Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10933. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10933. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10933

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170630-1155-2-3021
Σετ με συστατικό ορισμένο ως δώρο
Στον ορισμό σετ ειδών, τα είδη εμφανίζονταν πάντα με τύπο "Κανονικό", χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος που έχει δηλωθεί στα γενικά στοιχεία του είδους.

20170804-1155-2-3532
Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ. - Περίοδος υποβολής
Στην εργασία [Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ.] στο πεδίο Περίοδος υπολογισμού προτείνεται πλέον αυτόματα ως περίοδος ο προηγούμενος μήνας της login ημερομηνίας και όχι το Τρίμηνο.

20170804-1155-2-3533
Προσωρινή δήλωση μισθοδοσίας - Περίοδος
Κατά την επιλογή περιόδου στο έντυπο της μισθοδοσίας [Προσωρινή δήλωση] εμφανίζονται πρώτα οι μήνες και μετά τα εξάμηνα και τα δίμηνα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170703-1155-1-3056
Φάκελοι υπηρεσιών
Δεν φιλτράρονταν σωστά τα είδη της εγκατάστασης που είχε συνδεθεί με φάκελο υπηρεσιών.

20170710-1155-1-3187
Α.Χ. υποκαταστήματος σειράς παραγωγής
Δεν εμφανίζονται οι σωστοί αποθηκευτικοί χώροι που είχαν δηλωθεί στο υποκατάστημα της σειράς κατά το σχεδιασμό σειρών παραστατικών παραγωγής.

20170712-1155-1-3230
Αντιγραφή παραστατικών παραγωγής
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που αφορούσε τη δημιουργία διπλών γραμμών σε παραστατικά παραγωγής που προέρχονταν από copy from buffer.

20170720-1155-7-3338
Υπολογισμός προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονταν λανθασμένα αποτελέσματα στον υπολογισμό προμηθειών πωλητών βάσει εισπράξεων-εξόφληση επιταγών.

20170725-1155-1-3393
Λάθος αποτύπωση νομίσματος στον πίνακα διακανονισμών.
Δεν ενημερωνόταν σωστά το νόμισμα των αντιστοιχίσεων στις περιπτώσεις συναλλασσομένων με τρόπο αντιστοίχισης 'Σε νόμισμα συναλλαγής' και default τρόπο πληρωμής (με διακανονισμό).

20170725-1155-7-3386
Εμπορική κατηγορία υπηρεσίας
Στα ευρετήρια υπηρεσιών γίνεται πλέον σωστή αναζήτηση με βάση την εμπορική κατηγορία υπηρεσιών.

20170810-1155-1-3580
Οικονομικά στοιχεία χρηματικού λογαριασμού
Η επιλογή άλλης οικονομικής χρήσης στα οικονομικά στοιχεία χρηματικών λογαριασμών προκαλούσε σφάλμα.