Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10720. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10720. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10720

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160302-2165-2-10
Script Editor
Έγιναν βελτιώσεις στον script editor: Προστέθηκε Panel Συναρτήσεων, εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα μια ανεύρεσης, γίνεται autocomplete κατά την χρήση συναρτήσεων softone, και ενεργοποιήθηκαν shortcuts για εμφάνιση διαθέσιμων events-συναρτήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160224-1155-1-639
Δημιουργία αρχείου σύνδεσης
Κατά τη δημιουργία αρχείου σύνδεσης με χρήση default παραμέτρων, αποκαλυπτόταν ο κωδικός του SQL Server.

20160229-1155-7-702
Παραστατικό πώλησης - έλεγχος υπολοίπου
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε ο έλεγχος υπολοίπου ειδών κατά τον μετασχηματισμό σε παραστατικό πώλησης που στον τύπο του είχε οριστεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

20160302-1155-7-749
Μάζα-'Όγκος
Δεν εμφανίζονταν τα πεδία μάζα και όγκος στα είδη.

20160303-1155-1-760
Σειρά άρθρου στη σειρά του παραστατικού
Λειτουργούν πλέον σωστά οι γέφυρες λογιστικής, που η σειρά άρθρου έχει δηλωθεί στη σειρά του παραστατικού.

20160307-1155-1-802
Reupdate ΜΥΦ εσόδων-εξόδων
Η Εργασία ενημερώνει πλέον σωστά τα στοιχεία στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών.

20160307-1155-1-805
Λογαριασμοί μηδενικού ΦΠΑ
Εμφανιζόταν σφάλμα στην επιλογή λογαριασμών Εσόδων-Εξόδων, όταν δεν υπήρχαν οι μηδενικοί λογαριασμοί ΦΠΑ που είχαν οριστεί στις παραμέτρους και έπρεπε να ανοιχτούν αυτόματα.

20160307-1155-1-811
Δημιουργία λογαριασμού από πρότυπη
Εμφανιζόταν σφάλμα στα παραστατικά εσόδων-εξόδων όταν η σειρά είχε υπόδειγμα που χρησιμοποιούσε λογαριασμό από την πρότυπη εταιρεία, ή γινόταν απευθείας επιλογή στη γραμμή ''Από πρότυπη''.