Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.520.11309. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.520.11309. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11309

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190920-1155-2-2910
Έντυπο Ε3.5 για πρακτική (ΟΑΕΔ)
Προστέθηκε στην εφαρμογή το έντυπο αναγγελίας έναρξης σπουδαστών πρακτικής άσκησης Ε3.5.

20191213-1155-2-4058
Δημιουργία Ε4 - Πίνακας προσωπικού(Ομαδικές υποβολές)
Νέα εργασία δημιουργία Ε4 - Πίνακας προσωπικού (Ομαδικές υποβολές).
Η νέα εργασία, εκτός από τις ερωτήσεις της υπάρχουσας εργασίας για το Ε4, περιλαμβάνει τα εξής:
-Αριθμός Ανδρών
-Αριθμός Γυναικών
-Αριθμός Ανήλικων
-Σύνολο
-Παρατηρήσεις
Επίσης περιλαμβάνει Ερώτηση για το path του αρχείου pdf προκειμένου να ενσωματωθεί στο xml.


20191217-1155-1-4086
Ανάλυση εκκρεμοτήτων ανά ΑΧ
Στα ''στοιχεία ποσοτήτων'' στα Οικονομικά στοιχεία ειδών, πραγματοποιείται πλέον φιλτράρισμα της ανάλυσης εκκρεμοτήτων βάσει του αποθηκευτικού χώρου που έχει δοθεί στα φίλτρα υπολογισμού.

20191220-1155-2-4149
Μεταβολή ποσότητας σε είδος εγγυοδοσίας
Δεν επιτρέπεται πλέον η αλλαγή ποσότητας στα είδη εγγυοδοσίας, στις γραμμές παραστατικού.

20191220-1155-2-4153
Αλλαγή είδους γραμμής με εγγυοδοσία
Κατά τη μεταβολή είδους το οποίο έχει ανάλυση εγγυοδοσίας, στις γραμμές παραστατικού, πλέον διαγράφονται και τα είδη εγγυοδοσίας που συνδέονται με αυτό το είδος.

20200121-1155-2-228
Πρόταση δωροεπιταγής με SN ανεξαρτήτως ΑΧ
Όταν το είδος είναι δωροεπιταγή, ο selector στα παραστατικά εμφανίζει πλέον όλα τα Serial numbers, ανεξαρτήτως αποθηκευτικού χώρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191112-1155-1-3657
File type 9
Κατά την εξαγωγή αρχείου File type 9, ενημερώνονταν λανθασμένα τα πεδία ''Έκδοση / λήψη'', καθώς και ο ''Κωδικός κίνησης''.

20191119-1155-2-3752
Είδος εγγυοδοσίας κατά το μετασχηματισμό
Κατά τον μερικό μετασχηματισμό παραστατικού, το οποίο είχε είδη εγγυοδοσίας, δεν ενημερώνονταν ορθά οι ανεκτέλεστες ποσότητες.

20191210-1155-1-4002
Τιμολογιακές πολιτικές στα είδη εγγυοδοσίας
Δεν εφαρμόζονταν ορθά, τιμολογιακές πολιτικές στα είδη εγγυοδοσίας.

20200102-1155-1-4
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου - Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου'' σε βάση Oracle.

20200117-1155-1-186
XModule.InsertControl
Κατά την αλλαγή panel σε Dialog Object με χρήση της XModule.InsertControl δεν εμφανιζόταν η DLL form του .net.

20200117-1155-1-202
Νέα εγγραφή στα Ταμεία εργαζόμενου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο δεν ήταν δυνατή νέα εγγραφή στο grid Ταμεία εργαζόμενου της μισθοδοσίας.

20200121-1155-1-245
Σφάλμα στην δημιουργία του Ε8
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το οποίο προέκυπτε σφάλμα κατά την δημιουργία του αρχείου Ε8 μισθοδοσίας.

20200122-1155-1-254
Δημιουργία αρχείου Ε8.xml
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη δημιουργία αρχείου Ε8.xml με επιλογή σειράς ενεργειών.

20200122-1155-1-272
Σχεδιασμός οικονομικών στοιχείων
Διορθώθηκε σφάλμα ("Argument out of range") που εμφανιζόταν κατά τον σχεδιασμό προβολής στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσόμενων.

20200123-1155-1-298
Ανάλυση αντιστοιχίσεων (Μ.Χ.Α.) - Πελάτης
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη μετάβαση από την Ανάλυση αντιστοιχίσεων (Μ.Χ.Α.) - Πελάτη στη λίστα πελατών, όταν δεν είχε δηλωθεί ημερομηνιακό διάστημα. Πλέον, ενημερώνονται πάντα οι ημερομηνίες με τις τιμές του τρέχοντα μήνα.