Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11239. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11239. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11239

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180510-1155-2-2928
Server monitor - ταξινόμηση στηλών
Στον Server Monitor, δόθηκε δυνατότητα ταξινόμησης των στηλών.

20181205-1155-2-6374
Παραμετροποίηση server monitor σε διαφορετικά ports
Δόθηκε δυνατότητα παραμετροποίησης του Server Monitor σε περισσότερα ports, μέσω του SrvMonitor.cfg.

20190523-1155-2-1579
Server monitor
Στον Softone Server Monitor, προστέθηκαν το serial number της εγκατάστασης και το όνομα της βάσης.

20191106-1155-2-3586
[Αριθμός πρωτοκόλλου] και [Ημερομηνία υποβολής] στο Ε4
Έχουν προστεθεί τα πεδία [Αριθμός πρωτοκόλλου] και [Ημερομηνία υποβολής] στην περιοχή απασχόλησης του Ε4. Δόθηκε δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσής τους από τον ΥΕΚΑ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20191111-1155-1-3641
Πεδίο MTRDOC.SOSIGNB
Κατά την εκτύπωση παραστατικού με φορολογικό μηχανισμό τύπου Β, από σταθμό εργασίας που δεν είχε επικοινωνία με τον φορολογικό, διαγραφόταν η τιμή του πεδίου ''Τελευταία ψηφιακή υπογραφή Β'' MTRDOC.SOSIGNB.

20191127-1155-1-3843
Επανάληψη ενέργειας Ώρα εκτέλεσης (Local)
Κατά την επανάληψη ενέργειας από την ενότητα των συναντήσεων, η ώρα έναρξης στις επόμενες συναντήσεις ήταν διαφορετική από την οριζόμενη.

20191128-1155-1-3861
Σχετικά έγγραφα
Δεν γινόταν σωστή αποθήκευση αρχείου στα σχετικά έγγραφα, όταν γινόταν μεταβολή του pathname ή της ονομασίας του αρχείου.