπος πληρωμής.

20200218-1155-1-658
Χαρακτήρας [ ή ] στα σχόλια των γραμμών
Κατά τη μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγορά, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μεταφέρονταν όλες οι γραμμές του παραστατικού, εφόσον στις παρατηρήσεις γραμμών υπήρχαν οι χαρακτήρες ''['' & '']''.

20200219-1155-1-684
Έλεγχος στοιχείων ΑΜΚΑ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις κατά την εκτέλεση της εργασίας <Έλεγχος στοιχείων ΑΜΚΑ> της μισθοδοσίας.

20200221-1155-1-731
Χαρακτηρισμός εργασίας Μ.Α
Βελτιώθηκε η λειτουργία χαρακτηρισμού των κινήσεων εργασίας σαν Μερική Απασχόληση.

20200228-1155-1-834
Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο
Εφόσον είχε οριστεί σε κάποια εργασία ''Αυτόματο άνοιγμα κατά την είσοδο στην εφαρμογή'', δεν λειτουργούσε στο interface 2008.

20200303-1155-1-863
Εμφάνιση ημερολογίου CRM
Στα ημερολόγια CRM, εφόσον είχε οριστεί χρωματική ζώνη σε κάποιο πεδίο (π.χ. Χαρακτηρισμός), δεν εμφανιζόταν ορθά η κατεύθυνση, όταν είχε δηλωθεί τρόπος εμφάνισης ''Εβδομάδα''.

20200303-1155-1-868
Χρήστης Login στο Retail Pro
Σε εγκαταστάσεις Azure, κατά τη σύνδεση στο Retail pro, δεν προτεινόταν ο τελευταίος login user.

20200306-1155-1-938
Απόκλιση κόστους προδιαγραφής
Δεν αποτυπωνόταν ορθά το ενδεικτικό κόστος, στην εκτύπωση ''Αποκλίσεις κόστους βάσει προδιαγραφών'' .

20200306-1155-1-952
Custom πεδίο σε φίλτρο ευρετηρίου
Στο Series 5 UI, σε σχεδιαζόμενη προβολή, δεν εμφανιζόταν ορθά custom πεδίο τύπου smallint, ως φίλτρο σε ευρετήριο.

20200310-1155-1-988
Ομάδα Εταιριών πεδίο Συνεργάτης trdrs
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε σχεδιαζόμενη προβολή αγορών, κατά την επιλογή συνεργάτη.

20200311-1155-1-1000
Γραμμές serial number
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση Serial number, από την ενότητα των αγορών, μέσα από το σχετικό πλέγμα συμπλήρωσης στις γραμμές των ειδών.

20200311-1155-1-1003
Ταχύτητα αναζήτησης στον active browser
Στο Series 5 UI, βελτιστοποιήθηκε η αναζήτηση στον active browser σε ευρετήριο ειδών με εικόνα.

20200311-1155-1-1015
Καταχώρηση Κινήσεων Αξιογράφων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις Πράξεις χρηματικών λογαριασμών, στις γραμμές, κατά την αναζήτηση αξιογράφου.

20200312-1155-1-1029
Ενημέρωση στοιχείων ΓΓΠΣ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ σε λογαριασμούς λογιστικής.

20200317-1155-1-1072
Έσοδα/έξοδα από OutProcess εφαρμογή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού εσόδου ή εξόδου μέσω OutProcess εφαρμογής.

20200318-1155-1-1097
Μέση ηλικία Υπολοίπου
Στην εκτύπωση ''Ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών'', δεν εμφάνιζε αποτελέσματα το πεδίο ''Μέση ηλικία υπολοίπου''.

20200318-1155-1-1108
Καταχώρηση αδειών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν αποθηκεύονταν σωστά άδειες στην προβολή εργαζόμενου όταν είχαν οριστεί φίλτρα ημερομηνιακού διαστήματος.

20200319-1155-1-1117
Διαμόρφωση ποσότητας σε μετασχηματισμό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού το οποίο εμπεριείχε είδη με παρακολούθηση σε χρώμα/μέγεθος, έχοντας επιλέξει τη διαμόρφωση ποσότητας στο μετασχηματισμένο παραστατικό.

20200323-1155-1-1137
SysRequest.ExecuteXScript
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' import script, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SysRequest.ExecuteXScript.

20200323-1155-1-1140
Ευρετήριο με ανάλυση
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο αγορών με ανάπτυξη γραμμών, έχοντας ενεργοποιημένη τη ρύθμιση ''Μορφή δέντρου Master-Detail''.

20200323-1155-1-1142
Επιλογή υπηρεσίας σε παραστατικό
Σε εταιρεία με προδιαγραφές Κύπρου, δεν μπορούσε να επιλεχθεί υπηρεσία σε παραστατικό.

20200323-1155-1-1148
Μαζική απόρριψη παραστατικών
Κατά την απόρριψη παραστατικού με σενάριο έγκρισης, το πεδίο ''Κατάσταση έγκρισης'' ενημερωνόταν με τιμή ''Εγκεκριμένο''.

20200324-1155-1-1154
Άρθρα λογιστικής σε παραστατικά αποθήκης
Στις σχετικές εργασίες των παραστατικών αποθήκης δεν εμφανιζόταν η σύνδεση με
τα άρθρα λογιστικής.


20200324-1155-1-1157
Πώληση σε αγορά με είδη με χαρακτηριστικά
Δεν ολοκληρωνόταν η μεταφορά παραστατικού πώλησης σε αγορά, σε περίπτωση που υπήρχαν είδη με χρώμα / μέγεθος.

20200326-1155-1-1168
Κάλυψη εκκρεμότητας εντολής παραγωγής
Κατά το μετασχηματισμό φακέλου εντολών παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής, δεν ενημερωνόταν το πεδίο QTY1FCOV ''Εκτελεσμένη'' στις γραμμές των Α' υλών.