Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11308. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11308. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11308

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170201-1155-7-441
Αποδοχές βιβλίου αδειών
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στην εκτύπωση Βιβλίου αδειών μισθοδοσίας. <Χρήση προσαυξημένου ημερομισθίου> <Εφαρμογή Αναλογίας Σαββάτου>

20190124-1155-2-217
Διαχείριση παραγγελιών με προκαταβολές
Δόθηκε δυνατότητα αντιστοίχισης παραστατικού ''προκαταβολής'' με παραγγελία, μέσω του πεδίων FINDOCREF για εμβάσματα και FINDOCS Εισπράξεις.

20191113-1155-2-3674
Άδειες εργαζομένων
Προστέθηκε ως φίλτρο το έτος στο tab άδειες - ασθένειες - απουσίες στην προβολή στοιχείων εργαζομένου.

20191202-1155-2-3894
Σχολιασμός στις Αξιολογήσεις
Στο πεδίο "Ιδιότητα" προστέθηκε η τιμή "Σχολιασμός από αξιολογούμενο".
Στο αντικείμενο InsertHRNaire προστέθηκε η σελίδα "Ανάλυση" όπου φαίνονται αναλυτικά οι αξιολογήσεις που πρόκειται να εισαχθούν. Ο χρήστης μπορεί προσθέσει και δικές του επιπλέον αξιολογήσεις. Επίσης έχει το δικαίωμα να ορίσει και τη σειρά με τον οποία όλες οι αξιολογήσεις (δικές του ή αυτές που προκύπτουν αυτόματα) θα εισαχθούν. Στις αξιολογήσεις που προκύπτουν αυτόματα δεν μπορεί να κάνει αλλαγές παρά να ορίσει μόνο τη σειρά εισαγωγής.


20191209-1155-2-3987
Αυτοματισμοί στα ερωτηματολόγια
Προστέθηκε το αντικείμενο HRCUSNAIRE_WEB στο οποίο γίνεται διαχείριση αναλυτικά όλων αξιολογήσεων. Στο αντικείμενο αυτό υλοποιήθηκε ο αυτοματισμός.
Η δημιουργία των αξιολογήσεων (αντικείμενο InsertHRNaire) εισάγει τις αξιολογήσεις με τη λογική: η πρώτη έχει κατάσταση "Προς έναρξη" και οι λοιπές "Σε αναμονή".


20191213-1155-2-4054
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στην ''Συγκριτική εικόνα πωλήσεων'', προστέθηκαν το μοντέλο κι η μάρκα είδους στα φίλτρα.

20191213-1155-2-4055
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης'', προστέθηκαν το μοντέλο κι η μάρκα είδους στα φίλτρα.

20200120-1155-2-218
Εικόνα ενεργειών
Στην ''Εικόνα ενεργειών'' προστέθηκε το ''Θέμα'' στα πρόσθετα πεδία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190522-1155-1-1549
Band image σε εσωτερική φόρμα
Δεν εκτυπωνόταν στο σωστό σημείο, band image στο footer φόρμας.

20191001-1155-1-3067
Δημιουργία-επιλογή παρτίδων με set ειδών
Κατά τη "Δημιουργία - επιλογή παρτίδων" σε γραμμές παραστατικού ειδών που συμμετέχουν σε set, οι επιπλέον γραμμές ανά παρτίδα δεν είχαν την πληροφορία του set.

20191009-1155-1-3194
Ανάλυση πελατών ανά είδος
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση πελατών ανά είδος'', δεν λειτουργούσαν ορθά τα φίλτρα ''Ναι'' & ''Όχι'' στα συγκεντρωτικά.

20191025-1155-1-3405
Εκχώρηση Επιταγής
Στην εργασία ''Εκχώρηση τιμολογίων'' εμφανιζόταν σφάλμα ''Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Σύμβαση'".

20191031-1155-1-3484
Εσωτερικό υπολ. φύλλο
Δεν εκτυπώνονταν ορθά αλφαριθμητικά πεδία σε excel, έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο "Χρήση εσωτερικού υπολ. φύλλου".

20191106-1155-1-3565
Editor υποκαταστημάτων
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τον σχεδιασμό προβολής, χάνονταν οι Editor των υποκαταστημάτων των ''Τριγωνικών συναλλαγών''.

20191118-1155-1-3736
Φίλτρα σχεδιαζόμενης εκτύπωσης
Στο Series 5 UI, δεν εκτυπώνονταν όλα τα φίλτρα σχεδιαζόμενης εκτύπωσης.

20191129-1155-1-3871
Δημιουργία αρχείου Ε6 (ΥΕΚΑ)
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπταν λάθος πεδία στο αρχείο Ε6 μισθοδοσίας.

20191129-1155-1-3878
Είδος με ίδιο Sn στις γραμμές παραστατικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις γραμμές παραστατικού, κατά την επιλογή ίδιου serial number.

20191202-1155-1-3904
Δημιουργία Αρχείου Τράπεζας σε ομάδα εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν γινόταν αποθήκευση αρχείου τραπέζης σε περίπτωση θυγατρικής εταιρείας που ανήκει σε ομάδα εταιρειών.

20191204-1155-1-3937
Σχέση μονάδων εγγυοδοσίας (στρογγυλοποίηση δεκαδικών)
Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδών με διαφορετική μονάδα μέτρησης από την ΜΜ του είδους εγγυοδοσίας, η ποσότητα εγγυοδοσίας υπολογιζόταν με διαφορετικό τρόπο από τη σχέση μεταξύ ΜΜ1 και ΜΜ2.

20191205-1155-1-3952
ΑΧ σε δελτία ανάλωσης, παραγωγής και Εντολές παραγωγής
Στα Δελτία παραγωγής κι ανάλωσης από εντολές παραγωγής, δεν προτείνονταν οι αποθηκευτικοί χώροι ανάλωσης και παραγωγής της προδιαγραφής του παραγόμενου.

20191210-1155-1-4004
Άρση εκκρεμότητας σε είδη εγγυοδοσίας
Δεν μπορούσε να ''εκτελεστεί'' άρση εκκρεμότητας σε γραμμές παραστατικού, ειδών εγγυοδοσίας.

20191211-1155-1-4008
Γράφημα σε ομαδοποιημένο ευρετήριο
Στο Series 5 Ui, δεν εμφανιζόταν το γράφημα σε ομαδοποιημένο ευρετήριο.

20191220-1155-1-4154
Φορολογικός /ui 2008 / 2000+γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση παραστατικού με πολλές γραμμές και σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.

20191223-1155-1-4162
Import Excel
Δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί ορθά import excel σε βάση με nvarchar πεδία.

20200107-1155-1-28
Ανάλυση ειδών ανά πελάτη σε εταιρεία ομάδας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, στην εκτύπωση ''Ανάλυση ειδών ανά πελάτη'', κατά την επιλογή ειδών στα φίλτρα της εκτύπωσης, σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20200110-1155-1-68
Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής
Το μέγεθος των φίλτρων της εργασίας 'Μηδενικές ποσότητες φυσικής απογραφής' αυξήθηκε σε 500 χαρακτήρες.

20200110-1155-1-77
ΑΧ παραγόμενου σε παραστατικό παραγωγής από δελτίο παραγωγής
Κατά το μετασχηματισμό δελτίου παραγωγής σε παραστατικό παραγωγής, δεν ενημερωνόταν ο αποθηκευτικός χώρος της προδιαγραφής.

20200113-1155-1-87
Διαγραφή εταιρειών
Στην εργασία διαγραφής εταιρειών (DeleteCompany), εμφανιζόταν καθυστέρηση στον πίνακα PRDCOSTCNTR.

20200113-1155-1-94
Πρότυπα Δεδομένα σε Εκτυπώσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, εφόσον είχαν οριστεί default πρότυπα δεδομένα σε εκτύπωση.

20200114-1155-1-126
Import στοιχείων εργαζομένων
Απενεργοποιήθηκε ο έλεγχος ασφαλιστικών ταμείων που γινόταν στο event AfterPost κατά το import εργαζομένων.
(Ο έλεγχος ΑΦΜ απενεργοποιείται με επιλογή στις παραμέτρους Στελεχών.)


20200114-1155-1-131
Είδος - Τρέχουσες τιμές κόστους
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία των ειδών, στις τιμές κόστους, επιλέγοντας ''Τρέχουσες'' τιμές.

20200116-1155-1-166
Δικαιώματα σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, χρήστες χωρίς δικαιώματα ''Administrator'', μπορούσαν να ορίσουν δικαιώματα.

20200117-1155-1-179
Συνάρτηση USERVALIDATE
Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση ''USERVALIDATE'' σε σχεδιαζόμενη προβολή ειδών, επέστρεφε τιμή ''false''.

20200120-1155-1-211
Καταχώρηση εισπράξεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση είσπραξης.

20200121-1155-1-249
Μεταφορά παρατηρήσεων είδους σε αιτιολογία 2 Παραστατικού
Πλέον μεταφέρονται πάντα οι τιμές των πεδίων "Αιτιολογία", "Παρατηρήσεις" και "Παρατηρήσεις 2" γραμμής, (COMMENTS, COMMENTS1 και COMMENTS2) στα αντίστοιχα πεδία των γραμμών του είδους καθώς και οι τιμές των πεδίων "Αιτιολογία" και "Αιτιολογία 2" του header (COMMENTS και COMMENTS1) στα αντίστοιχα πεδία του header του τελικού παραστατικού.