Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11311. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11311. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

Έκδοση 5.00.520.11311

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180403-1155-2-2172
Πεδία στα οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού εμφάνισης συγκεκριμένων πεδίων στην προβολή 'οικονομικά στοιχεία μισθοδοσίας'. Η επιλογή των πεδίων γίνεται στις γενικές παραμέτρους εργαζομένων και το πεδίο "Οικονομικά στοιχεία περιόδου εργαζομένων'.

20181212-1155-2-6435
Άδεια στην καρτέλα εργαζομένου
Στην καταχώρηση αδειών, εμφανίζεται πλέον η περιγραφή της άδειας.

20200219-1155-2-682
Υποβολή αρχείου JL10
Δόθηκε δυνατότητα ετήσιας υποβολής του αρχείου JL10 επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190221-1155-1-586
Υπενθυμίσεις σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν η σχετική ενέργεια της υπενθύμισης, εφόσον είχε δημιουργηθεί από κλήση.

20190401-1155-2-1028
Ημερομηνία λήξης στα 'Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα'
Στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα είδους ανά παρτίδα'', η ημερομηνία λήξης της παρτίδας, δεν επέστρεφε αποτελέσματα.

20190403-1155-1-1071
FOCUSFIELD σε παραστατικά πωλήσεων
Στο Series 5 UI, η συνάρτηση FOCUSFIELD σε custom προβολή, δεν έκανε FOCUS στο επιθυμητό πεδίο.

20190424-1155-1-1337
Εισαγωγή εργαζόμενου με XXF
Κατά την εισαγωγή εργαζομένου με xxf αρχείο εμφανιζόταν σφάλμα: "Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής. Το πεδίο "Εταιρεία" υπάρχει ήδη στο αρχείο." παρόλο που χρησιμοποιούμε την επιλογή Μεταβολές ΝΑΙ.

20190430-1155-1-1363
Αντιγραφή δραστηριοτήτων έργων
Κατά το copy from buffer έργων, δεν αντιγράφονταν τα στοιχεία δραστηριοτήτων.

20190529-1155-1-1629
Ανενεργός πελάτης/προμηθευτής σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, μπορούσε να επιλεχθεί ανενεργός πελάτης σε παραστατικό είσπραξης.

20190618-1155-1-1878
Εναλλακτικές Τιμές ΧΜ
Κατά την επιλογή από πρότυπο παραστατικού, δεν ενημερωνόταν η τιμή του είδους στις γραμμές, εφόσον υπήρχαν τιμές ανά χρώμα / μέγεθος.

20190903-1155-1-2709
Ετικέτα advanced στα επιχειρησιακά παραστατικά (CUSTFINDOC)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση επιχειρησιακού παραστατικού (CUSTFINDOC).

20200116-1155-1-164
Αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αντιγραφή εταιρείας.

20200122-1155-1-270
ΑΧ και Θέση αποθήκευσης στις γραμμές παραστατικών
Στις παραμέτρους αποθήκης στο tab "Ιδιότητες" στο panel "Έλεγχοι γραμμής παραστατικών" προστέθηκε η παράμετρος "Προτεινόμενοι Α.Χ." με τιμές "βάσει στοιχείων είδους" και "βάσει στοιχείων είδους/παραστατικού".
Αν η επιλογή είναι "βάσει στοιχείων είδους" θα γίνει Locate στον πίνακα MTRDEFWHS στο υποκατάστημα και στην ενότητα και θα γεμίσει ο ΑΧ και η θέση αποθήκευσης στη γραμμή. (Ό,τι ακριβώς γινόταν και πριν).
Αν η επιλογή είναι "βάσει στοιχείων είδους/παραστατικού" θα γίνει Locate στον πίνακα MTRDEFWHS στο υποκατάστημα, στην ενότητα και στον ΑΧ της γραμμής και αν βρεθεί θέση αποθήκευσης, τότε θα γεμίσει η θέση αποθήκευσης στη γραμμή.


20200122-1155-1-278
Σφάλμα στη δημιουργία αρχείου ΑΠΔ
Στο αρχείο ΑΠΔ πλέον γίνεται σωστά locate μπαίνοντας μέσα στην εγγραφή.

20200129-1155-1-389
Δημιουργία αρχείου ΕΔΟΕΑΠ
Πλέον ολοκληρώνεται σωστά η δημιουργία αρχείου ΕΔΟΕΑΠ.

20200131-1155-1-438
Διαβίβαση Καταστάσεων ΤΤΕ
Σε εγκαταστάσεις Azure, δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός στη ''Διαβίβαση καταστάσεων σε ΤτΕ''.