Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10727. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10727. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10727

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160413-1155-2-1362
Κωδικοί SEPA ανά εταιρεία
Είναι δυνατή πλέον η καταχώριση των πεδίων [Κωδικός εντολέα (SEPA)] και [Κωδικός Χρεωπιστώσεων (SEPA)] στην τράπεζα ανά εταιρεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160330-1155-7-1162
Ταμειακή μηχανή SAM4S ER-420EJ
Διορθώθηκαν σφάλματα διακοπής επικοινωνίας και καθυστερήσεων.

20160412-1155-1-1328
Φορολογικές αποσβέσεις σε Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π. - Καταστροφή ή πώληση παγίου
Όταν υπήρχε καταστροφή ή πώληση παγίου τότε η εργασία [Φορολογικές αποσβέσεις σε Ε.Λ.Π. & Δ.Λ.Π.] δεν έγραφε αξία μειώσεων κτήσης.

20160413-1155-7-1355
Αρχείο Ταμείου ΤΕΑΠΕΠ - Μορφή ημερομηνίας
Στα αρχεία 3 και 4 κατά την δημιουργία αρχείου ΤΕΑΠΕΠ το format των ημερομηνιών είναι πλέον της μορφής 2016-02.

20160413-1155-7-1360
Αρχείο ταμείου ΤΕΑΠΕΠ - πεδία αρχείου 3
Στο αρχείο 3 του ταμείου ΤΕΑΠΕΠ το πεδίο 14 είναι οι εισφορές εργαζομένου και το πεδίο 15 σχόλια.

20160414-1155-7-1384
Οικονομικές Αναφορές - Εκτυπώσεις Dashboard
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτύπωση σε excel των dashboard των οικονομικών αναφορών της γενικής λογιστικής.

20160415-1155-1-1402
Καρτέλα καρτών bonus
Εμφανιζόταν σφάλμα στην καρτέλα καρτών bonus, όταν είχε δηλωθεί στα φίλτρα και άλλη εταιρεία.

20160415-1155-1-1417
Υπολογιζόμενα πεδία ληξιπρόθεσμων αξιογράφων
Υπολογίζεται πλέον σωστά το πεδίο ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα συναλλασσομένου σε ευρετήριο και εκτυπώσεις.